Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali ... - Strukturni fondovi

Razrađena područja OPULJP aktivnosti, EU 2020 i propisa Kohezijske politike u skladu su s ... tima za Ex ante evaluaciju da OPULJP raspolaže svim osnovnim ...

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali ... - Strukturni fondovi - Srodni dokumenti

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali ... - Strukturni fondovi

Razrađena područja OPULJP aktivnosti, EU 2020 i propisa Kohezijske politike u skladu su s ... tima za Ex ante evaluaciju da OPULJP raspolaže svim osnovnim ...

OPERATIVNI PROGRAM “UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI” ZA ...

Operativni program ESF-a – strateški/operativni slijednik Partnerskog sporazuma ‐ detaljnija razrada područja ulaganja i potencijalnih korisnika, određuju mjere ...

standardi operativni program ucinkoviti ljudski potencijali

Bookmark. 40. Olovke. 41. Punjač za mobitel ... Osnovna varijanta predviđena je za full color tisak, tisak koristeći Pantone boje, kao i za korištenje u elektronskim ...

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - Europski ...

Ana Buljan - Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava. 9. Zrinka Malešević - Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava. 10. Stella Čužić - Ministarstvo rada i ...

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

1 ruj 2015 ... OPULJP temelji se na koncentraciji ulaganja u 4 tematska cilja (TC) ... Budući da je u fokusu OPULJP-a poboljšanje socio-ekonomskih uvjeta u ...

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. 1 5 ...

63. Teodor Petričević – ACT Grupa, Čakovec. 64. Ariana Vela – Institut za razvoj poduzetništva i EU projekte. • Scan Potpisne liste sudionika u prilogu ...

Učinkoviti ljudski potencijali - Nacionalna zaklada za razvoj ...

18 svi 2017 ... RePlast 3D. Udruga za rehabilitaciju i edukaciju VISOKI JABLANI, Rovinjsko Selo. 797.112,99. 9. Dobra energija u društvenom poduzetništvu.

Operativni program Konkurentnost i kohezija ... - Strukturni fondovi

OPKK-a za ulaganje, kao i njihov doprinos strategiji Europa 2020 i drugim ... U okviru prioritetne osi 1., glavni prioriteti financiranja iz EFRR-a za OPKK su ...

operativni program promet 2007.-2013. - Strukturni fondovi

DG ENV. EC Directorate General for Environment (Opća uprava za okoliš EK) ... Izvor: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (MPPI) i Prometni opservatorij za ... željezničkog prometa dio je Uprave cestovnog i željezničkog prometa.

Fond: Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program ...

16 tra 2019 ... Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija. Kratak opis projekta: Projekt ,,Izrada web stranica Cycling Adriatic” je ...

• Što je Europski socijalni fond? • Operativni program Učinkoviti ...

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. • Prioritetne osi i raspodjela sredstava u okviru OP ULJP 2014.-2020. • Godišnji plan objave ...

Operativni program Konkurentnost i kohezija - Europski fondovi

Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora. 2014.-2020. nacrt iz studenoga 2014. Programsko područje. Upravljačko tijelo: ...

operativni program u okviru cilja investicija za rast ... - Europski fondovi

31 lis 2014 ... područjima crvene, zelene, bijele i plave biotehnologije i nanomedicine. ... kao što su: preferencijalni poslovni prostori za najam, podrška u vidu organizacije i ... Podsused - Samobor ... u suradnji s lokalnom i regionalnom upravom, uključujući izgradnju stanova koju ... (EOJN) - https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za ... - Strukturni fondovi

10 ožu 2017 ... Kategorija preporuke: SWOT analiza, procjena potreba. Datum: 18/12/2013. Tema: Poljoprivredno savjetodavna služba – analiza (1); aktivnosti ...

program ruralnog razvoja republike hrvatske - Strukturni fondovi

MJERA 4. ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU. U sklopu ove mjere prihvatljiva su ... 2020. POPIS MJERA S OSNOVNIM INFORMACIJAMA. 10. 11. Tip operacije. 3.

ljudski potencijali organizacije - Sveučilište Sjever

rad i njihovu uspješnost. Ključne riječi: menadţment, menadţerske funkcije, ljudski potencijali organizacije, teorije motivacije, motivacijske tehnike ...

Ljudski potencijali u nastavi geografije u ... - Repozitorij PMF-a

7 velj 2017 ... osnovnoj školi u obje županije to što nemaju zidnu kartu Hrvatske. Topografske ... srijemskoj županiji: 34 % za tematske i 24 % za slijepe karte; ...

ljudski potencijali kao čimbenik uspješnosti poslovanja - Repozitorij ...

Upravljanje ljudskim potencijalima kompleksan je posao svakog poduzeća. Upravo se stoga kroz ovaj rad prikazuju faze upravljanja ljudskim potencijalima.

europski fondovi za hrvatske projekte - Strukturni fondovi

Što su Strukturni i Kohezijski fondovi, Europski fondovi za ruralni razvoj i ribarstvo, ... Regionalne podsektorske projekte – odnosno seoski turizam i proizvodnju ...

HEP EES.pdf - Strukturni fondovi

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA ZAGREB (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o izdavanju energetskih suglasnosti i ...

4c2 - Strukturni fondovi

starih prozora novima niže U–vrijednosti, povećanje toplinske zaštite ovojnice, ... Poziv 4c2.1.1. za krajnje primatelje za energetsku obnovu obiteljskih kuća i ...

REGOS-u - Strukturni fondovi

Središnjem registru osiguranika (REGOS-u) za dostavu prijedloga operacije ... godine. Projektna prijava mora biti na hrvatskom jeziku i u potpunosti elektronički.

PEES.pdf - Strukturni fondovi

Prethodna elektroenergetska suglasnost. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Zakona o energiji (NN ...

komunikacijski - Strukturni fondovi

Komunikacijski plan ESI fondova za Republiku Hrvatsku za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Komunikacijski plan) koji definira komunikacijske aktivnosti i mjere ...

FORNIX D.O.O. - Strukturni fondovi

U postupku nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, naručitelja Fornix. d.o.o., Industrijski put bb, 21315 Dugi Rat, predmet nabave: uređaj ...

prilozi - Strukturni fondovi

HZMO - unapređenje poslovanja primjenom modernih informatičkih rješenja. REGOS -. Podrška ... Aleksa Đokić, član. Lana Velimirović Vukalović, zamjena.

Ususret_EU_fonfovima_brosura6_Layout 1 - Strukturni fondovi

invaliditetom na području koje pokriva HZZ PS Kutina. (gradovi ... Nakon toga smo stupili u kontakt sa HZZ- ... šnjavoga, Našice; pridruženi partner u projektu: Vi-.

Poljoprivreda - Strukturni fondovi

Poljoprivreda. POLITIKE. EUROPSKE UNIJE. Zajednička poljoprivredna politika. EU-a: za našu hranu, naša ruralna područja, naš okoliš. Partnerstvo. Europe.

fl FEROKOTAO - Strukturni fondovi

1 lis 2018 ... [email protected], www.ferokotao.hr. T 385 40 655 103, F 385 40 370 165. Temeljem Zapisnika o otvaranju ponuda od 25.09.2018. godine, ...

Untitled - Strukturni fondovi

29 stu 2017 ... UP.02.1.1.05.0040 Budi uz mene - Općina Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32221. Nuštar, OIB: 42177882311, u maksimalnom iznosu ...

emp-usluge - Strukturni fondovi

EMP-USLUGE. STROJNA OBRADA METALA I PRERADA. PLASTIKE. ULICA 65.BATALJUNA ZNG 111, 10310. IVANIĆ GRAD. OIB: 91792066163. Predmet ...

eV Projekt doo - Strukturni fondovi

eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek. PROJEKT : GLAVNI ... elementi se lim vijcima pričvršćuju za metalno krovište građevine. Na konstrukcijske elemente ...

3. Odluka o financiranju - Strukturni fondovi

14 sij 2020 ... svakodnevnom radu“, UP.02.2.1.04.0036, Dom zdravlja Zagreb - Centar, ... s Domom zdravlja Zagreb-Istok, Švarcova 20, 10000 Zagreb, OIB:.

Kriteriji odabira - Strukturni fondovi

Koherentnost i izvedivost operacije/projekta – 40 bodova. Održivost operacije/projekta – 15 bodova. Dodana vrijednost operacije/projekta – 10 bodova ...

obavijest o nadmetanju - Strukturni fondovi

... strane Naručitelja. VII. JEZIK. Jezik na kojem ponuda mora biti pripremljena je hrvatski. Osoba ovlaštena za zastupanje NOJN: Direktor Marko Balija, dipl. ing.

Obavijest o nabavi - Strukturni fondovi

5 ruj 2017 ... PODACI O NARUČITELJU I OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJEM: Naziv Naručitelja: Staklorez-Burić d.o.o.. Sjedište:.

kompetentnost i razvoj msp - Strukturni fondovi

27 pro 2016 ... osnovu prodanih, vlastitih, rabljenih radnih vozila, hoće li to biti prihvatljivo ... pokazateljima (zapošljavanje, prihodi od prodaje i izvoz) na koji način će ... na Natječaj „Kompetentnost i razvoj MSP“ smo prijavili i na Natječaj „E-. Impuls“. ... Primjer: visina stroja je 1 mio HRK, leasing traje 5 godina, za vrijeme.

ZLATAR PRSI.pdf - Strukturni fondovi

Prostor zone je popunjen te na prostoru djeluju tri poduzetnika: Veterinarska ambulanta. Veterinarske Stanice Zlatar Bistrica d.o.o., Z.M.H. Horvat d.o.o. i Solida ...

PITANJA I ODGOVORI - Strukturni fondovi

7 lip 2018 ... samo mjere koje se odnose na prihvatljive djelatnosti i to uz uvjet da djelatnosti koje su ... NKD-u ima registriranu djelatnost koja se ne sufinancira po ovom ... 15.06.2018. od 9 sati ujutro umjesto od ponoći kako je planirano u ...

Ministarstvo gospodarstva - Strukturni fondovi

Želimir Kramarić, pomoćnik ministra, član. Mate Kapović, voditelj Službe, zamjena. Ministarstvo turizma. Gabrijela Herceg Sarajlić, načelnica. Sektora, član.

enerco solar - Strukturni fondovi

Email: [email protected] OIB: 00962148169. GLAVNI PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE faza projekta: broj projekta: investitor: projektant:.

narodne novine - Strukturni fondovi

13 tra 2016 ... blike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2017. godine (u daljnjem tekstu: Akcijski plan). ... CAD/CAM/PDM) plovila primjenom virtualne i/ili augmenti- ... proizvoda i usluga usmjerenih prema sigurnosti skrivena je unutar.

Odluka o financiranju - Strukturni fondovi

HR.3.1.14-0062 Suvremene metode u nastavi (SMUN), Srednja škola Ivanec, Eugena. Kumičića 7, 42 240 Ivanec, OIB: 42359743872, u maksimalnom iznosu ...

Odluka o odabiru.pdf - Strukturni fondovi

2 sij 2019 ... Mihanovića 9, 10110, Zagreb i Enerco solar d.o.o., OIB: 00962148169 Tržna ulica 1, 10290. Zaprešić. 6. RAZLOZI ZA ODBIJANJE PONUDA:.

komunikacijski plan - Strukturni fondovi

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije izradilo je Komunikacijski plan europskih strukturnih i investicijskih fondova za Republiku Hrvatsku ...

dokumentacija za nadmetanje - Strukturni fondovi

11 velj 2019 ... Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike. Zakona o javnoj nabavi (NOJN), LIM–MONT d.o.o., Brigada Braće Radić 8, Vrbanovec, ...

Upute za prijavitelje - Strukturni fondovi

12 pro 2016 ... d) Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog ... Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika te ...

Popis sudionika - Strukturni fondovi

Dubrovnik [email protected] TZ Lumbarda. UHY savjetovanje. d.o.o.. 919583253 ... 10. Damir Fak. DEŠA - Dubrovnik ... Konzervatorski odjel u Splitu.

Odluka o financiranju 2 - Strukturni fondovi

UP.02.1.2.01.0037 „FoTo Muzej“ – Gradski muzej Vukovar, Županijska 2, 32000. Vukovar, OIB: 07469790013, u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova ...

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI (ESI) I ...

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI (ESI) I EUROPSKI FOND ZA STRATEŠKA ULAGANJA (EFSU). 2. ZAŠTO SU NA EUROPSKOJ RAZINI ...

europa 2020. - Strukturni fondovi

Ovo je trenutak istine za. Europu. Vrijeme je da budemo odvažni i ambiciozni. Naš kratkoročni prioritet je uspješan izlaz iz krize. Još će neko vrijeme biti teško, ...

EUROINSPEKT CROATIAKONTROLA doo ... - Strukturni fondovi

Zajedno do fondova EU. EUROINSPEKT CROATIAKONTROLA d.o.o.. Zagreb, Karlovačka cesta 4L. Predmet nabave: Nabava opreme. Grupa 1. TOC/TN uređaj.

Ribarstvo i pomorstvo - Strukturni fondovi

Ribarstvo i pomorstvo. POLITIKE. EUROPSKE. UNIJE. „Onima koji kažu da u ribarstvu ... Kako EU razvija politiku pomorstva i ribarstva ... NA-70-12-018-HR-C.

GLAVNI PROJEKT.pdf - Strukturni fondovi

trokomornog taložnika nalazi se potopna crpka, koja crpi otpadne vode te ih tlačnim cjevovodom PEHD, DN 40 mm, PN 10, transportira do samog uređaja za ...

50 projekata 50 projects - Strukturni fondovi

prigodom kroz četiri poziva Sheme za dodjelu bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu. ... Projekt kojim se podupire slavonski poduzetnički duh većim je dijelom, s ... Turizam, poduzetništvo, zlatovez, suveniri od kože, sve to zajedno.

Konkurentnost i kohezija - Strukturni fondovi

Izrada brošure sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa ... Koji je rok za provjeru Izvješća nakon provedbe projekta? ... Europski fond za regionalni razvoj je detaljnije uređen Uredbom EU br. ... Paket za informiranje i komunikaciju projekata financiranih iz ESI fondova za razdoblje 2014.

Neizravni troškovi - Strukturni fondovi

24 tra 2018 ... B. NEIZRAVNI TROŠKOVI operativni troškovi za koje je teško utvrditi točan iznos koji se može pripisati određenoj aktivnosti projekta.

Udruga ZvoniMir - Strukturni fondovi

25 tra 2018 ... suradnji sa gradovima Knin, Drniš, i općinom Biskupija, osnovali smo. Vijeće udruga grada Knina, pružili podršku u osnivanju sličnih vijeća u.

operational programme under the - Strukturni fondovi

ESF Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali. 2014.-2020. ... The Operational Programme Efficient Human Resources 2014-2020 (OPEHR) identified.

Odluka o odabiru_edukacija.pdf - Strukturni fondovi

DERMA d.d.. Pavleka Miškine 55. 42000 Varaždin. OIB: 16891143389. Temeljem Poziva na dostavu ponuda od dana 26.02.2019., čiji je predmet nabave:.