Disertacija4526.pdf

cioni kriterijum (AICc), razlike u odnosu na AICc,min (∆i) i Akaikeova težina (wi) ... Leđno i repno peraje su sivo-smeđi, dok su analno,grudna i trbušna peraja svetlo ... analizira položaj jasno definisanih specifičnih (karakterističnih) tačaka („lan- ... Jegričke autohtonim vrstama kao što su šaran, linjak, zlatni karaš, deverika i ...

Disertacija4526.pdf - Srodni dokumenti

Disertacija4526.pdf

cioni kriterijum (AICc), razlike u odnosu na AICc,min (∆i) i Akaikeova težina (wi) ... Leđno i repno peraje su sivo-smeđi, dok su analno,grudna i trbušna peraja svetlo ... analizira položaj jasno definisanih specifičnih (karakterističnih) tačaka („lan- ... Jegričke autohtonim vrstama kao što su šaran, linjak, zlatni karaš, deverika i ...