Pisanje imena - HKV-a

15 tra 2013 ... izostavnik ('), zvjezdica (*), znak za članak (§) i znakovi za upućivanje (>, <, →). Bjelina. Bjelina je prazno mjesto u tekstu koje se nalazi:.

Pisanje imena - HKV-a - Srodni dokumenti

Pisanje imena - HKV-a

15 tra 2013 ... izostavnik ('), zvjezdica (*), znak za članak (§) i znakovi za upućivanje (>, <, →). Bjelina. Bjelina je prazno mjesto u tekstu koje se nalazi:.

Pisanje imena - Hrvatski pravopis

www.dphj.hr e-pošta: [email protected] Split / Zagreb, 27. travnja 2013. Na temelju javnog poziva Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (www.ihjj.hr), ...

PISANJE NAŠIH I TUĐIH IMENA ORiJENTALNOG PORIJEKLA

jenjivanja tih fonema došlo do promjene značenja imena. Tako npr. ... Ta se greška prenosi iz narodne pjesme »Kraljević Marko i Đemo. Brđanin«, u kojoj je ...

imena konja u kurelčevu djelu imena vlastita i splošna ... - Srce

smatra da je zoonim posredno motiviran sivom bojom ptice. 8. „'beli konj koji je starošću postao beo (obično se ždrebi kao vranac ili kao zatvorene boje dorat'” ...

imena, prezimena ili osobnog imena - Ured državne uprave u ...

Ro en-a sam dana____________ OIB. u. (mjesto, država) od oca. i majke_______ . (ime i prezime). (ime, prezime i djevojačko prezime). Sklopio-la sam brak ...

OSOBNA IMENA, PREZIMENA I IMENA NASELJA

stolačke nahije zabilježena tek 23 narodna i kršćanska muška imena1, i na tako su malome uzorku razvidne poprilične promjene unutar osobnoimenskoga ...

Kratice imena polimera i upute pri kraćenju imena polimera - FKIT

Neke kratice imena polimera mogu također biti i pokrate. Kratice za imena polimera koje su opće prihvaćene i u sadašnjoj uporabi navedene su u Dodatku, ...

Upute za pisanje životopisa Pisanje životopisa je ... - Moja stipendija

Tako za svaku novu stipendiju, novo radno mjesto i ostale natječaje trebate prilagoditi životopis preduvjetima i kriterijima specifičnoga natječaja. Ako pošaljete ...

trening za pripremu i pisanje eu projekata trening za pisanje ... - TMF-a

Vas poziva na treninge za pisanje projekata i pripremu budžeta za EU projekte sa fokusom na EU program Horizon 2020. TRENING ZA PRIPREMU I PISANJE ...

KAZALO IMENA

Radošević 449, 451. Radošević, Velena 495, 496. Radovinović, R. 540, 572. Rady, M. 101, 114. Rafaj, Josip 331. Raguž, M. 421, 434. Rajčević 266, 450.

Čarolija imena

je na Ime natusa, treća kuća od utelovljenja pred- ... određena je iz korenskog značenja imena i njego- ... zora – Svetlana, Zorica, Jasna, Jakov, Lea, Vlada.

IMENA NEKOČ IN DANES

učencem na OŠ Hudinja, kako jim je ime in se pozanimati o imenih njihovih starih ... V današnjem času imamo veliko kratkih imen in ta imena so tudi sposojena iz ... MARTINA. 3. ANDREJA. 1. DRAGO. 3. AVGUSTIN. 1. MIRA. 2. JUSTINA. 1.

Kazalo ličnih imena 993

JAKOVIC ĐUĐAN 857. JAKOVIC ĐURO 60, 521, 522, 526, 527,. CIO. ST.O. JAKOVIC'ĐURO ĐUĐAN 323. JAKOVIC ĐURO MICANOV 490. JAKOVIC MIHAJLA ...

na primjeru imena konja

30 ožu 2009 ... krava, magaraca, ovaca, koza, svinja, pasa, mačaka i peradi. ... podrijetla, imena iz TV serija, filmova, pjesama (Floki za psa, Garfild za mačka.

OSOBNA IMENA NA PAŠMANU

nih imena ili po uzoru na njihova značenja: prema Beata (< lat. beatus 'blažen') ... no ime), Anđelko Ante, Anica Stošija, Ante Ive, Ante Jakov, Ante Marko, Antica ...

Transkripcija arapskih imena.pdf

ција у којој би свака арапска графема која означава структуралну јсдиницу у арапском систему — имала посебно слово, уместо модификација са ...

OSOBNA IMENA U DUBROVNIKU

Usporedivati sisteme imena u vremenskom slijedu moguce je ako postoje Mnhronicne analize. Radovi iz obiju perspektiva u svjetskoj nauci se vec lijepo ...

Naša druga imena

dok je sunce, kao pijetlova krijesta, očajno, drhtalo tišinom odlaska. Crne zastave ... koja daje ti cvijet na čuvanje. Bit ćeš zbunjen, kao kiša. A ni prvi dan nije ...

MUSLIMANSKA MUSKA IMENA

MUSLIMANSKA MUŠKA IMENA. A. ABADINанаvidi: Abidin. ABAS, ABAZ (ar)анаlav, veoma namršten. ABDIJAанаvidi: Abdulah. ABDULAH (ar)анаAllahov rob, ...

IMENA ZA KONJE U ŽEDNIKU

ručju, zatim o pasmini konja te o njihovim oznakama glede boje i navlastitosti u bunjevačkom govoru i konačno, o hrvatskim nazivima za konje u Žedniku. 2.

Kazalo ličnih imena

BADRIĆ BRANKO 304, 445, 446. BAGIĆ ANTE 746 ... DAKlC SIMO 45, 765, 920, 937. DAKlC STANA ... LONČAR SIMO 375, 693, 694, 695, 683,. 690. LONČAR ...

REGISTAR LIČNIH IMENA

Imenik subotičkih Jevreja žrtava fašističke okupacije 1941—1945, Subotica 1948. Izveštaj Državne komisije ... Čakovec, Tel-Aviv 1977. Gumskovskij R. ... Mušl Fium, Jevrejin sa Rijeke, Jevrejski almanah 1959—1960, Beograd. Grfetić Maca ... Beograd 1960. Šimić R., Po povratku s robije, Četrdeset godina Ih Beograd 1960.

kazalo imena - Biblioteka

KAZALO IMENA. Abinun, Markus ... Broz, Josip Tito 7, 11, 16, 19, 20, 21, 25,. 26, 27, 30, 33, 45, ... dih komunista uoči rata i revolucije — Značenje. Pokrajinske ...

KAZALO OSOBNIH IMENA

Grdić, Milivoj 322. Gregorić, Luka 194, 195. Gregorović, Stjepan 196 ... Medven, Antun 80, 81. Medven, Milivoj 80, 81. Mesic, Ignac 149. Mesić, Ademago 241.

HISTORICITET IMENA SVAČIĆ

Ta zadnji je hrvatski kralj Petar. Svačić.- Ime ni jedne naše ... Prvo je pitanje kralja Petra Svačića, makar ga je davno već riješio Šišić2. Mađarski kroničar Simon ...

Imena luda nalaze se svuda

Imena luda nalaze se svuda. 1. Wee Waa u Australiji, iako zvuči kao rodno mjesto nekog lika iz crtanih filmova, to je jedno od najstarijih naselja u Australiji. 2.

O UPORABI I ZNAČENJU IMENÂ U HRVATSKOME

To s druge strane znači i to da primjerice popis eponima kojega jezika ne smatramo zatvorenim, koliko ... ih vidimo u § IV.2 (Wittgenstein = Wittgensteinovo djelo, Brazil = brazilska nogometna reprezentacija). Činjenica da je uz ime atribut ne ...

MOLIŠKI HRVATI I NJIHOVA IMENA

Iz Peskića je potekao poznati hrvatski leksikograf Jakov Mikalja, koji je svoj zavičaj u hrvatskome imenskom liku nazvao Pještica. Podrobnije vidi u knjizi ...

Kazalo ličnih imena - znaci.net

BELAVIĆ MARKA MARKO 282, 379,. 394, 395, 397 ... BENKOVIĆ MARKA MARKO 475, 476. BENKOVIĆ MIJO 273 ... REPECKI BLANKA 195. R E P E C K I M IJ ...

registar ličnih imena - Znaci.net

Imenik subotičkih Jevreja žrtava fašističke okupacije 1941—1945, Subotica 1948. Izveštaj Državne komisije ... Čakovec, Tel-Aviv 1977. Gumskovskij R. ... Mušl Fium, Jevrejin sa Rijeke, Jevrejski almanah 1959—1960, Beograd. Grfetić Maca ... Beograd 1960. Šimić R., Po povratku s robije, Četrdeset godina Ih Beograd 1960.

imena dobitnika - Podravka Bio rajčica

Pasini Agneza Marija, Zagreb. Paštrović Damir, Zadar. Paštrović Danijela, Zadar. Pauković Anka, Zagreb. Petković Silvana, Pula. Petričević Tamara, Gola.

MUŠKA OSOBNA IMENA U PROMINI

na imena, a već po evangelizaciji javljaju se kršćanska imena. Nakon razdoblja dominacije jednostrukih1 narodnih imena (Vuk, Tvrtko, Radoš, Branimir, Do-.

Imena u djelima fra Matije Divkovića

brić-Bagarić, Dolores Grmača i Maja Banožić. Uvodna studija, trans- kripcija, rječnik i tumač imena Sto čudesa Marijana Horvat. Sarajevo: Kulturno-povijesni ...

Seznam rastlin latinska imena - Gov.si

astra vrtna. Asteraceae ... vrtna buča, bučka, oljna bučka ... Kačnikovke. Rhododendron sleč, rododendron, azaleja. Ericaceae. Vresovke. Rhodospatha.

TIPOVI VEZANOSTI IMENA BLIZANACA

26 pro 2007 ... Hrvatska se riječ blizanac uglavnom rabi za dvoje djece rođene u istome porodu (troje ... ran, Luka i Lucija, Marko i Matej, Nenad i Neven, Nikola i Nikolina itd., u ko- ... e) Lazar i Marta – Novozavjetne ličnosti, brat i sestra. ... i Šimun, Jakov i Matija, Jakov i Šimun, Matej i Andrija, Šimun i Andrija, Toma.

MUSLIMANSKA IMENA A5 ZA PDF.pub - medzlis.split

18 srp 2008 ... Poštovana braćo i sestre,. Ime je staro koliko i ljudski rod. Prvi čovjek i Božji poslanik Adem a.s već je, od postanka, imao svoje vlastito ime.

Seznam rastlin slovenska imena

astra vrtna. Asteraceae. Nebinovke. Silybum ... Rhododendron sleč, rododendron, azaleja. Ericaceae. Vresovke. Althaea slez. Malvaceae. Slezenovke. Malva.

DEKLINACIJA SLAVENSKIIi IMENA S NEPOSTOJANIM E

DEKLINACIJA SLAVENSKIIi IMENA S NEPOSTOJANIM E. Stjepan Babić. Jedno od spornih pitanja u našem pravopisu donekle je i nepostojano e, koje dolazi u ...

STIVANSKA IMENA I PREZIMENA 17. I 18. STOLJEĆ AA

KRSTULOVIĆ 1, LJUBETIĆ 4, NIŽETIĆ 1, PAVLOVIĆ 2, POLJICAN 2, ... 1702. i 1712. kumovi su Luka Lukin i Jerolim Bersatić, 1723. g. oženio se Ivan.

NEKE ZAMJEDBE UZ SINTAKSU IMENA

Posavski, Leonardo da Vinci, Rikard Lavljeg Srca, (sv.) Ivan od Križa, Benedikt. XVI.4 Funkciju pridjevka5 uz imena imali su, kako vidimo, ne samo pridjevi i pri-.

Pisanje CV-a

Pisanje CV-a za potrebe stipendije mora imati svrhu – da prikaže vašu prikladnost za stipendiju, davanjem relevantnih informacija o vama i vašim postignućima.

HRVATSKA IMENA NASELJENIH MJESTA U MADŽARSKOJ

Živko Mandić: Hrvatska imena naseljenih mjesta u Madžarskoj. FOC 14 ... 16 Prezime Kullutácz (Mohač, 1717, BML, Fö), „Ex Kulut” 1721. santovačka mkr.

OSOBITOSTI ŠPANJOLSKE ANTROPONIMIJE: MARIJANSKA IMENA

skih marijanskih imena te uz leksikološku i kulturološku analizu donosi i nji- hovu klasifikaciju. Uvod. Mnogobrojna španjolska imena, osobito ona ženska, ...

FRAN MIKLO[I^ IN SLOVENSKA IMENA MESECEV

cvęt; sviba ® sviban, sviben, svibenj; trava ® mali traven, malotraven, velki traven; `olt ®. `oltopu{nik. II. Slovenskih imen mesecev iz poimenovanj. `ivali ali v ...

Magnificat br. 3 - Župa Preslavnog Imena Marijina

Simboli su most prema nevidljivom .................................. 20. Dopusti Isusu da te ... Prva pričest . ... prva se vraća u dvoranu, a druga ostaje. Od sva se četiri vjetra ...

Hronični tireoiditis je bolest sa mnogo imena

adenilat ciklaza - AC adenozin trifosfat - ATP agmatin - AGM amino kiselina – AK aktivatorski protein-1 - AP-1 antioksidativni odbrambeni sistem - AOS.

IMENA, OZNAKE, ZAPOVJEDNICI, PRIPADNOST I RASPORED ...

otok Cipar. Mlećani su nato zatrażili pomoć od krśćanskih drżava i pozitivan odgoȬ vor je dośao iz ipanjolske i od pape. Prva saveznićka flota pod mletaćkim ...

BAZA IMENA OVLAŠTENIH INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

KRAJINA ANTONIO, dipl.ing.građ., br.up. 3997. URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA - KRAJINA ANTONIO, SLAVONSKI BROD, Nase. A.

Kazalo osobnih imena - Matica hrvatska

Bogašinović, Lukrecija, dubrovačka pjesnikinja 374. Bogdanić, silpska ... Kallaneck, Alexander von, barun, ravnatelj Slavonske komorske inspekcije 114, 119.

HRVATSKA APOZITIVNA SINTAGMA I SINTAKSA IMENÂ

27 ožu 2009 ... smjesti u jezično odrediv skup istovrsnih jedinki«. Budući da apoziciju ovdje shvaćamo drugačije, ne bi bilo korektno raspravljati o ispravnosti ...

pučka imena, nazivlje, poslovice i uzrečice

svetaca liturgijski se svečanije slave samo u pojedinim župama koje su posveće- ne nekomu od ... Narodne poslovice i izreke zabilježene u zlatarskom kra- ju.

Magnificat br. 6. - Župa Preslavnog Imena Marijina

Obnova kapelice Uzvišenja svetoga Križa ... hotela Osijek, gdje se nalazi i spomen ... Josip Juraj. Strossmayer i njegov. Osijek. Od rođenja do imenovanja.

IMENA NASELJA U BANIJSKOJ OPCINI DVORNA UNI

pOljecjima rijeke Zirovca, na cijem se utoku u Unu nalazi Dvor, sredi~tc optine. ... 26 Na Glavascvoj karti nalazi se jugozapadno od danasnjc Divu.sc na Uni.

PRILOG POZNAVANJU OSOBNIH IMENA TROGIRSKOG ...

Zabilježeno je ime J anko (Ianco), od muškog imena JAKOV oblikovana su ... Zagore Murlaka zabilježeno je porijeklo Vlah i Vlahinjica (Vulach, Vulachiniza).

9.NIPP radionica: Registar geografskih imena

Zbirka kartografskih znakova (kartografski ključ). • Metodologija za uvođenje i vođenje toponimske baze podataka. • Katalog geografskih objekata. • Toponimska ...

Magnificat br. 5 - Župa Preslavnog Imena Marijina

Liturgijsko pjevanje u službi je otajstva svete mise ..........34. Još jedan u nizu sjajnih ... Zajednička molitva za uspješno odrastanje u zrele vjernike . ... naglo je skočio (što je za trudnice pre- ... riti samo genij božanskoga nadahnuća, kako se ...

PODRIJETLO HRVATA TRAGOM HRVATSKOGA IMENA

PODRIJETLO HRVATA – GENETSKO VIðENJE… ... leksiku i natpisi na taniskim pločama od svih teorija o podrijetlu Hrvata čine iransku teoriju uvjerljivijom.

Englesko-srpski recnik geografskih imena.pdf

Podrazumeva se poznavanje oba izvorna (engleska) oblika imena – izgovornog, kao glavnog, te pisanog, kao dopunskog, budući da na osnovu samo pisanog ...

76 IZGOVOR I TRANSKRIPCIJA ORIJENTALNIH RIJEČI l IMENA

u poglavljima, koja govore o pisanju velikih i malih slova. Dosada je ovaj pravopisni problem bio uklopljen u podvrstama zemljopisnih i narodnih imena, bilo ...

Kazalo imena i pojmova - Matica hrvatska

Hudja, Stevo 152. Husein-beg Gradaščević. (Zmaj od Bosne) 165. Huzjak, Višnja 85. Hvar 31, 47. I. Ilija gromovnik 10. Ilija, biblijski prorok 9, 10, 62 gromovnik ...