Prijedlog Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama - Vukovarsko ...

13 ruj 2018 ... dan 31. ožujka 2018. godine je bio 14.053 s ukupnim dugom koji ... Od ovrhe su u cijelosti, neovisno o iznosu, izuzeta primanja kao što su ...

Prijedlog Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama - Vukovarsko ... - Srodni dokumenti

Prijedlog Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama - Vukovarsko ...

13 ruj 2018 ... dan 31. ožujka 2018. godine je bio 14.053 s ukupnim dugom koji ... Od ovrhe su u cijelosti, neovisno o iznosu, izuzeta primanja kao što su ...

Prijedlog Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama i ... - Grad Sinj

13 ruj 2018 ... PREDMET: Prijedlog Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama i objavi poziva za podnošenje zahtjeva za otpis dugova fizičkim osobama ...

ODLUKA o otpisu dugova fizičkim osobama - Vukovarsko-srijemska ...

13 lis 2018 ... i fizička osoba koja je registriranu djelatnost obavljala najduže do 31. prosinca 2017., a nad kojom se provodi ovrha na novčanim sredstvima ...

Prijedlog zaključka o otpisu dugova fizičkim osobama i ... - Grad Rijeka

11 ruj 2018 ... PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA ... provodi ovrha na novčanim sredstvima, dužnik fizička osoba odnosno porezni obveznik, sukladno.

Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama

21 ruj 2018 ... Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik ... dospjelog nenaplaćenog duga, kamata, drugih pripadajućih troškova dužnika.

Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama - Zadarska županija

Zadar, 17. rujna 2018. godine. Na temelju članka 5., 6., 7., 10. i ... Dospjeli dug dužnika iz članka 2. ove Odluke čine glavnica duga i trošak pripadajuće kamate,.

Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja i obveza Grada Trogira za ...

8 stu 2017 ... Od toga potraživanja za komunalnu naknadu iznose 2.705.008,98 kn, za naknadu za uređenje ... Istovremeno je nastupila zastara za Zaključak.

Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja i obveza Grada ... - Grad Trogir

8 stu 2017 ... naknadu za uređenje voda iznose 1.066.995,70 kn, na slivnu vodnu naknadu iznose ... Istovremeno je nastupila zastara za Zaključak.

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama - RBA

8 velj 2017 ... (internetsko i/ili mobilno bankarstvo) ... Banka može donijeti odluku da se od naplate naknade privremeno ili trajno izuzmu uplate u korist računa otvorenih ... Naknada za obradu kovanica (naplaćuje se na cjelokupan iznos gotovinske ... WEB-u je od 26-tog dana u mjesecu koji prethodi obračunskom ...

NAKNADE U POSLOVANJU S FIZIČKIM OSOBAMA 1 ... - RBA

8 velj 2017 ... aktivan RBA DIREKT servis On-line bankarstva (internetsko i/ili mobilno bankarstvo) bez naknade. F4.2.1.2. • putem telefonskog bankarstva.

Naknade Banke u poslovanju s fizičkim osobama - PBZ

1% jednokratni i trajni nalog u korist raÀuna Banke ili banke k eri bez naknade ... obrazac HUB-a. 1.00 kn zamjena ... kredita) 0,5 p.p. ukoliko se ugovori ...

NAKNADE U POSLOVANJU S FIZIČKIM OSOBAMA 1. OTVARANJE ...

8 velj 2017 ... OTVARANJE RAČUNA ZA PLAĆANJE. (tekući račun, devizni račun, kunski i devizni žiro račun, kunska i devizna štedna knjižica, a vista štedni ...

opći uvjeti u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama - RBA

U tekst Općih uvjeta integrirane su odredbe "Načela za utvr ivanje promjene kamatnih ... Da bi ostvario pravo na kredit, tražitelj kredita treba podnijeti zahtjev za kredit na ... prosječna kamata koju bankovni sektor plaća kako bi pribavio sredstva potrebna za ... kreditiranju, omogućiti zatvaranje kredita bez naplate naknade za ...

naknade u poslovanju s fizičkim osobama 1. otvaranje računa za ...

8 velj 2017 ... Naknada se ne naplaćuje za vo enje a vista štednog računa. Naknada se ne ... (Banka ne vrši zamjenu novčanica u kovanice domaćeg.

naknade u poslovanju s fizičkim osobama 1. otvaranje računa ... - RBA

8 velj 2017 ... po kojem je ugovoren FlexiPLUS paket, Premium paket te paket OSNOVNI RAČUN i POSEBNI OSNOVNI RAČUN. 9,00 HRK mjesečno. 2.1.2.

Opći uvjeti poslovanja UniCredit Bank s fizičkim osobama RS.cdr

3. uvjeti za obavljanje poslovanja između Klijenta i Banke. ... kredita, odnosno Banka deponentu po jedinici depozita. ... Jednokratna lozinka (OTP - one time password) je vremenski ograničen niz brojeva koje generira ... gotovinske kredite (izuzev kredita po VISA Classic kartici, lombardnih kredita, kredita za umirovljenike i.

Opći uvjeti poslovanja UniCredit Bank dd s fizičkim osobama.cdr

na svojoj 27/2017 sjednici, održanoj dana 24.7.2017. godine, donijela Opće uvjete ... nefinancijskih usluga korištenjem elektroničkih načina komunikacije, bez ... Klijenta regulirani su internim aktima Banke, ovisno od poslodavca Klijenta i ... 6.2.1 Banka može otkazati ugovor o kreditu ako je kredit korišten u protivnosti s ...

Naknade Banke u poslovanju s fizičkim osobama - Privredna banka ...

agenta PEMO. 2,90 kn. 5.2.1.2.8. Uplata na račune pružatelja usluga putem uplatnica s 2D bar kodom preko agenta CRODUX DERIVATI DVA**. 1,50 kn.

Uputa obveznicima plaćanja naknade fizičkim osobama građanima ...

15 lip 2015 ... rabljenih motornih vozila na područje Republike Hrvatske kao i ... plaćanja PPMV, potrebno je ispuniti obrazac IUVIPV uz koji dostavlja i.

popis ugovora sklopljenih s pravnim i fizičkim osobama u 2016 ...

OŠ J. ŠURANA VIŠNJAN 05.09.2016. 602-01/16-01/09 2167/05-02-16-1 po obračunu. Ugovor o financiranju produženog boravka u PŠ. Vižinada šk.g.

opći uvjeti kreditnog poslovanja s fizičkim osobama - Podravska banka

zatvaranje te evidentiranje promjena stanja na računima za ... Korisnik kredita, na zahtjev Banke, uz zahtjev za kredit ... NRS je prosječna kamata koju bankovni sektor plaća kako ... pokreće se ovrha na založenoj imovini i ovrha na imovini.

opći uvjeti za pružanje platnih usluga fizičkim osobama ... - Sberbank

14 ruj 2019 ... Tečajna lista Banke dostupna je na internetskim stranicama Banke te u svakoj poslovnici Banke. 10.3. Kamate. Ako Banka odobri korisniku ...

opći uvjeti za pružanje platnih usluga fizičkim osobama - Sberbank

27 srp 2017 ... transakcija, Opće uvjete Sberbank d.d. za korištenje MasterCard ... Tečajna lista Banke dostupna je na internetskim stranicama Banke te u ...

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prometu na ... - Grad Sinj

26 lip 2018 ... Površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan ... Prometni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih.

TOČKA 10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o grbu i ... - Grad Rijeka

U sljedeća dva desetljeća Rijeka nije imala ni grba niti zastave, a potom je 29. prosinca. 1970. Skupština općine Rijeka prihvatila grb, i iz njega izvedenu ...

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o najmu stanova - Grad Rijeka

6 pro 2012 ... Odluku o najmu stanova ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj ... ugovora o koncesiji, kao i utvrditi obvezu koncesionara da godišnji plan ... Drugi i svaki daljnji polog jamčevine, Komisija će zaprimati od ...

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj ... - Grad Rijeka

lokalne i podrućne samouprave nije izdala obvezni prekršajni nalog za ... odnosno ne prijavi promjenu razlike obujma gradevine za koju se doprinos plaća.

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnom ... - Grad Rijeka

SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | ARHIVA | TRAŽILICA |. IMPRESSUM. Godina XI. - broj 18. Petak, 11. srpnja 2003. GRAD RIJEKA. 56. Na temelju ...

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ... - Grad Rijeka

17 stu 2017 ... li Izmjena Odluke o grobljima biti dobra ili loša za KD Kozala? ... raspored grobnih mjesta u kojima su naznačene oznake, brojevi grobnih ...

prijedlog odluke o izmjeni odluke o stipendiranju učenika i studenata

3 kol 2019 ... Osječko-baranjske županije ... stipendiranju ako se utvrdi da korisnik stipendije prima drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ... - Grad Split

5 stu 2010 ... 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst,. 82/04 ... u projektima zgrada koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 111 iz 2010. godine, a ... Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu obračuna površine i obujma u.

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja ...

4 ruj 2015 ... goranske županije da lučko područje luke Crikvenica nije u suprotnosti s ... Policijska uprava odnosno policijska postaja koja je obaviješte-.

Kol 1, 2008 Naknade u poslovanju s fizičkim osobama 1.8.2008. - PBZ

externi trajni nalog temeljem pojedinačnih ugovora o poslovnoj ... T-Mobile (mobilna telefonija) ... Prijevremeni raskid temeljem odobrenja ovlaštenih osoba:.

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika ...

5 lip 2019 ... Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ ... Glorija Podnar, mag.oec., Viša stručna suradnica za rad na projektu Kulturno-.

prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o kriterijima ...

Štrcaljka za ispiranje uha - 1 kom (obiteljska DZ Donji. Miholjac). 0,00. 1.110,00. 1.110,00. Vaga precizna - 1 kom (Služba zaštite na radu DZ D. Miholjac). 0,00.

7.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prijedlogu ...

9 velj 2018 ... Područna škola. Upisno područje. OŠ “kraljice Jelene ”. Solin. Za učenike od I. –VIII. razreda: Ulice: Put mira, Marka Marulića, Domovinskog.

Prijedlog odluke

27 pro 2016 ... 337 MIŠNJAK - STINICA i obratno. 91. 119. 161. Trajektna. 35 / 250. 60 / 350. 140 / 600. 9. 338 LOPAR - VALBISKA i obratno. 14. 28. 28.

B. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEÖAJA,

Domagoj Štefan, Petar Štrbac, Kristina Jurčić, Edi Mađar i Dorja Fogas), među kojima su neki već i diplomirali (Darin ... Bernard Grubišić. 18. Karla Crvić. 19.

Prijedlog Odluke - Grad Pula

16 ožu 2011 ... Ponuditelj: Zoran Tokić iz Pule, Cankarova 3. Redni broj pod kojim je u tekstu natječaja naznačena nekretnina za koju se daje ponuda: 47.

Prijedlog odluke o grobljima - Grad Rijeka

6 velj 2019 ... daljnjem tekstu: KD Kozala d.o.o.), na neodređeno vrijeme, bez naknade, ... raspored grobnih mjesta u kojima su naznačene oznake, brojevi ...

b) Prijedlog Odluke o darovanju nekretnine u suvlasništvo ...

Srednjoj strukovnoj školi Vinkovci i Drvodjelsko - tehničkoj školi Vinkovci. Članak 1. ... Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci – u omjeru 50/100. • Srednja ...

Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko ... - PGŽ

22 svi 2019 ... Ivan Vlainić - predsjednik HZTK. 6. Dorijan Božićević - predsjednik ZTK Primorsko-Goranske županije. 7. Giordano Bucci - predsjednik ZTK ...

Prijedlog odluke - Vlada Republike Hrvatske

Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 (u daljnjem tekstu: „Predsjedanje Vijećem EU. 2020“). II. Strukturu iz točke I. ove Odluke čine: - Upravljačko vijeće za ...

Prijedlog odluke o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva za ...

21 lis 2015 ... Branko Papeš, direktor, Dogma nekretnine d.o.o., Fiorella la Guardia 6b ... za utvrđivanje poreza i doprinosa građana u Područnom uredu Istra,.

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o ... - PGŽ

Ljekarna „Jadran“ dostavila je zahtjev za davanje suglasnosti osnivača na navedeni ... Ljekarna ,,Korzo" nalazi se u Rijeci, Korzo 22. Ljekarna ,,Lovran“ nalazi ...

Prijedlog odluke o prihvaćanju zaključivanja sporazuma o ...

2 ruj 2015 ... POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA. DRUGA POLICIJSKA POSTAJA RIJEKA. Broj: 511-09-24/3-K-136/15. VL.H. Rijeka ...

Prijedlog odluke o osnivanju Savjetodavnog tijela za ... - PGŽ

državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: UDU PGŽ). Opće odredbe Zakona formulirane su kao pozitivne smjernice za sadržaj.

a) PRIJEDLOG ODLUKE O IZDVAJANJU LJEKARNIČKE JEDINICE ...

Preuzimanjem ljekarne Dom zdravlja je slijedom Zakona o zdravstvenoj zaštiti (" ... Kada bi se, primjerice promatrali samo rezultati Centralne ljekarne na Trgu A. ... Odluku o pripajanju Ljekarne Beli Manastir i Ljekarne Đakovo Ljekarni Osijek i.

Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članica Savjeta za ...

(predložena od Družbe sestara milosrdnica Sv. Vinka. Paulskog, Provincija Majke dobrog savjeta Rijeka),. Ornela Klevisser-Tomašić, prof. ... Clanica Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije .Tkalcic, od 2016. Clanica Komisije HBK 1 ...

Prijedlog Odluke o prijenosu osnivačkih prava nad osnovnim ...

Osnovna škola Blage Zadre. 3. Osnovna škola Dragutina Tadijanovića. 4. Osnovna škola Antuna Bauera. Osnovna škola Nikole Andrića. 6. Osnovna škola ...

Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i zamjeni ...

4 pro 2014 ... Odluke utvrđeno je da se nekretnine u vlasništvu Primorsko - goranske županije ... U DELIS. Zemljišnoknjižni izvadak (datum i vrijeme izrade).

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti županijskim lučkim ... - PGŽ

Županijska lučka Stalno. Zaposleni na. R.B. određeno uprava sleni vrijeme ... Krk. Mali Lošinj. Novi. Vinodolski. Opatija -. Lovran-. M.Draga. Rab. UKUPNO. 11.

Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja ... - PGŽ

županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), u prilogu upućujem ... Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna ... nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu ...

25 stu 2019 ... desalinizator. Navedeni projekt osigurava opskrbu pitkom vodom i sigurnu odvodnju koncentrata dobivenog desalinizacijom morkske vode na ...

Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja ...

troškove stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2019. i upućuje Županijskoj skupštini na ... održavanja Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod u 2019. godini s ... razvidna pojedinačna isplata sredstava pomoći za ogrjev.

01-Prijedlog Odluke o odabiru radovi OŠ - Istarska županija

2 kol 2012 ... Ponuditelj METAL BENETON d.o.o., Sakcinskog 2, Sv. Križ Za retje,. OIB: 95559473876, sa cijenom ponude od 133.090,00 kuna i ukupnom ...

Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara za ...

9 pro 2015 ... 2015. godine, donijelo je. O D L U K U o donošenju Procjene ugroženosti od požara za Grad Pazin i. Plana zaštite od požara Grada Pazina.

Tocka 4 prijedlog odluke - Općina Stubičke Toplice

Kako je zakonom propisano obvezno sklapanje međuvlasničkog ugovora i ... 3272 k.o. Oroslavje uputiti će se na potpisivanje Međuvlasnički ugovor koji je.

PRIJEDLOG ODLUKE o stipendiranju studenata - Općina Podturen

2. zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom. 3. uvjerenje o redovnom upisu na studij koje sadrži podatak akademske godine ili semestra kojeg.

Prijedlog odluke o visini naknade te rasporedu sredstava ...

JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA TROŠKOVE OGRJEVA. KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE KOJI SE GRIJU. NA DRVA U 2019.