Projekt e-Građani - Središnji državni portal

24 lip 2014 ... 5.18 DOBILA SAM EPASS VJERODAJNICU ALI SAM ZABORAVILA KORISNIČKO IME ... Prijava na mirovinsko osiguranje M-1P (po događaju).

Projekt e-Građani - Središnji državni portal - Srodni dokumenti

Projekt e-Građani - Središnji državni portal

24 lip 2014 ... 5.18 DOBILA SAM EPASS VJERODAJNICU ALI SAM ZABORAVILA KORISNIČKO IME ... Prijava na mirovinsko osiguranje M-1P (po događaju).

Gov.hr - Središnji državni portal - Smjernice za izradu internetskog ...

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_150_3084.html. Zakon o Registru ... Jedan dio informatizacije javne uprave odnosi se i na pružanje informacija i usluga preko globalne ... Natječaji i interni oglasi. Natječaji javne.

Projekt e-Građani

8 pro 2015 ... [email protected] 080002817. Registriran kod: ... Telefon/telefaks organizacijske jedinice: Tel. ... organizacijske jedinice: Osoba za kontakt:.

Projekt e-Građani - [email protected]

26 stu 2014 ... HZMO. 6. Obavijest o prijavi sa Zavoda. 7. Obavijest o odjavi sa Zavoda. 8. Obavijest o brisanju sa ... ePass – 102.000. • mToken – 24.000.

PROJEKT e-GRAĐANI PROMJENA KORISNIČKOG IMENA I LOZINKE

MIROVINSKO OSIGURANJE. PROJEKT e- ... 3. Budući da još niste promijenili svoje korisničko ime i lozinku u ePASS, odabirete opciju koja Vam to omogućuje.

bonton - Središnji državni ured za šport

UREDNICI: Nataša Muždalo, Središnji državni ured za šport. Danira Bilić, Hrvatski fair-play odbor. AUTORI: doc. dr. sc. Zrinka Greblo Jurakić. Nataša Muždalo.

Dokumentacija o nabavi - Središnji državni ured za obnovu i ...

25 lis 2017 ... DIMNJACI. Predviđeno je po jedan dimnjaka u svakom stanu i to tipa "PGM" sistem TMI-excellent Ø 180 za kruto gorivo jedan dimnjak za ...

Zakon o športu NN 71/06 - Središnji državni ured za šport

... predviđa osnutak Hrvatskoga školskoga športskog saveza, krovnog tijela koje će skrbiti o djeci u športu. ... Hrvatski paraolimpijski odbor, Hrvatski športski savez gluhih. 40. Udruženja školskih ... Hrvatski klizački savez http://www.croskate.hr ...

Okvirni sporazum s prilozima, grupa 2. - Središnji državni ured za ...

4 sij 2016 ... MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA. 1 Zagreb. Boškovićeva 5. Zagreb. Albrechtova 42. | 3 Zagreb. Avenija Dubrovnik 24-26.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda I. dio - Središnji državni ured za ...

29 ožu 2018 ... Autowill d.o.o., Kudeljara 5, 32000 Vukovar. OIB: 12631083049. Autowill d.o.o., Kudeljara 5, 32000 Vukovar. OIB: 12631083049. 1111. 29.03.

Okvirni sporazum s prilozima, grupa 1 - Središnji državni ured za ...

Papir fotokopirni višenamjenski, A4, 250 g/m², omot od 125/1 papira, bijeli, B klase ili bolji ... Papir za pakiranje, pak papir, arak dimenzija 88 x 126 cm, 90 g/m2,.

Na temelju članka 31 - Središnji državni ured za središnju javnu ...

Prijedlog za izmjenu navedene točke povezan je sa značajnom promjenom cijena sirovine za izradu ... Solna kiselina proširi raspon koncentracije solne kiseline ...

Okvirni sporazum broj 16/2018-1 - Središnji državni ured za ...

1) Predmet ovog Okvirnog sporazuma je utvrđivanje uvjeta za sklapanje ugovora o javnoj nabavi osobnih računala (PC) (u daljnjem tekstu: Ugovor/Ugovori) ...

Sadržaj testiranja - Središnji državni ured za obnovu i stambeno ...

kandidata za testiranje, te način testiranja. 1. Poznavanje ... Pitanja kojima se testira poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske a temelje se na. -Ustav Republike Hrvatske ( Narodne novine, broj 85/10-pročišćeni tekst). 2.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Središnji državni ured za ...

7 kol 2017 ... ALD Automotive d.o.o., Betinska 1, 10010. Zagreb,. OIB: 45116797997. (dalje u tekstu: ALD d.o.o.). ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING.

pripadnika hrvatskog naroda izvan RH - Središnji državni ured za ...

12/2013 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/2016 i 104/2016) te ... Pravo na stipendiju Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike ... čelnik Ureda raspisuje javni natječaj za dodjelu stipendija studentima -.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava 1.pdf - Središnji državni ured ...

Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. (Narodne ... UnisportHR Plivanje i Vaterpolo ... odbojka na pijesku - Hrvatska reprezentacija gluhih,.

Smjernice za upravljanje voznim parkom - Središnji državni ured za ...

Smjernice se primjenjuju u upravljanju voznim parkom službenih automobila obveznika primjene. Odluke (u daljnjem tekstu: ... podataka – Oblici karoserije). ... dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava. Auto gume.

Untitled - Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

stambenih jedinica kao i programe stambenog zbrinjavanja prognanika, ... Opći cilj aktivnosti obnove i stambenog zbrinjavanja je sanacija i obnova u ratu.

rješenje o prijmu - stručni suradnik u SDUSJN.pdf - Središnji državni ...

16 ožu 2018 ... Maja Antolković, prima se u državnu službu u Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, na radno mjesto: stručni suradnik u Središnjem ...

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za grupu 3 - Središnji državni ...

14 svi 2018 ... PREMIUM d.o.o.. ZP: NN d.d. i. SAPONIA d.d.. INSAKO d.o.o.. SMIT-. COMMERCE. d.o.o. . . . L. Ponuditelj je dostavio traženola jamstvola.

za nabavu uredskog materijala - Središnji državni ured za središnju ...

16. 18.1. Dostava dijela / dijelova ponude u zatvorenoj omotnici . ... 5 Rijeka. 51000. Lošinjska 16. 6 Split. 21000. Mike Tripala 6. 7. Varaždin. 42000.

Rješenje o prijmu (red broj radnog mjesta 21.) - Središnji državni ...

3 sij 2018 ... ... kao izabrani kandidat, prima se u Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, na radno mjesto voditelj Ispostave Karlovac u ...

Odluka o dodjeli financijskih sredstava 2020.pdf - Središnji državni ...

20 sij 2020 ... koji se odnosi na djelovanje Hrvatskog olimpijskog odbora u 2020. godini ... Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor, Hrvatski ...

STIPENDIJE - Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike ...

Bodul, Katarina. Boras, Mirna ... Baban, Marko. Babić, Nikola ... Visina stipendije za studente iznosi 700,00 kn mjesečno te se dodjeljuje studentima za jednu.

Zapisnik o otvaranju ponuda - Središnji državni ured za središnju ...

ALD Automotive d.o.o., Betinska. Grupa 6 - Osobni automobil niža. 1, 10010, , Zagreb, srednja klasa. 45116797997, ALD ponuda grupa 6. PBZ-leasing d.o.o. ...

registar ugovora-radovi - Središnji državni ured za obnovu i ...

PLANUM GRAĐENJE. d.o.o., Vukovar. 17.10.2014. 2.365.268,10. 05-G-S- ... uvođenja u posao. PROMET GRAĐENJE. d.o.o. Požega. 19.12.2014. 811.435,86 ...

Oglas na određeno vrijeme - Središnji državni ured za obnovu i ...

u bazi podataka a) elektronički zapis ili potvrdu o podacima radnog staža evidentiranim. Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice.

Rješenje o prijmu (red broj radnog mjesta 22.) - Središnji državni ...

kao izabrani kandidat, prima se u Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, na radno mjesto voditelj Odjela Vukovar u Službi – Regionalnom ...

POPIS KORISNIKA 2017.pdf - Središnji državni ured za središnju ...

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE RUDOLF STEINER, DARUVAR. 26028963136 43500 DARUVAR ... OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U ZAGREBU.

Prijedlog strategije razvoja hrvatskog sporta.pdf - Središnji državni ...

MIHOVIL NAKIĆ, član Radne skupine i. MIHOVIL ŠVIGIR, član Radne skupine. III. Radna skupina osniva se radi razmatranja i analize postojećeg stanja.

sdurdd- smjernice za nabavu ikt proizvoda - Središnji državni ured ...

SMJERNICE ZA NABAVU PROIZVODA INFORMACIJSKE I ... diskriminirajući temelj i na tržištu (pr. USB). Standardi se mogu implementirati na različite ... zahtjevima standarda: https://eid.hr/hr/eoi/clanak/specifikacije-citaca-pametnih-kartica.

Vodič za povratnike - Središnji državni ured za Hrvate izvan ...

Boravište je mjesto i adresa gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno ... priložiti inozemni izvadak iz matice rođenih ili rodni list, ako su rođena u inozemstvu a nisu ... U slučaju da je u primjeni međunarodni ugovor i odredbe ... Umirovljenik mora izvaditi svoju poreznu karticu u nadležnoj ispostavi Porezne ...

strateški plan - Središnji državni ured za obnovu i stambeno ...

kompleta namještaja i 157.110 aparata bijele tehnike. U narednom ... otkup stanova u državnom vlasništvu izvan PPDS-a provodi se od prosinca 2013. godine.

Opis poslova - Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike ...

radnog staža, a utvrđen je člankom 3. stavkom 1. podstavak a) točka 10. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ...

ODLUKU - Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

24 pro 2018 ... Republike Hrvatske za dodjelu financijske potpore Hrvatima izvan ... Udruga hrvatskih vojnih invalida ... kraljice Katarine, Mostar, Bosna i.

Najbolja praksa Njemačke, Poljske i Austrije - Središnji državni ured ...

u svakom slučaju, kao što ni konačna cijena često ne ovisi samo o količini ... parcel services; Ministry of Finance – vozila, gorivo, lubrikanti, paketi usluga; ...

zakon o područjima posebne državne skrbi - Središnji državni ured ...

26 velj 2015 ... Tordinci, Tovarnik, Trpinja, Vojnić, Vrlika, Vukovar, Župa dubrovačka. ... 1. davanjem u najam obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu,.

Okvirni sporazum broj 6/2018-2 - Središnji državni ured za središnju ...

Ukupna cijena. (kn, bez PDV-a). 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 (5x6). 36. Etikete samoljepljive, za ispis na fotokopirnim uređajima, laserskim i inkjet pisačima, kutija od 100.

Untitled - Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

VESELČIĆ. ARAMBAŠIĆ. NALETILIĆ. SIVRIĆ ... 1997. 1997. 1992. 1995. VELIKO. MIŠO. MILAN. MARKAN. DRAGO. DINKA. VLADO. MIRO. NADA. JOZO.

Okvirni sporazum broj 8/2017-B - Središnji državni ured za središnju ...

05/4-17-15 za Grupu B - Paketi iznad 10 kg, žurne pošiljke, tiskanice, izravna pošta, pošiljke s plaćenim odgovorom te dopunske poštanske usluge u unutarnjem ...

Okvirni sporazum broj 5/2018-1 - Središnji državni ured za središnju ...

... uprave Igor Šaravanja i predsjednik uprave Albert Šestan; Jedinstvo Krapina. d.o.o., Mihaljekov Jarek 33, 49000 Krapina, OIB: 98656691838, koje zastupaju ...

Rješenje o prijmu radno mjesto broj 9 - Središnji državni ured za ...

17 pro 2018 ... izabrani kandidat, prima se u Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, na radno mjesto stručni referent – mjesto rada Vukovar ...

privitku - Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

24 Braniteljska zadruga Središnje Bosne. USP DR ... Stipendije za školsku godinu 2017/2018 ... program, rezultati prvog poziva i najava drugog poziva, te je.

Godišnji plan rada za 2018. godinu - Središnji državni ured za ...

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu osnovan je temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave ...

Okvirni sporazum broj 6/2018-1 - Središnji državni ured za središnju ...

19 lip 2018 ... PERGAMENT PROMET doo. Papir za ploter u roli NAVIGATOR, nepremazni, 80 g/m2 bijeli, dimenzija 1067 mm x 50 m,. Proizvoda.

Poštovani, Središnji državni ured za šport organizira Info ... - HAKS

Središnji državni ured za šport organizira Info dan i besplatnu jednodnevnu stručnu radionicu osmišljavanja i razrade projektnih ideja za potencijalne prijavitelje ...

Okvirni sporazum - Središnji državni ured za središnju javnu nabavu

1 srp 2018 ... uprave Hrvoje Pezić i članica uprave Ljilja Vasilj-Starčić (u daljnjem tekstu: odabrani ponuditelj) sklopili su sljedeći. OKVIRNI SPORAZUM ZA ...

Strateški plan za razdoblje 2019. – 2021. - Središnji državni ured za ...

obitelji korisnika prava je program stambenog zbrinjavanja darovanjem građevnog materijala potrebnog za obnovu/izgradnju obiteljske kuće na građevnom ...

Okvirni sporazum broj 5/2018-4 - Središnji državni ured za središnju ...

Republika Hrvatska, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Ulica Ivana Lučića 8/11, ... Vrećice za usisavac, Rowenta ZR-814 Ill jednakovrijedno.

registar ugovora-roba - Središnji državni ured za obnovu i stambeno ...

11 lis 2017 ... MARIĆ B.A.U. obrt,. Mirkovic ... 30.06.14. GRADITE. NAJPOVOLJNIJE d.o.o.,. Vukovar. 26.03.2015. 1.719.645,41 ... DOMUS d.o.o., Vukovar.

Odluka o dodijeli stipendija - Središnji državni ured za Hrvate izvan ...

... Hrvatske koji studiraju u Republici Hrvatskoj: RED. BR. PREZIME, IME. IME. RODITELJA. GODINA. ROĐENJA. 1996. ZORAN. SLAVEN. ŽELJKO. TOMISLAV.

Strateški plan SDUŠ 2019.-2021. - Središnji državni ured za šport

Broj kategoriziranih športaša. Broj kategoriziranih športaša paraolimpijaca. Broj kategoriziranih gluhih športaša. Povećanje postotka uključenih učenika.

NIAS Projekt e-Građani KORISNIČKA UPUTA za aplikaciju NIAS

10 lip 2014 ... HZMO – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ... Nakon odabira gumba Prijava pored ePASS vjerodajnice, otvara se pop-up prozor sa slike ...

državni projekt za školske knjižnice - Husk.hr

DRŽAVNI PROJEKT ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE. HRVATSKA ... za školske knjižnice Starajmo eKreativno! ... Školske novine br.30(3064) od 10.listopada 2017.

Projekt data.gov.hr - Portal otvorenih podataka

Popis registriranih sredstava za zaštitu bilja (Fitosanitarni informacijski sustav). Aplikacija javna https://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Popis ekoloških proizvođača.

Rimac, pogled s druge strane Rimac, državni projekt ... - hr385.com

On će dva tjedna kasnije, kao ... https://www.docdroid.net/HnmOdGK/fia-rimac.pdf. O obaranju ... razvijene površine 23932 m2, najpovoljnijom ponuda društva. RIMC d.o.o. iz ... prezentaciji, „Designing and building all electric super sport cars“ ...

glavni projekt građevinski projekt projekt prometnice - Rudarsko ...

16 lis 2017 ... UPI-2M d.o.o.. Vinogradska 49 Zagreb. 3. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS. Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom ...

glavni projekt građevinski projekt niskogradnje td 78/18-gp-g projekt ...

Izrada: HRŠAK & HRŠAK d.o.o. Radićeva 32, Zagreb. • glavni projektant: Tamara Hladki, mag.ing.arch. • projektant građevinskog projekta: Stjepan Hršak, ing.

strojarski projekt- projekt plinskog priključka - Grad Poreč

Crtež br. 1 - Situacija - instalacija plina. M 1:500. Crtež br. 2 - Dispozicija plinskih instalacija- podrum M 1:100. Crtež br. 3 - Shema plinske instalacije. M - ...