informacija o potporama u ruralnom turizmu na području osječko ...

Kupovina proizvoda od lokalnih proizvođača. OPG-a Slađan Novosel, Eko jazo d.o.o. te OPG-a. Ivan Brzica (vino, kulen, svinjske polutke, kobasica). 10.000,00.

informacija o potporama u ruralnom turizmu na području osječko ... - Srodni dokumenti

informacija o potporama u ruralnom turizmu na području osječko ...

Kupovina proizvoda od lokalnih proizvođača. OPG-a Slađan Novosel, Eko jazo d.o.o. te OPG-a. Ivan Brzica (vino, kulen, svinjske polutke, kobasica). 10.000,00.

informacija o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na ...

7. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Brataljenović Mijo, Selci Đakovački ... gospodarstvo Majhen Danka,. Mrzović. Kupovina sušare sa pripadajućom ...

Odluka o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području ...

POTICAJI ZA NABAVU ZAŠTITNIH MREŽA TRAJNIH NASADA. 1.3.1. Nabava sustava ... Poticaj za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi. 6.

informacija o poljoprivrednoj proizvodnji na području osječko ...

Osječko-baranjske županije objavljenih u statističkom izvješću APPRRR, ... Vrijednost otkupa i prodaje poljoprivrednih proizvoda u 2018. iznosila je 7 349,4 milijuna ... masu isplata će se obračunavati ovisno o odstupanjima od parametara ...

informacija o pripremama za proljetnu sjetvu na području osječko ...

sjemena kukuruza (Pioneer, BC, OSSK, KWS), jarog ječma, zobi, soje, suncokreta, šećerne ... U odnosu na proljetnu sjetvu 2012. godine jedino je cijena nekih ...

informacija o stanju i pravcima razvoja sporta na području osječko ...

Športska zajednica Osječko-baranjske županije objedinjuje rad svojih 7 članica: Zajednicu športskih udruga Grada Osijeka, Zajednicu športskih udruga Grada ...

Mogućnosti razvoja turizma na ruralnom području Brodsko ...

Branimirova 130 a, 35000 Slavonski Brod. Hrvatska ... usluga, turističke agencije, proizvođači hrane, vina, sira, eko proizvoda i suvenira s područja.

Lišajska indikacija kvaliteta vazduha na ruralnom području grada ...

NA RURALNOM PODRUČJU GRADA BLACA. REZIME. Bioindikatori mogu biti mera, indeks mera ili model koji karakteriše ekosistem ili jedan od njegovih ...

informacija vodoopskrba - Osječko-baranjska županija

Vodovod Osijek d.o.o. - Osijek ima jedinstvenu razvodnu mrežu i 1 zonu opskrbe te pokriva ... (Izvor: Strategija upravljanja vodama, Zagreb 2009. god.).

Informacija o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u ...

12 ožu 2012 ... Partneri u RH: Građevinski fakultet Osijek, Osijek, Hrvatska ... Općina Petlovac, Crkvena općina Osijek Diakonia, Ekumenski forum europskih.

informacija o prometnoj povezanosti osječko-baranjske županije

15 lis 2014 ... Hrvatske ceste Ispostava Osijek. - Hrvatske vode VGO ... Državna granica - Beli Manastir - Osijek -. Đakovo ... objavljuje vozni red te organizira i regulira željeznički prijevoz. Na području ... APP 118.800 MHz. TWR 118.800 ...

STANJE ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OSJEČKO ...

vatrogasna društva u općinama najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila čini: ... budući da je dio vatrogasnih postrojbi nabavio nova ili mlađa rabljena vozila.

BIRAČKA MJESTA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ...

Biračko mjesto broj 1. u Osijeku, Gradska četvrt Retfala, Josipa Jurja ... Drinska, Dunavska, Gacka, Ilovska, Jablanička, Jadranska, Jadrovska ulica, Južno.

prijedlog programa javnih potreba u sportu na području osječko ...

županije djeluje Školski športski savez Osječko-baranjske županije. Zadaća ... školski sportski savez definira sportove i discipline u kojima će se odvijati školska ...

izvješće o razvoju turizma na području osječko-baranjske županije

veliki potencijal za daljnji razvoj: Advent u Osijeku i ostalim gradovima i mjestima Županije, Wine &. Bike Erdut, Strossmayerovi dani, Hodočašće za Veliku ...

Socijalne usluge na području grada Osijeka - Osječko vijeće za ...

Tel: 031 253 910. E-mail: [email protected] Društvo za psihološku pomoć Sunce. Preventivna i savjetodavna psihološka pomoć i psihoterapija. Tel: 031 368 888.

Pojava suše na području Osječko-baranjske ţupanije u razdoblju od ...

Grafikon 3. Klimatski dijagram po H. Walteru za Osijek (2000. godina). Iduća godina okarakterizirana kao sušna u razdoblju od 2000. do 2015. je 2003. Analiza.

izvješće o stanju i zaštiti prirode na području osječko-baranjske ...

10 velj 2011 ... U Osječko-baranjskoj županiji, kao i u ostalim dijelovima Hrvatske, ... zaštite prirode, suradnjom s gradovima i općinama u kojima se nalaze zaštićena područja. ... biljke. To ih čini živim tvorevinama koje se kroz vrijeme (zbog ...

izvješće o stanju zaštite od požara na području osječko-baranjske ...

1 sij 2019 ... Šumska i Pickup vatrogasna vozila. 6. 5. Kombinirana vatrogasna vozila. 6. 6. ... vatrogasnih postrojbi nabavio nova ili mlađa rabljena vozila.

Bolesti šećerne repe i sredstva za zaštitu bilja na području Osječko ...

Sugar beet diseases and plant protection products in the Osijek - Baranja ... Đakova, poljoprivredna ljekarna Cibo iz Đakova i Avena agro iz Satnice Đakovačke.

informacija o organiziranosti i stanju lovstva i ribolova na području ...

utvrđuje početna cijena lovozakupnine za lovište za koje će se raspisati javni natječaj za davanje ... lovačkih društava (Lovačko društvo "Jelen" Našice ima u zakupu dva lovišta), te je zakup prava lova produljen za ... Ljupko Uremović. XIV/177 ...

Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području ... - OECD

partnerstvo s ograničenom odgovornošću ili slični pravni aranžman koji nema rezidentnost u svrhu oporezivanja smatra se rezidentom u jurisdikciji u kojoj se ...

11.Informacija o stanju u sportu na području općine Kakanj

badminton, umjetničko klizanje, veslanje ,kajak kanu, skokovi u vodu i mnogi drugi. ... Alpsko skijanje, bob, brzo klizanje, curling, hokej na ledu, nordijska ...

informacija o stanju i problematici biljne proizvodnje na području ...

Cjenik OS hibrida kukuruza na dan 18. siječnja 2016. ... Agrofructus, specijalizirana za otkup i prodaju voća i povrća, a u Hrvatskoj posjeduje sedam velikih.

informacija o funkcioniranju sustava obrane od tuče na području ...

provođene, kadgod je to vremenska situacija zahtijevala, danju i noću. Kako je po uputama Ministarstva unutarnjih poslova početkom lipnja obustavljeno.

informacija o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području ...

Površine kojima gospodare Hrvatske šume i površine privatnih šuma (24.390 ha) ... Uprava društva, a kao osnovni kriterij za raspodjelu trupaca je stupanj ...

informacija o stanju lovstva na području - Vukovarsko-srijemska ...

Kunjevci. Hrvatske šume. d.o.o.. Zagreb. 1.304. 15.648,00 povjeravanje izvršavanja ... Od 45 društava koja imaju lovački dom samo 27 ima mogućnosti za.

informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području ...

Baranjski Ferivi polumaraton prolazi prekrasnim krajolikom i netaknutom prirodom Parka prirode. Kopački rit. ... (Bilje i Tenja - rekonstrukcije). EU fondovi ...

3. Informacija o stanju sigurnosti na području ... - Grad Dugo Selo

19 velj 2019 ... Dugo Selo za mjesec prosinac 2018. godine i 2018. godinu ... POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA. POLICIJSKA POSTAJA DUGO SELO.

Informacija o trenutnom stanju vodostaja na vodnom području rijeke ...

15 svi 2014 ... Trenutni vodostaj rijeke Save na području Odžačke Posavine iznosi 634 cm (HS Slavonski Brod). Vodostaj rijeke Save u Srednjoj Posavini ...

informacija o stanju u oblasti lova i ribolova na području općine ...

Lov i ribolov se smatraju djelatnostima od značaja za gospodarstvo, ... lige i jedno kolo Federacije BiH u disciplini lov šarana i amura, što je još jedan vid ...

Informacija o legalizaciji građevina na području grada ... - Grad Rijeka

17 svi 2018 ... Legalizacija zgrada na području grada Rijeke ... snimanjem iz zraka započetog 21. lipnja 2011. godine, ili je do tog datuma evidentirana na ... se geodetski snimak izvedenog stanja ili kopija katastarskog plana ukoliko je ...

2 osnovna obilježja osjećko-baranjske županije - Osječko-baranjska ...

Izvor: Hrvatske vode, 2003. Dunav – druga po veličini rijeka u Europi, na području Osječko-baranjske županije velika je nizinska rijeka prosječne širine 500-800 ...

Strategija razvoja Osječko-baranjske županije - Osječko-baranjska ...

Ante Lauc. Đula Borozan. Sanja Pfeifer. Nataša Šarlija. Stipan Penavin. Vladimir Cini ... Boris Lauc, Centar za poduzetništvo, Osijek. Ljubo Milović, ECBRD ...

Investicijski vodič Osječko-baranjske županije - Osječko-baranjska ...

Struktura stanovništva i radno sposobnog stanovništva . ... Ploče, Šibenik i Zadar. Najveća ... Slobodno vrijeme u Osječko-baranjskoj županiji možete provesti na zanimljive načine. ... Fliba d.o.o.; trgovački centri Emmezeta u Zagrebu,. Osijeku i ...

Znamenja Osječko-baranjske županije - Osječko-baranjska županija

Grb i zastava jedinice lokalne i podru~ne (regionalne) samouprave utvr|uju ... Ovaj grb podijeljen je @upaniji u trenutku pripajanja Slavonije prostoru pod vla{}u ...

informativni bilten osječko-baranjske županije - Osječko-baranjska ...

15 lip 2010 ... Otvoren Europski labirint * Preuređena Centralna ljekarna u Osijeku ... Nacrt Društvenog ugovora trgovačkog društva Cesting d.o.o. Osijek. 26.

ZAKON O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA

nezaposlenoj majci koja rodi blizance, treće i svako naredno dijete. Međutim ... rodiljni dopust do jedne godine života djeteta i posvojiteljski dopust; naknada.

Smjernice o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje ...

31 srp 2014 ... Smjernice o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama. (2014/C 249/01). SADRŽAJ. 1. UVOD .

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i ...

Udruga "IGRA" za pružanje rehabilitacijsko- edukacijske i ... Branko Bakmaz. 20.000,00 ... 13. muzejska edukativna nagradna igra – Original – povodom ...

Odluka o potporama turističkim manifestacijama i ... - Opatija

Liburnia Klasik klub. Opatija Oldtimer Tour. 10.000,00. Liburnia Jazz. 18. Liburnia Jazz. 17.000,00. DSZR "Marinovi prijatelji". 5. Košarkaški kamp. "Frendagio".

ZAKON O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA ... - HZZO

9. mirovanje radnog odnosa do treće godine ţivota djeteta. (2) Korisnik iz ... (6) Ako je dijete prerano roĎeno, obvezni rodiljni dopust iz stavka 2. ovoga članka ili.

Prilog V. Izjava o korištenim de minimis potporama

Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore dostavljam podatke o korištenju potpora male vrijednosti. 1. PODACI O TRAŽITELJU POTPORE.

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za ... - Ured za udruge

4 lip 2008 ... rata Bjelovarsko-bilogorske županije “Daruvar. 2007” ... “Halo za pomoć - sigurnost i pomoć na dugme” Perica Vučemilović. 80000.00.

Odluka o potporama turističkim manifestacijama i događanjima 2018.

Primorsko goranske županije. Automobilistički klub Opatija. Motorsport. 12. Inter Cars Učka 2018. 9.000,00. Udruga Festival Kvarner. "Rave it - Musical innvation.

Smjernice o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju za ...

28 lip 2014 ... financiranja potpora za električnu energiju iz obnovljivih izvora ... negativne utjecaje subvencija štetnih za okoliš i pritom uzeti u obzir potrebu pronalaska kompromisa među ... koje se oslanja samo na sebe ne može ostvariti učinkovite rezultate. ... politike i mjere kojima je cilj ukloniti isti tržišni nedostatak.

Isplativost potpore EU-a ruralnom razvoju za ... - Europa EU

Umjetna močvarna područja manje veličine. – Intervencije na ... Intervencije radi sadnje živica. P rilo g III. ... postavljanja živica napravljenih od drveća ili grmlja,.

Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju - Paragraf Lex

ZAKON. O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU. ("Sl. glasnik RS", br. ... poljoprivrednih gazdinstava, evidentiranje i izveštavanje u poljoprivredi, kao i ...

Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju - Asistent.me

O vim zakonom ureČuju se: razvoj poljoprivrede i ruralnih podrućja, ciljevi i mjere agrarne politike, podsticaji u poljoprivredi i uslovi za njihovo ostvarivanje, ...

Godišnje izvješće o državnim potporama 2017. - Ministarstvo financija

Maruševec, Mošćenička Draga, Obrovac, Opatija, Otočac, Perušić, Plitvička ... potpora su: Andro International d.o.o., Boutique hoteli Zadar d.o.o., Eurodom.

Godišnje izvješće o državnim potporama 2016. - Ministarstvo financija

radionici TEKOP NOVA 300.000,00 kuna, Grad Opatija je dodijelila 2,6 ... Internacional d.o.o., AS ugostiteljsko trgovački obrt, Eurodom trgovina d.o.o., FOS.

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama - Udruga Bolje sutra

8. mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta. ... (6) Ako je dijete prerano rođeno, rodiljni dopust iz stavka 1. ovoga članka produžuje se za onoliko ...

Isplativost potpore EU-a ruralnom razvoju za neproizvodna ulaganja ...

Umjetna močvarna područja manje veličine. – Intervencije na ... Intervencije radi sadnje živica. P rilo g III. ... postavljanja živica napravljenih od drveća ili grmlja,.

kreativno i inovativno poslovanje u ruralnom prostoru - Repozitorij ...

22 ruj 2016 ... Također, pružaju se usluge spravljanja tradicionalnih jela skradinskog kraja za grupe, primjerice skradinski rižoto. Turističke usluge pružaju se ...

Zakon o novcanim podrskama u poljoprivredi i ruralnom ... - Propisi KS

ZAKON. O NOVČANIM PODRŠKAMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU. I. OPĆE ODREDBE. Član 1. Ovim zakonom u Federaciji Bosne i ...

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom ... - ARKOD

7) Na samom terenu, važno je imati skicu ARKOD parcele, koju ste dobili u Agenciji na obrascu „Obavijest korisniku“ sa približnim oznakama mjesta snimanja, ...

agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom ... - Apprrr

Poslovni procesi Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju su u stalnom postupku informatizacije i digitalizacije. Informacijski sustav ...

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ...

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je ... Više informacija: Kontakt osoba Irena Buljanović, Komunalno društvo Pag d.o.o..

Na osnovu člana 6 Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju ...

24 јан 2019 ... bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, na poziciji: 4149 – ostale ... veći dio prerađuju u mliječne proizvode (sir i kajmak). ... Sektor za lov plave ribe je veoma nerazvijen, odnosno karakteriše ga veoma mala ribarska ... prethodnih godina uzrokovale orade (Sparus aurata), Institut za biologiju ...

investicije u ruralnom turizamu istarske županije - Repozitorij UNIPU

18 sij 2018 ... Izjavljujem, također, da nijedan dio rada nije iskorišten za koji drugi rad pri bilo ... kreditiranju Istarske razvojne agencije, Hrvatske banke za obnovu i razvitak, poticaj ... vanjske bazene, odnosno 20 m2 za unutarnje bazene).