Martina Ferk Demonstracijski pokusi u nastavi ... - Repozitorij PMF-a

15 kol 2016 ... Pokus u nastavi fizike kod djece potiče kreativnost, razvijaja kritičko razmišljanje i ... Demonstracijski pokusi iz gibanja fluida. ... [9] M. Sikirica, Zbirka kemijskih pokusa za osnovnu i srednju školu, Školska knjiga,. Zagreb, 2011.

Martina Ferk Demonstracijski pokusi u nastavi ... - Repozitorij PMF-a - Srodni dokumenti

Martina Ferk Demonstracijski pokusi u nastavi ... - Repozitorij PMF-a

15 kol 2016 ... Pokus u nastavi fizike kod djece potiče kreativnost, razvijaja kritičko razmišljanje i ... Demonstracijski pokusi iz gibanja fluida. ... [9] M. Sikirica, Zbirka kemijskih pokusa za osnovnu i srednju školu, Školska knjiga,. Zagreb, 2011.

demonstracijski pokusi u nastavi fizike ... - Repozitorij PMF-a

pokusa s lukom i strijelom gdje se elastična potencijalna energija pretvara u kinetičku. Bez obzira o kojem se obliku energije radi, učenike možemo poticati ...

Dora Krovina Diplomski rad Demonstracijski pokusi u nastavi fizike ...

Dobro odabrani pokusi, čiji ishodi često nisu u skladu s intuicijom učenika, mogu ... Pribor: manometar, posuda s vodom, stalak na kojoj se nalazi pomična opna, ...

Dora Unetic DEMONSTRACIJSKI POKUSI U ... - Repozitorij PMF-a

5 svi 2018 ... 2.4 Influencija. Kad negativno nabijeni gumeni štap dodirne metalnu sferu, višak elektrona prijede sa štapa na sferu. Jednom kad se elektroni ...

Lucija Tustanić DEMONSTRACIJSKI POKUSI U ... - Repozitorij PMF-a

17 ruj 2017 ... Učenici zaključuju da uređaj mjeri razliku atmosferskog tlaka i tlaka koji nastaje zbog ... Razmišljate li ikada o ljudima koji voze kamione, kako je njima kada ... istražiti postoji li on i kakav utjecaj ima na okolinu. Pribor za izradu ...

demonstracijski pokusi iz mehanike

Jednoliko ubrzano gibanje bez početne brzine . ... Jednoliko ubrzano gibanje s početnom brzinom . ... Temeljni zakon gibanja (Drugi Newtonov zakon):.

POKUSI IZ OPTIKE U INTERAKTIVNOJ NASTAVI FIZIKE

prijateljicama i prijateljima na svakoj rijeĉi podrške koja me gurala naprijed i, ... ne mogu shvatiti da zrake svjetlosti dolaze s predmeta u oko te tako vidimo ...

Pavla 'enjug DEMONSTRACIJSKI UREÐAJ ZA ... - Repozitorij PMF-a

Demonstracijski urežaj za mjerenje polarizacijskih korelacija u pozitronskoj anihilaciji. Voditelj diplomskog rada: doc. dr. sc. Mihael Makek. Ocjena diplomskog ...

Marta Ravnjak POKUSI S PRIBOROM OD ... - Repozitorij PMF-a

18 ruj 2016 ... Pribor: Aluminijska folija, tanka bakrena žica dugačka oko pola metra, ... Plastično ravnalo natrlja se krpicom te se njime dodirne spirala ...

Pokusi s računalom iz mehanike u interaktivnoj ... - Repozitorij PMF-a

Mjerenje ubrzanja slobodnog pada . ... Jesmo li dobili dobru vrijednost za akceleraciju slobodnog pada? Koliko iznosi akceleracija slobodnog pada u Zagrebu?

pokusi sa strujnim krugovima u osnovnoj školi - Repozitorij PMF-a

15 srp 2017 ... Jednostavni strujni krug,. - Model jednostavnog strujnog kruga,. - Električna struja u serijskom strujnom krugu,. - Električna struja u paralelnom ...

Martina Kežman_diplomski rad - Repozitorij Farmaceutsko ...

28 srp 2015 ... (Aloe vera L.) je biljka s velikim sukulentnim listovima bodljikava ruba koji su ... ljekovitost biljke kod „vanjskih i unutarnjih boli“. oko 51. g. pr.

Martina Kureĉić UPOTREBA IZOSANA-G U ... - Repozitorij PMF-a

Izosan-G djelovati u vodi nakon ubaĉene doze od 1,3 g/m. 3 vode. U istraţivanju su korištene Colilert i Enterolert metode za dokazivanje ukupnih koliforma, ...

MARTINA ŠESTAN UPRAVLJANJE KULTURNOM B - Repozitorij ...

interesa. Kulturni je turizam jedan od specijalnih oblika turizma u Republici Hrvatskoj ... Područja interesa prilično su različita i uključuju: kulturno-povijesne spomenike, ... uvrštavaju kulturne znamenitosti kako bi svoje destinacije učinile što ...

Martina Tolvajčić 6241/BT - Repozitorij Prehrambeno ...

cerevisiae je industrijski značajan kvasac za alkoholnu fermentaciju, iako može fermentirati isključivo heksoze ... čišćenje, farmaceutika, prehrambeni aditiv.

Martina Ostroški - Repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

26 lip 2016 ... grad su arhitektonska čuda kao što su Burj Al Arab, Burj Dubai te Dubai Palm Island ... luksuzan hotel Burj Al Arab, čija visina iznosi 321 metar.

Martina Briški GEOGRAFSKI ASPEKT ... - Repozitorij PMF-a - unizg

12 ruj 2019 ... uvidio je da se kakao zrna koriste u pripremi napitka 'čokolade', pripremljenog pečenjem zrna, zatim mljevenjem i miješanjem s kukuruznim ...

Martina Vukomanović PRIRODNI POLIMERI - Repozitorij Odjela za ...

Monomeri su male podjedinice, čijim kemijskim sastavljanjem nastaju makromolekule koje se zovu polimeri. Te vrlo velike molekule imaju značajnu ulogu u ...

MARTINA Kolar 30.1.15. Autizam-diplomski.doc ... - FFOS-repozitorij

pozitivno na socijalizaciju učenika s autizmom te iznijeti prednosti i poteškoće ... U tom procesu nastavnici svojim iskustvom u učenju i poučavanju nastoje ...

dijete kao scenograf martina žgrablić - Repozitorij UNIPU

Scenografija danas nije pojam nužno vezan samo uz kazalište, film ili televiziju, danas se ... slikovnice za djecu smo imale pripremljen crtani film „Ježeva kućica“.

martina fabris odjeća i moda - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja ...

Proizvodnja odjeće se omasovljava, odjeća gubi na vrijednosti, postaje potrošna ... U Francusku iz Amerike stiže prvi šivaći stroj i to u Pariz, gdje Englez Frederick ... Operativni program potpora prerađivačkoj industriji za 2013. godinu. [Online].

vektori u nastavi matematike - Repozitorij PMF-a

1 velj 2019 ... bilo kojeg od tih zadataka je da se mogu riješiti geometrijskom ... Sljedeci udzbenik koji promatramo je ”Matematika 3” (vidi [1]) koji je namijenjen za opcu ... zadatku cemo doci do rješenja primjenom skalarnog produkta i ... [1] Branimir Dakic i Neven Elezovic, Matematika 3, udzbenik i zbirka zadataka za 3.

eksperiment u nastavi geometrije - Repozitorij PMF-a

Trebamo izracunati površinu pravokutnika i površinu kvadrata. Nakon toga trebamo odre- diti koliko je puta površina pravokutnika veca od površine kvadrata.

dozvola - FERK

Dozvola za snabdijevanje električnom energijom – dozvola II reda za JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo. Registarski broj dozvole. 06-03-692/48/18. Stranica.

dozvola za rad - FERK

Dozvola za rad za proizvodnju električne energije za „ECCO-CRIMA“ d.o.o. Prozor. Registarski broj dozvole : ... Rijeka na kojoj se nalazi. 5. Tip elektrane. 6.

demonstracijski praktikum za fiziko i - F9

b) vsota dveh sinusov na osciloskopu – utripanje, Lissajousove krivulje,. (dva tonska generatorja) c) lissajousove krivulje – (dve nihajoči zrcali) (glej še 10.3b).

obrazovna postignuća u nastavi biologije kod ... - Repozitorij PMF-a

biljke stablašice. To su sitne zeljaste biljke koje rastu u velikim skupinama. Označi pojmove koji se odnose na mahovine. oslad spora protalij zdenčara treset list.

pismeno provjeravanje i ocjenjivanje u nastavi ... - Repozitorij PMF-a

10 sij 2017 ... Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 19, Zagreb, Hrvatska ... Sljedeći zadatak riješi uz pomoć priložene geografske karte. ... provjeru kartografske pismenosti vezani su uz slijepe i tematske karte ili isječke topografskih.

vizualizacija vjerojatnosnih koncepata u nastavi ... - Repozitorij PMF-a

spomenuti u opisu razlicitih tehnika vizualizacije. U teoriji ... Moguci ishodi bacanja kockice A su brojevi 2,4 i 9 te je vjerojatnost da padne neki od ... Na primjeru igre pikado ucenici bi procjenjivali odgovore na postavljena pitanja koja uklju-.

algoritmi u nastavi informatike u gimnazijama - Repozitorij PMF-a

pretrazivanja i još neke poznatije algoritme kao što su Hornerov i Euklidov algoritam. Algoritmi za sortiranje. U udzbeniku INFORMATIKA 2 opisano je sortiranje ...

e-učenje u nastavi matematike u osnovnoj i ... - Repozitorij PMF-a

4.1.2 Potencije s bazom 10 i cjelobrojnim eksponentom ...................................................... 48. 4.1.3 Množenje ... 4.1.7 Zbrajanje i oduzimanje potencija s bazom 10 .

dodatne teme u srednjoˇskolskoj nastavi ... - Repozitorij PMF-a

matematicke gimnazije te se obraduju u 2. polugodištu 3. razreda. Za navedeni ... Rješenja zadataka, ocekivane ucenicke zakljucke, diskusiju i pitanja razradit cemo kroz svaki od ... [2] B. Dakic i N. Elezovic, Matematika 3: dodatak za 3. razred prirodoslovno- matematicke ... VectorSlides.pdf, (26.01.2018.). [4] Drzavni ...

linearna regresija u srednjoˇskolskoj nastavi ... - Repozitorij PMF-a

U ovoj vjezbi koristi se elektromagnetsko tipkalo, papirnata traka duljine jednog metra te ravnalo. Na tipkalo postavimo indigo papir, a papirnatu traku postavimo ...

Balada u nastavi književnosti - FFOS-repozitorij

Samuel Taylor Coleridge i William Wordsworth koji su 1798. godine zajedno ... Burnsa, Wordsworthove lirske balade Sunovrati i Na westminsterskom mostu.

Ljudski potencijali u nastavi geografije u ... - Repozitorij PMF-a

7 velj 2017 ... osnovnoj školi u obje županije to što nemaju zidnu kartu Hrvatske. Topografske ... srijemskoj županiji: 34 % za tematske i 24 % za slijepe karte; ...

I Z V J E Š Ć E O R A D U FERK-a ZA 2014. GODINU

1 lip 2015 ... svim uređajima koji nisu dio lokalne mreže pristup Internetu, ali bez pristupa ... vlasništva objekta i nasljeđivanja, obračun i dostava računa, a u ... kategorijama i grupama potrošnje za koje je obvezna ugradnja intervalnih brojila, te ... promet na unutarnjem tržištu BiH u 2014. godini (HEP - Trade d.o.o. ...

mobilne tehnologije u nastavi - Repozitorij Učiteljskog fakulteta ...

ili zadatak učitelj može vidjeti koliko učenika je odgovorilo točno, odnosno netočno, te ovisno o tome odlučiti hoće li se zadržati na pojedinom sadržaju ili ne.

Upotreba micro:bit računala u nastavi - Repozitorij FFZG-a

Leibniz, no ti su prvi kalkulatori bili nepouzdani zbog loše kvalitete izrade mehaničkih dijelova. S vremenom je ... Zagreb: NCVVO. Brođanac, P. i sur. (2015) ...

kreativnost u nastavi glazbene kulture - Repozitorij Umjetničke ...

Kreativnost je jedan od ključnih čimbenika koji utječe na unaprjeđenje kvalitete suvremene nastave. Nastavnici mnogobrojnim inventivnim didaktičkim i ...

didaktički modeli i situacije u nastavi matematike - Repozitorij PMF-a

matematičkog materijala ili poslužiti za formativno vrednovanje učenika. 2.1 Najveći zajednički djelitelj i najmanji zajednički višekratnik prirodnih brojeva.

stvaralaštvo u nastavi - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u ...

majstore, majstore svjetla, majstore pozornice i dizajnere pozivnica, programa i plakata. Osim predstava, lutkarskim igrama djece – učenika – izvođača, realizira ...

Kultura, baština i tradicija u terenskoj nastavi ... - Repozitorij PMF-a

15 lip 2018 ... makroregije: Zagrebačka, Riječka, Osječka te Splitska makroregija. Po osam studenata je iz. Grada Zagreba i Zagrebačke županije, petero iz ...

montessori metoda u razrednoj nastavi matematike - Repozitorij ...

Treće poglavlje bavi se Montessori metodom u nastavi matematike. ... Djeca starija od 3 godine gube sposobnost brzog i lakog učenja jezika bez muke. ... Za rad tim materijalom potrebne su još zlatne perlice (jedinice i desetice) (Rajšp,.

asistent u nastavi - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u ...

25 velj 2016 ... Da bi neka osoba mogla postati asistent u nastavi mora proći kroz tri koraka izbora najpogodnijih kandidata, a to su (prema IDEM, 2008): ...

učenje kroz igru u nastavi biologije - Repozitorij PMF-a

Diplomski rad analizira neke aspekte igre u nastavi biologije: uspješnost korištenja igre ... kao što su npr. istraživački usmjerena nastava biologije u usporedbi s ...

Pitanje kao govorna aktivnost u nastavi ... - FFOS-repozitorij

Humanističke znanosti, Interdisciplinarne humanističke znanosti, metodike nastavnih predmeta humanističkih znanosti. Mentorica: doc. dr. sc. Vesna Bjedov.

Upotreba igre u nastavi povijesti - FFOS-repozitorij

Eksperimentalni dokazi o utjecaju igre na učenje kod djece. 40. 12. ... a) Igra „Osmosmjerka“- u osmosmjerci pronađi navedene pojmove: Mutimir, Borna,.

računalo kao nastavno pomagalo u razrednoj nastavi - Repozitorij ...

6 srp 2015 ... interneta" (engl. fastest wireless internet) danas omogućeno da se ... Osmosmjerka je jedan od igara unutar edukativnog softvera Sunčica gdje ...

strategije zbrajanja i oduzimanja u nastavi - FOOZOS Repozitorij

Cilj ovoga rada jest predstaviti različite strategije zbrajanja i oduzimanja, kao i ... je korišten i u udžbeniku i radnoj bilježnici iz matematike za 1. razred osnovne ... između različitih forma prikaza (npr. veza između zbrajanja i oduzimanja,.

interkulturalni odgoj u nastavi glazbe ... - FFOS-repozitorij

nastavnici glazbe pristupaju poučavanju glazba svijeta vrlo površno i posvećuju mu vrlo malo vremena. Postavlja ... indijska tradicijska glazba (52,3%). Također ...

tehnike učenja u razrednoj nastavi - FOOZOS Repozitorij

32. Slika 12. „Hrana za mozak“ kojom slavimo Tjedan mozga . ... Od cvjetova bazge najčešće se priprema sirup, čaj, iscrpina, pa i liker. Pohani bazgini cvjetovi ...

napredne teme iz geometrije prostora u nastavi ... - Repozitorij PMF-a

Vazan detalj kod stošca je mreza za koju ce vecina ucenika pretpostaviti da se sastoji od trokuta i kruga. Pokušaju li od trokuta napraviti stozac, nece uspjeti te ...

Odabrani geofizički koncepti u nastavi fizike za ... - Repozitorij PMF-a

vidimo, seizmički valovi skreću iza „prepreke“ kao što je Zemljina jezgra. Osnovni podaci za ovo istraţivanje su seizmogrami, zapisi gibanja tla kao rezultata.

Udžbenici/čitanke u nastavi književnosti - FFOS-repozitorij

Po njemu je udžbenik ponajprije osnovna školska knjiga, za razliku od ostalih ... škole (od petoga do osmoga razreda osnovne škole) i čitanke-udžbenici za srednju školu (za ... olakšavaju razumijevanje teksta brzim pronalaskom rješenja za zapreku. ... Iz ovoga se da iščitati da je radna bilježnica Književnost 5/6/7/8.

poticanje kreativnosti u razrednoj nastavi - FOOZOS Repozitorij

KREATIVNE TEHNIKE KAO NAČIN POTICANJA. KREATIVNOSTI. Dryden i Vos (2001) ističu kako „začudo, u većini se škola ne poučava najvažniji od.

Projektno učenje u razrednoj nastavi - FOOZOS Repozitorij

Slavonski Brod, srpanj 2017. ... Ako je imala namjeru da obuče haljinu, ako je to planirala, sama napravila, ... memori i čitali: Moj planet, Prvi izbor i Smib. Nakon ...

Ljudski resursi u nastavi geografije Šibensko ... - Repozitorij PMF-a

8 velj 2018 ... Ružica Vuk prof. dr. sc. Zoran Curić dr. sc. Slaven Gašparović, poslijedoktorand. Tema prihvaćena: 8. veljače 2018. Rad prihvaćen: 3. srpnja ...

elementi kriptografije u nastavi - FOOZOS Repozitorij - Fakultet za ...

više šifrirnih abeceda koje bi se izmjenjivale unutar jedne poruke i tako zbunjivale potencijalne ... Posebno je bila poznata japanska inačica koju su. Amerikanci ...

Različiti aspekti vrednovanja radionica u nastavi ... - Repozitorij PMF-a

Prilog 2. Radni listići radionice „Prehrana“. Prilog 3. Radni listići radionice „Brand i logo“. Prilog 4. Upitnici za vrednovanje grupnog rada učenika tijekom izvedbe.

primjena video zapisa u nastavi fizike ... - Repozitorij PMF-a

Jednoliko ubrzano gibanje bez početne brzine . ... Jednoliko ubrzano gibanje s početnom brzinom . ... Temeljni zakon gibanja (Drugi Newtonov zakon):.