14.2. Dokumentacija, simboli i sheme električnih i elektroničkih ...

Osnovni pojmovi. Elektronički sklop je tehnička tvorevina nastala međusobnim povezivanjem više elektronič- kih elemenata u jedinstvenu cjelinu. Elektronička ili ...

14.2. Dokumentacija, simboli i sheme električnih i elektroničkih ... - Srodni dokumenti

14.2. Dokumentacija, simboli i sheme električnih i elektroničkih ...

Osnovni pojmovi. Elektronički sklop je tehnička tvorevina nastala međusobnim povezivanjem više elektronič- kih elemenata u jedinstvenu cjelinu. Elektronička ili ...

Sheme stolarije

IZRADA, DOPREMA I UGRADNJA PVC STOLARIJE. PVC stolariju izvesti od standardnih PVC profila s prekinutim termičkim mostom, višestruko brtvljenu.

sheme notranjih vrat.pdf

... KOVINE TER Z INOX ROZETO. - INTEGRIRANO SAMOZAPIRALO. -VRATNO KRILO DELNO ZASTEKLJENO Z VARNOSTNIM STEKLOM P4A SIST EN. 356 ...

sheme stolarije i bravarije - APOS

Cijena izrade radioničkih nacrta uključena je u jedinične cijene stavki. Prije izrade ... Prozorske i balkonske stijene se ugrađuju tzv. RAL ugradnjom ... OGRADA. 19. 229. 25. 10. 273. 10. KUTIJA ZA. ROLETE. SLIJEPI. OKVIR. U. V. 19. 229. 25.

SHEME Grebenaste sklopke Rotary cam switches GN, GF, 4G, GX

E-mail: [email protected], [email protected] www.koncar-nsp.hr. Pridrćavamo pravo promjene podataka. Ostale podatke dajemo na upit. We keep ...

estimacija parametara nadomjesne sheme transformatora ...

Prema [6], međuindukcija ili međusobna indukcija dvaju svitaka je pojava da promjena jakosti električne struje, a time i magnetskog toka, u jednom svitku ...

elaborat sheme namještaja - Grad Slatina

ČAJNA KUHINJA. Pod: Keramika. P = 15,21 m2. 7. HODNIK. Pod: Keramika. P = 6,14 m2. 8. ... vješalica stalak za zastavu polica fleep chart radni stol p o lic a z a p o s u đ e v je š a lic a p o lic a p o lic a p ... ZIDNE VJEŠALICE - 5. POGLED 1-1.

Zaštita elektroničkih podataka

program, mobilna telefonija, fizička zaštita, kriptiranje, sigurnosni ... fizička zaštita, optimalne lozinke i kriptiranje imaju ... jedini poslužitelj, a to je onaj za pokretanje programa ... i usluge na Facebooku. ... Postoje modeli protokola za otkrivanje.

nadomjesne sheme sinkronih strojeva i transformatora - Fakultet ...

Nadomjesna shema sinkronog stroja [1] gdje je napon E izvor kojeg podešavamo po volji pomoću uzbudne struje, Xs reaktancija kroz koju struja armature Ia ...

PZI sheme stavbnega pohištva in senčil - Občina Ajdovščina

brisolej 0.40x2.80 pod naklonom 25° mrežast ali luknjičast brisolej. NOVI DEL OBJEKTA NA OBMOČJU. KATEREGA SE IZVEDE NOVO SENČILO. 1.40. 1:100.

elektromotorne sheme i mjerenja fizikalnih veličina vezanih za ...

Iduća stavka ovog pogona je zdjeličasti elevator čiji je princip rada vrlo jasan, a to je da uz pomoć motora ... automatski instalacijski osigurači,. ➢ motorske ...

normalizacija sheme relacijske baze podataka - Repozitorij ...

15 velj 2018 ... NORMALIZACIJE SHEME RELACIJSKE BAZE PODATAKA ... Ključne riječi: normalizacija, normalne forme, sinteza , relacijske baze, relacije,.

metapodaci i sheme metapodataka za objekte učenja metadata and ...

Ključne riječi: objekti učenja, metapodaci, sheme metapodataka, interoperabilnost, repozitorij, (IEEE) LOM. Abstract. The development of information and ...

dostava elektroničkih ponuda - Eojn

mogućnost dostave ponuda elektroničkim putem – ponuditelji postupak javnog ... Da za grupe predmeta nabave za koje želite predati ponudu,. Ne za grupe ...

ZAVRŠNI RAD POVEĆANJE SKALABILNOSTI ELEKTRONIČKIH ...

Alotropske modifikacije ugljika . ... Dijamant, grafit i amorfni ugljik su tri alotropske modifikacije elementa ugljika, a utvrđeno je postojanje i četvrte modifikacije ...

Novi raspored programske sheme najnovija i finalnaa - Telemach

Arenasport 4. Arena SD. 214. Eurosport 1. Start. 215. Eurosport 2. Start. 216. Eurosport News. Osnovni. 217. Fight Channel. Start. 218. Extreme Sports. Prošireni.

model repozitorija meta- podataka za evoluciju sheme skladišta ...

Kako bi se postigla savršena arhivska kvaliteta sustava i podataka, ključno je pohraniti podatke u onu verziju sheme u kojoj su se oni prvi put pojavili. Mnogi.

prilog 1. tipske sheme privremene regulacije prometa - e-Savjetovanja

Prometna traka za spora vozila. 2800 m. 1600 m. 1300 m. 1200 m. 600 m. 1000 m. 1500 m. 1400 m. 100. 100. 600 m. 600 m. 60. 860 m. 1100 m. 300 m. 80. 80.

sheme procesa proizvodnje smola - Ministarstvo zaštite okoliša

Opasni otpad uglavnom se zbrinjava izvozom u Austriju (Kemis – Termoclean, Ecooperativa,. C.I.A.K.) gdje se uglavnom podvrgava termičkoj obradi.

primjena strojeva za površinsku montažu elektroničkih ...

ELEKTRONIČKIH KOMPONENATA NA TISKANE PLOČICE -. SITUACIJA U REGIJI. Borko Jurač, Veselko Tomljenović. Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, ...

moGUĆnostI UporaBe eLektronIčke Isprave I eLektronIčkIh ...

mogućnosti uporabe elektroničkih zapisa, tj. elektroničke isprave i elektroničkog ... ZET), Zakon o elektroničkoj ispravi (Narodne novine, 150/2005; dalje u tekstu:.

nABAVA eLeKTROnIČKIH KnJIGA U KnJIžnIcAMA : ACQUISITION ...

tome: OverDrive and Amazon launch Kindle®compatibility with library ebooks. ... Ponekad je cijena elektroničke knjige za knjižnice znatno viša od tradi-.

Nanotehnologija i utjecaj na razvoj elektroničkih računala

HEISENBERGOVO NAČELO NEODREĐENOSTI. Heisenbergov3 princip neodređenosti je kamen temeljac kvantne teorije. Princip kaže da se položaj i impuls ...

znanstveno komuniciranje pod utjecajem elektroničkih izvora ...

ON SCIENTIFIC COMMUNICATION AND POTENTIAL CHANGE. OF THE EXISTING LIBRARY PARADIGM. Radovan Vrana. Odsjek za informacijske znanosti.

Zagreb, 13. lipnja 2012. Inspektor elektroničkih ... - Hakom

13 lip 2012 ... Nadzirana osoba je izjavila da se oglašava u tiskanim medijima Novi List, Slavonska Burza, Mali Oglasnik Slobodne Dalmacije, Riječka Butiga,.

Modeliranje virtualne pločice za slaganje elektroničkih sklopova u ...

11 lip 2015 ... velikog broja rupica u koje se postavljaju elektroničke komponente. U njih se postavljaju elektroničke komponente te ih povezujemo. Slika 2.1 ...

Položaj enklitika (na primjeru jezika elektroničkih medija)

Tema je ovoga istraživanja položaj enklitika u hrvatskom jeziku. Korpus za analizu dobiven je tijekom tromjesečnoga praćenja pisane komunikacije mladih,.

analiza tržišta elektroničkih publikacija - Agencija za elektroničke ...

694.998 njuskalo.hr (Styria Digital)*. 1.263.675 ... Njuskalo.hr Oglasnik ima najveći broj otvaranja stranica, što ne čudi uzimajući u ... Udruga „Marko Polo Sport‟.

Boscheva dijagnostika elektroničkih upravljačkih uređaja i analiza ...

također sadrži Boscheve kataloge za rezervne dijelove i podatke o katalozi- ma Boschevih ... Praktično: Tehnički podaci i strujne sheme. ESI[tronic] ... Komplet kabela za kombije (Iveco, Daily, VW LT/T4, Citroën/Peugeot Boxer). 1 687 001 947.

Uvjeti plaćanja elektroničkih karata mParking (Zagrebački ... - A1

Ovi Uvjeti primjenjuju se od 26.01.2019. godine. Zagrebački Holding d.o.o. - Podružnica Zagrebparking. Šubićeva 40/III, Zagreb. Tel: 01 6421 770, 01 6421 712, ...

Citiranje izvora s interneta i elektroničkih medija - EFOS

Citiranje izvora s interneta i elektroničkih medija. •. Web stranica. Prezime, inicijal(i) autora. (godina izdavanja). Naslov: podnaslov [online]. Mjesto izdavanja: ...

Zakonski okvir primjene i zaštite elektroničkih zapisa u Republici ...

te uporaba i promet elektroničkih isprava (Zakon o elektroničkoj ispravi, 2005, čl. 1)3. Kako Zakon definira tijela javne vlasti kao državna tijela, tijela jedinica ...

uputu o tehničkom postupku razmjene elektroničkih poruka ... - Fina

Pravilnik) propisuje vrstu i namjenu poruka, način razmjene poruka, strukturu, format i sadržaj poruka ... postupanje sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (u daljnjem ... U slučaju provedbe zatvaranja posebnog računa ... Poruku B07 kreira Banka sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku.

preporuke za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija

sadržaja. Kvalitetna komunikacija, uzajamno povjerenje, dogovor oko pravila i prisan odnos ... pri čemu djeca usvajaju ponašanja gledajući, preuzimajući i imitirajući ... naglašavanje lijepog izgleda jedan je od činitelja stvaranja nerealističnih ...

dostava elektroničkih ponuda - Elektronički oglasnik javne nabave

E-NABAVA. E-DOSTAVA – DOSTAVA PONUDA. UVOD: Elektronička javna nabava (e-nabava) sveobuhvatni je naziv za sustav javne nabave koji se temelji na.

Samostalno izdavanje tiskanih i elektroničkih knjiga - FFOS-repozitorij

27 ruj 2015 ... Jane Austen odlučila je 1811. godine pod pseudonimom samostalno izdati roman „Razum i osjećaji“ (eng. Sense and Sensibility). Unatoč ...

SIMBOLI

Ključne reči: simbol, religijski simboli, simboličko značenje ... 103. Karl Jung , Čovek i njegovi simboli , Narodna knjiga – Alfa, Beograd,1996 , str.16 ...

Kratice i simboli

Narodna omladina Jugoslavije. N 0 0. Narodnooslobodilački odbor. NOP narodnooslobodilački pokret. NOPO. Narodnooslobodilački partizanski odred. NOPOJ.

OSNOVNI SIMBOLI

... ispod naslova. Vrijeme početka i završetka vođenja radnog zemljovida ispisuje se u sredini ispod oznake pripadnosti. ... Postrojba vojne policije. Postrojba ...

100 ELEKTROTEHNIČKI SIMBOLI

latinska slova upotrijebiti kao varijanta za grčka slova i obrnuto. Kod nekih se veličina (jakost struje, napon) velikim slovom ozna čava u vremenu stalna veličina, ...

Simboli i oznake.pdf

SIMBOLI I OZNAKE. ZNAČENJE. OZNAKA. Skup prirodnih brojeva. N. Skup prirodnih brojeva s nulom. N0. Operacija zbrajanja. . Operacija oduzimanja.

Gašenje požara električnih automobila

tomobili (Concept One) i DOK-ING (DOK-ING XD). GLAVNI DIJELOVI AUTOMOBILA POGONJENOG. ELEKTRIČNOM ENERGIJOM - Main components of.

Katalog električnih akumulacionih bojlera

gućava slobodan pristup električnom bojleru, tako da se anoda i grejač ... Radni pritisak: 8 bara ... funkcije: Štiti bojler od pražnjenja u slučaju zatvaranja hladne.

POVIJEST RAZVOJA ELEKTRIČNIH VOZILA

POVIJEST RAZVOJA ELEKTRIČNIH VOZILA ... POVIJEST ELEKTRIČNOG VOZILA . ... Ovim radom prikazana je povjest razvoja električnog vozila, prednosti i ...

Računske vežbe iz električnih vozila

prepravljen tako da ima električni pogon sa asinhronim motorom snage 50kW pri čemu se ... d) uporediti energije obrtnih masa automobila pre i posle adaptacije ... Pomoćni električni uređaji na vozilu imaju snagu od 500 W. Masa baterija.

Simboli za energijo - Misteriji

1 feb 2014 ... O svoji izku{nji z njimi je spre- govorila na predstavitvi knjige Vilinski simboli – Za~ni? V~eraj! Avtorica knji- ge je Maya Peron, podobo pa jim je.

Osnovni geomorfoloski simboli - PMF

Isto tako pojedini reljefni oblici prikazuju se bojom odgovarajućeg genetskog tipa. 1. Endogeni reljef. 1.1. Morfotektogeni reljef. 1.1.1. Oblici vezani za boranje.

ELEKTROTEHNIČKI SIMBOLI — ELEKTROTEHNIKA

vodiča koji ne sadrži nikakav izvor napona, kad pri protjecanju struje jakosti 1 A kroz taj vod između tih točaka postoji napon 1 V. Električna vodljivost (oznaka G) ...

OKRAJŠAVE, KRATICE IN SIMBOLI

28 avg 2015 ... Z malo in s stičnim vezajem; IMF – IMF-a, DDV – DDV-ja. 2. Z veliko; EMŠO – EMŠA, Isco - Isca. Page 3. SIMBOLI. • Po dogovoru z velikimi in ...

Čovjek i njegovi simboli

Prikaz geneze simbola na obrascu zvanom vesica piscis (lat. riblji mjehur) upoznaje nas s jednim od mogućih ... Chevalier J, Gheerbrant A. Rječnik Simbola.

Simboli za tehnicke seme JUS U.J1.220

EL 3 Električne instalacije, uređaji, postrojenja. 3.1. Opšta oznaka električnih instalacija. 3.2. Električna instalacija u “S” izvedbi. 3.3. Prostorija sa eksplozivnim.

vrste električnih pražnjenja u atmosferi - Meteologos

Leto nas ponekad užasava spektrom svojih opasnih pojava. Munje su jedna ... eksperiment kako bi dokazao da je munja električne prirode. Cilj eksperimenta je ...

predavanja iz predmeta metrologija električnih veličina

Ommetar sa progresivnom skalom ................................................................... 124. 9.3. Ommetar sa više mernih opsega........................................................................ 126.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Električnih mjerenja - EA

2016 Tanja Popović. 7,0. 42. 2016 Jovana Bovan. 8,5. 44. 2016 Miloš Dragić. 20,0. 45. 2016 Grujica Popović. 8,0. 52 ... 2014 Nebojša Popović. 11,0. 46.

merenje snage električnih mašina - VISER-u

Elektrodinamički vatmetar ima dva kalema, od kojih je prvi pokretan i napaja se sa strujom i1 koja je srazmerna naponu U, dok je drugi nepokretan i napaja se ...

NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME OŠ ...

b.2. V hodnikih in avli so projektirane vgradne "downlight" svetilke 35 W, LED. b.3. V sanitarijah in nekaterih spremnih prostorih so instalacije že obnovljene. b.4.

ispitivanja električnih instalacija u prostorima ugroženim ...

provjeravanje električne instalacije primjenjuje se norma HRN HD 60364-6: 2007 ... Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 5/10),.

Ispitivanje niskonaponskih električnih i gromobranskih instalacija u ...

U zakonskoj regulativi to područje instalacija regulirano je kroz: • Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije. (N.N. br. 05/10). • Pravilnik o sigurnosti ...

Ispitivanje niskonaponskih električnih i gromobranskih ... - FKIT

Popis hrvatskih norma u području niskonaponske opreme. (N.N. br. 17/13). • Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (N.N., br.

Primeri ispitnih zadataka iz električnih merenja

Sastavili: Jelena Ćertić, Milica Janković, Predrag Pejović. ZADACI. 1. ... pokretnim kalemom, označeni sa V2 do V5, povezani su kako je prikazano na Sl. 2 za izvor napona u(t) čiji je ... a) Nacrtati talasni oblik dvostrano ispravljenog napona.