Matematika 1-4 - Artrea

CD je izra en tako da dozvoljava djetetu da vježba i ponavlja gradivo interaktivno pomoću računala, ili da, prema potrebi ili želji, zadatke ispisuje na papir te ih ...

Matematika 1-4 - Artrea - Srodni dokumenti

Matematika 1-4 - Artrea

CD je izra en tako da dozvoljava djetetu da vježba i ponavlja gradivo interaktivno pomoću računala, ili da, prema potrebi ili želji, zadatke ispisuje na papir te ih ...

Zadaci riječima - Matematika - Artrea

Tina je izračunala da tata ima četiri puta više godina od nje, a ona dva puta više godina od svog brata koji ima 4 godine. Koliko godina ima tata? Na jednom je ...

Vrste kutova - matematika 5. razred - Artrea

Kutovi. Pravi kut točno 90o. Šiljasti kut od 0 do 90 o o. Tupi kut od do 180o. 90o. Ispru eni kut točno 180o. Izbočeni kut od do 360o. 180o. Puni kut točno 360o.

Likovi i tijela - matematika 1. razred - Artrea

Page 1. Koja geometrijska tijela vidiš? Prebroji ih. Kugla: Stožac: Kocka: Kvadar: Piramida. Valjak. On-line škola artrea.com.hr. Edukativni sadr aji na jednom ...

Brojevi do 20 - Matematika - Listići za 1. razred - Artrea

1. 2. 3. 16. 17. 13. 19. 20. 6. 3. 4. 15. 11. 5. 18. 9. 7. 4. 5. 14. 15. 16. 17. 10. 6. 5. 6. 13. 18. 17. 15. 5. 7. 12. 11. 12. 13. 18. 19. 20. 8. 9. 10. 13. 8. 17. 11. 1. 2. 11. 12.

Skupovi - matematika za 5. razred osnovne škole - Artrea

Elementi skupa A su: 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11. To pišemo: A = b) Skup B ima 6 elemenata. Elementi skupa B su: 2, 4, 6, 8, 9, 10. c) Broj 7 je element skupa A. d) Broj 5 ...

Zadaci riječima - Razlomci - matematika 5. razred - Artrea

Tina je danas u školi imala 6 sati. 2/3 vremena provela je na tjelesnom. Koliko je Tina sati provela na tjelesnom? Marko je izračunao da svakog dana provede ...

Zabavna matematika - zabavne računice i brojevi - Artrea

Telefonski broj. 1. Uzmi prva tri broja svog broja mobitela. 2. Pomnoži sa 40. 3. Dodaj 1. 4. Pomnoži sa 500. 5. Dodaj zadnja četiri broja svog broja mobitela. 6.

Zbrajanje i oduzimanje do 100 - Zadaci riječima - Matematika - Artrea

Sanja je imala 50 kuna. Jučer je kupila časopis za 12 kuna, a danas sladoled za 9 kuna. Koliko joj je novaca ostalo? Janja, Darko i Luka dobili su zajedno 30 ...

Zadaci riječima - listići matematika 3. razred OŠ - Artrea

www.artrea.com.hr • Copyright Artmedia Varaždin. Hobotnica ima 8 krakova. U svakom kraku drži malenu hobotnicu. Koliko sve zajedno imaju krakova? Saša je ...

Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom - matematika ... - Artrea

Rješavanje linearnih jednad bi. Svaka jednadžba koja se može svesti na jednadžbu oblika ax = b u kojoj su a i b poznati brojevi zove se . linearna jednadžba s ...

Sve računske operacije - Zadaci riječima - listići matematika ... - Artrea

Koliko kg kruha prodaju za 6 dana? On-line škola artrea.com.hr. Edukativni sadr aji na jednom mjestu - ž www.artrea.com.hr • Copyright Artmedia Varaždin.

Zadaci riječima - Djelitelj i višekratnik - matematika 5. razred - Artrea

Toni želi 28 plavih i 42 crvene knjige složiti na police tako da na svakoj polici budu samo knjige iste boje i da na svakoj polici ima jednak broj knjiga? Koliko će ...

Vrste trokuta - matematika za 4. razred osnovne škole - Artrea

Tko ima veći opseg, kvadrat čije su stranice a = 4 cm ili pravokutnik čije su stranice a = 3 cm i b = 4 cm? Izračunaj stranice kvadrata koji ima opseg 24 cm.

Zašto je matematika mnogima bauk? - Matematika i škola

mučiti jer i najobičniji znanstveni kalkulator ima tipku nCr i ... k koji se čita n povrh k. Mate- matika učeniku može biti zamršena i zbog svih tih simbola, ali oni su ...

Zašto je matematika mnogima bauk? - MiŠ — Matematika i Škola

mučiti jer i najobičniji znanstveni kalkulator ima tipku nCr i ... k koji se čita n povrh k. Mate- matika učeniku može biti zamršena i zbog svih tih simbola, ali oni su ...

Državna matura i matematika - MiŠ — Matematika i Škola

getika, informacijska tehnologija, konstrukcijsko strojarstvo, računovodstvo i financije, trgovinsko poslovanje) i Filozofski fakultet (samo za studij fi- lozofije i ...

Zabavna matematika - MiŠ — Matematika i Škola - Element

U jednom se kutu slike vidi mljekarica kako mu- ze kravu, u drugom je mljekara u koju ona ima is- poručiti mlijeko. Valja primijetiti kako mlada žena sa svojim ...

Matematika 1 Matematika 2 Matematika 3E, 3R Vjerojatnost ... - FER-a

U pojačalu sa slike zadano je: RC = 1 k i RE = 1 k . Tranzistor radi u normalnom aktivnom području i u statičkoj radnoj točki ulazni dinamički otpor je rbe = 1 k .

moja matematika 1 moja najdraža matematika 1 - Alka script

Udžbenički komplet MOJA MATEMATIKA 1 za nastavu Matematike u prvome razredu ... razred... ISHODI PREDMETA. • A. 1. 1 OPISUJE I PRIKAZUJE KOLIČINE ...

Odgovori na pitanja! Matematika na dlanu Matematika na dlanu

Antonija Horvatek. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Odgovori na pitanja! Ovdje možete naći mnogo jednostavnih kratkih rečenica.

Trenje - Artrea

Koliki je faktor trenja između knjige mase 1 kg i stola ako se ona jednoliko giba pomoću sile od 20N. 7. Kolika je masa tijela koje jednoliko vučemo po podlozi ...

Čituljica 1 - Artrea

... slike, dijete može čuti zvučni zapis u obliku slogova, a nakon pritiska na točno rješenje na ekranu se pojavljuje ispisana riječ. Zastupljene su dvosložne riječi.

trokut - Artrea

Raznostraničan, jednakokračan ili jednakostraničan trokut. - površina trokuta jednaka je polovini umnoška duljine stranice i pripadajuće visine te stranice. P = a.

Rima - Artrea

BUKA. CVRČAK. TEGLA. HRABAR. Artmedia Varaždin 2015 www.artrea.com.hr. Rimovanje. Izreži po linijama pa pokušaj spojiti kartice tako da se riječi rimuju.

Osmosmjerka - Artrea

Osmosmjerka. ASTRONAUT. AUTOLAKIRER. ČISTAČ. DETEKTIV. DIZAJNER. KUHAR. PILOT. POŠTAR. PROMETNIK. RONIOC. RUDAR. TERAPEUT.

Glagoli - Artrea

Glagoli su promjenjive riječi kojima izričemo radnju, stanje ili zbivanje. Mijenjaju se po osobama u jednini i mno ini. ... Glagoli po predmetu radnje: Prijelazni ...

recenzija - Artrea

Idejno rješenje i obrada: Mirjana Martan, Artmedia Varaždin. Stručni suradnik: Vesna Ivančević, prof. logoped. Računalna igra ČITULJICA 1 predstavlja niz ...

Crvenkapica - Artrea

Moja baka se ne osjeća dobro i želim ju razveseliti." "A gdje živi tvoja baka, Crvenkapice?" "U sredini šume. Njena kuća se nalazi pored tri stara hrasta. Sigurno ...

Čituljica 3 - Artrea

Autori: Vesna Ivančević, prof. defektolog logoped ... Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin. Čituljica 3 ... Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin.

Untitled - Artrea

KEMIJSKE REAKCIJE. Jednadžbe kemijskih reakcija. 1. Dopuni jednadžbe tako da budu izjednačene te napiši nazive tvari i spojeva koji nastaju. Na Cl,. Naci.

razlomci - Artrea

a cd b bd. . = Primjer: 2. 3. 4. 5. 2·5 3·4. 3·5. . = 22. 15= Mno enje razlomaka a b c d. a c b. ·. ·d. ·. = Primjer: 2. 3. 3. 5. 2·3. 3·5. ·. = 6. 15= Dijeljenje razlomaka.

mnogokuti - Artrea

MATEMATIKA 5-8 - CD za vje banje i ponavljanje gradiva iz matematike od petog do osmog razreda osnovne škole www.artrea.com.hr. MNOGOKUTI. Veličina ...

Geografska mreža - Artrea

Geografska mreža. 1. Zamišljena kružnica koja Zemlju dijeli na Sjevernu i Južnu polutku je. 2. Zamišljene kružnice koje opasuju Zemlju usporedo s ekvatorom ...

Matematička bojanka - Artrea

MATEMATIcKA BOJANKA v. Jedinice, desetice, stotice. Odredi mjesne vrijednosti pa oboji. 5 na mjestu jedinica. 8 na mjestu jedinica. 1 na mjestu desetica.

Djelomično korjenovanje - Artrea

Djelomično korjenovanje. Pojednostavi izraze. 1). 384 = 8). 250 = 2) V80 = 9). 36 = 3). 125 = 10) 100 = 4). 396 = 11) ✓ 108 = 5). 98 = 12) 54 = 6) V200 = 13) 63 =.

Tablica množenja - Artrea

10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. X. Tablica mno enja. Matematika 1-4, Matematika 5-8 - edukativni CD-i za vježbanje i ponavljanje gradiva matematike za ...

Mjerne jedinice - Artrea

decimetar. 1 dm = 10 cm = 100 cm centimetar. 1 cm = 10 mm milimetar. 1 mm. Jedinica za obujam - metar kubni kubni kilometar kubni metar kubni decimetar.

Listići za predškolu - Artrea

artrea.com.hr. Edukativne igre za predškolski uzrast: Predškola, Vesela školica, Slovarica, Kako vidim slova. E-vje benice za download • razni besplatni sadr aji ...

Slikovna križaljka - Artrea

U prazna polja upiši nazive prijevoznih sredstava. Neka su slova već na mjestu, a slike slu e kao pomoć. Promet. S. R. K. T E. Rješenja:jahta,helikopter,kamion ...

Kemijski elementi - Artrea

U 1. i 2. skupini nalaze se metali (alkalijski i zemnoalkalijski metali), a elemente od 3. do 11. skupine zovemo. _metali. 4. Elemente 17. i 18. skupne čine plinovi i.

Opis vala - Artrea

Udaljenost između točaka A i B na slici iznosi 120 cm. Kolika je valna duljina? Ako je brzina vala 16 m/s, kolika je frekvencija vala? 3บบ. Čista Petica VIII- ...

kvadrat i pravokutnik - Artrea

CD za vje banje i ponavljanje gradiva od prvog do petog razreda osnovne škole www.artrea.com.hr. Čista Petica I-V. Sve četiri stranice kvadrata su jednake ...

Vrste riječi - Artrea

Prijedlog k pretvara se u ka ispred riječi koje počinju slovom k ili g. Prijedlog s pretvara se u sa ispred riječi koje počinju slovom s, z, š, , ps ili ks. Riječi: blizu ...

zbrajanje oduzimanje - Artrea

ZBRAJANJE. On-line škola artrea.com.hr nikad lakše do petica -. - CD za vje banje i ponavljanje gradiva od prvog do petog razreda osnovne škole.

KRU NICA i KRUG - Artrea

Površina kruga izračunava se prema formuli r·r·đ gdje je "r" radijus, a đ iznosi 3,14. Formula za duljinu kru nog luka je: l =180 r. S. A. B l r r. Formula za opseg kru ...

Aminokiseline i bjelančevine - Artrea

F. Aminokiseline imaju istodobno svojstva lužina i kiselina. F. Kuglasti (globularni) proteini su topljivi u vodi. F. Vlaknasti (fibrilarni ) proteini su topljivi u vodi. F. 4.

Abeceda Auto a Bor b - Artrea

Artmedia, multimedija i izdavaštvo - www.artrea.com.hr - www.cistapetica.com. Page 2. Mala on-line škola artrea.com.hr. Abeceda. Cvijet. C c. Čaša. Č č.

Rimski brojevi - Artrea

Arapski broj. Rimski broj. Brojevna riječ. : XX. XXX. XL. L. LX. LXX. LXXX. XC. C. D ... pet šest sedam osam devet deset jedanaest dvanaest trinaest četvrnaest.

Brojevi do 100 - desetice i jedinice - Artrea

1 desetica (D). = 1 jedinica (J). D . J = D . J = D . J = D . J = D . J = D . J = On-line škola artrea.com.hr. Edukativne igre i materijali. - za vje banje i ...

Matematičke mozgalice - Računamo do 20 - Artrea

Ja sam > 2 5. Ja sam < 18-3. Ja nisam 6 8. Koji broj sam ja? Ja sam >16-6. Ja nisam 9 9. Ja sam paran broj! Koji broj sam ja? Ja sam < 8 7. Ja sam > 6 3.

Zrcaljenje Osna simetrija - Artrea

On-line škola artrea.com.hr. Edukativne igre i materijali. - za vje banje i ponavljanje www.artrea.com.hr • Copyright 2016 Artmedia Vara din. Zrcaljenje. Koje ćeš ...

rimski brojevi - mozgalice - Artrea

... 1-4, Matematika 5-8 - CD-i za vje banje i ponavljanje gradiva matematike za ni e i više razrede OŠ www.artrea.com.hr. RIMSKI BROJEVI - MOZGALICE. 1). 2).

Bojanka za djecu - Papiga - Artrea

Page 1. PAPIGA www.artrea.com.hr. BO. K. J. A. AN.

Mala on-line škola artrea.com.hr

artrea.com.hr. Edukativne igre za predškolski uzrast: Mala škola 1, Mala škola 2, Predškola, Slovarica, Kako vidim slova. E-book knjige za download • razni ...

On-line škola artrea.com.hr KORJENOVANJE

artrea.com.hr. Matematika 5-8 - CD za vje banje i ponavljanje gradiva iz matematike od 5. do 8. razreda osnovne škole www.artrea.com.hr. KORJENOVANJE.

Jacob i Wilhelm Grimm - Artrea

... 1814. godine. Njihova je namjera bila sačuvati stare priče iz njemačke kulturne baštine. Igraj se: Puzzle. Memory. Bojanka. Razlike. Puzzle www.artrea.com.hr ...

Mjerenje električne struje - Artrea

ELEKTRIČNA STRUJA. Mjerenje električne struje. 1. Jakost električne struje je količina koja prođe zamišljenim presjekom vodiča u ..Jedinica jakosti električne ...

Uvećanice - Hrvatski jezik - Artrea

Pravilno napiši pojam sa slike kao uvećanicu! On-line škola artrea.com.hr. Edukativni sadr aji na jednom mjestu - ž www.artrea.com.hr • Copyright Artmedia ...

Uspoređivanje brojeva do 10 sa slikom - Artrea

ći a koji manji. 5. 2. > 3. 8. 4. 5. 1. 3. 7. 4. 2. 9. 6. 9. 5. 1. 2. 6. Edukativne igre za predškolski i školski uzrast: Predškola, Slovarica, Vesela školica, Matematika 1-4.