LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG Međimurski doli i bregi

zaposlenih i prosječna neto plaća po djelatnostima nalazi se u Aneksu 13. ... organske i autohtone proizvode i sve je razvijenija izravna prodaja tih proizvoda na.

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG Međimurski doli i bregi - Srodni dokumenti

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG Međimurski doli i bregi

zaposlenih i prosječna neto plaća po djelatnostima nalazi se u Aneksu 13. ... organske i autohtone proizvode i sve je razvijenija izravna prodaja tih proizvoda na.

lokalna razvojna strategija lag-a međimurski doli i bregi od 2014. do ...

Prosječna isplaćena neto plaća u 2014. godini u poduzećima na području ... proizvoda na tržište, a osnovni razlog tome je činjenica da se prodaja temelji na.

Mali Međimurski plac - LAG Međimurski doli i bregi

malih obiteljskih gospodarstva. Mali Međimurski plac će biti mjesto na kojem gosti Termi Sveti Martin mogu kupiti međimurske domaće proizvode direktno od.

LAG Međimurski doli i bregi

nica Sanja Krištofić, za dopredsjednicu LAG-a - Dijana Posavec te 13 članova Upravnog odbora te novi Nadzorni odbor od 5 članova. Završen prvi LAG natječaj.

Untitled - LAG Međimurski doli i bregi

U Pribislavcu održana 12. skupština LAG-a Međimurski doli i bregi. Na 12. sjednici ... onicima su pokazale umijeće pripreme kukuruzne zlevanke, a članice.

Nedelišće 2015. - LAG Međimurski doli i bregi

Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova, ... Općina Šenkovec je smještena u središnjem dijelu Međimurske ... Črnčec, OPG Rajka Čekunec, Uljara Poljopo-.

lokalna razvojna strategija - PORA – Razvojna agencija Koprivničko ...

17 sij 2013 ... Čambina. Značajni krajobraz. 5. Hlebine. Mura – Drava. Regionalni park. 739. Kalinovac. Crni jarci. Posebni rezervat. 72,23. Kloštar Podravski.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Škoji

koje se pružaju u smjeru istok - zapad (hvarski smjer pružanja). ... Paprenjaci, za koje je u arhivu hvarske obitelji Bučić sačuvan rukom pisan recept iz 18. st., ...

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-A „CETINSKA KRAJINA ...

9 lip 2019 ... 25 TZ Sinj radi na promicanju i unaprjeđenju turizma Grada Sinja i Općine Hrvace. 26 Podatci se odnose samo na gradove Sinj i Trilj, jer su za ...

lokalna razvojna strategija - Općina Viškovo

obalni pravac, koji prolazi područjem LAG-a, i povezuje alpsko područje s ... Akcija predviđa razne potpore za ostvarenje prethodno navedenih aktivnosti za ... Mlijeko. 3. Stočarstvo. 2. 2. Doprinos zaštiti okolišta. 5. BROJ I NAZIV. MJERE.

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-a MURA-DRAVA OD ...

... STRATEGIJA. LAG-a MURA-DRAVA OD 2014. DO 2020. GODINE. Datum usvajanja: 20.prosinca 2017. Naručitelj: LAG Mura–Drava. Konzultant: Leota d.o.o. ...

lokalna razvojna strategija - LAG Terra liburna

Elektronička aplikacija APPRRR-a za pomoć tražiteljima potpora/poljoprivrednicima ... (NN 53/2018) te Ugovorom o dodjeli sredstava odabranom LAG-u br.

Lokalna razvojna strategija – NACRT - Grad Petrinja

19 velj 2013 ... 2012.-2014. Studeni, 2011./revidirano, veljača 2013. Lokalna akcijska grupa/LAG Zrinska Gora-Turopolje, Donja Bačuga 108c, 44 250 Petrinja.

Lokalna razvojna strategija FLAG-a Južni Jadran

Reljefna raznolikost, razvedenost obale, morske uvale s klifovima i velika ... Jedini tip slatkovodnog ribarstva se odnosi na sportski i rekreacijski ribolov i to u ... (orade) protiv kojih nije moguća ... Tiskani, video ili informacijsko-komunikacijski.

lokalna razvojna strategija u ribarstvu - Općina Kali

Ugljan– Tkon trajektna luka) koja povezuje naselja na otoku te preko mosta ... autobusima prijevoznika „Liburnija“ iz Zadra, na relaciji Sali – Zaglav – Žman ...

Lokalna razvojna strategija 2014.-2020. - LAG Laura

Mjera odgovara tipu operacije 6.3.1. iz PRR RH, Podmjeri 6.3. ... Bodovi. 1 Ulaganje doprinosi većem broju ciljeva LRS-a (integrirane aktivnosti/LEADER ...

LAG Baranja - usklađena Lokalna razvojna strategija za razdoblje ...

Traktor Fordson, model F REG Z-6532 ... Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir Bana Jelačića 108, Beli ... Zlatna Greda Eko centar Zlatna Greda.

lokalna razvojna strategija područja lokalne ... - LAG VINODOL

Crikvenica, Jadranovo, Dramalj Selce, Bribir, Drivenik, Grižane i Tribalj. Područje LAG-a „VINODOL“ smješteno je na jugoistočnom dijelu Primorsko-goranske.

Lokalna razvojna strategija 2013.-2014. - LAG Papuk

„PHOENIX“ d.o.o.. Orahovica. 53. „SPAJIĆ“ d.o.o.. Čačinci. 58. „MATEŠIĆ“ d.o.o.. Čačinci. 68. „RASTOVČANKA“ d.o.o.. Crnac. 73. „ORTRAN“ d.o.o.. Orahovica.

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-a "SREDIŠNJA ISTRA ...

Lovreč, Vrsar, Višnjan i Žminj, svjesni i zahvalni na odgovornoj ulozi koja nam ... Lovreč, Žminj i Višnjan te gradovi Pazin i Poreč. ... Predsjednik udruge Istramet.

Lokalna Razvojna Strategija LAG-a ZS 2014-2020 dodaci

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zapadna Slavonija 2014. - 2020. 6 predstavlja jedno od povoljnijih za biljnu proizvodnju u Republici Hrvatskoj. Prostori uz ...

Lokalna razvojna strategija LAG-a ZS 2014-2020.pd - Lag zapadna ...

AGRONET elektronička aplikacija namijenjena za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim korisnicima u ostvarivanju prava na potpore u poljoprivredi.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a TUNERA za ...

Grad Kraljevica, Grad Novi Vinodolski, Općina Fužine, Općina Kostrena i Općina Lokve. ... (Arbunijada – Kostrena), doček konvoja brodova povodom proslave sv. ... početkom 2017.godine uvela nova županijska pomorska prometna linija ...

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu Lokalne ... - LAGUR Tri Mora

Lokalna akcijska grupa. LAGUR. Lokalna akcijska skupina (grupa) u ribarstvu. LRSR. Lokalna razvojna strategija u ribarstvu. MPS. Ministarstvo poljoprivrede.

lokalna razvojna strategija grada zaboka - Grad Zabok

... programi u kojima treba povećati broj upisanih i stipendiranih. FTMU Opatija. 70%. Učiteljski fakultet,. Osijek. 8%. VPŠ Višnjan. 6%. FOI Varaždin. 16% ...

lokalna razvojna strategija lokalne akcijske grupe ... - LAG Marinianis

AGRONET elektronička aplikacija namijenjena za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim korisnicima u ostvarivanju prava na potpore u poljoprivredi.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu - LAGUR - Općina Fažana

LAGUR-a „Istarska batana“. 24. listopada 2016. godine. Izrada Lokalne razvojne strategije u ribarstvu sufinancirana je sredstvima Europske Unije iz. Europskog ...

lokalna razvojna strategija lag-a sjeverna bilogora ... - Općina Josipdol

„Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER. – CLLD“ – LAG Frankopan iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.,.

PRILOG VI Lokalna razvojna strategija u ribarstvu ... - LAGUR Brač

Površina i granice područja. Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR) Brač obuhvaća teritorij i akvatorij otoka Brača, koji pripada srednjodalmatinskoj otočnoj ...

Lokalna razvojna strategija LAG-a Vallis Colapis 2014.-2020.

gradova Duge Rese i Ozlja, te općina: Draganić, Kamanje, Netretić, Ribnik, Žakanje, Lasinja ... Udruga za promidžbu kulturne baštine „Contessa“. X. X.

Lokalna razvojna strategija Općine Podravska Moslavina - Općina ...

trasa državne ceste prati tok rijeke Drave u smjeru istok-zapad, dok je veza ... meandara, grede i područja plavljena za vrijeme najviših vodostaja, dok niži dio ...

lokalna razvojna strategija u ribarstvu - LAGUR Plodovi mora

1 sij 2019 ... Siječanj 2019. ... ljeto i rana jesen; burno, suho i hladno vrijeme - hladnija polovica godine; ... kanal, Virsko more, srednji kanal, Zadarski kanal.

lokalna razvojna strategija lag-a prigorje za razdoblje 2014.-2020 ...

... EU, 10% RH. Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja ... Zelina (Zagrebačka županija) i općinom. Sveti Petar ... porezi, prirezi, naknade, doprinosi i druga davanja; kamate; rabljeni strojevi i oprema;.

Lokalna razvojna strategija Lokalne Akcijske Grupe - LAG-a Izvor

Općina Veliki Bukovec. Dvorac obitelji Drašković i perivoj, „Bukovečka hiža“. Općina Rasinja. Dvorac obitelji Inkey, Crkva Našašća sv. Križa Rasinja, Crkva sv.

Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske ... - Lag Mura Drava

OŠ – Osnovna škola ... Donji Vidovec i Orehovica izdvajaju se pojedinačno kao ... OŠ Orehovica, PŠ Podbrest. 24. /. 24. OŠ Prelog. 223. 265. 488. OŠ Prelog ...

Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske grupe Sjeverozapad ...

Ciljevi, prioriteti, mjere LRS za područja LAG-a temeljeni na mogućnostima PRR. 2014. ... LAG Sjeverozapad okružen je LAG-ovima - Izvor, Prizag, Zeleni Bregi, ...

lokalna razvojna strategija lokalne akcijske grupe ... - LAG Gorski kotar

Alojz Litanj, Danijel Bertović, Stela Mulc, Nataša Kovačić, Nataša Kozlica, Barbara Klen,. Bruna Crnković Arbanas, Radmila Kus, Katarina Ožbolt Malnar, Ankica ...

Lokalna razvojna strategija 2014-2020 - Lag-Zrinska-Gora-Turopolje

najrazvijenija grada kojima gravitira područje LAG-a su Grad Velika Gorica koji pripada. Zagrebačkoj županiji i ... Velika Gorica i Sisak su najrazvijenije jedinice na području LAG-a, međutim i one u pojedinim pokazateljima ... groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine). 3. 15 ... Gradsko društvo Crveni križ. Glina.

Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske grupe Brač ... - LAG Brač

Grad Supetar, Općine Bol, Milna,Nerežišća, Postira,. Pučišća, Selca i ... Tri najveća pogona su tvornica Sardina d.o.o. Postira, Jadrankamen d.d.. Pučišća i ...

lokalna razvojna strategija - LAG "Zeleni trokut"

12 svi 2016 ... Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-. 2020. ... Upravnom odboru LAG-a, koji ih sabire i izrađuje nacrt odluke o odabiru. ... Nabavka usisivača za lješnjake, stroja za sortiranje i čišćenje lješnjaka, ...

Lokalna razvojna strategija - LAG Virovitički prsten – LAG Virovitički ...

deset naselja, a to su Čemernica, Golo Brdo, Jasenaš, Korija, Milanovac, Podgorje, ... Prenoćište 'Slavonska kuća' u Koriji te Hotel 'Mozart' u Špišić Bukovici.

Nova Lokalna razvojna strategija LAG-a Moslavina - LAG Moslavina

AGRONET elektronička aplikacija namijenjena za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim ... ARKOD http://preglednik.arkod.hr/ARKOD-Web/.

Županijska razvojna strategija - Razvojna agencija Vukovar

Zoran Vidović, pročelnik Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i kapitalna ... Gabrijela Žalac, Goran Koprivnjak, Mihajlo Nagy, Hranimir Jurić, Nataša ...

Razvojna strategija - Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske ...

HRK) i Cezareja. d.o.o. (344 mil. HRK). U VSŽ aktivno je 1.755 poduzetnika, od kojih je 1.497 mikro, 215 malih, 37 srednjih i samo 6 velikih poduzeća što čini 0 ...

belišće 2020 - Lokalna razvojna agencija Grada Belišća

BELIŠĆE 2020 | Strategija razvoja Grada Belišća 2015.-2020. 8. Buduća razvojna ... Intereuropa, Limarija Šimić, Limarija. Sebastijan, Sirius Belišće. Za novu ...

kola bregi-kona no.pdf - osnovna škola koprivnički bregi

20. Rosana Vucković, nastavnica - druženje s prijateljima, surfanje internetom. 21. Sunčica Vuljak,nastavnica - surfanje internetom. 22. Suzana Vusić, učiteljica ...

Razvojna strategija - PGŽ

8 velj 2010 ... PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Rijeka župan Zlatko Komadina. KOORDINATOR IZRADE STRATEGIJE izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan.

Razvojna strategija PGŽ 2011. -2013.

turistička mjesta u kojima se prosječni dnevni godišnji promet u ljetnim ... Lesnina Hrvatska d.o.o.,. 2. ... pristup umirućem, ambulantu za bol i dnevni boravak .

POLJOPRIVREDNA RAZVOJNA STRATEGIJA SISAČKO ...

2 tra 2007 ... Park šuma: Kotar Stari Gaj (Grad Sisak i Grad Petrinja), Brdo Djed ... strane UOPŠVG – a kao i Poljoprivredna savjetodavna služba kroz niz ...

RAZVOJNA STRATEGIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ...

starije i nemodne osobe Vinkovci, Vukovar, Ilok, Dom za odrasle osobe Nuštar, Centar za rehabilitaciju. «Mala Terezija» ... Vodeni bus „Bajadera“. ZAKLJUČAK:.

Razvojna strategija Splitsko-dalmatinske županije

ima grad Split s visokih 2.269 stanovnika/km², a vrlo visoku gustoću imaju i gradovi ... pokazuje koliko su akteri društveno-gospodarskog razvoja spremni uložiti ...

ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ...

Na području Zagrebačke županije smještena je Zračna luka Zagreb - glavna zračna ... savjetovanja. - dežurne ljekarne se nalaze u Velikoj Gorici i Samoboru, ...

ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA SPLITSKO ... - RERA SD za

Program potpore razvoju ribarstva na području SDŽ (2017. ... U prvom kvartalu 2015. godine raspisan je Natječaj za operaciju 7.1.1. ... Stipendije su predmet.

RAZVOJNA STRATEGIJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ...

Prema indeksu razvijenosti 2017. g. od 97,041 %, Šibensko-kninska županija nalazi se u II. ... prilikama i katastrofalnim događajima“ – Operacija „Razminiranje ...

razvojna strategija - Općina Donji Andrijevci

OŠ Viktor Car Emin, profesorica. 14. Jerko Zovak. SBplus, novinar. Sve radionice su održane u vijećnici Općine Donji Andrijevci uz sudjelovanje članova tima za ...

Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020.

površina (sport, rekreacija, zelenilo, krajobraz) ... Ukopi na Mirogoju vrše se isključivo u već otvorena grobna mjesta, a vrlo je slična ... Harmica (S. Marof) Zagreb GK –Dugo Selo, 1 vlak vozi na relacij Zagreb GK – Karlovac – Duga Resa i 2.

Razvojna strategija Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje do ...

(Vinkovci, Vukovar i Županja), Zavod za javno zdravstvo i Zavod za hitnu ... vode na rijeci Savi, zabilježen je 17.05.2014. kada je DHMZ izmjerio protok od 6.008 ...

Županijska razvojna strategija - Požeško-slavonska županija

3 ožu 2011 ... Županijska razvojna strategija. Požeško-slavonske županije za razdoblje 2011.-2013. Požega, ožujak 2011.g.

županijska razvojna strategija karlovačke županije 2011.

„Orka Studio“ iz Zagreba, „Staklo Spudić“ Duga Resa, „Toner“ iz Barilovića, MPS-67 i Japa iz Slunja, i HEMA iz Generalskog Stola. Vrijednost odobrenih ...

brendiranje beograda kao proaktivna razvojna strategija u ... - UviDok

22 нов. 2019 ... su na kontinuumu od estetskih (Gronow, 2000, Kant 1991), preko ... da se vide razni filmovi u bioskopima, a ne kod kuće skinuti sa torenta“.