Popis projekata iz Županijske baze razvojnih projekata - PGŽ

Županijska lučka uprava Cres. Uređenje i ... Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres ... Odvodnja otpadnih voda kolektor "Plodine" do spoja na.

Popis projekata iz Županijske baze razvojnih projekata - PGŽ - Srodni dokumenti

Popis projekata iz Županijske baze razvojnih projekata - PGŽ

Županijska lučka uprava Cres. Uređenje i ... Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres ... Odvodnja otpadnih voda kolektor "Plodine" do spoja na.

Inicijacija projekata na primjeru pisanja prijedloga projekata za ...

3 lip 2016 ... praktičnom dijelu rad uspoređuje primjer projekta „Renoviranje hotela ... Koji su ključni projektni međuproizvodi, miljokazi i glavne aktivnosti,.

&& POPIS PROJEKATA

Pregradnja radionice Meštrović / Workshop reconstruction Meštrović, Zagreb, ... Državna štamparija, natječajni rad /The National Printing Office, competition ... Stambena zgrada Grilec / Grilec apartment building, Zagreb, Martićeva 47, 1939.

Popis projekata upućenih u procjenu

Integrirani osuĊenici – socijalno pravednije društvo. 20. Rehabilitacijski centar za stres i traumu. KREACIJA-AFIRMACIJA-INTEGRACIJA: Poticanje ...

POPIS OVLAŠTENIH OSOBA za kontrolu projekata glede ...

BIRO STAN D.O.O.. STJEPANA RADIĆA 77A,. 22 000 ŠIBENIK. ŠIBENSKO-. KNINSKA. 11 prof. emerit. JOSIP DVORNIK BK 98/15. GRAĐEVINSKI FAKULTET ...

Popis scenarija i projekata za TV burzu 30.6.2014. - HAVC

Nada Gašić, Nebojša. Slijepčević. Restart/ Oliver. Sertić. Nebojša Slijepčević. Spomenik. Milivoj Puhlovski. Slavica film d.o.o.. / Mirta Puhlovski. Milivoj Puhlovski.

Popis odobrenih projekata na 9. zasjedanju hrvatsko-kineskog ...

environments in Croatia and China. Ana Gavrilović. University of Zagreb, Faculty ... Ankica Kovač. University of Zagreb, Faculty of. Mechanical Engineering and.

Popis odabranih projekata za sufinanciranje u 2019. godini

DOMAŠINEC. Obnova zgrade Društvenog doma Turčišće. 242.000,00 kn. 32. DONJA DUBRAVA. Izgradnja vodovodne mreže u gospodarskoj zoni.

Popis odobrenih projekata 13. VIP natječaja (2015-2017) R.B. ...

... materijala za kalcizaciju u vegetacijskim pokusima. 16. Poljoprivredni fakultet u Osijeku doc.dr.sc. Zlata Kralik. Obogaćivanje jaja kokoši hrvatice esencijalnim.

Aneks 2-popis financiranih projekata udruga2010 - Ured za udruge ...

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA ... CAP programa - doprinos kampanji Vijeća Europe za zaustavljanje ... muškarce - AUDI FIS Svjetski kup "VIP Snow Queen.

Prilog 3 – Popis svih programa i projekata u 2015 ... - Ured za udruge

FILM.REVIJA MLADEŽI i 8. FOUR. RIVER FF 2015. Grad Zagreb. 2015. 100.000,00. Hrvatski ... FILMSKI WEB PORTAL NEMILOSRDNI. GADOVI 2015 ... gledanje) na području više županija, ali se ne može odrediti u kojem iznosu po pojedinoj.

pisanje projekata

15. Priručnik za pisanje projekata koje finansira Evropska unija. Primjer: Projekat ... Nakon analize rizika, potrebno je objasniti održivost projekta poslije završ-.

vrste projekata

Mjerilo: 1:500(velike zgrade), 1:200 ili 1:100 (male zgrade). ▻. Sadrţaj: ▻ tlocrti svih etaţa (osim tlocrta temelja i krovišta),. ▻ karakteristični presjeci (obavezno ...

Procjena investicijskih projekata

10 svi 2013 ... kriterij neto sadašnje vrijednosti projekta (NPV, engl. ... proračuna su parametri: neto sadašnja vrijednost, interna stopa povrata i period povrata ...

Priručnik za Pripremu Projekata

pisanje predloga projekta. ✓ Budite redovno informisani. Pronaite prezentacije sa ranije održanih seminara na www.cbib-eu.org i pažljivo ih proučite. Oni Vam ...

projekata EU - Hrvatske vode

Zemljišnoknjižni izvadak je jedini dokaz o vlasništvu ili nekom drugom pravu koje može biti pred- metom upisa u zemljišnu knjigu. Izvaci iz zemljišne knjige ...

KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE EU PROJEKATA

Razred 6 – Izvanbilančni zapisi, sadrži stavke koje su vezane, ali nisu uključene u bilančne kategorije, i to: – tuđa materijalna imovina,. – prava i. – vrijednosni ...

PDF Odluka o odabiru projekata

16 ruj 2019 ... Miljenko Filipović. Vjekoslava. Babukića 18B,. Zaprešić. Kondenzacijski plinski kotlovi. 15.000,00. Dragutin Čukelj. Zagrebačka 79, V. Gorica.

Voditelj pripreme EU projekata –

konzultant za EU fondove. Opis. Sadržaj ... pravilima i procedurama u pripremi EU projekta. Radionica ... izvodljivosti. Izrada projektne aplikacije – prijavnog obrasca A, koncepta projekta, te ... o Cijena seminara: 5.500,00 kn PDV. Smanjenu ...

Priprema prijedloga projekata

Izrada projekta i priprema prijedloga projekta. 9. Kako napisati prijedlog projekta. 12. Komplet za trening. 21. VjeĹba 1: Ice-breaker, Uvodna vjeĹba. 23.

Katalog projekata.indd - HGK

Damir Mandić, dipl. teol. mr. sc. Gordana Lipšinić. Tomislav Boljar, EMBA. Dalibor Domitrović, dipl. ing. stroj. Jure Katić načelnici, poduzetnici, nositelji projekata.

50 projekata 50 projects - Strukturni fondovi

prigodom kroz četiri poziva Sheme za dodjelu bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu. ... Projekt kojim se podupire slavonski poduzetnički duh većim je dijelom, s ... Turizam, poduzetništvo, zlatovez, suveniri od kože, sve to zajedno.

Smotra projekata 2013. - Azoo

zakon primjenjuje, kao što su, na primjer, obični ljudi, i oni drugi na koje se on ne ... zamolba Općini za materijalnom pomoći u tiskanju zbirke ... Predstavljanje projekta Vijeću učenika i Nastavničkom vijeću, predstavljanje projekta Udruzi.

Referentna lista projekata NEK doo NEK doo za građenje i ...

GBP: 824,93 m2. Vrijednost investicije radova: 442.399,38 kn. Ul. Ogulinska 5,. Rijeka. N.E.K. d.o.o. za građenje i projektiranje. Rijeka, Šetalište XIII. divizije 45, ...

ZBIRKA PROJEKATA 1845-1989 S U M A R N I I N V E N T A R ...

1856 - 1929. Projekti i spisi za izgradnju osnovnih škola i zabavišta l: 149 po kvartovima, tj. unutrašnje teritorije grada. 1. Osnovna škola I kvarta 1871 - 1929. 2.

referentna lista projekata - Aquachem doo

Gradski bazeni CERINE, Koprivnica – isporuka bazenske opreme za ... Aquapark ADAMOVEC, Adamovec - isporuka bazenske opreme za izgradnju aquaparka.

Smotra projekata 2014. - Azoo

Gabrijel Bivol, Jakov Bos, Vanessa Dupelj, Margareta Frgec, Lana Jagić, Toni ... Marijeta Bogomolec (8. razred), Sabina Žinić (8. razred), Mirela Kuzmić (8.

arhiva projekata / project archive - PBF

4 stu 2004 ... Tehničko-tehnološki projekt Interspar Supernova Buzin, Zagreb, Spar. Hrvatska. 2013. NSP/. NPR. 525. Tehničko-tehnološki projekt Sparmarkt ...

Privremena lista odabranih projekata

podrška jednoroditeljskim obiteljima. 100.000,00 kn. 3. Klub trudnica i roditelja split. Male tajne roditeljstva. 92.990,50 kn. 4. Suncokret „Oljin - Odgoj za ljubav i.

Pristigle prijave za financiranje projekata

7 lip 2016 ... KUTINA. JAVNA RASVJETA. REKONSTRUKCIJA DIJELA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA KUTINE‐ DIO ULICE. HRVATSKIH ...

Elektroničko potpisivanje projekata - Građevinar

10 sij 2019 ... le za gradnju putem eDozvole mogu ispu- niti sve potrebne podatke te u svakome trenutku provjeriti u kojoj je fazi rješava- nje njihovih zahtjeva ...

RANG LISTA ODOBRENIH PROJEKATA 3. LAG ... - LAG „More 249“

Akumulatorski tresač - berač maslina. 6. Akumulatorske škare za rezidbu. 7. Atomizer nošeni 330 L. 8. Inox tank za maslinovo ulje. 39. 29.05.2019. 18:20:04.

Primjeri odobrenih projekata u 2014.

P4: Održivost na otoku – prošlost, sadašnjost, budućnost. Primjeri dobre prakse ... Kratki opis projekta: Provođenje eko akcija čišćenja podmorja i obuka.

Obrazac za prijavu investicijskih projekata PIU.pdf

e) Postavljena protugradna mreža e) Postavljena protugradna mreža f) Postavljen sistem za zaštitu od mraza f) Postavljen sistem za zaštitu od mraza. (zaokružiti ...

Smotra projekata 2011. - Azoo

Svake godine u organizaciji Agencije i MZOŠ-a održavaju se školske, županijske ... njeni učenici bili uključeni u igrokaz o Marinu i njegovu djelu. Dio igro-.

Pravilnik o sadržini rudarskih projekata

3) главног рударског пројекта за трајну обуставу радова на експлоатацији минералних сировина. II. РУДАРСКИ ПРОЈЕКТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ...

dm nagradio osam ekoloških projekata

dm-drogerie markt ... Dodijeljene dm green city nagrade za doprinos zaštiti okoliša ... Eko akcija - Područna škola Gotalovo za „Bicikliramo mi u obitelji svi“.

uspješnih poduzetničkih projekata - Ministarstvo gospodarstva

16 lis 2018 ... proizvodnog pogona. Iverpan d.o.o. - Izgradnja sjedišta objedinjenih ... proizvodne cijene tinti i tonera za minimalno 25% te smanjenju troškova ...

Postupak evaluacije znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata ...

fesor emeritus, Ekonomski fakultet, izv.prof.dr.sc. Emina Berbić-Kolar, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, prof.dr.sc. Davor Bobić, Umjetnička akademija, ...

Priručnik za provođenje procedura u realizaciji projekata ...

raseljenih osoba u BiH i izbjeglica iz BiH (u daljem tekstu: zajednički projekti). 3. Strane potpisnice saglasne su sa preuzimanjem obaveza i odgovornosti.

Financiranje HR projekata iz bespovratnih sredstava EU - HR Days ...

Približiti mogućnosti EU fondova za hrvatske ... fondova na raspolaganju ukupno 10,423 milijardi eura ... Za inicijativu za zapošljavanja mladih u iduće dvije.

projekata EU - Katastarska izmjera općine Kali

Zbirka isprava je dio zemljišne knjige koji se sastoji od svih isprava na temelju kojih je dopušten upis u zemljišnu knjigu. Kad je prijedlog za upis odbijen ili ...

infrastrukturu i upravljanje projektima pRovEDBr pRoJEKATA ... - PGŽ

15.000.000,00. • MRRFEU ... EURa bespovratno. Prijavljen na 3. javni ... vrijednost:1.222.5. 13,63 eura. •. Vrijednost udjela. PGŽ: 222.745,17 eura. •. INTERREG.

Financijsko izvještavanje Obzor 2020. projekata

Antonija Gladović, ravnateljica, Agencija za mobilnost i programe EU. Uvodna riječ. Ana Ključarić, NCP za financijska pitanja, Agencija za mobilnost i programe ...

vodič za prijavu projekata za financiranje iz eu fondova

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj ... i sa strane nadležnih institucija, donesena je odluka kako je potrebna izrada ... potrebama i mogućnostima malog ili srednjeg poduzeća (MSP) i projekta koji se ... tražiti u svim natječajnim dokumentacijama budućih natječaja za fondove EU-a te.

Odluka o izboru projekata – dugometrazni film

6 јун 2016 ... Web & law д. ... "Јесен самураја" покушај Је да се створи комедија ... ентузијазма, одлучна да "Јесен самураја" сними по сваку цену, па и ...

PROVEDBA PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

18 svi 2017 ... Istarski ipsilon . ... usluge i politici cijena, također provodi nadzor nad svim fazama ... analizi kretanja cijena i količina potrebnih sirovina.

Odluka o sufinansiranju projekata za region 19. jun 2019.

19 јун 2019 ... представе "Бакина шкриња" у Републици. Хрватској. 200.000. 150. 101-202/30-. 2019/01. Србија. Центар за мултимедијалну уметност и.

RANG LISTA ODOBRENIH PROJEKATA 3. LAG NATAJEČAJA ZA ...

Akumulatorski tresač - berač maslina. 6. Akumulatorske škare za rezidbu. 7. Atomizer nošeni 330 L. 8. Inox tank za maslinovo ulje. 39. 29.05.2019. 18:20:04.

HU-SRB IPA CBC - Katalog projekata - Fond „Evropski poslovi”

Katalog koji je pred vama nastao je iz želje da rad i saradnju organizacija iz. Mađarske i Srbije ... pređena prehrana za šarane. ... Odsek za KTC u Novom Sadu.

Priručnik za provedbu projekata financiranih iz Europskog ...

5.1 Praćenje projekta – mehanizmi i instrumenti za praćenje provedbe projekta. 69. 5.1.1 Praćenje ciljne ... paketa za informiranje i obavještavanje javnosti. Posebne ... Priopćenja za tisak i članci, oglasi i objave na radiju i televiziji. • Predlošci ...

28 projekata dobitnika bespovratnih sredstava za „Povećanje ...

Lim Samobor d.o.o.. Samobor. Zagrebačka županija. Diversifikacija i optimizacija proizvodnje tvrtke Lim. Samobor d.o.o.. 17.953.565,14. 9.895.948,42. Ind-eko ...

Katalog investicijskih projekata - Grad Trogir

Povijest. U III. st. utemeljeno je grčko naselje Tragurion, koje se u doba rimskog vladanja razvija u jaku luku. Naglim usponom obližnje Salone Trogir gubi ...

(28. Direktiva 85-337-EEC o proceni uticaja projekata na živ. sredinu)

Cilj: primena svih neophodnih mera da bi se, pre davanja saglasnosti za izgradnju, obezbedilo da projekti koji mogu imati značajniji uticaj na životnu sredinu po ...

Osnove uspješne provedbe projekata - Algebra

Vođenje projektne dokumentacije, primjeri dokumenata, pravilo vidljivosti b. Prihvatljivost troškova ... Izvještaji (narativni i financijski) a. Prilozi izvještajima i slanje ... Iz dijela životopisa vezanog uz upravljanje projektima: • Više od deset godina ...

ZBIRKA ZADATAKA, POKUSA I PROJEKATA S PODSJETNIKOM ZA ...

ISBN: 953-12-0315-6. 1. izdanje, 2006. Zagreb, Hrvatska. Tisak. Profil ... ZADAcI. JEDINIcA vEćA OD METRA kilometar je tisuću metara. 1 km = 1 000 m.

Sažeci ugovorenih projekata - HAMAG BICRO

Kosi 69, Viškovo. Županija. Primorsko-goranska ... Sustav će raditi na višestruko manjoj proviziji od mjenjačnica ili bankomata jer neće imati troškove najma ...

PROJEKTNO VOĐENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA U ... - ho cired

Opatija, 13. ─ 16. svibnja 2018. PROJEKTNO VOĐENJE. INVESTICIJSKIH ... ODS. HEP-ODS D.O.O. Elektroprimorje Rijeka. VINKO VUNDAĆ, dipl.ing.el.

GODINA PROJEKATA - Općina Podravske Sesvete

22 ruj 2019 ... Glasilo Općine Podravske Sesvete, broj 23, rujan 2019. godine. GODINA ... vačkog lanca KTC-a „Opremimo školu za 5“. Zahvaljujemo svima ...

katalog projekata - Hrvatska gospodarska komora

Semmelrock Stein Design d. o. o., Otok Oštarijski 4e, Ogulin – 4,5 ha. Plinacro ... Mogućnost obročne otplate cijene zemljišta do tri godine uz kamatu od 7 % godišnje. 9. Prilozi: ... Očekivano vrijeme ostvarenja: do kraja 2018. godine. Stupanj ...