Правила шифрирања у гинекологији и акушерству - RFZO-u

Неозначен побачај. 1511 ПРЕКИД ТРУДНОЋЕ. 1. Ако је до прекида трудноће дошло пре феталне вијабилности, због утврђене или суспектне феталне ...

Правила шифрирања у гинекологији и акушерству - RFZO-u - Srodni dokumenti

Правила шифрирања у гинекологији и акушерству - RFZO-u

Неозначен побачај. 1511 ПРЕКИД ТРУДНОЋЕ. 1. Ако је до прекида трудноће дошло пре феталне вијабилности, због утврђене или суспектне феталне ...

правила шифрирања у ендокринологији 4 ... - RFZO-u

шифрирања 0002 Пратеће дијагнозе и компликације. Када се неодређена “општа гојазност” (Е66), хипертензија (I10) или поремећаји метаболизма ...

Правила шифрирања дијагноза и процедура по ДСГ ... - RFZO-u

0039 РЕОПЕРАЦИЈЕ. Шифре за реоперације ... имунодефицијенције. (ХИВ) треба користити за пацијенте који су дијагностиковани као ХИВ позитивни,.

правила шифрирања у инфектологији 1 неке ... - RFZO-u

(ХИВ) треба користити за пацијенте који су дијагностиковани као ХИВ позитивни, ... Поглавље 0044 Хемиотерапија). Да би се означио ХИВ/АИДС ...

правила шифрирања – мускулоскелетни систем 13 ... - RFZO-u

... се дијагноза „истегнуће/ушинуће леђа“ односи на дуготрајну (стару) повреду, она се не шифрира као акутно истегнуће, већ се користи шифра М54.5.

правила шифрирања у психијатрији 5 душевни ... - RFZO-u

одговарајуће шифре тровања лековима и хемикалијама. У случају да из историје болести није могуће јасно дефинисати четврто кодно место из ...

правила шифрирања у пулмологији 10 респираторни ... - RFZO-u

Астма није одговарајућа. Шифра Ј45 Астма искључује хронични бронхитис (Ј44.-). Шифру Ј44. ... (опструктивни) бронхитис (Ј44.-). На пример, акутна ...

правила шифрирања у хематологији 3 болести крви и ... - RFZO-u

Трансфузије крви и крвних производа шифрирају се увек када су урађене. Вишеструко давање истих крвних производа у истој епизоди лечења треба.

Page 1 ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У КАРДИОЛОГИЈИ И ...

Доделити шифре из категорије 113 Болест срца и болест бубрега узрокована ... коронарна инсуфицијенција, исхемија миокарда и анеуризма срца.

Правила шифрирања дијагноза и процедура по ДСГ систему

целокупне документације (подаци из анамнезе, физикални налаз, процена менталног статуса ... Такође, може да служи да објасни значење неког појма.

Rb Mesto gde se nalazi apoteka Filijala RFZO kojoj ... - RFZO-u

12 мар 2020 ... Subotica. Beograd. "Benu". 13. Broj 13 - Subotica Korzo. Korzo 1. 024/524-436 ... Broj 286 - Prokuplje Mala pijaca. Ratka Pavlovića broj 105.

Протоколы по акушерству 07

Общий анализ мочи. Определение группы крови и Rh-фактора. УЗИ матки и плода. Амниоскопия. Кардиотокография плода. Допплерометрия пло- да.

2 - 3. ПРЕЙСКУРАНТ ПО АКУШЕРСТВУ И ГИНЕКОЛОГИИ

Нарушение целостности девственной плевы (дефлорация). 10600. 242. Фармаборт (см. приложение). 19800. 243. Иссечение кист, папиллом, полипов ...

Сборник задач по акушерству и гинекологии - Витебский ...

Поступила в клинику на 2-й день болезни с жалобами на сыпь на теле, незначительное недомогание. Заболевание началось остро с подъема ...

Тесты по акушерству для контроля знаний студентов 5 курса ...

Амниоскопия позволяет, в основном, оценить: 1. количество околоплодных вод;. 2. окрашивание околоплодных вод;. 3. наличие хлопьев сыровидной ...

Правила покера.Ру / Правила игры в покер Техасский холдем ...

Правила покера.Ру / Правила игры в покер Техасский холдем /Texas Hold'em. Техасский Холдем -это самая популярная и легкая версия игры в покер.

ПРАВИЛА СЕРВИСА «Маркет Tele2» Настоящие Правила ...

Тарифный план — совокупность ценовых условий (тарифов), на которых Оператор предлагает пользоваться одной либо несколькими услугами связи.

JUH!mH~j - RFZO-u

5 сеп 2011 ... Kada se radi 0 proizvodima koji imaju EAN-13 bar kod (slika 1.), RZZQ-u se prijavljuje numericka interpretacijabar-koda koja predstavlja GTIN ...

1 Полные правила UNO и «домашние» правила Игра UNO ...

Игра UNO – легко научиться, весело играть! Полные подробные правила игры в УНО поставляются в комплекте с колодой УНО. Они содержат основные ...

ДЗ Јагодина - RFZO-u

17 мар 2016 ... недељно радно време запослених траје 35 часова у служби хитне медицинска помоћи, односно 30 ... време и уговоре о раду са Актом о процени ризика и тако одреди скраћено радно време. ... 6.1.2016). 9.2.2016 |.

правилник - RFZO-u

лабораторијске анализе, упућивање на стоматолошки преглед, оцена вакциналног статуса, уколико се термин давања вакцине поклапа са термином.

шифарник помагала - RFZO-u

Ортопедске ципеле. 073. Ортопедске ципеле са улошцима. 07311 ципела по гипсаном отиску са повишицом 1,5-6 цм кожа или скај - 1x1. 07312.

На основу члана 11 - RFZO-u

(13) осигурање у смислу закона којим се уређује здравствено осигурање - за лица која нису ... месеци након порођаја; лица старија од 65 година живота; особе са ... 7) датум и основ престанка осигурања и то: дан, месец, година и основ престанка ... о заснивању-престанку радног односа и Е-3/1 - Пријава о ...

Листа помагала - RFZO-u

29 мар 2017 ... ЛИСТА ПОМАГАЛА. 1. Протетичка средства (протезе). Табела 1. Рок трајања најмање у месецима. Обавеза враћања помагала.

закон о јавном здрављу - RFZO-u

3 сеп 2009 ... унапређење здравља становништва путем свеобухватних активности друштва усмерених на очување физичког и психичког здравља ...

ЗАКОН о здравственом осигурању - RFZO-u

3 апр 2019 ... ЗАКОН о здравственом осигурању. „Службени гласник РС”, број 25 од 3. ... здравственог осигурања у току трајања уговора о допунском, ...

Уредба о јединственим методолошким принципима за ... - RFZO-u

Испостава - Ораховац. (Грачаница). Испостава - Сува Река. Испостава - Вучитрн (Прилужје). Испостава - Звечан. Испостава - Зубин Поток. Испостава - ...

Овим правилником прописују се медицинско ... - RFZO-u

C40 NEOPLASMA MALIGNUM OSSIS ET CARTILAGINIS ARTICULI ... C88 MORBI MALIGNI IMUNOPROLIFERATIVI ... M75 MORBI ARTICULI HUMERI.

Остваривање права из обавезног здравственог ... - RFZO-u

Својство осигураника, односно осигураног лица, стиче се по различитим основима осигурања ... број осигураника. ЈМБГ-Јединствени матични број грађана ... ако нема личну карту. ➢ Фотокопија радне књижице (оригинал на увид).

Остваривање права на медицинско - техничка ... - RFZO-u

Право на пелене за одрасле се остварује уз мишљење специјалиста неуролога, физијатра и уролога и оверу обрасца издатим од стране изабраног ...

Obrazac 2 - Izveštaj o profesionalnom oboljenju - RFZO-u

Образац 2. ИЗВЕШТАЈ О ПРОФЕСИОНАЛНОМ ОБОЉЕЊУ. I. ПОДАЦИ О ПОСЛОДАВЦУ. 1. Обвезник подношења пријаве о професионалном обољењу.

Преглед картице здравственог осигурања - RFZO-u

Провера синхронизованости података са КЗО и података у бази РФЗО-а. ... се налазе у чипу картица здравственог осигурања произведених у ... У сваком тренутку могуће је проверити статус података у чипу картице са подацима ...

Закон о здравственој документацији и евиденцијама у ... - RFZO-u

10 нов. 2014 ... документацију чине медицинска документација о пацијентима и основна документација о здравственој установи, приватној пракси и ...

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ... - RFZO-u

3. Документација која је потребна за утврђивање основа за обавезно социјално осигурање, односно здравствено осигурање прописана је Уредбом о.

ПРАВИЛНИК о ценамa здравствених услуга на ... - RFZO-u

14 нов. 2014 ... Цене услуга из члана 1. овог правилника не примењују се на здравствене услуге за које. Републички фонд за здравствено осигурање ...

Tabela uz Pravilnik laboratorija 2019.xlsx - RFZO-u

12. L000117. Albumin u krvi - POCT metodom. 247,15. 13. L000125. Alfa-amilaza u krvi - POCT metodom. 220,15. 14. L000133. Alkalna fosfataza (ALP) u krvi ...

1.Abdominalna hirurgija i gastroenterologija-barkod.xlsx - RFZO-u

gastrointestinalni trakt. Biliary Prosthesis E10F15. 10 F, dužina 15 cm. 5906868956310. Aptus d.o.o. Beograd. Biliary Prosthesis. 097. Stent za gastrointestinalni ...

Уредба о Програму рада, развоја и организацији ... - RFZO-u

Члан 3. За развој интегрисаног здравственог информационог система неопходно је остварити: интероперабилност система података у примарној ...

Правилник о медицинско техничким помагалима која се ... - RFZO-u

ПРАВИЛНИК о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања. "Службени гласник РС", бр.

Правилник о условима и начину упућивања осигураниx ... - RFZO-u

сржи, плућа и срца које су утврђене у Листи обољења, стања и повреда за ... Листа чекања за упућивање осигураног лица на лечење у иностранство ... Неурологија и неурохирургија ... KBC Zagreb, Klinika za neurokirurgiju, Загреб.

Nomenklatura sa cenama finalna verzija sa predlogom ... - RFZO-u

Епидурална инфузија осталих или комбинованих терапеутских супстанци ... Затворена репозиција прелома дисталног чланка прста на руци. 11.020,59.

Правилник о начину, поступку и условима за обављање ... - RFZO-u

закључивањем уговора о допунском раду са директором здравствене установе, односно оснивачем приватне праксе. Уговор о допунском раду може се ...

Međunarodna statistička klasifikacija bolesti i srodnih ... - RFZO-u

E04.2. Struma multinodosa atoxica. Gušavost sa više netoksičnih čvorova. Struma cystica NOS. Struma cystica multinodosa NOS. E04.8. Struma atoxica alia ...

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog ... - RFZO-u

RAPIDOL film tableta blister, 30 po 400 mg. PharmaSwiss d.o.o.. Republika. Srbija. 98.70. 1,2 g. 9.87. -. 1162513. M01AE01 ibuprofen. RAPIDOL film tableta.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu ... - RFZO-u

Samo za decu. 1021562. J01CR02 amoksicilin, klavulanska kiselina. KLAVOBEL BID film tableta blister,14 po. (875mg 125mg). Belupo,ljekovi i kozmetika d.d.

Lista A-Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu ... - RFZO-u

tableta boca plastična, 100 po 500 mg. Recipharm Uppsala AB. Švedska. 1,082.70. 2 g ... FOLACIN tableta blister, 20 po 5 mg. JGL D.O.O. BEOGRAD-. SOPOT.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu ... - RFZO-u

ZOFECARD film tableta blister, 28 po 30 mg. A. Menarini Manufacturing. Logistics and Services. S.R.L.. Italija. 739.70. 30 mg. 26.42. 75%. Esencijalna arterijska ...

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu ... - RFZO-u

ZOFECARD film tableta blister, 28 po 30 mg. A. Menarini. Manufacturing Logistics and Services S.R.L.. Italija. 745.50. 30 mg. 26.63. 75%. Esencijalna arterijska ...

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet ... - RFZO-u

atropine sulfate injekcija. 1 mg/1 ml. N003822 ... atropin kapi za oči, rastvor. 0.50%. N003103. S01FA01 atropin kapi za oči, rastvor. 1%. V. N002535. V03AB.

ПРАВИЛА АКЦИИ " Фестиваль красоты 2020!" ("Правила ... - Nivea

Акция проводится на территории Российской Федерации в магазинах торговой сети. «Ашан». 1.3. В Акции могут принимать участие дееспособные ...

ПРАВИЛА АКЦИИ "Весеннее промо" ("Правила") 1 ... - nivea

12 фев 2020 ... Акция проводится на территории Российской Федерации в магазинах торговой сети. Магнит Косметик. 1.3. В Акции могут принимать ...

ПРАВИЛА - РФС

Лицо, определяемое в качестве агента (посредника) согласно соответствующему Регламенту ... агентов (посредников) и в) другие прямые затраты на приобретение регистрации игрока ... (РПЛ) как высшего дивизиона. Чемпионат.

Правила

Перед подготовкой к игре откройте случайную карту ... Антарктическое игровое поле, карты контактов ... Руководство производством: Иван Попов.

ПРАВИЛА ПУЭ

электрооборудования, а также кабелей и проводов должны ... заземляющих устройств при стека нии с них токов замыкания на землю и токов ... к горизонтальному расположению фаз , а в остальных случаях допус тим с проверкой ...

правила и упражнения

Grammar Exercises. 1. Complete the sentences with the simple past tense of the verbs in the brackets. ... инфинитивом (см. примеры 1, 2, 3а, 4). 2. В функции ...

Уно. Домашние правила.

В начале игры право хода имеет только игрок, после раздающего. 2) Игра УНО. Выкладывание двух одинаковых карт. Если у игрока есть две одинаковые ...

Правила игры.

Держите кард-ридер так, что только вы можете видеть экран и выберите «Visit Library». Кард-ридер отобразит 4 случайных элемента, выберите 1 и ...

ПРАВИЛА - RusAthletics

примет решение не считать неблагоприятное аналитическое обна-руже- ние как нарушение антидопингового правила, он должен уведомить об.

Правила Zombicide TCM

Toxic Zombies cards. . . x12 . ....................... ... вкуснейший коктейль Молотова (Molotov cocktail). К ... Zombie link - Выживший играет дополнительный ход,.

Правила ИАТА

В таком случае пассажир, тем не менее, обязан заплатить перевозчику тариф за новый билет в том случае и в такой степени, в такой прежний билет ...