lokalna razvojna strategija lag-a međimurski doli i bregi od 2014. do ...

Prosječna isplaćena neto plaća u 2014. godini u poduzećima na području ... proizvoda na tržište, a osnovni razlog tome je činjenica da se prodaja temelji na.

lokalna razvojna strategija lag-a međimurski doli i bregi od 2014. do ... - Srodni dokumenti

lokalna razvojna strategija lag-a međimurski doli i bregi od 2014. do ...

Prosječna isplaćena neto plaća u 2014. godini u poduzećima na području ... proizvoda na tržište, a osnovni razlog tome je činjenica da se prodaja temelji na.

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG Međimurski doli i bregi

zaposlenih i prosječna neto plaća po djelatnostima nalazi se u Aneksu 13. ... organske i autohtone proizvode i sve je razvijenija izravna prodaja tih proizvoda na.

Mali Međimurski plac - LAG Međimurski doli i bregi

malih obiteljskih gospodarstva. Mali Međimurski plac će biti mjesto na kojem gosti Termi Sveti Martin mogu kupiti međimurske domaće proizvode direktno od.

LAG Međimurski doli i bregi

nica Sanja Krištofić, za dopredsjednicu LAG-a - Dijana Posavec te 13 članova Upravnog odbora te novi Nadzorni odbor od 5 članova. Završen prvi LAG natječaj.

Untitled - LAG Međimurski doli i bregi

U Pribislavcu održana 12. skupština LAG-a Međimurski doli i bregi. Na 12. sjednici ... onicima su pokazale umijeće pripreme kukuruzne zlevanke, a članice.

Nedelišće 2015. - LAG Međimurski doli i bregi

Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova, ... Općina Šenkovec je smještena u središnjem dijelu Međimurske ... Črnčec, OPG Rajka Čekunec, Uljara Poljopo-.

Lokalna razvojna strategija 2013.-2014. - LAG Papuk

„PHOENIX“ d.o.o.. Orahovica. 53. „SPAJIĆ“ d.o.o.. Čačinci. 58. „MATEŠIĆ“ d.o.o.. Čačinci. 68. „RASTOVČANKA“ d.o.o.. Crnac. 73. „ORTRAN“ d.o.o.. Orahovica.

Lokalna Razvojna Strategija LAG-a ZS 2014-2020 dodaci

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zapadna Slavonija 2014. - 2020. 6 predstavlja jedno od povoljnijih za biljnu proizvodnju u Republici Hrvatskoj. Prostori uz ...

Lokalna razvojna strategija 2014.-2020. - LAG Laura

Mjera odgovara tipu operacije 6.3.1. iz PRR RH, Podmjeri 6.3. ... Bodovi. 1 Ulaganje doprinosi većem broju ciljeva LRS-a (integrirane aktivnosti/LEADER ...

Lokalna razvojna strategija LAG-a ZS 2014-2020.pd - Lag zapadna ...

AGRONET elektronička aplikacija namijenjena za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim korisnicima u ostvarivanju prava na potpore u poljoprivredi.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Vallis Colapis 2014.-2020.

gradova Duge Rese i Ozlja, te općina: Draganić, Kamanje, Netretić, Ribnik, Žakanje, Lasinja ... Udruga za promidžbu kulturne baštine „Contessa“. X. X.

lokalna razvojna strategija lag-a prigorje za razdoblje 2014.-2020 ...

... EU, 10% RH. Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja ... Zelina (Zagrebačka županija) i općinom. Sveti Petar ... porezi, prirezi, naknade, doprinosi i druga davanja; kamate; rabljeni strojevi i oprema;.

Lokalna razvojna strategija 2014-2020 - Lag-Zrinska-Gora-Turopolje

najrazvijenija grada kojima gravitira područje LAG-a su Grad Velika Gorica koji pripada. Zagrebačkoj županiji i ... Velika Gorica i Sisak su najrazvijenije jedinice na području LAG-a, međutim i one u pojedinim pokazateljima ... groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine). 3. 15 ... Gradsko društvo Crveni križ. Glina.

lokalna razvojna strategija - PORA – Razvojna agencija Koprivničko ...

17 sij 2013 ... Čambina. Značajni krajobraz. 5. Hlebine. Mura – Drava. Regionalni park. 739. Kalinovac. Crni jarci. Posebni rezervat. 72,23. Kloštar Podravski.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Škoji

koje se pružaju u smjeru istok - zapad (hvarski smjer pružanja). ... Paprenjaci, za koje je u arhivu hvarske obitelji Bučić sačuvan rukom pisan recept iz 18. st., ...

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-a MURA-DRAVA OD ...

... STRATEGIJA. LAG-a MURA-DRAVA OD 2014. DO 2020. GODINE. Datum usvajanja: 20.prosinca 2017. Naručitelj: LAG Mura–Drava. Konzultant: Leota d.o.o. ...

lokalna razvojna strategija - Općina Viškovo

obalni pravac, koji prolazi područjem LAG-a, i povezuje alpsko područje s ... Akcija predviđa razne potpore za ostvarenje prethodno navedenih aktivnosti za ... Mlijeko. 3. Stočarstvo. 2. 2. Doprinos zaštiti okolišta. 5. BROJ I NAZIV. MJERE.

lokalna razvojna strategija - LAG Terra liburna

Elektronička aplikacija APPRRR-a za pomoć tražiteljima potpora/poljoprivrednicima ... (NN 53/2018) te Ugovorom o dodjeli sredstava odabranom LAG-u br.

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-A „CETINSKA KRAJINA ...

9 lip 2019 ... 25 TZ Sinj radi na promicanju i unaprjeđenju turizma Grada Sinja i Općine Hrvace. 26 Podatci se odnose samo na gradove Sinj i Trilj, jer su za ...

lokalna razvojna strategija područja lokalne ... - LAG VINODOL

Crikvenica, Jadranovo, Dramalj Selce, Bribir, Drivenik, Grižane i Tribalj. Područje LAG-a „VINODOL“ smješteno je na jugoistočnom dijelu Primorsko-goranske.

Lokalna razvojna strategija – NACRT - Grad Petrinja

19 velj 2013 ... 2012.-2014. Studeni, 2011./revidirano, veljača 2013. Lokalna akcijska grupa/LAG Zrinska Gora-Turopolje, Donja Bačuga 108c, 44 250 Petrinja.

lokalna razvojna strategija u ribarstvu - Općina Kali

Ugljan– Tkon trajektna luka) koja povezuje naselja na otoku te preko mosta ... autobusima prijevoznika „Liburnija“ iz Zadra, na relaciji Sali – Zaglav – Žman ...

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-a "SREDIŠNJA ISTRA ...

Lovreč, Vrsar, Višnjan i Žminj, svjesni i zahvalni na odgovornoj ulozi koja nam ... Lovreč, Žminj i Višnjan te gradovi Pazin i Poreč. ... Predsjednik udruge Istramet.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a TUNERA za ...

Grad Kraljevica, Grad Novi Vinodolski, Općina Fužine, Općina Kostrena i Općina Lokve. ... (Arbunijada – Kostrena), doček konvoja brodova povodom proslave sv. ... početkom 2017.godine uvela nova županijska pomorska prometna linija ...

LAG Baranja - usklađena Lokalna razvojna strategija za razdoblje ...

Traktor Fordson, model F REG Z-6532 ... Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir Bana Jelačića 108, Beli ... Zlatna Greda Eko centar Zlatna Greda.

Lokalna razvojna strategija FLAG-a Južni Jadran

Reljefna raznolikost, razvedenost obale, morske uvale s klifovima i velika ... Jedini tip slatkovodnog ribarstva se odnosi na sportski i rekreacijski ribolov i to u ... (orade) protiv kojih nije moguća ... Tiskani, video ili informacijsko-komunikacijski.

lokalna razvojna strategija lokalne akcijske grupe ... - LAG Marinianis

AGRONET elektronička aplikacija namijenjena za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim korisnicima u ostvarivanju prava na potpore u poljoprivredi.

lokalna razvojna strategija grada zaboka - Grad Zabok

... programi u kojima treba povećati broj upisanih i stipendiranih. FTMU Opatija. 70%. Učiteljski fakultet,. Osijek. 8%. VPŠ Višnjan. 6%. FOI Varaždin. 16% ...

Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske grupe Sjeverozapad ...

Ciljevi, prioriteti, mjere LRS za područja LAG-a temeljeni na mogućnostima PRR. 2014. ... LAG Sjeverozapad okružen je LAG-ovima - Izvor, Prizag, Zeleni Bregi, ...

lokalna razvojna strategija u ribarstvu - LAGUR Plodovi mora

1 sij 2019 ... Siječanj 2019. ... ljeto i rana jesen; burno, suho i hladno vrijeme - hladnija polovica godine; ... kanal, Virsko more, srednji kanal, Zadarski kanal.

Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske ... - Lag Mura Drava

OŠ – Osnovna škola ... Donji Vidovec i Orehovica izdvajaju se pojedinačno kao ... OŠ Orehovica, PŠ Podbrest. 24. /. 24. OŠ Prelog. 223. 265. 488. OŠ Prelog ...

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu - LAGUR - Općina Fažana

LAGUR-a „Istarska batana“. 24. listopada 2016. godine. Izrada Lokalne razvojne strategije u ribarstvu sufinancirana je sredstvima Europske Unije iz. Europskog ...

Lokalna razvojna strategija Općine Podravska Moslavina - Općina ...

trasa državne ceste prati tok rijeke Drave u smjeru istok-zapad, dok je veza ... meandara, grede i područja plavljena za vrijeme najviših vodostaja, dok niži dio ...

lokalna razvojna strategija lag-a sjeverna bilogora ... - Općina Josipdol

„Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER. – CLLD“ – LAG Frankopan iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.,.

Lokalna razvojna strategija Lokalne Akcijske Grupe - LAG-a Izvor

Općina Veliki Bukovec. Dvorac obitelji Drašković i perivoj, „Bukovečka hiža“. Općina Rasinja. Dvorac obitelji Inkey, Crkva Našašća sv. Križa Rasinja, Crkva sv.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu Lokalne ... - LAGUR Tri Mora

Lokalna akcijska grupa. LAGUR. Lokalna akcijska skupina (grupa) u ribarstvu. LRSR. Lokalna razvojna strategija u ribarstvu. MPS. Ministarstvo poljoprivrede.

PRILOG VI Lokalna razvojna strategija u ribarstvu ... - LAGUR Brač

Površina i granice područja. Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR) Brač obuhvaća teritorij i akvatorij otoka Brača, koji pripada srednjodalmatinskoj otočnoj ...

lokalna razvojna strategija lokalne akcijske grupe ... - LAG Gorski kotar

Alojz Litanj, Danijel Bertović, Stela Mulc, Nataša Kovačić, Nataša Kozlica, Barbara Klen,. Bruna Crnković Arbanas, Radmila Kus, Katarina Ožbolt Malnar, Ankica ...

Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske grupe Brač ... - LAG Brač

Grad Supetar, Općine Bol, Milna,Nerežišća, Postira,. Pučišća, Selca i ... Tri najveća pogona su tvornica Sardina d.o.o. Postira, Jadrankamen d.d.. Pučišća i ...

lokalna razvojna strategija - LAG "Zeleni trokut"

12 svi 2016 ... Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-. 2020. ... Upravnom odboru LAG-a, koji ih sabire i izrađuje nacrt odluke o odabiru. ... Nabavka usisivača za lješnjake, stroja za sortiranje i čišćenje lješnjaka, ...

Nova Lokalna razvojna strategija LAG-a Moslavina - LAG Moslavina

AGRONET elektronička aplikacija namijenjena za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim ... ARKOD http://preglednik.arkod.hr/ARKOD-Web/.

Lokalna razvojna strategija - LAG Virovitički prsten – LAG Virovitički ...

deset naselja, a to su Čemernica, Golo Brdo, Jasenaš, Korija, Milanovac, Podgorje, ... Prenoćište 'Slavonska kuća' u Koriji te Hotel 'Mozart' u Špišić Bukovici.

županijska razvojna strategija koprivničko-križevačke županije 2014 ...

Udruženje obrtnika Đurđevac, VGUK, Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ ... Administrativno osoblje. Tehničko osoblje. Opća bolnica Koprivnica. 575. 137.

Strategija razvoja Grada Kutine 2014 - Razvojna agencija MRAV

... plan uređenja Trgovački centar – zapad (SNGK 9/03, 5/09), DPU 17 (Pevec) (SNGK ... Izgradnja i uređenje 1 pomoćnog igrališta s montažnim tribinama - umjetna trava. Aktivnost podrazumijeva izradu projektnog zadatka, projektiranje, ...

Lokana razvojna strategija LAG Gorski kotar 2014 ... - Općina Lokve

Prikaz goranske drvene kuće iz Idejnog projekta koji je odobrila Skupština LAG–a ............................ 41 ... ali i relativno niske cijene naspram drugih energenata, obzirom na razdoblje grijanja (od rujna ... Rumunjska, Finska, Engleska i Estonija).

Razvojna strategija - Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske ...

HRK) i Cezareja. d.o.o. (344 mil. HRK). U VSŽ aktivno je 1.755 poduzetnika, od kojih je 1.497 mikro, 215 malih, 37 srednjih i samo 6 velikih poduzeća što čini 0 ...

Županijska razvojna strategija - Razvojna agencija Vukovar

Zoran Vidović, pročelnik Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i kapitalna ... Gabrijela Žalac, Goran Koprivnjak, Mihajlo Nagy, Hranimir Jurić, Nataša ...

belišće 2020 - Lokalna razvojna agencija Grada Belišća

BELIŠĆE 2020 | Strategija razvoja Grada Belišća 2015.-2020. 8. Buduća razvojna ... Intereuropa, Limarija Šimić, Limarija. Sebastijan, Sirius Belišće. Za novu ...

kola bregi-kona no.pdf - osnovna škola koprivnički bregi

20. Rosana Vucković, nastavnica - druženje s prijateljima, surfanje internetom. 21. Sunčica Vuljak,nastavnica - surfanje internetom. 22. Suzana Vusić, učiteljica ...

Razvojna strategija - PGŽ

8 velj 2010 ... PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Rijeka župan Zlatko Komadina. KOORDINATOR IZRADE STRATEGIJE izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan.

Razvojna strategija PGŽ 2011. -2013.

turistička mjesta u kojima se prosječni dnevni godišnji promet u ljetnim ... Lesnina Hrvatska d.o.o.,. 2. ... pristup umirućem, ambulantu za bol i dnevni boravak .

POLJOPRIVREDNA RAZVOJNA STRATEGIJA SISAČKO ...

2 tra 2007 ... Park šuma: Kotar Stari Gaj (Grad Sisak i Grad Petrinja), Brdo Djed ... strane UOPŠVG – a kao i Poljoprivredna savjetodavna služba kroz niz ...

Razvojna strategija Splitsko-dalmatinske županije

ima grad Split s visokih 2.269 stanovnika/km², a vrlo visoku gustoću imaju i gradovi ... pokazuje koliko su akteri društveno-gospodarskog razvoja spremni uložiti ...

RAZVOJNA STRATEGIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ...

starije i nemodne osobe Vinkovci, Vukovar, Ilok, Dom za odrasle osobe Nuštar, Centar za rehabilitaciju. «Mala Terezija» ... Vodeni bus „Bajadera“. ZAKLJUČAK:.

ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA SPLITSKO ... - RERA SD za

Program potpore razvoju ribarstva na području SDŽ (2017. ... U prvom kvartalu 2015. godine raspisan je Natječaj za operaciju 7.1.1. ... Stipendije su predmet.

ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ...

Na području Zagrebačke županije smještena je Zračna luka Zagreb - glavna zračna ... savjetovanja. - dežurne ljekarne se nalaze u Velikoj Gorici i Samoboru, ...

RAZVOJNA STRATEGIJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ...

Prema indeksu razvijenosti 2017. g. od 97,041 %, Šibensko-kninska županija nalazi se u II. ... prilikama i katastrofalnim događajima“ – Operacija „Razminiranje ...

razvojna strategija - Općina Donji Andrijevci

OŠ Viktor Car Emin, profesorica. 14. Jerko Zovak. SBplus, novinar. Sve radionice su održane u vijećnici Općine Donji Andrijevci uz sudjelovanje članova tima za ...

razvojna strategija splitsko-dalmatinske županije 2011.

županiji, a također i Dalmaciji, činila bi rekonstruirana pruga Oštarije - Knin - Split ... Izvor: www.mrrsvg.hr ... središnjeg dijela nekadašnje mletačke Dalmacije.

Županijska razvojna strategija Požeško-slavonske županije

Pakrac, Pleternica i Požega, a općine: Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika. ... prema ukupnom prihodu su: Kutjevo d.d. Kutjevo, Agronom d.o.o. Požega, ...