Potvrda o radnom odnosu - Fakultet za tehničke studije

Potvrda se izdaje na osnovu službene evidencije_____________________(naziv poslodavca), i služi kao dokaz o ostvarenom radnom stažu u svrhu ...

Potvrda o radnom odnosu - Fakultet za tehničke studije - Srodni dokumenti

Potvrda o radnom odnosu - Fakultet za tehničke studije

Potvrda se izdaje na osnovu službene evidencije_____________________(naziv poslodavca), i služi kao dokaz o ostvarenom radnom stažu u svrhu ...

Europass CV - Fakultet za tehničke studije

Magistra inţenjerka grafičke tehnologije. Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska. ▫ Ekvivalent (prema čl.120 Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom ...

Nastavni plan i program - Fakultet za tehničke studije

MULTIMEDIJA, OBLIKOVANJE I PRIMJENA. 30 15 15. 5. 04.085-B. I. 2D I 3D MODELIRANJE. 30 15 15. 5. 04.230-B. I. TEORIJA OBLIKA I CRTANJE.

Ugovor o radnom odnosu

Prezime/Surname ... Najbliži član porodice/Closest family member ... firme koja je ovde u zemlji, islandska firma mora prijaviti radnika Direktoratu za strance.

Prava mladih u radnom odnosu Prava mladih u radnom odnosu - ILO

Rada. Prava mladih u radnom odnosu. Vodič i Priručnik za instruktore. Prava mladih u ... u kafiću za gotovinu, bez ugovora i bez utvrđenog radnog vremena ili, imati ... manje povoljan tretman nekog lica na osnovu pola, starosnog doba, rase,.

prava na autorskim djelima nastalim u radnom odnosu i po narud∆bi

Igor Gliha, profesor Pravnog fakulteta SveuÀiliπta u Zagrebu, Trg marπala Tita 14,. Zagreb. 1. Autorsko pravo jedan je od instituta gra anskog prava koji su se ...

Pravo iskorištavanja autorskog djela stvorenog u radnom odnosu

autorsko djelo koje je izražaj ideje, bez obzira na vrstu ili kvalitetu izražavanja. Autorsko pravo nastaje samim ostvarenjem djela (činom ostvarenja djela) i, ...

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za Tehničke studije MIROSLAV ...

1 svi 2019 ... Upravo ti sitni kvarovi dovode do velikih kvarova i većih troškova. ... Renault Clio 1.5 DCI, Škoda Fabia, Peugeot Partner 1.6 HDI i Citroen C4).

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za Tehničke studije RONI ...

29 lip 2019 ... kontekstu su sami prstenovi klipa, brtva glave motora i u slučaju ... Slika 30 Rezultati testa kompresije prije zamjene ventila Izvor: Autorska slika.

Potvrda o akreditaciji 1422 - Građevinski fakultet

Norma: HRN EN ISO/IEC 17025:2007. Standard: (ISO/IEC 17025:2005 Cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005 AC:2006). Akreditacija istječe: 2023-07-09.

Skripta Ekonomija - Fakultet za poslovne studije

Ekonometrijski modeli u svojoj osnovi mogu biti: makromodeli i mikromodeli. Svi ekonomski modeli mogu biti statičkog i dinamičkog karaktera. Ekonomija kao ...

KPI - Saobraćajni fakultet - Osnovne akademske studije

Ključni pokazatelji performansi sistema (engl. KPI – Key Performance Indicators) predstavljaju specifične parametre koji se koriste u procesu monitoringa i.

ЕНГЛЕСКИ - Fakultet za pravne i poslovne studije

Назив предмета: САВРЕМЕНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1. Наставник: ... Фонологија. Граматика. Морфологија. Синтакса. Семантика. ... Neobjavljena skripta.

Informator - Fakultet za pravne i poslovne studije

PSIHOTERAPIJA. BEZBEDNOST I KRIMINALISTIKA. ENGLESKI JEZIK ... Kriminalistika. » Organizacija i ... uz priloženu dokumentaciju polažu prijemni ispit.

engleski - Fakultet za državne i evropske studije

Fond časova obavezni. II. 4. 3 V. Studijski program za koje se organizuje. Akademske osnovne studije Fakulteta za državne i evropske studije u Podgorici ...

Fakultet za Mediteranske poslovne studije u Tivtu

agencije za pomorsku sigurnost (EMSA), odnosno konvencija i sporazuma iz regonalnih ... posebnih terminala za ukrcaj/iskrcaj sredstava drumskog saobraćaja na/sa vagona. ... Konvencije Međunarodne pomorske organizacije (IMO) o obuci i ovjeri pomoraca ... Putnički saobraćaj, uključujući feribote i kruzere, će takođe.

tehničke upute1 i pravila za izradu diplomskog i ... - Pravni fakultet

Student sam bira predmet unutar kojeg će napisati diplomski rad. ✓ Temu diplomskog rada ... U istom redu, desno, navodi i ime i prezime studenta ĉiji je diplomski rad. ... (http://pfmo.ba/images/download/ISS_PRIRUCNIK.pdf). ✓ U sluĉaju da ...

elektronsko poslovanje - Fakultet za poslovne studije - Megatrend ...

Број. бодова у укупној оцени: Семинарски рад (esej):. 20. Тестови (колоквијуми):. 25. Присуство настави: 10. Завршни испит (мин. 30 бодова, макс. 70):.

znameniti govori - Fakultet za državne i evropske studije

Marko Tulije Ciceron. PRO SEXTO ROSCIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89. Julije Cezar. U ODBRANU ZAVJERENIKA . . . . . . . . . . . . . .98. Kremucije Kord. O DELIKTU ...

1. Milutinovic B - Fakultet za Mediteranske poslovne studije u Tivtu

17 авг 2019 ... Brodovi i druga plovila imaju sredstva za spašavanje života, uključujući spasilačke čamce, rešetke za spašavanje, spasilačke jakne, splav za ...

diplomski rad - Fakultet za Mediteranske poslovne studije u Tivtu

Upućujući na ulogu i značenje marketinške koncepcije u savremenom poslovanju hotela, treba prije ... breakfast), polupansion i pun pansion. Kao što smo ...

Daliborka Seferovic - Fakultet za Mediteranske poslovne studije u ...

Može se reći da su emocionalna i socijalna inteligencija teorijski povezani konstrukti. Dakle, Torndajkovo opisivanje socijalne inteligencije kao sposobnosti ...

Ekspresionizam - Fakultet za Mediteranske poslovne studije u Tivtu

Slike kakve se javljaju najčešće su grozne, ponekad i morbidne ... Slika br. 7: Edvard Munk – Vrisak. Izvor za sliku br. 7: https://sr.wikipedia.org/wiki. Paralelno sa ...

alumni - Fakultet za Mediteranske poslovne studije u Tivtu

Brakočević Ružica. Živković Dragana. Mikelj Zoran. Stević Vasilije. Seo Jin Kim ... Elizabeta Kadić. Matović Kristina. Mikijelj Ivana. Mršulja Ivica. Mršulja Tamara.

Linija - Saobraćajni fakultet - Osnovne akademske studije

Šematski prikaz linije javnog masovnog transporta putnika. A. B l b,1 l b,2 l b,3 l b,n-1 ... između autobuskih stanica, odnosno autobuskih stajališta na određenoj relaciji“, i ... Kapacitet transportne jedinice (m) (autobusa, trolejbusa, tramvaja ili.

specijalisticki rad - Fakultet za Mediteranske poslovne studije u Tivtu

18 Rajko Vujičić., Spomenici kulture Crne Gore, Republički zavod za zaštitu ... a to je crkva svete Marije od rijeke u narodu zvana crkva blažene Ozane.

Specijalistièki rad - Fakultet za Mediteranske poslovne studije u Tivtu

2 http://issuu.com/croatia.hr/docs/htz, 3.09.2014., u 12h ... šund koristi za onaj dio kiča koji se odnosi na književnost, npr. šund literaturu (ljubavni romani i sl.). 28.

Službeničko pravo - Fakultet za državne i evropske studije

Lokalni službenički sistem. VII nedelja. Posebne službeničke pragmatike-službenički odnosi u vojinim, unutrašnjim i spoljnim poslovima, Službenički odnosi u ...

spec.rad _1 - Fakultet za Mediteranske poslovne studije u Tivtu

I na kraju, dat je zaključak sa određenim predlozima, mjerama koje treba preduzeti u suzbijanju ove ... Pirati rimskog svijeta su poput grčkih morskih razbojnika bili naklonjeni brzim i ... Pirati sa Kariba bili su gusari koji su naslijedili bukanire.

budizam - Fakultet za Mediteranske poslovne studije u Tivtu

Za zen budizam ćemo spomenuti legendu od koje se pretpostavlja da je zen budizam nastao. Na kraju ovog rada biće riječi i o širenju budizma, karmi, nirvana ...

Piratstvo - Fakultet za Mediteranske poslovne studije u Tivtu

zlatno doba piratstva; savremeni pirati; zaključak i na kraju dat je popis korišćene ... Karibima radi iskorićavanja prirodnih bogatstava Novog svijeta. ... Upravo tada su pirati s Kariba počeli širiti svoju djelatnost na zapadnu obalu Afrike i.

Car Pool - Saobraćajni fakultet - Osnovne akademske studije

(autobus, trolejbus, tramvaj, LRT, metro, prigradska železnica) ... “staničnih šema”, bicikli su dostupni na samouslužnim stanicama širom grada 24 časa dnevno ...

Dragan Ivanovic - Fakultet za Mediteranske poslovne studije u Tivtu

Rumunija, Ukrajina, Gruzija, Kipar, Sirija, Liban, Izrael, Egipat, Libija, Tunis, Alžir i ... Najvažniji sastojci bosanskih jela su paradajz, krompir, crni luk, bijeli luk, ...

gotov rad- IVANKA - Fakultet za Mediteranske poslovne studije u Tivtu

Mlade ljude i njihov način sprovoenja slobodnog vremena karakteriše ... Slobodno vrijeme mladih ima specifičnu strukturu koja putem svojih temeljnih uloga.

Forum za sigurnosne studije (FoSS) - Fakultet političkih znanosti

Forum za sigurnosne studije (FoSS) je novi godišnjak u kojem se ob- ... 06. 2016. Dostupno na: http://balkans.aljazeera.net/vijesti/hrvatska-dosta-.

Istorija jahti - Fakultet za Mediteranske poslovne studije u Tivtu

Plovni objekat je brod, tehnički plovni objekat, ratni brod, jahta i čamac.“2. 1.2. ... 78 https://www.google.com/search?q=Vikinski trgovacki brod Knarr&source= ...

medijske studije media studies - Fakultet političkih znanosti

1 pro 2014 ... onomatopeja, metafora…) (Peirce, 1931 – 1958: 2.247, 2.276, 2.282). Slika 1. Grupa tnt. Slijeva nadesno, odozgo prema dolje: Alan. Ford ...

Marija Maric - Fakultet za Mediteranske poslovne studije u Tivtu

duhovnih određenja učesnika komuniciranja i eneagram. 7.3.Psihološke prepreke u komunikaciji. Prepreka u komunikaciji predstavlja tehnološki ili ljudski faktor ...

diplomski pocek petar - Fakultet za Mediteranske poslovne studije u ...

11 дец 2015 ... 83. 5.18. Turska kuhinja . ... 5. ABSTRAKT. Islam, Arapi i Turci, dva carstva, svako u svojem vremenu i prostoru postojanja, oba kolosalna.

Kultura i običaji Bara - Fakultet za Mediteranske poslovne studije u ...

Barski zajednički lokalizmi, toponimi. Toponimi Bara i okoline su istorijski i jezički veoma slojeviti, zato mogu imati veliki značaj. U njima se kriju tragovi življenja ...

kulturna baština cetinja - Fakultet za Mediteranske poslovne studije ...

Ključne riječi: kultura, kulturna baština, muzeji, zbirke, kulturno-istorijski objekti, inostrana poslanstva, spomeničko nasljeđe, materijalna i nematerijalna baština.

Nikola Nikocevic - Fakultet za Mediteranske poslovne studije u Tivtu

među Arapima skoro svako arapsko pleme govorilo je vlastitim i posebnim ... Arapsko pismo čine harfovi (konsonanti ili suglasnici) i znakovi (kratki vokali ili.

Ivana Govedarica - Fakultet za Mediteranske poslovne studije u Tivtu

a to su: ketering za rođendane, ketering za prijeme, ketering za zabave, ketering ... da u ovoj oblasti keteringa sve bude savršeno.8 Sendviči, mini pice, kanapei,.

Hrana Mediterana - Fakultet za Mediteranske poslovne studije u Tivtu

2 окт 2017 ... Riba, maslinovo ulje, povrće u kontekstu mediteranske ishrane........................ 24. 1.4. Kulturološka ... Mediteranska zdrava ishrana – dijeta .

Pravni status broda - Fakultet za Mediteranske poslovne studije u Tivtu

27 мар 2015 ... Teritorijalno more i pravni status brodova . ... pomoćni ribolovni brodovi, plovila za sport i razonodu. 4 Grabovac. I., „Pomorsko pravo“ ...

pravni status luka - Fakultet za Mediteranske poslovne studije u Tivtu

Pomorske luke se mogu podijeliti u više vrsta: 1. vrste pomorskih luka po geografskom položaju (morske, riječne, kanalske, lagunske, ostrvske i jezerske),.

medijske studije media studies - Fakultet političkih znanosti - unizg

Nenad Prelog: Informacijska tehnologija i novinarstvo (ITN) – 18 godina poslije. Inoslav bešker: New ... santa rosa: Informing science Press. >livingstone, sonia ...

- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na ...

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama (NN, broj: 76/93., 29/97.-isprav., 47/99.-isprav. i. 35/08.), članka 10. stavka 1. i 2. Odluke o osnivanju Javne ...

razlike u odnosu na hrvatski standardni

koje se sastoje od prvoga i posljednjega slova riječi – u srpskome se kratice poput dr. i mr. ... U standardnome hrvatskom jeziku tvorenice od stranih imena osim.

KST-1-10 Prednosti korišćenja Rikerovog u odnosu na Gausov ...

“Meksički šešir“ (Mexican Hat wavelet) predstavlja drugi izvod Gausovog impulsa i, osim u matematici i numeričkoj analizi, najviše se koristi u seizmologiji, zbog ...

komunalna naknada u rh i njezino pozicioniranje u odnosu na ...

Ključne riječi: komunalna naknada, financiranje lokalnih jedinica vlasti, ... sustavu Republike Hrvatske”, Hrvatski institut za lokalnu samoupravu, Osijek, 1999.,.

NAGIB PROTETSKE PLOHE U ODNOSU NA HORIZONTALU ...

jednosti izmjerene pomičnom mjerkom prenesene su na milimetarski papir te su izmjereni kutevi između protetske plohe i horizontale. Dobiveni kut iznosi 9 ...

IZUZEĆA ZA VOZAČE I VOZILA – POSEBICE U ODNOSU NA ...

vozača te način vođenja evidencije o takvim radnicima i njihovu radnom ... 5 U daljnjem tekstu Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika ...

0 ODNOSU KAZALISTA I GLAZBE U HRVATSKOJ U 18. STOLJECU

rata barokna glazba bila na vrhuncu (sjetimo se Vivaldija, Bacha, Handela), u. Hrvatskoj, kojaje bila raskomadana izmedu habsburske, mletacke i turske vlasti,.

procena vrednosti laparoskopske u odnosu na otvorenu ...

uporedna analiza vrednosti klasične i laparoskopske holecistektomije, na osnovu dužine trajanja operacije, dužine hospitalizacije, početka ali- mentacije, procenta ... rurškog iskustva u laparoskopskoj tehnici (procenat bilijarnih komplikacija) i.

Kvalitet UHT steriliziranog mlijelo u odnosu na sirovo i ...

8. 1990. Sažetak. U radu je prikazan kvalitet UHT steriliziranog mlijeka u odnosu na siro vo i pasterizovano mlijeko, s aspekta sastojaka koji su važni za hranljivu ...

Životne forme biljaka u odnosu na vodu

Anatomska građa lista vrsta Stipa sp. List stepakserofita se uvrće i odvrće zahvaljujući velikoj elastičnosti i promeni turgora u krupnim, tankozidnim, tzv.

Pravilnik o radnom vremenu - Biokovka

Fizikalna terapija. - u I. smjeni radnim danom radi od 07.00 do 15.00 sati. - 20% kapaciteta Fizkalne terapije radi do 19.00 sati. - subotom radi u I. smjeni od ...

podaci o radnom vremenu1 - MIT Software

3. primjer: Evidencija o radnom vremenu (čl. 4. ZR-a) ... 6. sati rada u preraspodijeljenom radnom vremenu i razdoblje preraspodijeljenog radnog vremena,.

utjecaj stresa na radnom mjestu

frustrirajuć, ali koji joj u perspektivi može donijeti iskustvo, znanje ili neki drugi ... Neke biljke (astralgus, ginseng, sladić, rhodiola, boražina i ashwagandha) ...