Pretkršćanska vjerovanja Slavena - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

Slavenska mitologija kao i sve religije svijeta također ima priču o stvaranju. Rod je bio tvorac svega. On je zapravo bio sve što je bilo. Rođen je sam. U početku ...

Pretkršćanska vjerovanja Slavena - FFOS-repozitorij - Filozofski ... - Srodni dokumenti

Pretkršćanska vjerovanja Slavena - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

Slavenska mitologija kao i sve religije svijeta također ima priču o stvaranju. Rod je bio tvorac svega. On je zapravo bio sve što je bilo. Rođen je sam. U početku ...

Vjerovanja starih Grka - FFOS-repozitorij

Ondje ne pada ni snijeg ni kiša, ne puše nikakav vjetar, svi bogovi. 3 R. Graves, Grčki mitovi, str. 27. i 28. 4 Gustav Schwab, Najljepše priče klasične starine (dio ...

Vjerovanja i obredi Židova kao antičkog naroda - FFOS-repozitorij

Židovski kalendar… ... Znala sam da je upravo židovski narod taj o kojem ... Blagdani. • Roš hašana – početak godine, prvi dan nastupajuće godine prema ...

Povijesna paradigma djetinjstva - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

Dječja literatura i književnost za djecu, važan su dio djetinjstva, omiljeni ... zaželjenom željom te rođendanske čestitke koje su sadržavale sve detaljnije poruke.

Nietzscheovo shvaćanje ljubavi - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

61 Friedrich Nietzsche, Tako je govorio Zaratustra, Mladost, Zagreb 1975., str. 59. 62 Isto, str. 60. ... http://www.gutenberg.org/files/25012/25012-pdf.pdfDatum ...

Preuzmi PDF 396.37 KB - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

romana ruskog realizma Zločin i kazna Fjodora Mihajloviča Dostojevskog. ... ruskome pijančevanju, a uskoro mu se pridružila i tema duhovno-moralnog stava ...

Oglašavanje: prodaja američkog sna - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

J.J. Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social ... The American Dream in the 20th and the 21st Centuries . ... newest car. Not everyone ...

Amnezije - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

retrogradna i anterogradna amnezija. Retrogradna amnezija označava nemogućnost dosjećanja događaja iz prošlosti, dok anterogradnu amneziju obilježava ...

Biometrijski sustavi identifikacije - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

... a to su pouzdanost i preciznost. KLJUČNE RIJEČI: biometrija, biometrijski sustavi identifikacije, identitet ... Identifikacija temeljem šarenice i mrežnice oka .

Preuzmi PDF 591.5 KB - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

percipirana roditeljska i prijateljska kontrola i podrška uključenost u sekstanje te ... ponašanje koje se najčešće definira kao slanje seksualno eksplicitnih poruka ...

Distribucija nakladničkih proizvoda - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

10 ruj 2016 ... Tema ovoga rada je distribucija nakladničkih proizvoda u Hrvatskoj. U teorijskom se dijelu polazi od pojma distribucije koja je jedna od ...

Preuzmi PDF 341.14 KB - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Hrvatska gramatika, Eugenija Barić (et al.), 2005.; Školska gramatika hrvatskoga jezika,. Sanda Ham, 2007.; Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka ...

Watchmen - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

izrazito povezan sa likovima koji ga koriste i ograničen formatom u kojem je prezentiran. Ključne riječi: ... 'žohari ljudskog lika' could not be used. The earwig is not used as an ... of cogs on black velvet. Sjedim u brooklynskoj kuhinji, zatravljen.

Sveučilište JJ Strossmayera Osijek - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

zid škole uspostavljajući revolt protiv nepravde i pjesmom kojom učenici bojkotiraju nastavu i put na maturalac. Budući da je vandalizam povezan s umjetnošću, ...

Intertextuality in Beer Commercials - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

Karlovačko ‒ Đuru, the local guru . ... Karlovačko ‒ Retro. ... Draught. Finally, commercials (5) and (6) display Karlovačko, whose country of origin is. Croatia.

„Naturalizam“ Eugena Kumičića - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

Kumičićev roman „Jelkin bosiljak“ iznad Šenoina „Prosjaka Luke“. Književnost se u pravaškim tekstovima često koristila samo kao sredstvo za ideološko-politički ...

Bismarck - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Austrije da reformira Njemački savez, Bismarck postaje svjestan da ne može sve ... godine priključio u Trocarski savez zajedno s Austro-Ugarskom i Rusijom.

Sprachvarietäten - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

logo Fettsack), was in diesem Fall jedoch falsch übersetzt wurde, fat-cat ist nämlich eine Person die reich und ... Koprivnica : Lora ; Varaždin : Katarina Zrinski“.

Domovinski rat u proznoj književnosti - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

Mirković, Hotel Zagorje Ivane Simić Bodrožić, Kad magle stanu Josipa ... padove, svoju kulminaciju i poslije utišavanja, no primjetno je kako se i danas, barem kao ... način da glavni junak skuplja osmrtnice te isječke iz novina onih branitelja ...

Uspon i pad Kartažanskog “carstva“ - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

2. Legenda o osnivanju grada. Gotovo svi veliki antički gradovi imaju neku legendu o svom osnutku, pa tako i. Kartaga. Prema legendi, kralj feničkog grada Tira, ...

izv.prof.d - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

3 ruj 2015 ... Pink Floyd – engleskirock sastav, osnovan 1964. godine u Cambridgeu. ... "Another Brick In The Wall" koji je dosegao prvo mjesto britanske top ljestvice ... predstavlja glazbenu prekretnicu za bend, stvarajući pjesme s više ...

Jomkipurski rat - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

3 Dunstan Simon, The Yom Kippur War 1973 (2), The Sinai, (2003), 12. ... Za vrijeme Jom Kipura, međutim, radio i televizija u Izraelu se ne emitiraju. Izbor.

Germanizmi u Krležinim djelima - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

pronađenih u Baladama Petrice Kerempuha uz pripadajuća značenja. Ključne riječi: germanizam, Miroslav Krleža, Balade Petrice Kerempuha, fonološka.

Sveučilište JJ Strossmayera u Osijeku Filozofski ... - FFOS-repozitorij

Zahtjevi Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika..6. 4. Deklaracija o zajedničkom jeziku....................................................................7. 4.1. Motivi za ...

Sveučilište J - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Ključne riječi: Ivana Brlić-Mažuranić, Priče iz davnine, mitski likovi, slavenska ... 7 Kako je Potjeh tražio istinu, Ribar Palunko i njegova žena, regoč, Sunce djever ...

Judite - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

biljnih te naročito ţivotinjskih leksema u Juditi potvrĎuju pripadnost djela renesansnoj poetici i epskom ţanru. Ključne riječi: renesansa, Marko Marulić, ep, Judita ...

Preuzmi PDF 388.5 KB - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

makovnjača – dizani kolač od maka, prasl. *makъ (rus., polj. mak) ← ie. *meh2ko- (grč. ... zdiganec – kolač od dizanog tijesta zdenac – bunar, studenac, prasl.

View PDF - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

J.J. Strossmayer University in Osijek. Faculty of Humanities ... Osijek, 2016 ... 'Keltisches im englischen Verbum', In: Anglica: Untersuchungen zur englischen ...

Kognitivna lingvistika i značenje - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

Uključivanje semantike u gramatiku: Katz-Fodorova semantička teorija ...................... ... kognitivnolingvistički pristup, značenje, generativna gramatika, semantika, ...

Kriptografija - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

17 ruj 2017 ... Hijeroglifi su se mogli sagledati kao kriptografski elementi sami po sebi jer ih nitko drugi nije mogao razumjeti osim Egipćana (čak i među njima ...

Poslušnost i pokoravanje autoritetu - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

elektrošok sve dok eksperimentator ne kaže da je eksperiment završio (Milgram, 1963). Istraživanje se provodilo na Odsjeku za psihologiju Yale sveučilišta, ...

Promocija nakladničkih proizvoda - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

15 lis 2018 ... Sljedeće poglavlje nazvano Promocijski miks donosi pregled svih njegovih sastavnih elemenata. Naime, po potpoglavljima su obrazložene ...

Untitled - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Za izdavača. Loretana Farkaš. Urednice. Maja Glušac, Ana Mikić Čolić. Recenzenti. Vlasta Rišner, Goran Tanacković Faletar. Prijevod sažetaka. Goran Milić.

Stilovi vođenja u menadžmentu - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

8 ruj 2016 ... Filozofski fakultet. Preddiplomski studij informatologije. Martina Bošnjak. Stilovi vođenja u menadžmentu. Završni rad. Mentor: izv. prof. dr. sc.

Sveučilište JJ Strossmayera u Osijeku - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

Ključne riječi: neoplatonizam, pastorala, topoi, renesansa ... Dakle, novoplatonizam ili neoplatonizam filozofijski je pravac ili religiozno-filozofska škola.

Sveučilište JJ Strossmayera Osijek Filozofski ... - FFOS-repozitorij

Čitanje stripova toliko je uvriježeno u japanskoj kulturi da postoji strip za svaku moguću ... Maltese, Zagor i slični koji su utjecali i na današnje autore stripova).

„Horvát Nyelvtan“ Józsefa Margitayja - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

Adolfo Veber Tkalčević i Slovnica hrvatska za srednja učilišta. ... Ključne riječi: József Margitay, zagrebačka filološka škola, Adolfo Veber Tkalčević, Horvát.

Dramska trilogija Zero Milka Valenta - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

24 kol 2018 ... Zero Aleksandra najmlađi je tekst i središnji dio trilogije, a Gola Europa prvi je tekst trilogije. ... kao žena i muškarac, a nakon toga svojom ulogom u odnosu jedno na drugo (muž i žena). Pfister ... Moj je mozak ispunjen ...

Jezični purizam u Banovini Hrvatskoj - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

... jezične čistoće. Naposljetku će se utvrditi i njihova aktualnost danas. Ključne riječi: Banovina Hrvatska, jezični purizam, hrvatski jezik, srpski jezik, razlike ...

Mišljenje slobode u Hegela - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

spozna samoga sebe u svome pojmu. 1 Branko Despot, Vidokrug apsoluta, Prilog indiskutabilnoj dijagnostici nihilizma, Sveska prva, Cekade, Zagreb. 1989., str.

Staroegipatska umjetnost - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Ključne riječi: Stari Egipat, arhitektura, slikarstvo, skulptura, primijenjena umjetnost ... (planinska područja Nubije i Etiopije) Nil čine dvije rijeke: Bijeli i Plavi Nil.

Zrcaljenja filma i pjesništva - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

... Snimak Ezre Pounda u kavezu...................................................... 38. 5.2. Branko Čegec, Tamni zvukovi na nebu Wima Wendersa.............................................. 40.

prva stran - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

17 ruj 2018 ... model vlasti kojeg je do tad slijedila i pronaći novi oblik izgradnje ... bit će inspiracija novinarima Vjesnika da pokrenu novi tjednik, Vjesnik u ...

Esej u nastavi jezičnoga izražavanja - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

učenicima zadaje pisanje interpretativnoga eseja, dok su raspravljački i usporedno-raščlambeni esej nešto manje zastupljeni. Rezultati su pokazali da najviše ...

Tvorba etnika u hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

kojima su etnici tvoreni, no najveću brojnost pokazat će sufiksi koji pripadaju središnjoj tvorbi etnika (-anin, -janin, -čanin). Ključne riječi: tvorba riječi, etnici, ...

Bitka kod Kurska - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Nov i poboljšan dizajn nastao je tijekom 1942. godine, a dobio je naziv Tigar. ... jedan njemački tenk koji se koristio u bitci kod Kurska je Panzerjäger Tiger (P).

Hegel o ljubavi i prijateljstvu - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

Odsjek za filozofiju. Diplomski studij filozofije i hrvatskoga jezika i književnosti. Martina Ivanko. Hegel o ljubavi i prijateljstvu. Čistopis diplomskog rada.

Aristotelovo shvaćanje psyche - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

5 Aristotel, «O duši», preveo Darko Novaković. Predgovor i redakcija Branko Bošnjak (Zagreb: Naprijed, 1996), str. 31. 4. Djelovanja duše. Živo se od neživoga ...

Sherlock Holmes - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

known what it was to be a poor man and I have known what it was to be fairly affluent. I have ... The first novel, published in 1887 in Beeton's Christmas Annual, was A Study in. Scarlet. ... shown were downloaded from http://titlovi.com/ and made by unknown translators. The aim ... Dishonour not your mothers; now attest.

Posljednji Romanovi - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Nikola II., posljednji okrunjeni ruski car iz dinastije Romanov bio je prisiljen ... garda i crvena armija, carska obitelj Romanov pogubljena je u podrumu kuće u.

Filozofija i društvo (ne)znanja - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku. Filozofski fakultet Osijek. Filozofija i Hrvatski jezik i književnost. Monika Ivanović. Filozofija i društvo (ne)znanja.

Aspekti mita u suvremenom romanu - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

Peti pristup jest psihoanalitička kritika koja se nadovezala na Freudovo tumačenje Edipova kompleksa.7 Mit o Edipu poslužio je Freudu da ilustrira odnose u ...

Razvoj pisma u Mezopotamiji - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

su Sumerani došli u Mezopotamiju, Semiti preuzimaju njihovo pismo - Akađani, tj. Babilonci i Asirci koji su pismo ... PIKTOGRAFSKO ILI SLIKOVNO PISMO .

E-knjiga u Hrvatskoj - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

25 kol 2016 ... E-knjiga u Hrvatskoj: primjer VIP knjižare i Planeta 9 ... Osijek, 2016. ... URL: http://mozaik-knjiga.hr/knjige/a-pogledaj-me-sad/ (2016-08-17).

Knjiga o Tobiji - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Knjiga o Tobiji smatra se jednom od najprepoznatljivijih pobožnih romansa biblijske ... knjiga o Makabejcima, Knjiga Sirahova i Knjiga Mudrosti, i dijelovi Knjige ...

Alegorija apokalipse - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Grčko podrijetlo riječi alegorija otkriva da je ona drugi, drugačiji govor od ... Kanonsko je Otkrivenje, po grčkom apokalipsa, što označuje objavu koja je dana po ... odredio vrijeme uoči velikog događaja, a to je Prvi svjetski rat koji je vrhunac ...

Svakodnevni ţivot otoĉnih Kelta - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

Glavna keltska titula bila je kraljevska koja nije bila nasljedna, ali uopće nije ... Keltska mitologija ne posjeduje surovost koja se pojavljuje u mnogim stranim ...

Engleska u vrijeme Ratova ruža - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

Stogodišnjeg rata, u kasnosrednjovjekovnoj Engleskoj uslijedili su novi sukobi, ... ratova – a upravo takvi bili su u Engleskoj Stogodišnji rat i Ratovi ruža koji su ...

Projektna nastava hrvatskoga jezika - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

projektnu nastavu hrvatskoga jezika, projektna nastava treba biti obvezni dio nastave hrvatskoga jezika, ... Projektna i istraživačka nastava u osnovnoj školi.

Osijek u Domovinskom ratu - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

6 lis 2017 ... Četvrto poglavlje ovog rada, prikazuje borbu i pad grada Vukovara, koji je dao velik doprinos ... 22 Marijan, Davor, „Bitka za Vukovar 1991.