LABORATORIJSKE VJEŽBE IZ FIZIKE 1 - Katedra za fiziku u ...

7. Tada za opću aritmetičku sredinu vrijedi: nk xnxk x. J. I. . . = U općem slučaju za N ... Gustoća tvari (ρ ) je masa jediničnog volumena neke tvari: V ... Zadaci: 1. Odredite gustoću zadane tekućine u SI i cgs sustavu. 2. Izračunajte specifičnu ...

LABORATORIJSKE VJEŽBE IZ FIZIKE 1 - Katedra za fiziku u ... - Srodni dokumenti

LABORATORIJSKE VJEŽBE IZ FIZIKE 1 - Katedra za fiziku u ...

7. Tada za opću aritmetičku sredinu vrijedi: nk xnxk x. J. I. . . = U općem slučaju za N ... Gustoća tvari (ρ ) je masa jediničnog volumena neke tvari: V ... Zadaci: 1. Odredite gustoću zadane tekućine u SI i cgs sustavu. 2. Izračunajte specifičnu ...

LABORATORIJSKE VJEŽBE IZ FIZIKE 1 (mehanika i kalorika) Damir ...

Damir Modrić, Katja Petric Maretić,. Vesna Džimbeg-Malčić, Višnja Mikac Dadić. Katedra za fiziku u grafičkoj tehnologiji. Grafičkog fakulteta Sveučilišta u ...

laboratorijske vaje iz fizike - Arnes

maturitetnega izpita iz fizike, ki niste dijaki Gimnazije Brežice, morate pri učitelju fizike napovedati svoje opravljanje vaj. Pri izbirnih urah fizike boste opravili 10.

UVOD U LABORATORIJSKE VJEŽBE

Direktno reducirajući šećeri = prirodni invert. (glukoza, fruktoza, maltoza, laktoza). Ukupni invert = prirodni invert šećeri koji nakon hidrolize reduciraju metalne ...

Laboratorijske vjezbe 1 - PREDLOZAK

ISPITIVANJE ČELIKA RASTEZANJEM. TEORIJSKI UVOD. Radni dijagram. Karakteristične točke dijagrama rastezanja. GRANICA PROPORCIONALNOSTI - σp.

Upute za laboratorijske vježbe

Prva laboratorijska vježba iz Signala i sustava (FER-2). Tomislav ... MATLAB sadrži i modul Simulink koji je vizualni alat za brzo i jednostavno simuliranje.

KNJIGA Laboratorijske vezbe iz fizike - Електротехнички факултет

26 сеп 2019 ... Уџбеник „Лабораторијске вежбе из физике“ намењен је студентима прве ... Ј. Цветић, Таласи, скрипта, ауторско издање, 2003.

Upute za laboratorijske vježbe - Fer - unizg

S MATLAB-om i. Simulink-om ste se upoznali na LiV-u MATLAB. 2. Priprema. Prije svake vježbe potrebno se pripremiti za vježbu tako da ponovite teoriju s.

OE1-laboratorijske vjezbe.indb - Element

VJEŽBA. 1. Laboratorijske vježbe iz elektrotehnike 1. ZADATAK 2 Laboratorij za elektrotehniku ... mariv otpor (zatvorena sklopka), a u drugom beskonačan ot-.

Skripta za laboratorijske vježbe 2018 - FKIT

Takav spoj nazivamo jednostruko zatvoreni ... Serijski spoj otpornika zavojnice i kondenzatora - RLC krug ... naziva Graetzov spoj, a prikazan je na slici 7.

Poslovna statistika, laboratorijske vježbe u MS Excelu

bazni indeks u promatranom razdoblju. Tablicu proširimo s dva stupca: U ćeliji C2 računamo prvi bazni indeks, za 2007. godinu pa količinu prodanog.

Priručnik za laboratorijske vježbe iz baza podataka

donošenjem ANSI/X3/SPARC preporuke o trorazinskoj shemi baze podataka (konceptualna, eksterna i. 1 Codd, E. F. ... 1.6.2 Zadaci za dodatno samostalno produbljivanje znanja . ... Nakon vježbe diskutirajte s kolegama oko rješenja vježbe.

Projektiranje digitalnih sustava laboratorijske vježbe

f g h. S in3. S in2. S in1. S in0. Slika 1.3: Sučelje dekodera za 8-segmentni prikazni sklop. Struktura tablice istine dekodera je dana tablicom 1.1. 1.6 Bridom ...

Laboratorijske vježbe Iva Papak - Repozitorij Prirodoslovno ...

9 svi 2019 ... [18] WIKIPEDIA, Richmannovo pravilo, URL: https://hr.wikipedia.org/wiki/Richmannovo_pravilo, (28.04.2019. ) [19] Engineeringtoolbox, URL: ...

Programske metode i apstrakcije Laboratorijske vježbe - Sveučilišni ...

upisuje u .c datoteku i nećemo pisati programe koji se protežu na više .c i .h datoteka. ... Iz te varijable izvucite sate, minute i sekunde i ispišite ih na ekran. 7.

Digitalna logika Laboratorijske vježbe korištenjem sklopovskih ... - Fer

izvedeno je modulom sem_toplevel. Modul sadrži i djeljitelj takta koji iz ulaznog signala clk_25m frekvencije 25 MHz generira signal takta clk frekvencije cca.

Pero Dabić SIGURNOST PRI RADU – LABORATORIJSKE VJEŽBE

paziti pri radu s koncentriranim kiselinama i lužinama,. - vodikov peroksid, željezov triklorid i drugi. NAPOMENA – koristiti zaštitne rukavice, pri radu s pušljivim.

Digitalna logika Upute za prijavu za laboratorijske vježbe - Fer

http://www.nxlab.fer.hr/dl, a posebno poglavlje 3 koje opisuje postupak instaliranja razvojnih alata. S web sjedišta tvrtke Lattice Semiconductor ...

Analiza Praktikum za laboratorijske vježbe - Sveučilišni odjel za ...

Obzirom na važnost poznavanja i čitanja grafa funkcije, većina funkcija ... Symbolic Toolbox omogućuje crtanje grafa funkcije korištenjem naredbe fplot koja za.

Programski alati na Unix računalima, laboratorijske vježbe - Nikola ...

Dohvatite treći redak po abecedi iz datoteke /materijali/towns i spre- mite ga u ... cowsay -l. Popis datoteka sa slikama životinja iz direktorija /usr/share/cowsay/.

Laboratorijske vježbe - Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Analiza rada beskontaktne sklopke (1/2). 10. Analiza ... Sklopka 2 u točki 3, R=1Ω, L=150mH. Time base: ... Usporedi jednofazni (5. vježba) i trofazni ispravljač.

PRAKTIKUM FIZIKE SKRIPTA IZ ... - Odjel za fiziku

PRAKTIKUM FIZIKE. SKRIPTA IZ. LABORATORIJSKIH VJEŽBI. ZA STUDENTE KOJIMA. FIZIKA NIJE GLAVNI PREDMET. -uvodni dio-. Pripremili: izv. prof. dr. sc ...

Matematičke metode fizike I - Odjel za fiziku

Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku. Velimir Labinac. Matematičke metode fizike I. Zbirka zadataka. Izdano: 1. kolovoza 2019.

račun pogrešaka - Katedra za fiziku u grafičkoj tehnologiji

(za Ti uzeti srednju vrijednost pojedinog mjerenja) i provesti raĉun pogreške. 3. Za sve dobivene vrijednosti i. T i il grafiĉki prikaţite ovisnost i. T . o korijenu iz il ...

Zadaci kalorika, termodinamika - Katedra za fiziku u grafičkoj ...

Najčešće pri tom moramo naći opći izraz za brzinu v(t) i akceleraciju a(t) iz zadanog izraza za vektor položaja točke ovisan o vremenu, r(t). Znamo da brzinu, v(t), ...

Boris Mifka, dipl.ing.fizike - Odjel za fiziku

Sveucilište u Zagrebu, PMF, Geofizicki odsjek, Poslijediplomski doktorski studij fizike - smjer geofizika. Listopad 2015.-. Radim na tezi simulacije disperzije ...

ODABRANA POGLAVLJA IZ FIZIKE uvodno ... - Odjel za fiziku

28 velj 2018 ... teme kolegija. • metafizika. ←seminar (rad & izlaganje). • deterministički kaos. • kozmologija. ←predavanja (usmeni ispit) ...

Vjezbe iz nuklearne fizike - PMF

Kvarkovi su elementarne cestice koje grade hadrone (barione i mezone); dolaze u šest okusa: u, d, c, s, t i b. Po masama i naboju ovih se šest cestica moze ...

zbirka zadataka iz Matematičkih metoda fizike I - Odjel za fiziku

1 kol 2019 ... Stokesov teorem ......................................... 24 ... y, z) = nF(x, y, z). Pokažite da za takvu funkciju vrijedi Eulerov teorem za homogene funkcije.

računalo kao osciloskop u nastavi fizike - Repozitorij Odjela za fiziku ...

22 svi 2015 ... Horizontalni otklonski sustav i pilasti napon. Na osciloskopu se najčešće promatraju veličine koje se mijenjaju s vremenom, te stoga.

Sadržaji i savremeni pristup nastavi fizike ... - Departman za fiziku

nekih pojmova, kao što su na primer kvarkovi. U četvrtom razredu gimnazije učenici poseduju dovoljno predznanje i zrelost da kvarkove shvate kao „kvantne ...

vjezbe steap & repeat - Katedra za tisak

DIO “MANUALNA IMPOZICIJA“. 1. Otvorite aplikaciju ”Acrobat” koja se nalazi na radnom stolu. 2. U izborniku ”File” otvori pdf dokumenat a5 8str. 3. U izborniku ...

Vjezbe iz Opce fizike II - za matematicare - Sadrzaj

granici zive i vode tako da je jedan njen dio uronjen u zivu a ostatak u vodu. Koliki ... 1.29 kg/m3? b) Kolika je gustoca sloja zraka u kojem ce balon lebdjeti? (Rj.

pitanja iz zakona zračenja i kvantne fizike - DNEVNA DOZA FIZIKE

Ako temperatura T crnog tijela raste, valna duljina λmax kojoj pripada ... Čestici kinetičke energije E, mase m pridruţuje se de Broglieva valna duljina λ. Energija ...

Monografija Instituta za fiziku - Institut za fiziku

uredništva časopisa "Zemlja i svemir" koje sam vodio 1963./1964.) završio sam analizu ... Te iste godine holografski val s izvorištem na Institutu Ruđer. Bošković ...

državno natjecanje iz fizike - Natjecanja iz fizike

20 tra 2018 ... Stjepan Sabolek, prof., Gimnazija Lucijana Vranjanina, Zagreb. 23. Luca Spetić, prof., Osnovna škola grofa Janka Draškovića, Zagreb. 24.

Vježbe iz nomotehnike rok 17.2.2020. Predmet Vježbe iz ...

Prije 6 dana ... Orehovac vrlo dobar (4). 52. 0066290386. Ines. Pavleković izvrstan (5). 53. 0066286836. Marija. Pavlović Dorić izvrstan (5). 54. 0066288269.

4. vježbe - zadaci za vježbe

Konstruirajte tlocrt, nacrt i bokocrt pravilne četverostrane prizme ABCDEFGH, s bazom ABCD u ravnini Π3 i visinom 5, ako su zadani vrhovi A(0, 2, 1), B(0, 1, 3).

Laboratorijske vezbe

Fotootpornik je otpornik čija otpornost zavisi od osvetljenosti njegove površine. Otpornost fotootpornika je najveća u mraku (tipično je reda MΩ) i opada sa ...

laboratorijske pretrage - NovaMed

ŠTITNJAČA. T3. T4. TSH. FT3. FT4 anti TG anti TPO ... FERITIN. HbA1c. IgA. IgG. IgM. OGTT. Klirens kreatinina. Ca u 24h urinu. PO4 u 24h urinu. Proteini u 24h ...

Laboratorijske - Poliklinika Medikol

Medicinsko-biokemijski laboratorij Poliklinike. Medikol nedavno je proslavio deset godina postojanja i može se pohvaliti vrlo velikim bro- jem pretraga u ponudi.

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE 2. letnik

MEDICINSKA. BIOKEMIJA. (MBK). Pivk, B.; T. Unger: Medicinska biokemija 1. Interni učbenik za 2. letnik bodo dijaki kupili v šoli in ga uporabljali še v 3. letniku.

Laboratorijske pretrage - Poliklinika LabPlus

IgE protiv više individualnih alergena - alergeni hrane (MT). IgE protiv više ... IgG panel inetolerancije hrane - serum (PAG44) ... INTOLERANCIJA NA HRANU.

PRIPREMA ZA LABORATORIJSKE PRETRAGE I UZORKOVANJE 1 ...

Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. 2. ... Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilnu ...

KOLOIDI – LABORATORIJSKE VEŽBE 2017/2018

ODMERITI 5 ML RASTVORA AgNO3 I POMEŠATI SA 10 ML RASTVORA NH4OH (0.05 M). REAKCIONU SMESU. STAVITI NA MAGNETNU MEŠALICU I ...

Karmen G. Čargo Laboratorijske vaje: KEMIJA 1

Naslov: Laboratorijske vaje: KEMIJA za 1. letnik ... Modul: Kemija ... Izračunaj, kolikšna množina klorovodikove kisline (HCl), je v 250 ml raztopine HCl, ki.

STANDARDI DOBRE LABORATORIJSKE PRAKSE Dragana Pap

o Centrifugiranje uzoraka krvi i urina o Dopuštena vremena od uzimanja uzorka do analize. STANDARDI DOBRE STRUČNE PRAKSE. Znanje i veština ...

dodatne laboratorijske vje”be za peit iz osnova elektrotehnike 1

Pri djelovanju vanjskog električnog polja slobodni elektroni se počinju dodatno gibati u suprotnom smjeru ( FEe о о. = −. , naboj elektrona je negativan!)

Priprema pacijenata za laboratorijske analize - Dom zdravlja ...

krvi. Međutim mnogi pacijenti nisu upoznati sa tim da treba izbegavati i uzimanje kafe, čajeva, sokova, ... pacijent treba da sakupi kod kuće i donese u.

PRIPREMA BOLESNIKA ZA LABORATORIJSKE PRETRAGE Opće ...

PRIPREMA BOLESNIKA ZA LABORATORIJSKE PRETRAGE. Opće upute za ... Opće upute za uzimanje jednokratne mokraće za kvalitativnu analizu. ➢ Uzorak ... (prije skupljanja urina potrebno je nazvati laboratorij radi dodatnih uputa).

Organska tehnologija (Navodila za laboratorijske vaje)

a) Sinteza aspirina iz salicilne kisline in anhidrida ocetne kisline (ledocet). b) Čiščenje – prekristalizacija produkta. c) Analiza produkta – temperatura tališča.

KAKO SE PRIPREMITI ZA LABORATORIJSKE PRETRAGE - UPUTE ...

Za redovite pretrage uzorak krvi od pacijenta se uzima ujutro između 7 i 9 sati. Posebne upute: 1. ... Test se izvodi ujutro između 7 i 8 sati, nakon što je pacijent prethodnu noć bio natašte (8-14 sati), a tri dana prije ... Dijeta se sastoji od lagane i ...

Nabavka laboratorijske opreme 6 LOT-ova - Agencija za vodno ...

19 ruj 2018 ... Vemil d.o.o.. 21. Alphachrom d.o.o.. 22. Sartorius Libra Elektronik d.o.o.. 23. Mont-Gradnja d.o.o.. 24. Inter-gradnja d.o.o.. 25. Hemija d.o.o.. 26.

upute za pripremu pacijenta za laboratorijske pretrage

Controloc, Nolpaza, Pantoprazol, Protizol, Somac Control, Zipantola, Zoltex, Zoprax, Peptix, Ipraalox, ContraGast), rabeprazol (Ares, Zulbex), lansoprazol ...

LABORATORIJSKE TEHNIKE ANALIZIRANJA IN ANALIZA ŽIVIL ...

Množinska koncentracija (mol/l) ali molarnost je razmerje med množino topljenca in volumnom raztopine. Pove nam, kakšna je množina topljenca v določeni ...

seznam preiskav s področja laboratorijske medicinske ... - Gov.si

Hereditarni angioedem tipa 1 in 2 (C1-INH-HAE): Določitev sekvence gena SERPING1. Hereditarni angioedem tipa 3 (HAE z normalnim C1-INH): Določitev ...

Živilska mikrobiologija z biotehnologijo – laboratorijske vaje

MIKROSKOPIRANJE ČRK. Osnova vaje. S prostim očesom lahko v ugodnih svetlobnih razmerah opazujemo predmete, ki so večji od nekaj desetink milimetra.

Nanokemija in materiali (navodila za laboratorijske vaje)

Zelo pomembno vlogo za nastanek mikroemulzij imajo surfaktanti, občasno ob pomoči kosurfaktanta, ki morata zagotavljati gibljiv film, ki se hitro preoblikuje ...

Nanokemija in materiali (navodila za laboratorijske vaje) - UM FKKT

O mikroemulzijah govorimo, kadar s pomočjo aktivno površinske snovi (»surfaktanti«) dosežemo, da dve popolnoma nemešljivi tekočini (npr. voda in olje), ...

laboratorijske vežbe iz asinhronih mašina i energetskih transformatora

Ukoliko se dijagrami crtaju na milimetarskoj hartiji, koristiti lenjir i krivuljar kako bi se povukla odgovarajuća kriva. □ Ukoliko se dijagram konstruiše softverski, ...