izostavnik za izostavljanje - Srce

IZOSTAVNIK ZA IZOSTAVLJANJE. U članku se daje jednostavan pregled upotrebe i neupotrebe izostavnika u hr- vatskom jeziku i preporučuje da se on piše ...

izostavnik za izostavljanje - Srce - Srodni dokumenti

izostavnik za izostavljanje - Srce

IZOSTAVNIK ZA IZOSTAVLJANJE. U članku se daje jednostavan pregled upotrebe i neupotrebe izostavnika u hr- vatskom jeziku i preporučuje da se on piše ...

Odluka o dobrom poslovanju Udruge Srce Split - Udruga Srce

Na sjednici Upravnog odbora Udruge osoba sa cerebralnom paralizom Srce Split (u nastavku Udruga), dana 27. 3. 2018.god. donesena je slijedeća: ODLUKA.

Na temelju članka 29. Statuta Ljekarni srce vršitelj ... - Ljekarne Srce

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja te s ostalom traženom dokumentacijom podnose se ravnatelju Ljekarni srce, Osijek, Lorenza Jägera 24, ...

218 KB - Srce

Mato Artukovi}. (Hrvatski institut za povijest, Podru`nica Slavonski Brod) ... vanje gradske blagajne, Zdravstveni, Školski, Kandidacionalni). Svaki zastupnik je ...

482 KB - Srce

Luka Vukojević i Lana Hudeček: JETRA – imenica ženskog ili srednjeg roda? Raspr. Inst. hrvat. ... pileća jetrica u ljutom umaku, pečena riža s pilećim jetricama).

08 Rem - Srce

konzistentnijih (Mirko Jirsak) ali i promjenjivijih (sam Cesarić) autora produljene ... Zatim je tu i vrlo poticajan, okrutno novosimbolistički Oblak koji je zbog.

190 KB - Srce

na Konferencija o diplomatskim odnosima i imunitetima u ožujku i travnju 1961. godine. Bečka konvencija usvojena na konferenciji ''te- žila je standardizaciji ...

UDC 81 - Srce

Ključne riječi: višerječne leksičke jedinice; frazalni glagoli; glagolske kolo- kacije; dvojezični stručni rječnici; rječnička natuknica; sociokognitivni pristup nazivlju ...

628 KB - Srce

sakralnosti. Ključne riječi: Bosna Srebrena, Ivo Dulčić, vitraj, mozaik, kolorizam, moderna sakralna umjetnost. Uvod. Gospodine, učini me oruđem svoga mira,.

437 KB - Srce

izričaj može osjetiti i u djelima drugih, među koje spadaju Tomislav Antunović, Ivo Cvitić,. Radojka Baldić – đugum, Nada Jerčić..., sve zaljubljenici u svoje, ...

100 KB - Srce

Joyceov Uliks. Ovo se prije svega odnosi na naÀin na koji nas ovaj roman upu uje na stalno preispitivanje onoga πto mislimo da znamo: “Kao konstrukcija.

346 KB - Srce

17 tra 2011 ... Trublja slovinska (Ancona, 1665), jedino za života objavljeno djelo Vladislava. Menčetića (1617-1666),1 svoj je status u nacionalnoj književnoj ...

4 MB - Srce

To je sedmi tečaj za ljekarnike koji se provodi putem interneta na portalu PLIVAmed.net, zdravstvenom portalu specijaliziranom za zdravstvene radnike.

537 KB - Srce

13 sij 2013 ... Kada je 24. siječnja 1835. pjesma “Kip domovine vu pochetku leta 1831.” ... 173-187; 188-[215]; 216-234; 235-256 i 261-271; isti: “Jezična ...

F o to : D in o C e tin ić - Srce

ostala si uvijek ista jedina žena, o ljepotama. Dalmacije, moru, galebovima ... kontinent, a teta Amalija je ostala u svojoj velebnoj kući kao najbolja potvrda ...

432 KB - Srce

Osobna higijena uključuje pranje ruku, higijenu usne šupljine i zubi, lica, kose i tijela, podrezivanje i čišćenje noktiju te higijenu odjeće i obuće (Bilajac i sur., ...

1 MB - Srce

ustanovi liječeno je 4 036 ranjenika, od toga 30 bole snika s ... koša i trbuha. Većina autora ... s desne nego s lijeve strane, navodno zbog toga što su ranjavanja ...

144 KB - Srce

prevodi kao izba porodowa, Szpital położniczy, Klinika położnicza, tj. rodilište. Tako se značenje poljske riječi dom proširuje leksemima kojih nema u jednoje-.

515 KB - Srce

»Posebni prilog – don Baldo Mladošević«, Vjesnik Franjevačke provincije sv. ... brojni biskupi i svećenici, među njima i dubrovački biskup Pavao Butorac, koji je ...

227 KB - Srce

Vijesti HKVRPP 52 (2014.) 2, 3655. 3. Usp. Špiro Marasović, Redovništvo u budućnosti, u: Crkva u svijetu 29 (1994.) 4, 344362. 4. Papa Franjo, “Istražujte!

167 KB - Srce

Ivo Andrić, u svojoj Legendi o svetom Francisku iz Asizija. Navodim samo ... Tako se u romanu Prokleta avlija stari fra Mijo Jošić šali s mladim fra. Rastislavom:.

vps - Srce

10 stu 2015 ... adresi http://vps.srce.hr/zahtjev/), i to na kartici „Stanje zahtjeva“, pritiskom na ikonu . Podaci se spremaju pritiskom na gumb „Promijeni zahtjev“ ...

223 KB - Srce

Tvrđava je divna pjesma ljubavi, koja nas bar načas oslobađa za čaranog ... Isto, str. 418. " Isto, str. 242. »« Isto, str. 143. 3» SELIMOVIĆ. MESA: Tvrđava, nav.

173 KB - Srce

1 srp 2017 ... nastrojen tjednik Sloga, koji jedini izlazi čitavo ratno vrijeme, a glasila ... HERMAN KAURIĆ, “Život u Karlovcu u pozadini Velikog rata”, 8. 2 ... a trojica su zastupnika umrla: Edo Štefan54, Josip Krivačić55 i Franjo Jakičić.56.

2 ‒ 4 - Srce

njezinih pripadnika, prisutno mišljenje, ili još prije osjećaj, da hrvatski jezik i nije ... htjeo (umjesto htio) ili vozo (umjesto vozao) jer se i tako bez sumnje pisalo i ...

128 KB - Srce

27 lis 2016 ... za sv. Augustina jer je njegovo obraćenje urodilo mnogostrukim ... 19 Tu Augustin misli na Boga, što je razvidno u nastavku misli koju smo ...

6 MB - Srce

No, bez obzira na mogući izgled drvene konstruk- ... entrance bastion of Čakovec Old Town.20 These ... the letter T; colour 7.5YR 6/4 (light brown); p.h.. 9.2 cm ...

342 KB - Srce

Sažetak. Članak donosi pregled upotrebe riječi “vjera” u sinoptičkim ... bez ljubavi ne donosi ploda, a ljubav bez vjere jest sentiment ... 2,2; 2 Mak 15,10 (ovdje se ne odnosi na vjeru u Boga); Sir 49,10; ... vjeru, u detalje, pokazujući da razumije svoj položaj, Isusov ... Na kraju relativno detaljno opisane epizode u farizejevoj.

228 KB - Srce

ispitanih ćulo za organske proizvode, Centar za istraživanje tržišta - Gfk (2009.), gdje je o navedenoj kategoriji proizvoda ćulo 83% ispitanika i Zanoli i Jukić.

305 KB - Srce

zvao “đavlom”, što je samo jedno od imena pripisanih ovom zlom biću. ... Treba zapaziti da su aktivnosti palih anđela ograničene do “suda velikog Dana” (Jd 6) ...

183 KB - Srce

22 lis 2015 ... Ključne riječi: presađivanje, uzimanje, donacija, organi, tkiva ... kaznenopravni aspekt presađivanja dijelova ljudskog tijela nije pretjerano ...

551 KB - Srce

pojmovi kao što su „kulturna hibridnost“, asimilacija, etnocentrizam te kulturni relativizam neizostavni su kada govorimo o multikulturalizmu. Zapadna su društva.

145 KB - Srce

Ispovijesti Aurelija Augustina iznimno su filozofijsko djelo unatoč činjenici da ... Ključne riječi: Ispovijesti, Aurelije Augustin, filozofija, ljubav prema mudro-.

5 MB - Srce

kraju u 2. polovici 60-tih godina — cit. tekst donosimo u prijevodu. Ur.) — J. Mi- lićević, cit. ... krizmu, imat će, kako i spada, kuma iz Ivanova ... Od kraja 18. stoljeća ona daje glavne upute za tok češke svadbe, propisuje govore i čestitke koji se.

9 MB - Srce

citacijama i pjesmama posvećenim Titu te završna himna. Hej Slaveni. Rođendan Tita obilježavala je štafeta (1950.). Prekodravskim graničnim pojasom Titovu ...

Pog/edt - Srce

2 Čovjek nije silos za fermentaciju prehrambenih namirnica, on je točka u kojoj se čudesno susreću. Stoga su i poganski i kršćanski filozofi već davno označili ...

384 KB - Srce

specificira tek »lijepu pojavu, temu« kao »prikladnu za film«, kao da se filmovi ... su figurativni izrazi poput ciguli miguli za »Ciganin, džoint, cigareta marihuane«,.

222 KB - Srce

22 lis 2014 ... iz Zbirke tradicijskih dječjih igračaka Etnografskog muzeja, ... obradu građe, suradnju s nizom stručnjaka, izdavačku, edukativnu, marke-.

odbrojavanje - Srce

nožem stoji ispred SUSJEDE. SUSJEDA ... DJEVOJKA U MUŠKOM ODIJELU sjedne pa opet ustane. ... JEDNA OBIČNA DJEVOJKA stoji ispred zrcala i gnjevno.

hrvatski, pdf - Srce

satnik, satnija, sirutka, spužva, stroj, strojnica, tanjur, tisuća, tjedan, tjedni, tjednik, tlakomjer, točka, točan, točno, trokut, sveučilište, veleučilište, tisuća, urota, uš,.

04 ©ICEL - Srce

ocjenjujući Kumičićev »Jelkin bosiljak« Ibler proširuje svoju misao: — »(…) Mi tražimo od pripovijesti da značaji u njoj prikazani ne budu izmišljeni, stvoreni,.

hrvatski, pdf (298 KB) - Srce

Do kraja 19. stoljeća sestre franjevke svoje djelovanje proširuju po ... Split: Pro- vincijalati hrvatskih provincija školskih sestara franjevaka Krista Kralja, 33-35.

Untitled - Srce

PRIMORSKI. PAVIČAJ. T. Lerija - -. SA sa Eat ... ZAVICAJ. LEXCIJA-NIZINSKI ZAVICAJ. PODNEBLJE I VREM ... (Primorski zavičaj). T-TEST ZA MALE ZAVISNE ...

hrvatski / PDF - Srce

Koprivnica od 1901. do 1918.prolazi kroz završni proces transformiranja u trgo- ... odvjetnik i II. javni bilježnik sa 574 krune neposrednog poreza.79 Najbogatiji ...

08 Fali¹evac - Srce

Životinjski spjev, modernistički obilježen: V. Nazor: Medvjed Brundo,. 1915. Kako se iz navedene klasifikacije vidi, epika se u stihu u doba hrvatske moderne s ...

16 ©undalić - Srce

romanu Među žabarima, seljaci, Žorž, Ferkonja, Anica i drugi u U registraturi). ... »Gospodin dakle 'kumordinar Žorž' običavaše svake godine božićevati na.

engleski, pdf (2 MB) - Srce

stječe se tijekom osnovnoškolskog (7. i 8. razred) i srednjoškolskog obrazovanja. ... odgovora ukazuje na moguću miskoncepciju (slika 4 i slika 6). ... zadatak učenici moraju poznavati koji članovi čine hranidbeni lanac, te kakvi su međusobni ...

hrvatskipdf 8 MB - Srce

Biblija - Stari i Novi zavjet (Zagrebačka Biblija), KS/Stvarnost, Zagreb, 1968.,. 1969. ... Papinska biblijska komisija, Tumačenje Biblije u Crkvi (Dokumenti 99), KS,.

ljubav - Srce

nema nikakve veze s dobrotom, a ljubav je intuitivno, barem ... smisao života treba naći u svijetu, a ne u samu čovjeku i ... no teško pronaći pravi objekt ljubavi ili.

uredba rim ii - Srce

11 srp 2008 ... 2007. o pravu mjerodavnom za izvanugovorne obveze (Rim II) (u daljnjem tekstu: Uredba Rim II),1 zakonodavac je kao polazište proglasio ...

kultura i moć - Srce

7 ruj 2006 ... KLJUČNE RIJEČI: Edward W. Said, kultura, imperijalizam, kolonijalizam, postkolonijalni diskurs,. »orijentalizam«, »krivotvorenje islama«. 1.

hrvatskipdf 250 KB - Srce

Isto su tako u puku poznate i pjevane pjesme Stala plačuć majka,. Ja se kajem, Puče moj, Stala majka pod raspelom, O Isuse, daj da pjevam i dr. Ovo je vrijeme ...

vetranovic i more - Srce

sance moru, Orlaci ric1anki i u alegorijskoj pjesmi Moja plavca.1. Osobito se u tim stihovima ocituje autorovo nadahnuce i vjestina opisa. Nijedan hrvatski stari ...

ŠTO JE NADA? - Srce

slavenska riječ ufanje pomalo zastarjela (još se najviše upotrebljava u crkvenoj formuli »vjera, ufanje i ljubav«), a uzdanje se (izvire iz istoga korijena kao i ...

hrvatski, pdf (172 KB) - Srce

28 ruj 2018 ... htio izraziti biblijski pisac. Naviještanje Božje riječi ... Na trgu koji je pred Vodenim vratima počeo je čitati knjigu, od ranoga ... Slično se mogu naći i predlošci primanja među kandidate za prvu pričest ili za krizmu i druga slična ...

halugice - Srce

pripovijetke Halugica, koja se žanrovski odreuje i kao umjetnička bajka,5 ... Halugica se nalazi u knjizi Pripovijetke Vladimira Nazora,8 koja je na popisu.

sukno - Srce

kljukuša uskrsna beskvasna pogača kljun narodno ... i navezeni sitnim bijelim staklenim zrnjem; šticle ... slaninom, bijelim lukom, dodaje se i crveni luk i sl.

hrvatskipdf 6 MB - Srce

sudu u Cavtatu, koji ga je oslobodio od optužbe.4 Božur Lasić imao je četiri brata koji su se zvali Pero, Sale, Mate i Cale-Mijo, a živjeli su u obiteljskoj zadruzi u ...

hrvatski, pdf (11 MB) - Srce

hipobikarbonatemija (manjak baza), a pregledom u statusu bolesnika tahikardija, tahipneja, arterijs ka hipotenzija, snižen odnos sistolitičkog arter ijskog tlaka i ...

hrvatski, pdf (89 KB) - Srce

koncentracijama odredenih otrova (cijanovodik, fozgen), za razliku od, primjerice, obićnih zagušljivaca. (ugljikov dioksid, metan) kod kojih se znakovi otrovanja ...