REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ... - Grad Zabok

Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Zaboku, Zemljišno knjižni odjel provest će ovu Odluku u zemljišnim knjigama tako da će na nekretninama iz točke I. ove ...

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ... - Grad Zabok - Srodni dokumenti

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ... - Grad Zabok

Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Zaboku, Zemljišno knjižni odjel provest će ovu Odluku u zemljišnim knjigama tako da će na nekretninama iz točke I. ove ...

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO – ZAGORSKA ... - Grad Zlatar

Predmet: Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zlatar ... Ambulanta u Zlataru, Ambulantu u Belcu (sukladno odluci Ministarstva zdravstva o uspostavi.

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ... - Grad Zlatar

U pravnoj stvari tužitelja VODOPRIVREDA ZAGORJE d.o.o. Klanjec protiv tuženika Grada. Zlatara, broj Povrv-70/13-4, radi plateži 479.254,56 kuna, postupak je ...

republika hrvatska krapinsko-zagorska županija grad krapina ...

Prije 3 dana ... U Dječjem vrtiću „Gustav Krklec“ Krapina do daljnjega se neće provoditi redovni programi, program ... Osnovna škola „Ljudevit Gaj Krapina.

republika hrvatska krapinsko - zagorska županija grad zlatar ...

24 kol 2016 ... samoupravi (Narodne novine 28/10) na 10. sjednici, 27.09.2010. Gradsko vijeće Grada ... Oglasi i obavijesti gradskih tijela, gradskih ustanova i udruga, ne ... List će početi izlaziti kad se u Proračunu Grada. Zlatara osiguraju ...

republika hrvatska krapinsko zagorska županija grad krapina ...

4 pro 2015 ... Iako su prognoze bile prilično pesimistične početkom godine, situacija se u ... Najviše su se žalili na ova teška krizna vremena, na davanja koja ...

republika hrvatska krapinsko zagorska županija grad zlatar ...

NISKOGRADNJA HREN d.o.o., Goluboveĉka 85, Donja Stubica u postupku nabave ... Zlataru odabire se ponuda ponuditelja NISKOGRADNJA HREN d.o.o., ...

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA GRAD ZABOK

1 tra 2014 ... Zagorska liga za borbu protiv raka, Inicijativa za dosto- janstvo i kvalitetu ... 4 velika nogometna igrališta, koji se čiste i održavaju sukladno ...

krapinsko-zagorska županija grad donja stubica grad zabok grad ...

28 svi 2019 ... radno vrijeme. 113-03. 01 ... STP “TRGOCENTAR” d.o.o., Zabok. 470-03. 01 ... za vrijeme jakog vjetra i noćnim satima (od 19,00 do 05,00 sati),.

krapinsko-zagorska županija grad pregrada grad zabok grad zlatar

22 svi 2014 ... Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zlatar Bistrica. 812 ... 4 studen i 6 učeničkih stip.donacija PBZ-12 mjeseci. 58.000. 58.000.

krapinsko-zagorska županija grad oroslavje grad zabok grad zlatar

11 velj 2019 ... 3) Usluge veterinar. higijeničarske službe u odvoženju lešina i napuštenih životinja s javnih ... krmača ispostavljenih od Veterinarskih stanica.

krapinsko-zagorska županija grad pregrada grad zabok općina hum ...

12 ožu 2019 ... Gradsko vijeće Grada Zaboka daje prethodnu suglasnost isporučitelju komunalne usluge, trgovačkom društvu Komunalno - Zabok d.o.o., ...

krapinsko-zagorska županija grad pregrada grad zabok općina ...

11 ruj 2019 ... GRAD PREGRADA. AKTI GRADONAČELNIKA. 1. Zaključak o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednje škole s područja ...

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO – ZAGORSKA ... - KZŽ

4 pro 2017 ... A.G.Grada Krapina-D.Pačetina-S.K.Začretje-Cigl.Zag.(D1). 5,90. 22. 2160. Švaljkovec (D1)-Sv.Križ Začretje-Štrucljevo-Zabok(Ž2195). 7,50. 23.

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ... - KZŽ

24 ožu 2019 ... o kupoprodaji nekretnine između Krapinsko-zagorske ... Ovlašćuje se župan Željko Kolar za potpis Dodatka Ugovoru iz točke II. ovog Zaključka ...

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO - Gimnazija AGM – Zabok

Na temelju članka 107. stavka 9. i članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., ...

grad zabok općina krapinske toplice - Krapinsko-zagorska županija

18 pro 2013 ... člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zipkica Zabok. 2830. OPĆINA ... Upravnog vijeća. Dječjeg vrtića Zipkica SANDRA ŠKREBLIN iz Zaboka,.

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA ...

8 ruj 2019 ... ... izvora prihoda poljoprivrednim gospodarstvima, ali i mogućnost samozapošljavanja. Stručna predavanja održao je Ivan Šulog, vlasnik tvrtke.

1 REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Ž ...

17 svi 2011 ... Pregrada, Klanjec, Krapina, Zlatar, Konjščina, Zabok, Bedekovčina) sa ... Ljekarna Krapinsko-zagorske županije sa sjedištem u Zaboku, Matije ...

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Ž ...

4 srp 2013 ... KRAPINSKE TOPLICE: zaprimljene su 3 anonimne pritužbe i 2 anonimne ... naručivanje pacijenata na kontrolne preglede (istovremeno je ...

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA ...

12 ruj 2018 ... Zagorski vodovod d.o.o., Opća bolnica Zabok, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju. Krapinske Toplice ... zapošljavanja. 2.1.4.

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Na ...

31 svi 2019 ... 62) Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije, n/p voditeljice Ureda Sanje Škrinjar,. 63) Županijski savjet mladih, n/p predsjednika ...

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA ...

30 lip 2013 ... 74) Đurđa Barić Dakić, Ured državne uprave u KZŽ, Krapina, ... predstavničkim tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj. ... Ukupan prihod iznosi 133.939.186 kn što je 16.945.021 kn ili 11,23% manje u ... društva objavila je u veljači 2013. godine Pozivni natječaj za udruge.

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ... - Općina Lobor

17 sij 2020 ... KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA. OPĆINA LOBOR. Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2020. godinu.

republika hrvatska krapinsko-zagorska županija općina tuhelj ...

Erika Šokota. Alen, Kornelija. 8. Trsteno 37. 7. Lana Supina. Mladen, Suzana. 5.b. Lj.Gaja 58. 8. Sven Supina. Mladen, Suzana. 8. Lj.Gaja 58. 9. Mihaela Večerić.

republika hrvatska krapinsko-zagorska županija općina krapinske ...

8 ožu 2019 ... Dječji vrtić Maslačak Krapinske Toplice ( dalje u tekstu: Vrtić), na radno mjesto odgojiteljice predškolske djece na puno radno vrijeme, 40 sati ...

republika hrvatska krapinsko-zagorska županija općina stubičke ...

Zabok. ^Trgovišće. Oroslavje. Marija. Bistrica. Gornja. Stubica. Kraljevec ... subjekata te Općine Stubičke Toplice i tvrtke Eko-flor plus d.o.o. Oroslavje u provedbi.

republika hrvatska krapinsko zagorska županija općina jesenje ...

OPĆINA JESENJE. OPĆINSKO VIJEĆE. KLASA: 021-05/19-01/39. URBROJ: 2140/05-19-1. Gornje Jesenje, 29. kolovoza 2019. Temeljem članka 13. Zakona o ...

1 republika hrvatska krapinsko-zagorska županija općina tuhelj ...

Ivan Barlović. Fakultet strojarstva i brodogradnje. / industrijsko inženjerstvo i menadžment. 3. godina / 5. semestar. 17. 10. Mario Lončarić. Ekonomski fakultet u ...

republika hrvatska krapinsko-zagorska županija općina gornja ...

OPĆINA GORNJA STUBICA ... novogodišnji koncert. KUD MATIJA GUBEC, Zagrebačka 8, Gornja. Stubica. 7.000 ... Župa Laz, Laz Bistrički 183, Marija Bistrica.

republika hrvatska krapinsko zagorska županija općina konjščina ...

ZVONIMIR MAJDAK, rođ. 16.07.1950., Turnišće 72 a, Konjščina- za doprinos ugledu i promociju Općine Konjščina kroz izradu tradicijskih drvenih igračaka. 6.

1 republika hrvatska krapinsko-zagorska županija općina sveti križ ...

Kao i sve ostale jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj i Općina ... Tvrtka Einhell Croatia započela je građevinske radove na dovršenju objekta ...

republika hrvatska krapinsko-zagorska županija ured župana klasa

tri medicinske sestre/tehničara, jedne prvostupnice ... Na Interslastu sudjelovale su naše slastičarnice kojom prilikom je slastičarnica Tri užitka odnjela pobjedu.

krapinsko-zagorska županija grad zabok općina radoboj općina tuhelj

3 tra 2017 ... Izmjena i dopuna Urbanističog plana uređenja „Centar 3“ Zabok. 847. 6. Pravilnik ... nalaze se trgovački centri (Konzum, Plodine, Lidl i sl) gdje.

Opća bolnica Zabok i bolnica - Krapinsko-zagorska županija

27 ruj 2018 ... Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku;. Koordinacijski ... Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Medicinski fakultet Osijek.

krapinsko-zagorska županija grad donja stubica grad zlatar općina ...

OPĆINA ZAGORSKA SELA. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1. Odluka o izradi strateškog razvojnog plana Općine Zagorska Sela. 851. OPĆINA ZLATAR BISTRICA.

krapinsko-zagorska županija grad donja stubica grad oroslavje ...

26 srp 2019 ... 1 jedinična cijena pražnjenja volumena spremnika miješanog komunalnog otpada ... objekti luna-parka, ugostiteljske prikolice, pečenjare, ... održiv način, kao što je izrada komposta, malčiranje po- ... -uklanjanje starih i bolesnih stabala i zamjena ... -Građevinski otpad iz kućanstva: beton, cigle, crijep,.

grad donja stubica grad oroslavje - Krapinsko-zagorska županija

26 sij 2018 ... vanja spomenika kulture, grad Oroslavje će sudjelovati u sufinanciranju ... prime za vrijeme obnašanja javnih dužnosti, a službenici. Grada Zaboka u ... ju Općine, od njezinog nastanka pa do danas, primjetan je kontinuirani ...

krapinsko-zagorska županija grad pregrada grad zlatar općina ...

9 tra 2018 ... Grada Pregrada, nastalu uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta (naglog ... Prognoza količina otpada rađena je za razdoblje do. 2022. godine.

krapinsko – zagorska županija grad klanjec grad zlatar općina ...

29 kol 2019 ... Suglasnost na Cjenik za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog ... izvodne radionice, limarije, lakirnice, bravarije, kovačni- ce, stolarije ... od vijenca do sljemena, jer cijela krovna ploha mora biti.

Poštovani izlagači i posjetitelji, Krapinsko-zagorska županija, Grad ...

14 ruj 2019 ... Krapinsko-zagorska županija, Grad Krapina, Obrtnička komora ... i na vanjskim prostorima OŠ Ljudevit Gaj Krapina, izložbenim kućicama i.

krapinsko-zagorska županija grad donja stubica općina ...

22 velj 2016 ... no-rekreacijsko-športski centri s hotelima (Jezerčica-Za- luke i Boke) i turističko-kulturni ... Cjenik usluga za krajnjeg korisnika određen je u po-.

krapinsko-zagorska županija grad oroslavje općina ... - Zelenjak d.o.o.

i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Zlatar Bistrica. 763. 4. Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja ...

krapinsko-zagorska županija grad donja stubica ... - Zelenjak d.o.o.

21 velj 2018 ... u obzir prethodno definirani raspored odvoza krupnog. (glomaznog) otpada i ... mrtvačnica i ukopa pokojnika na grobljima na područja ... Komunalac Konjščina, d.o.o., Jertovec 150, Konjščina ... Slavonski Brod. Vozilo je ...

krapinsko-zagorska županija grad pregrada općina gornja stubica ...

13 tra 2018 ... Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mače. 1512. 5. Odluka o ... uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Mače za 2017. godinu i Izviješće. 1517. 9. ... AKTIVNOST: A180001 Prijevoz učenika, šk.kuhinja i stipendije ... B.A.M.T. d.o.o., Mače 92a, Mače. Članak 2.

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO ... - Općina Jesenje

OPĆINA JESENJE. OPĆINSKO VIJEĆE. KLASA:021-05/19-01/43. URBROJ:2140/05-19-1. Gornje Jesenje, 29. kolovoza 2019. godine. Na temelju članka 15.

krapinsko-zagorka županija grad zabok općina bedekovčina općina ...

31 sij 2018 ... OPĆINA BEDEKOVČINA. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA. 1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina za 2018.

krapinsko-zagorska županija grad zlatar općina bedekovčina općina ...

13 svi 2019 ... OPĆINA LOBOR. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Mandatne komisije. 1868. 2. Odluka o razrješenju i ...

ZAGORSKA KREDITNA UNIJA ZABOK, K.Š. Đalskog 4 Fax: 049/223 ...

ZAGORSKA KREDITNA UNIJA. ZABOK, K.Š. Đalskog 4. Fax: 049/223-037. Tel: 049/587-300. Z A H T J E V za odobrenje kredita. Podaci o tražitelju kredita: 1.

ZAGORSKA KREDITNA UNIJA ZABOK, K.Š.ĐALSKOG 4 Fax: 049 ...

ZAGORSKA KREDITNA UNIJA. ZABOK, K.Š.ĐALSKOG 4. Fax: 049/223-037. Tel: 049/587-300. Z A H TJ J E V za odborenje kredita/garancije. Podaci o ...

3.2.planske mjere zastite 2 izmjena PPUG Zabok - Grad Zabok

do 18. 10. 2012. PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA ZABOKA - II. IZMJENE I DOPUNE. Javna rasprava objavljena: radio Zabok 03.10.2012. - 18.10.2012.

Imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Zabok - Grad Zabok

PREDMET: Pučko otvoreno učilište Zabok, Kumrovečka 8. - imenovanje ravnatelja. Na temelju članka 32. stavka 1. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Zabok ( ...

PPUG Zabok V. izmjene i dopune građevinska ... - Grad Zabok

2.4.1. Dvorac Bračak (Z - 4109). 2.4.2. Dvorac Gredice, Zabok (Z - 2229). 6.3. zaštićene vizure. 6.3.1. okoliš kapele sv.Antuna, Grabrovec (Z). PA. V neizgrađeno.

2.1.prometna mreza 2 izmjena PPUG Zabok - Grad Zabok

do 18. 10. 2012. PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA ZABOKA - II. IZMJENE I DOPUNE. Javna rasprava objavljena: radio Zabok 03.10.2012. - 18.10.2012.

REPUBLIKA HRVATSKA - Grad Sinj

31 pro 2018 ... Kapacitet ostvarenih poreznih prihoda po stanovniku (za Grad Sinj je 1.244,77 kuna) ... prodaje ulaznica na Gradskom bazenu. ... potpore učenicima i studentima ( sufinanciranje cijene prijevoza i stipendije) – Grad ... Centar za razvoj Sinjska Alka - u 2019. godini planirana su sredstva za početak izgradnje.

REPUBLIKA HRVATSKA ::GRAD OGULIN

3 svi 2011 ... Ogulin; 07. 04. 201l . N. temelju člank. 84. Zakona o proSTornom uređenjU i gradilii (N.N. 76107, 38109) i članka 38. Statuta Grada Ogulina ...

republika hrvatska - Grad Solin

11 pro 2017 ... Bazilika pet mučenika „Kapljuč“, Episkopalni centar i Marusinac, za koje tehničku dokumentaciju priprema. Arheološki muzej u Splitu.

REPUBLIKA HRVATSKA - Grad Opatija

Riva 10, 51 000 Rijeka. 5. HRVATSKE ... izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija ... Podnositelj zahtjeva želi da se to ispravi, te da.

republika hrvatska - Grad Jastrebarsko

građevine planinarskog doma te kampa ne može biti veća od 200 m2, ... (1) Izvan građevinskih područja može se na poljoprivrednom zemljištu planirati izgradnja ... ne dozvoljava se otvaranje novih kamenoloma, šljunčara i sličnih sadržaja.

republika hrvatska - Grad Trogir

20 stu 2017 ... -Planu gospodarenju otpadom Splitsko- dalmatinske županije ... Tijekom 2016. g. nabavljen je rabljeni stroj za prikupljanje komunalnog otpada ...