međimurska županija u brojkama 2018. - Ured državne uprave u ...

Zahvaljujemo se svima na podacima, kao i Lokalnoj akcijskoj grupi Međimurski doli ... Prosječne plaće zaposlenih. 65. 6. ... Prodaja električne energije. 131.

međimurska županija u brojkama 2018. - Ured državne uprave u ... - Srodni dokumenti

međimurska županija u brojkama 2018. - Ured državne uprave u ...

Zahvaljujemo se svima na podacima, kao i Lokalnoj akcijskoj grupi Međimurski doli ... Prosječne plaće zaposlenih. 65. 6. ... Prodaja električne energije. 131.

međimurska županija u brojkama 2012. - Ured državne uprave u ...

javno zdravstvo Međimurske županije, Centar za socijalnu skrb Čakovec, Državni hidrometeorološki zavod, Policijska uprava Čakovec, HEP – DP Elektra, Međimurje plin,. Županijska uprava za ... puno radno vrijeme. 18. 18. 18. 20. 20. 19. 20.

međimurska županija u brojkama 2017. - Ured državne uprave u ...

Međimurja, upravni odjeli Međimurske županije i Grada Čakovca, Lovački savez ... Indeks starenja pokazuje odnos broja stanovnika odnosno udio (%) starih 60.

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U BROJKAMA 2017. - Ured državne ...

vode u Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji, kao i drugih institucija u. Međimurskoj županiji (Državna geodetska uprava – Područni ured Čakovec, Hrvatski zavod za zapošljavanje ... MATIČNI URED broj brakova3. 2011. 2012. 2013.

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U BROJKAMA 2011. - Ured državne ...

stanovništvo. 30. Broj rođenih, vjenčanih i umrlih upisanih u državne matice1. MATIČNI URED. Broj rođenih. Broj vjenčanih2. Broj umrih. ČAKOVEC. 1.163. 265.

me imurska upanija u brojkama 2016. - Ured državne uprave u ...

Općina Mala Subotica. 5.676. 1.536. 1.623. 1.618 ... Mala Subotica. 2.156. 631. 637. 637 ... Ljekarnička ustanova Ljekarne HOMEOSAN, Selnica, Pribislavec. 4.

Karlovačka županija - Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji

ZRINSKI, Krnjak. Mjesta i naselja u općini Krnjak. 14 OŠ NETRETIĆ,. Netretić. Netretić, Modrušpotok Veliki i Mali, Brajakovo Brdo, Donje Stative, Vinski Vrh (dio),.

Obrasci financijskih izvjestaja za 2018. - Ured državne uprave u ...

kontrole između obrazaca, tj. svaki obrazac sam za sebe može biti točan, ali kontrole između ... Navigacija kroz Excel datoteku riješena je na način da se sa svakog obrasca možete se vratiti na ... Bilanca. Vlastiti izvori (224 232 - 236 240 do 242). Obveze (AOP 164 175 176 192 220) ... Plaće (bruto) (AOP 151 do 154).

LISTA PRVENSTVA ZA 2018. GODINU 1/4 - Ured državne uprave u ...

30 ožu 2018 ... ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI ... kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva za 2018. godinu.

Lista prvenstva za 2018. god. - Ured državne uprave u Ličko

30 ožu 2018 ... (A/C) LISTA PRVENSTVA za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi davanjem u najam obiteljske kuće ili stana u ...

LISTA PRVENSTVA-2018-finalna - Ured Državne uprave u ...

26 ožu 2018 ... Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji, Služba za imovinsko-pravne ... za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi.

lista prvenstva za 2018. godinu 1/4 - Ured državne uprave u Ličko

30 ožu 2018 ... ŠAJNOVIĆ. ZLATKO. 6. 203. 2. Otočac. VLAISAVLJEVIĆ. STEVO. 2. 128. 3. Otočac. MUDROVČIĆ. IVICA. 2. 123. 4. Otočac. BADURINA.

Županija Šibensko-kninska - Ured državne uprave u Šibensko ...

12 lis 2017 ... 249, Šibenik, Bumbak Davor za 1/18, Oib 62147114324, A.K. Rika 12a, ... Jerka, Jadrtovac 71, Jadrtovac, Tokić Desanka Ž. Bože, Jadrtovac ...

Matični ured Slavonski Brod - Ured državne uprave u Brodsko ...

35000, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV. br. 1. Tel: 035/216-510 ( prijem stranaka i izdavanje isprava iz svih matica ). 035/216-454 ( matica rođenih i matica ...

Jastrebarsko - URED DRŽAVNE UPRAVE U ZAGREBAČKOJ ...

Datumi pregleda po osnovnim školama su: OŠ Ljube Babića, Jastrebarsko- od 1. travnja 2019. do 24. travnja 2019. OŠ Klinča Sela, Klinča Sela- od 25. travnja ...

P L A N U P I S A - Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj ...

25 sij 2018 ... Prije upisa u prvi razred osnovne škole obvezno je utvrivanje psihofizičkog ... Prije podnošenja zahtjeva za upis u drugu školu, dijete mora biti ...

REPUBLIKAHRVATSKA URED DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO ...

17 sij 2017 ... nepotpuno izvlaštenje uspostavljanjem služnosti radi izgradnje objekta energetske infrastrukture DV 15(20) kV Sonković-Ićevo, na temelju ...

rješenje - Ured državne uprave u Virovitičko

14 sij 2019 ... Daria Selci Hodak, dipl. pravnica, sa 1 godinom, 7 mjeseci i 24 dana ... poljoprivredu, šumarstvo i promet u Odjelu za gospodarstvo Službe za.

URED DRŽAVNE UPRAVE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ...

ODJEL ZA TURIZAM. Split, Vukovarska 1. Predmet: Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

P R A V I L N I K - Ured Državne uprave u Varaždinskoj županiji

od 6. prosinca 2018 godine, predstojnik Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji dana 7. prosinca 2018. godine d o n o s i. P R A V I L N I K.

Ured državne uprave u Međimurskoj županiji

Gordana Nomo Nemi, mag.cin., predstavnica Ureda državne uprave u ... Gimnazija Josip Slavenski Čakovec prijavila je uredu državne uprave potrebu za.

obavijest - Ured državne uprave u Ličko

11 lip 2014 ... VEDRAN. 4. 145. 21. Otočac ... Otočac. DELAČ. VEDRAN ... BABURIĆ-SRAKA. KRISTINA. 4. 93. 92. Plitvička Jezera. ANUŠIĆ. IVO. 4. 92. 93.

Kristina Jankeš - URED DRŽAVNE UPRAVE U ZAGREBAČKOJ ...

19 stu 2018 ... Zagrebačkoj županiji (www.uduzz.hr), dana 12. listopada 2018. godine objavljen je poziv na testiranje svim kandidatima koji ispunjavaju ...

Hrvoje Herent - URED DRŽAVNE UPRAVE U ZAGREBAČKOJ ...

3 svi 2019 ... Na web stranici Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji (www.uduzz.hr) objavljen je opis poslova o podaci o plaći za radna mjesta za ...

Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji

DRŽAVNE UPRAVE U OSJEČKO-BARANJSKU ŽUPANIJU ZA 2014. GODINU. Na stručno osposobljavanje ... Osijek,. 16. svibnja 2014. Audrijana, Celap. O O OSIJEKTIF. FCKO-BARANE. ODRŽAVA ... gospodarstvo. Odjel za gospodarstvo.

Untitled - Ured Državne uprave u Varaždinskoj županiji

22 kol 2017 ... 319. - prostorije Matičnog ureda Varaždin, Stanka Vraza 4, Varaždin gradska vijećnica Grada Varaždina, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin.

Ured državne uprave u Krapinsko - zagorskoj županiji ... - KZŽ

4 velj 2020 ... godine. 02000077. OIB 83292546584 NOGOMETNI SAVEZ KRAPINSKO-. ZAGORSKE ŽUPANIJE. NS KZŽ ZABOK. ZABOK, ZIVTOV TRG 10.

Untitled - URED DRŽAVNE UPRAVE U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI ...

7 velj 2019 ... Grada Velika Gorica, te općina Kravarsko, Orle i Pokupsko. Upis djece u ... 4, Velika. Gorica. - OŠ Eugena Kumičića, J. Pucekovića 4, V. Gorica.

Procedura blagajničkog poslovanja - Ured državne uprave u ...

-dnevnika blagajničkog poslovanja (blagajnički izvještaj). Blagajničke poslove vezane uz glavnu blagajnu obavlja računovodstveni referent - blagajnik,.

Obrazac 6 PODNOSITELJ ZAHTJEVA - Ured državne uprave u ...

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA. DJETETA/UČENIKA. Sukladno odredbama Pravilnika o utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta,učenika ...

Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji

Matični ured Opatija. (147) matičar srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke ili gimnazija preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani ...

natje č aj - Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji

SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA. Jozefinska cesta 27, 47290 Duga Resa; T/ 385 47 841 630; [email protected], www.ss-duga-resa-skole.hr. Popis dokumenta ...

Obrazac - Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji

Obrazac: ZOPP. ZAHTJEV ZA ... Obrazac zahtjeva molimo ispuniti čitko velikim tiskanim slovima. Nepotpuni i ... DOKUMENTA (osobna iskaznica ili putovnica).

Untitled - Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji

Karlovac, 16. rujna 2019. godine. Na temelju članka 63., stavka 1. Zakona ... imenovani nije osuđivan. Wumentaciju prilou rang-listu kanajdulje do goma za gos ...

04 prezentacija ured drzavne uprave - Lika destination

... 2020. godine u roku podnesen zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju,. Iznimno se izdaje privremeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu na temelju izvršne građevinske dozvole ...

Procedura naplate potraživanja - Ured Državne uprave u ...

pismena opomena pred tužbu s odre enim rokom podmirenja svih otvorenih stavaka. - pokretanje ovršnog postupka radi naplate. IV. Mjere naplate dospjelih a ...

REPUBLIKA HRVATSKA URED DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO ...

Šibenik, 23.listopada 2017. PREDMET: Zahtjev za osiguranje ... (geodezija, hidrografija). Sukladno ... Marinko Plenča, Jurja Šižgorića 3, Šibenik;. 21. Marica ...

REPUBLIKA HRVATSKA URED DRŽAVNE UPRAVE U OSJEČKO ...

27 pro 1988 ... IVONA LEBINEC. 23.12.1995. 2. ANTUNOVAC. Ivanovac. 20. 84 ... MARTINA POSAVEC. 24.04.1969. 2. BELI MANASTIR. Beli Manastir. 22.

Odluka - URED DRŽAVNE UPRAVE U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI ...

obavljati u Matičnom uredu Samobor, Samobor, Trg kralja Tomislava 5, ... jer Matični ured Galgovo neće raditi u razdoblju od 13.06.2016. do 05.09.2016.

Poziv za dostavu ponude (PDF) - Ured državne uprave u ...

23 sij 2019 ... PREDMET NABAVE: uredski materijal, CPV: 30192000-1. Procijenjena ... HUB 3A obrazac 1 1/maxi2250/velika kutija ... Tiskanica MPP-1.

URED DRŽAVNE UPRAVE U PGŽ RIJEKA Arhiva- M.Albaharija 3a ...

30 pro 2017 ... 38,4. NOO Rijeka. Dodjele stanova. 1962 mapa. 1. 19,14. NOO Rijeka ev. prodavnice. 1962 mapa. 1. 43,5. NOO Rijeka imovina-dodjele ...

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

2 lis 2018 ... Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2018. godini planira se ...

republika hrvatska - Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji

15 svi 2018 ... JOSIPDOL. 14. SNEŽANA. RENDULIĆ. 2 ... JOSIPDOL. 51. SNJEŽANA. BOŽIČEVIĆ. 1. 63. 4E ... KAŠLJEVIĆ. 2. 80. 4 E. UP/I-019-06/18-07/21.

godišnje izvješće o radu - Ured državne uprave u Međimurskoj ...

Nadležnost i djelokrug rada Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji obuhvaća: • poslove iz područja gospodarstva (trgovačka društva, obrt, promet, ...

Opće upute za službene automobile - Ured državne uprave u ...

28 tra 2017 ... Kljudevi sluZbenih automobila, putni radni listovi, kartice za goivo i ... SluZbenik je duZan prije upotrebe vozrla popuniti putni radni list sa ...

članka 5 - Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji

Matični ured Osijek. -03 -03. - Viši matičar. /1. - Matičarka ... za im.prav.poslove i BPP. Borka Zetović. -12 -05. /1 ... Osijek, 29. prosinca 2017. PREDSTOJNICA.

Untitled - Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

1 sij 2019 ... Sisačko-moslavačka županija, gradovi i općine s područja Sisačko-moslavačke županije u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga ...

Plan upisa - Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji

OŠ NETRETIĆ,. Netretić. 14. MŠ. | Netretić, Modrušpotok Veliki i Mali, Brajakovo Brdo, Donje Stative, Vinski Vrh. (dio), Kućevice, Podbil, Rosopajanik, Završje, ...

Registar ugovora 2019_2 - Ured Državne uprave u Varaždinskoj ...

5 stu 2019 ... nabava. Net. Computers,vl.Davor. Varga. 34270211531. 30.03.2018 12 mjeseci. 78.968,00 19.742,00 98.710,00 31.03.2019 90.041,25. 08.04.

Poziv za očevid za 07.07.2017. K.O. Vodice - Ured državne uprave u ...

12 lip 2017 ... 2243;29.Minigradnja d.o.o., Vodice, Put Gaćeleza 7; č.zgr. 2243i. 1326/12;30.Ante Alfirev, Magistrala 26, Vodice;č.zgr. 25/4;31.Tomislav Alfirev ...

samostalni upravni referent - Ured državne uprave u Koprivničko ...

24 sij 2019 ... (11) dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, prima se u ... za zapošljavanje, Područnom uredu Križevci, Ispostavi Koprivnica.

Rješenje - Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji

15 velj 2018 ... za višeg upravnog referenta, prima se u državnu službu u Ured ... zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Križevci, Ispostavi Koprivnica.

Društvo Naša Djeca Varaždin - Ured Državne uprave u ...

DRUŠTVO NAŠA DJECA VARAŽDIN. Adresa ureda: Kralja Petra Krešimira IV. 15/1. Djelatnost: organiziranje slobodnog vremena djece i mladih. Odgovorna/e ...

DODATNI PODACI OGLASU - Ured Državne uprave u Varaždinskoj ...

Matični ured Varaždin. Matičar - 1 izvršitelj. Stručni uvjeti: - SSS upravne, ekonomske struke ili gimnazija,. - položen državni stručni ispit,. - položen posebni dio ...

poziv za dostavu ponuda - Ured državne uprave u Koprivničko ...

19 tra 2017 ... obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu ... OBRAZAC MPP-1 prijava-promjena-podataka o stažu.

Untitled - Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji

1 ruj 2017 ... Matični ured Rijeka. Pomorski i ... Matični ured Čavle. Čavle ... OPATIJA. Vijećnica Grada Opatije. Opatija, Maršala Tita 3. Matični ured Lovran.

model c - Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

29 ožu 2019 ... LUCIJA. 1. 155. C. 4. HRVATSKA KOSTAJNICA PAVIČIĆ. RADMILA. 1. 115. C. 5 ... PETRINJA. BALEN. JASNA. 4. 300. C. 2. PETRINJA.

odluku - Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji

25 kol 2014 ... Viši upravni referent za gospodarstvo. Izabrani kandidat: Dubravka Čalo, upravni pravnik, iz Osijeka. Mjesto rada: Osijek. Odjel za turizam i ...

Dopis ministra o primjeni Uredbe - Ured državne uprave u ...

18 velj 2019 ... Ova Uredba u pogledu određenih javnih isprava koje su izdala tijela ... Uredbe, a sadrže kodirane rubrike i zajednički su za sve države ... višejezični standardni obrasci neće trebati ovjeravati štambiljem Apostille za uporabu u.

Lista prvenstva za 2019. - Ured državne uprave u Osječko ...

obitelji. BELI MANASTIR. 49. 150. MARIJANA MIKANOVIĆ. 3. BELI MANASTIR ... ROZALIJA GREBLIČKI. 1. ERDUT. 1. 266. DRAGAN PETROVIĆ. 2. ERDUT. 2.