završni rad - Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje ...

Slika 6. Motorna pila McCulloch CS 42S [7] . ... Konfiguracija za pričvršćenje motora motorne kose . ... motorne šprice, škare za živicu, bušač rupa i drugi strojevi.

završni rad - Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje ... - Srodni dokumenti

završni rad - Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje ...

Slika 6. Motorna pila McCulloch CS 42S [7] . ... Konfiguracija za pričvršćenje motora motorne kose . ... motorne šprice, škare za živicu, bušač rupa i drugi strojevi.

diplomski rad - Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje ...

Norma DIN 19643 „Bazenska tehnika“ propisuje određene smjernice u kojima se naglasak stavlja na blisku suradnju arhitekta, inženjera građevine i stručnog ...

Organizacijska struktura Fakulteta strojarstva i brodogradnje ... - Fsb

Katedra za mehaniku fluida. • Laboratorij za hidromehaniku i hidrauličke strojeve. Katedra za turbostrojeve. Katedra za inženjerstvo vode i okoliša. • Laboratorij ...

Obilje`avanje 90. obljetnice Fakulteta strojarstva i brodogradnje ...

11 stu 2009 ... godine, obilje`ila je 90. obljetnicu. Me|u njima je i Fakultet strojarstva i brodogradnje. Zbog osobite va`nosti tog Fakulteta u osni- vanju i radu ...

Fakultet strojarstva i brodogradnje - FSB

Tablica 4. Usporedba rezultata toplinskog učina na strani vode i zraka . ... Specifični toplinski kapacitet za srednju temperaturu vode prema [4] iznosi:.

sveučilište u zagrebu - Repozitorij Fakulteta strojarstva i ...

Promjena iznosa ovješene mase vozila . ... Promjena dimenzija kotača vozila . ... ili na 50 km/h se izvode od modularnih elemenata (gume ili plastične mase), dok se u ... a nakon njihovog odobrenja nadalje se nacrt šalje prometnoj policiji.

Fakultet strojarstva i brodogradnje - unizg

15 tra 2019 ... Kajfeš, Ita. 02/04/1997. 0715 - Mechanics and metal trades. F. WS 2019/20 ... Pavlek, Elena. 20/07/1995. 0715 - Mechanics and metal trades. S.

S veu č ili š teu Z agrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje - FSB

navedenu literaturu. Zahvaljujem se mentoru doc. dr. sc. Mihajlu Firak na korisnim diskusijama i sugestijama tokom izrade diplomskog rada. Jadran Barač ...

Fakultet strojarstva i brodogradnje ZAVARIVANJE ... - FSB

U ovom radu obraĎeni su moderni MAG postupci koji se primjenjuju pri zavarivanju cjevovoda velikih promjera koji se koriste za transport nafte ili plina.

fakultet strojarstva i brodogradnje - WordPress.com

1 ruj 2012 ... Domitran Biserka, SSS. 28. Držanić Marija, SSS. 29. Držanić Mirjana, SSS. 30. Duić dr. sc. Neven, redoviti profesor. 31. Levanić Leticija, SSS.

Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje ... - FSB

ZAVRŠNI PROJEKT. UPRAVLJANJE ROBOTOM PRIMJENOM. GENETSKIH ALGORITAMA. Voditelj rada: Student: Dr.sc. Bojan Jerbić. Jadran Barač. Zagreb ...

sveučilište u zagrebu fakultet strojarstva i brodogradnje

Ključne riječi: stroj za savijanje cijevi, cijev, cijevni luk, savijanje cijevi, vlačni test u toplom stanju, torzioni test, izduženje, naprezanje plastičnog tečenja, brzina ...

nastavni programi studija strojarstva brodogradnje i ... - Fsb

Mehanika II. 3. 2 ... RS. RI. II. IM. MR. Matematika. 20. 22. 20. 22. 24. 23. 20. 20. 18. Mehanika. 16. 16 ... Ivo Alfirević; Dragan Pustaić; Jurica Sorić; Juraj Saucha.

0 sveučilište u zagrebu fakultet strojarstva i brodogradnje ... - FSB

PRORAČUN VRATILA PRIMJENOM NORME DIN 743. I METODE ... Tako je u ovom radu izveden kontrolni izračun kritičnih presjeka vratila na dva načina:.

sveučilište u zagrebu fakultet strojarstva i brodogradnje utjecaj ... - FSB

26 lis 2016 ... polumjer kuglice korištene u pokusu kalotesterom. E μm ... PACVD postupkom za nanošenje SixNy prevlaka koristi se plazma za disocijaciju.

sveučilište u zagrebu fakultet strojarstva i brodogradnje ... - CORE

turbonabijanjem, s naglaskom na upravljačke komponente (aktuatore, ... The fourth chapter develops a mathematical model of turbocharged Diesel engines. ... budućnost dizelskog motora. ... zvuka – tzv. nadzvučne brzine strujanja. ψegr.

završni rad - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i ...

kod fotovodljivosti. Ako se želi postići elektroluminiscencija nužno je maksimalno povećati rekombinaciju pri kojoj dolazi do otpuštanja zračenja, a ako je željeni ...

završni rad - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u ...

vrenjem mošta ili masulja od svježeg (ili prosušenog) grožđa plemenite vinove loze Vitis ... koje se zatim zgnječe (muljanje) kako bi se oslobodio mošt. ... zaštitnim sredstvima ili sa strojeva mogu usporiti ili zaustaviti fermentaciju,a također i ... Ukoliko je u vinu ostalo neprovrela šećera, obavlja se naknadno vrenje na način ...

ZAVRŠNI RAD_MMMikulić_22.9.2018. - Repozitorij Fakulteta ...

heteroziogot onda će test križanje dati dva fenotipa te će se potomci razlikovati u svojstvu. 1 (visoke) : 1 (niske). Zaključio je da visoke biljke graška imaju ...

Završni rad - Repozitorij Fakulteta prometnih znanosti

3 svi 2016 ... teretnog transporta s cestovnog prijevoza u smislu smanjenja količine ... također donio Pravilnik o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta koji je ... Također je tu nedovoljan stupanj održavanja pa tako na primjer u ...

fakultet elektrotehnike i računarstva fakultet strojarstva i brodogradnje

PREDUVJETI ZA UPIS SU POLOŽENI SLJEDEĆI. PREDMETI NA DRŽAVNOJ MATURI: • Hrvatski jezik – osnovna ili viša razina. • Matematika – viša razina.

završni rad - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

4 ruj 2016 ... standardni redukcijski potencijal je mjera za sposobnost oksidiranog oblika redoks sistema, da primi elektron i snizi svoj oksidacijski stupanj ...

Hmelina Kristijan ZAVRŠNI RAD - Repozitorij Fakulteta prometnih ...

Analiza pokrivenosti signalom Hrvatskog telekoma . ... Slikom 12 je prikazana karta pokrivenosti 3G mrežom na području RH. Crvena, roza, plava i svijetlo ...

završni rad - Repozitorij Fakulteta prometnih znanosti - unizg

7 ruj 2015 ... Spojem bicikla i javnog gradskog prijevoza, takozvanim Bike & Ride ... poput integracije sa autobusom, za maloljetne osobe i djecu je potrebno da su ... Veličina bicikla je također bitan faktor, a česta je restrikcija za bicikle koji.

Mirjam Rotim-završni rad - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih ...

bile sastavni dio kineske kulture svjed gradom krizantema. Nakon Kine uzgoj ljepote ova biljka je imala važnu ulogu jedan cvijet krizanteme bio je simbol k cara.

završni rad - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

anglizama te objasniti koje bi utjecaje to moglo imati na hrvatski jezik u budućnosti. Ključne riječi: jezično posuđivanje, anglizmi, posuđenice, razgovorni stil ...

završni rad - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitu za trajno ...

Temeljno pomagalo za izbjegavanje sudara na moru je ARPA radar. Standarde kojima mora udovoljavati navedeni su u IMO rezoluciji A.422(11) a odnose se ...

trendovi pri upravljanju zalihama završni rad - Repozitorij Fakulteta ...

rada kojim su opisane osnovne značajke upravljanja zalihama. Kako bi se pojasnile metode za upravljanje zalihama, prethodno je opisano kako se zalihe dijele ...

završni rad - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta ...

11 ruj 2018 ... Netkani tekstil. 2. 2.2. Tvornica Regeneracija d.o.o. Zabok. 2. 2.2.1. Linija proizvodnje netkanog tekstila iz regeneriranih materijala. 3. 3.

izvannastavne aktivnosti studenata fakulteta strojarstva i ... - HRKS

Više od 1000 studenata svih godina FSB-a uključeno je u navedene aktivnosti što pokazuje njihovu izrazitu motiviranost za sport i tjelesno vježbanje. Premda ...

strategija razvoja fakulteta elektrotehnike, strojarstva i ... - FESB-a

21 lip 2017 ... referada. Na Fakultetu se nalazi i studentski restoran te caffe bar. U sastavu Fakulteta postoji ... Sweden - FER Zagreb). • Elektronski nadzorni ...

diplomirani inženjeri strojarstva diplomirani inženjeri brodogradnje ...

SVEUČILIŠNI PRVOSTUPNICI INŽENJERI BRODOGRADNJE. Dijana Pražić. Sandro Erceg. Helena Pitoski. Martina Radoš. Katarina Klarić. Teuta Duletić.

Završni završni - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

4 pro 2015 ... boja i oblika, koristi na način da gore navedeno autorsko djelo, kao cjeloviti tekst trajno objavi u javnoj ... tj. optičko miješanje svjetlosti.

završni rad - Repozitorij UNIZG

Sintetičko kvarcno staklo s velikom transmisijom UV zračenja. Sastoji se od jako čistog SiO2, a neka od specijalnih svojstava kvarcnog stakla su: mali koeficijent ...

završni rad - FOOZOS Repozitorij

Ključne riječi: sociometrija, verbalna agresivnost, fizička agresivnost, crtani filmovi, ... Rory. Munjeviti,Spiderman. 14. (m). Spužva Bob. Spužva Bob. 15. (m).

završni rad - Repozitorij Veleučilišta u Požegi

pogodnosti. Primjer programa lojalnosti trgovinskog poduzeća drogeriemark - dm, te provedena anketa za potrebe ovog završnog rada, omogućit će bolje ...

završni rad - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Ključne riječi: glodaći alatni stroj, tokarski alatni stroj, obradni centar ... SLIKA 59 OSNOVNI DIJELOVI KLIZNOG MODULA S LINEARNIM MOTOROM [23]. 67.

Završni rad - Repozitorij Odjela za kemiju

Ključne riječi: električna provodnost, supravodljivost, vodič, poluvodič, izolator ... električna vodljivost posljedica je same građe takvih tvari. Za vodiče je ...

završni rad - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovniku

mogu utjecati umjetni izvori UV zraka pa osobe koje se izlaţu UV zrakama u solariju radi umjetnog ... predjele, genitalnu regiju i pregledati adnekse koţe (kosa, nokti). U analizi ... Dezmoplastiĉni melanom (DM) - DM je rijedak oblik melanoma.

završni rad - Repozitorij Veleučilišta u Požegi - Vup

Kako bi se izmjerila količina šećera u grožđu ubere se oko 2-3 kg grožđa s raznih ... početku destilacija. Prosječna jačina destilata na kraju destilacija. Od šljive ... Od 100 litara prevrele komine dobije se oko 25 litara sirove rakije (računato na.

završni rad - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu - VUKA

29 sij 2019 ... Goran Bistrički. Završni rad. 19. Slika 15. Čeono glodanje. Slika 16. Glodaća glava s 7 promjenjivih pločica METAL KOVIS ...

završni/diplomski rad - Repozitorij Veleučilišta u Požegi

22 lip 2019 ... organizacija zove timokracija. Atena je uz ranije organe (areopag, arhonti, sud efata) dobila i nove. Narodna skupština ekklesia je organ ...

Andrea Babić ZAVRŠNI RAD - Repozitorij Prehrambeno ...

UTJECAJ DJELOVANJA ULTRAZVUKA PRI SUŠENJU GLJIVA ... sušenje u trajanju od 3 sata, pri temperaturi od 55 C˚, uz 50 min predtretmana, te sušenje 3.

završni specijalistički rad - Repozitorij Katoličkog bogoslovnog ...

10 svi 2017 ... Anoreksija i bulimija spadaju u poremećaje hranjenja koji čine ... Mediji prikazuju uljepšanu sliku glumaca, manekenki i manekena, ljudi iz ...

Završni Mamić5 - Repozitorij Veleučilišta u Požegi

prehrambena vrijednost pojedenih prerađevina znatno razlikuje od same sirovine zbog procesa prerade ili ... voća, marmelada i kompota. Ključne riječi: Voće ... marelica, dunja, šljiva, višanja, grožđa (Lovrić & Piližota, 1994). Svako voće ...

Mutacije mitohondrijske DNA Završni rad - Repozitorij Odjela za ...

funkcija mitohondrija, struktura i nasljeđivanje mtDNA, kao i njihove mutacije i ... i aktivnost alela je dostatna za obavljanje aktivnosti.3 Primjer su hemofilija i.

Antonella Mendiković - ZAVRŠNI RAD - Repozitorij UNIPU

20 ruj 2018 ... pjevački glasovi, glazbeni oblici i vrste, glazbeno-stilska razdoblja i sl.) (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006). 2.3. Nacionalni ...

završni rad - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovniku - Sveučilište u ...

trudnoća i spolno prenosivih bolesti među adolescentima, što govori o nedostatku ... mišljenja, te skretati pažnju na odgovorno spolno ponašanje, očuvanje ...

Završni rad - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

Ključne riječi: električna provodnost, supravodljivost, vodič, poluvodič, izolator ... električna vodljivost posljedica je same građe takvih tvari. Za vodiče je ...

Terapija dijabetičke polineuropatije ZAVRŠNI RAD - Repozitorij ...

dijabetička polineuropatija. ▫ fokalne i multifokalne neuropatije. ▫ proksimalna dijabetička neuropatija. ▫ kompresivne neuropatije. ▫ neuropatije moždanih živaca.

Završni rad Oto Filipović - Repozitorij Veleučilišta u Požegi

25 tra 2016 ... organizacije poslovnih funkcija i obavljanja poslovnih procesa na ... navedenim čimbenicima, budući da se iste poslovne funkcije ne mogu ...

održavanje cnc strojeva završni rad - Repozitorij Veleučilišta u ...

15 stu 2016 ... Razvojem tehnologije i sve većom potrebom za proizvodnjom napredovao je i razvoj strojeva. U razdoblju od ... Ključne riječi: održavanje, alatni stroj, numerički, CNC, tokarilica. SUMMARY ... plastiku, gumu, drvo itd. Rezanje ...

acetilen završni rad - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Dovodom vode na kalcijev karbid,. 3. Naizmjeničnim dodirom kalcijeva karbida i vode, odnosno potapanjem kalcijevog karbida odozgo ili dodirom vode odozdo ...

Završni rad - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu - Veleučilište u ...

10 ruj 2019 ... [1] Alfirević, I., Saucha, J., Tonković, Z., Kodvanj, J.: Uvod u mehaniku II. ... [8] Alfirević, I.: Nauka o čvrstoći 1, Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.

Zavrsni rad - novo - Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaru

Spinalna anestezija - tehnika u kojoj se anestetik daje u tekućinu koja okružuje kralježničnu ... Nuspojave i komplikacije spinalne anestezije: • hipotenzija.

završni rad geometrijski oblici na tekstilu - Repozitorij Tekstilno ...

nekoliko vlastitih primjera geometrijskog uzrokovanja tekstila – za posteljinu te ... stolno i posteljno rublje, tkanine za rublje, tkanine za ženske bluze i haljine,. Page 12. 8 tkanine za ženske kostime, muška odjela i ogrtače, dekorativne tkanine i ...

ZAŠTO OPOREZIVATI IMOVINU ZAVRŠNI RAD P - Repozitorij UNIPU

porez na nasljedstva i darove, porez na cestovna motorna vozila te porez na plovila. Imovinski porezi koji su prihod na razini grada ili općine, a koji isto tako ...

BRANIMIR MANDAC - završni rad - Repozitorij UNIPU - Sveučilište ...

Ja, dolje potpisani Branimir Mandac, kandidat za prvostupnika povijesti, izjavljujem da je ovaj Završni rad rezultat ... Perković, koji je osvojio najveći broj punata.

ZAVRŠNI RAD-Maja Horvat - Repozitorij Međimurskog veleučilišta u ...

Proračun toplinskih gubitaka prostorije prema normi HRN EN 12831 napravljen je u programskom alatu „IntegraCad“. Izračunati toplinski gubici nam služe za ...

izvanredni otkaz ugovora o radu završni rad - Repozitorij ...

Ključne riječi: izvanredni otkaz ugovora o radu, prestanak ugovora, razlozi ... VRAĆANJE RADNIKA NA POSAO U SLUČAJU NEDOPUŠTENOG OTKAZA 32. 11. ... propisuje prestanak radnog odnosa u određenim djelatnostima (na primjer ... 4. ako radnik nije zadovoljio na probnom radu (otkaz zbog nezadovoljavanja na.