USTAŠKO-DOMOBRANSKA DOKUMETA

Br. 7/42. podnosim bojnu relaciju za vrijeme od 1. srpnja do. 31. 1942 godine za sve jedinice 9. pješ. pukovnije, milicionerske grupe Kupres i ostalih dijelova.

USTAŠKO-DOMOBRANSKA DOKUMETA - Srodni dokumenti

USTAŠKO-DOMOBRANSKA DOKUMETA

Br. 7/42. podnosim bojnu relaciju za vrijeme od 1. srpnja do. 31. 1942 godine za sve jedinice 9. pješ. pukovnije, milicionerske grupe Kupres i ostalih dijelova.

II USTAŠKO-DOMOBRANSKA DOKUMENTA

su pod komandom potpukovnika Jure Francetića. Te ustaške formacije bile su poznate pod imenom »Crna legija«; borački i komandni sastav sastojao se ...

ustaško-domobranska dokumenta - Znaci.net

diška — Nova Kapela i 12. divizija na relaciji Slavonski Brod — Vrpolje. (vidi tom V ... 1 12 ranjenih, 2 mrtva ostavljena na bojnom polju, a jedan je uhvaćen živ.

II NJEMAČKA I USTAŠKO-DOMOBRANSKA DOKUMENTA

Predmet: Bataljon2 će 8. 12. 43 dostići prostor Bare,3 ... G. Bare) — 1041 — Sikoli. K-dno mesto puka i II. ... Teklić je nosio zapovied u s. Kasidoli, da se tamošnji.

ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Domobranska ulica 21/1, 21/2, 21/3 ...

KL. PRIJAVNICA: 402-07/17-002/224, 402-07/17-002/988, 402-07/17-002/1351, 402-. ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Domobranska ulica 21/1, 21/2, 21/3, 21/4 ...

ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Domobranska ulica 11 UKUPAN ...

ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Domobranska ulica 11. ZAPISNIK BODOVANJA VIŠESTAMBENE ZGRADE PREMA KRITERIJIMA ODREĐENIM ODLUKOM O ...

ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Domobranska ulica 4 UKUPAN ...

ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Domobranska ulica 4. ZAPISNIK BODOVANJA VIŠESTAMBENE ZGRADE PREMA KRITERIJIMA ODREĐENIM ODLUKOM O ...

stambeno poslovna građevina domobranska/kunišćak - MEŠIĆ COM

keramičke pločice I klase talijanskih proizvođača Marazzi u sanitarnim čvorovima, kuhinjama, ulaznim hodnicima, izbama, terasama i lođama. • ZIDOVI.

III USTAŠKO-DOMOBRANSKI DOKUMENTI

Jasen: 1 častnik sa 40 domobrana. Do ovoga je došlo uslied smanjenja talijanske posade. 4. — BILEĆA: Zapovjednik posade: Zapovjednik III. bojne 14. p. p. boj ...

II. USTAŠKO-DOMOBRANSKI DOKUMENTI

Zagrebu a mikrofilm ovih dokumenata za mjesec april 1944 u mikro- ... 5 ranjenih (Niemci). Podrav. Slatina: U podhvatu na području j. i. Podrav. Slatine usta- ... Vlak su minirali diverzanti Drugog diverzantskog bataljona. (vidi dok. br. 105). .805 ...

II USTAŠKO-DOMOBRANSKI DOKUMENTI

Gorski kotar —• Raspored jedinica bez promjene. Minirana je ... STVU I RATNOM MATERIJALU PRILIKOM BORBI U VI-. ROVITICI1. P R H G gubitaka u ljudstvu ...

USTAŠKO-DOMOBRANSKI DOKUMENTI

Vuković Stanka Matina trgovaca, Medak Tomu Stankina, Medak Stanka. Stankina ... Obrovac (6 km s. od Sinja) opljačkali su seljaku Tenžera Ivanu 3 vola,.

u USTAŠKO-DOMOBRANSKI DOKUMENTI

ustaška obranbena bojna »Tomislav« partizane iz Tomi- slav-grada.5. Neprijateljski gubitci: 22 poginula, 21 ranjen, a za- plienjeno 19 pušaka, 1 strojopuška i ...

II TALIJANSKI I USTAŠKO-DOMOBRANSKI DOKUMENTI

Zadar. Sadašnja situacija nosi ova obilježja: 1) Snažan ustanak u Crnoj Gori komunističkih i ... Pridružujemo se izjavi narodnog zastupnika Janka Tortica i.

TALIJANSKI I USTAŠKO-DOMOBRANSKI POKUMENTI

Pošto su njemačke snage prodrle u Bihać, a komandant njemačke SS divizije ... 15 Dijelovi Sedme divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske. [ Vidi dok. br.

TALIJANSKI I USTAŠKO-DOMOBRANSKI DOKUMENTI

1911, stas srednji, lice crno, kosa crna, cči i obrve crne, nos i usta pravilna, oženjen, bez ... šumi Nosilačka Kosa kotar Slunj, na komunističku bandu koja je na oružnike ... Na ovaj način jedno jaje ovdje staje 10 ... GORSKI KOTAR. 11—13. XII.

II USTAŠKO-D OMOBR ANSKI DOKUMENTI

Posle toga naišla je banditska patrola i htela se slikati kod te jame. Jedan od bandita skočio je u jamu. ... Bakarić Vlado (avijatičar) — 72. Bakić Dušan — 288.

ustaško-domobranski dokumenti - Znaci.net

1 Original (tipkan na pisaćem stroju) u Arhivu vn, arhiva NDH, reg. br. 38/»—1, k. 223. ... dok je zrakoplovstvo vršilo izviđanje i bombardovalo pojedine položaje.

ustaško - domobranski dokumenti - Znaci.net

1 domobrana zauzeli 1 bunker i odveli 13 <j0_ mobrana. ... vojnika ranjenih, a 30 domobrana nestalih. Podr. Omiša: ,11. ... dostavlja se imenični popis uznika za ...

ii ustaško-domobranski dokumenti - Znaci.net

NOG ZDRUGA OD 3. FEBRUARA 1945. STOŽERU USTAŠKE. VOJNICE O BORBAMA NA SEKTORU ČAPLJINA — LJU-. BUŠKI1. USTASKA. VOJNICA.

ISTRA U MEDIJIMA, PROMIDŽBI I PUBLICISTICI USTAŠKO ...

39. od 26. rujna 1943. objavio zemljovid NDH na koje- mu su bile označene nove granice. Šira je hrvatska javnost imala prigode vidjeti taj zemljovid potkraj ...

ii talijanski i ustaško-domobranski dokumenti - znaci.net

teljstvo za javni red i sigurnost, izdalo je slijedeći OGLAS: Vlasti su otkrile, da Mato ... nir, 32. god. star, Židov, rodom iz Hrastovca, kotar Garešnica,. V i k t o r R ... skovski krugoval, sve to vrši promidžbu koja Hrvate neosvaja, ali. Srbi sa ostalim ...

talijanski i ustaško - domobranski dokumenti - znaci.net

u arhivu, ili pak na dan kada ga je vidio generalni direktor policije. 1 Okružnica ... Po dužnosti obaviještavam da su sinoć oko 20.30 časova dola- zeći iz Otrića ... Smatram da oni neće uspjeti u svom pokušaju invazije i obavještavam vas da.

ii ustaško-domobranski i talijanski dokumenti - Znaci.net

Glast. Br. 3960/VII/Taj. 1.XII. 1942 u 22 sati. Križevci. GLAVNOM ST02ERU2. (Operativnom odjelu). Dostavlja se sliedeće. Izvješće o podhvatu u Kalniku3. 1. XII.