PROJEKT e-GRAĐANI PROMJENA KORISNIČKOG IMENA I LOZINKE

MIROVINSKO OSIGURANJE. PROJEKT e- ... 3. Budući da još niste promijenili svoje korisničko ime i lozinku u ePASS, odabirete opciju koja Vam to omogućuje.

PROJEKT e-GRAĐANI PROMJENA KORISNIČKOG IMENA I LOZINKE - Srodni dokumenti

PROJEKT e-GRAĐANI PROMJENA KORISNIČKOG IMENA I LOZINKE

MIROVINSKO OSIGURANJE. PROJEKT e- ... 3. Budući da još niste promijenili svoje korisničko ime i lozinku u ePASS, odabirete opciju koja Vam to omogućuje.

Zahtjev HZMO-u za dodjelu korisničkog imena i lozinke

Postupak prijave na korisničke stranice. Stranka željene zahtjeve može dobiti preko stranica. Zavoda: 2 http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?ID=858 ...

Projekt e-Građani

8 pro 2015 ... [email protected]. 080002817. Registriran kod: ... Telefon/telefaks organizacijske jedinice: Tel. ... organizacijske jedinice: Osoba za kontakt:.

Projekt e-Građani - AAI@EduHr

26 stu 2014 ... HZMO. 6. Obavijest o prijavi sa Zavoda. 7. Obavijest o odjavi sa Zavoda. 8. Obavijest o brisanju sa ... ePass – 102.000. • mToken – 24.000.

animacije grafičkog korisničkog sučelja u službi boljeg korisničkog ...

21 kol 2018 ... To posebno vrijedi za mobilne aplikacije koje se moraju organizirati prema ... od najvažnijih segmenata kod uređaja poput mobitela i računala,.

Projekt e-Građani - Središnji državni portal

24 lip 2014 ... 5.18 DOBILA SAM EPASS VJERODAJNICU ALI SAM ZABORAVILA KORISNIČKO IME ... Prijava na mirovinsko osiguranje M-1P (po događaju).

NIAS Projekt e-Građani KORISNIČKA UPUTA za aplikaciju NIAS

10 lip 2014 ... HZMO – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ... Nakon odabira gumba Prijava pored ePASS vjerodajnice, otvara se pop-up prozor sa slike ...

imena konja u kurelčevu djelu imena vlastita i splošna ... - Srce

smatra da je zoonim posredno motiviran sivom bojom ptice. 8. „'beli konj koji je starošću postao beo (obično se ždrebi kao vranac ili kao zatvorene boje dorat'” ...

imena, prezimena ili osobnog imena - Ured državne uprave u ...

Ro en-a sam dana____________ OIB. u. (mjesto, država) od oca. i majke_______ . (ime i prezime). (ime, prezime i djevojačko prezime). Sklopio-la sam brak ...

Promjena vlasti, promjena ulica - Srce

Ključne riječi. Istražuje se uloga ulica u formiranju kulturnog identiteta, kolektivnog identiteta, kolektivne svijesti i percepcije povijesti. Ulice se proučavaju kao ...

OSOBNA IMENA, PREZIMENA I IMENA NASELJA

stolačke nahije zabilježena tek 23 narodna i kršćanska muška imena1, i na tako su malome uzorku razvidne poprilične promjene unutar osobnoimenskoga ...

1 Lozinke su namijenjene kao pomoć boljeg razumijevanja Božje ...

Timoteju 1 Tim ... Ne boj se i ne dršći! Pnz 31,8. Ovce moje slušaju glas moj; ja ih poznajem i one idu za ... sam te otkupio; imenom sam te zazvao: ti si moj!".

glavni projekt građevinski projekt projekt prometnice - Rudarsko ...

16 lis 2017 ... UPI-2M d.o.o.. Vinogradska 49 Zagreb. 3. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS. Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom ...

uputa za kreiranje lozinke za studentski portal lumens 5 - UNIRI

ovo su upute za kreiranje lozinke za studentski portal Lumens 5 . Procedura je ista i za promjenu zaboravljene lozinke. Prijavite se na službeni fakultetski mail ...

glavni projekt građevinski projekt niskogradnje td 78/18-gp-g projekt ...

Izrada: HRŠAK & HRŠAK d.o.o. Radićeva 32, Zagreb. • glavni projektant: Tamara Hladki, mag.ing.arch. • projektant građevinskog projekta: Stjepan Hršak, ing.

HCI Pojmovi: Elementi korisničkog interfejsa

Programi koji rade pod windows-ima imaju sličan po sadržini grafički interfejs. Na slici je prikazan osnovni ekranski izgled programa Visual Solid Draw. Odozgo.

Kratice imena polimera i upute pri kraćenju imena polimera - FKIT

Neke kratice imena polimera mogu također biti i pokrate. Kratice za imena polimera koje su opće prihvaćene i u sadašnjoj uporabi navedene su u Dodatku, ...

CEOP uputstvo za izmenu podataka korisnickog naloga.pdf

20 јун 2016 ... потребно је послати захтев на [email protected]. Да би корисник извршио измене, потребно је да прође следеће кораке: 1.

Brze upute za instalaciju korisničkog uređaja 1. 2. 3. - evotv

Tablica 1 - popis kanala za ručnu pretragu programa. U slučaju daljnjih poteškoća i pitanja provjerite Priručnik za uporabu ili nazovite besplatan tel. broj službe ...

pristup analizi i primjeni korisničkog označivanja u ... - Crosbi

19 stu 1991 ... korisničkim oznakama za svaki predmet da se nalaze u setu oznaka koje ... Müller, Thoring i Oostinga (2010) navode četiri osnovna razloga ... strojno pletenje, ... plavo; simbol; slovo s; srbi; srbija; srpska zastava; srpsko; vuna; ...

vrjednovanje korisničkog iskustva u interakciji s računalnim igrama

volani, ribički štapovi, pištolji i puške. Kada bi arkadna ... određeni mjerni mehanizam (zadaci, tvrdnje i pitanja koji se odnose na problem istraživanja) odnosi na ... tempom ispunjavati upitnik i bez srama dati istinite odgovore. ... recimo svrhe toga da se u beta fazi igre ispita zadovoljstvo korisnika, trebalo bi dodati još neke.

Ublažavanje utjecaja klimatskih promjena na klimatskih promjena ...

2 lip 2017 ... Korist od primjene mreža za zasjenjivanje. Mehaničke mjere ... Primjenjivati tehniku (mreže, navodnjavanje). • Navodnjavanje treba biti tijekom ...

dosad najve}i studentski projekt u Republici Hrvatskoj – projekt ...

cije – Voćin, Bernarda, Lokve, Schachermayer, Hafele,. Elgrad, Egger i obrt Kolar. Koncept Membrain. Počevši već od stanice, membrane su vitalni di- jelovi svih ...

projekt krajobrazne arhitekture izvedbeni projekt 6 - Nacionalni park ...

OVLAŠTENI KRAJOBRAZNI ARHITEKT. 1.3. DOPUŠTENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA. II. TEHNIČKI DIO. 2.1.

izvedbeni projekt projekt vatrodojavnog sustava - Strukturni fondovi

Projektirani vatrodojavni sustav se bazira na analogno adresabilnoj vatrodojavnoj alarmnoj centrali SMART LOOP 2080/G, proizvođača INIM sa 2 petljom za ...

glavni projekt građevinski projekt konstrukcije - Općina Virje

Tehnički propis za građevinske konstrukcije (N.N. 17/17). - Tehnički propis za prozore i vrata (N.N. 69/06). - Tehnički propis za dimnjake u građevinama (N.N. ...

glavni strojarski projekt paviljon 2, projekt termotehničkih instalacija

Shema sustava centralnog grijanja. 18. Shema VRV sustava. 19. Shema sustava ventilacije kupaonica. 20. Shema sustava ventilacije kuhinje preko eko nape.

strojarski projekt- projekt plinskog priključka - Grad Poreč

Crtež br. 1 - Situacija - instalacija plina. M 1:500. Crtež br. 2 - Dispozicija plinskih instalacija- podrum M 1:100. Crtež br. 3 - Shema plinske instalacije. M - ...

glavni strojarski projekt paviljon 3 projekt termotehničkih instalacija

SAS-25. PIREKO. SAS-25. 1"; 48 kW. 3,38 m3/h. PLINSKI ORMARIĆ. CJEVOVOD PLINA ZA POTREBE KUHINJE NO 25 cjevovode voditi u energetskom kanalu.

glavni projekt - strojarski projekt - mapa 5 - Grad Bjelovar

Nadstrešnica 2 za smještaj posebnih vrsta otpada ... Za evakuaciju iz poslovne građevine predviđena su vrata i hodnici dovoljne veličine iz svake ... pravilno i pravovremeno reagirati u slučaju požara dok ne počne organizirana akcija gašenja.

izvedbeni strojarski projekt paviljon 2 projekt termotehničkih instalacija

2 lip 2018 ... Ventilacija prostora, dobava svježeg zraka i ostali parametri rješavaju se prema specifičnostima pojedinih prostora i zahtijevanim parametrima.

strojarski projekt- projekt sprinkler instalacije - Grad Poreč

MOKRI SPRINKLER SUSTAV. U pripremnom stanju sprinkler cijevna mreža mokrog sprinkler sustava nalazi se pod tlakom vode koji osigurava jockey pumpa.

strojarski projekt- projekt termotehničkih instalacija - Grad Poreč

Proračun gubitaka topline izvršen je računalnim programom INTEGRA – CAD firme IMPULS SOFT. – Rijeka, prema slijedećim ulaznim podacima: - vanjska ...

glavni strojarski projekt paviljon 3, projekt vodovoda i kanalizacije

13. Uzdužni presjek i sheme vertikala fekalne odvodnje. 14. Sheme vertikala oborinske odvodnje. 15. Upojni bunar UB2. M 1: 50. 16. Upojni bunar UB3. M 1: 50.

izvedbeni projekt građevinski projekt konstrukcije - Nacionalni park ...

sjedište: Kukuljevićeva 34, ured: Šenoina 3, 10000 Zagreb. GLAVNI PROJEKTANT: Snežana Mihajlović dipl.ing.arh. PROJEKTANT: Goran Gal mag.ing.aedif.

glavni projekt arhitektonski projekt - Monte Giro doo Pula

2. GRAĐEVINSKI PROJEKT. I.PROJEKT KONSTRUKCIJE. II.PROJEKT VODE I KANALIZACIJE. 306/17. TGI D.O.O. MLETAČKA 12, PULA. GORAN ZIDARIĆ.

glavni strojarski projekt paviljon 2, projekt vodovoda i kanalizacije

normi važećih u Republici Hrvatskoj za ovakav tip građevine i instalacija: - Zakon o ... ACO Spin slivnik za zelene krovove 1. DN100. ACO Spin slivnik za zelene.

mapa d – strojarski projekt d.3. projekt dizala i podizne platforme

OIB: 50899783790. GLAVNI PROJEKT. ZOP: STUDOM PULA. Projektant dizala: Glavni projektant: Mjesto i datum: Br. Projekta: Stranica: Lada Biuk, dipl.ing.str.

projekt krajobrazne arhitekture izvedbeni projekt 6 - NP Brijuni

OVLAŠTENI KRAJOBRAZNI ARHITEKT. 1.3. DOPUŠTENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA. II. TEHNIČKI DIO. 2.1.

glavni projekt elektrotehniĉki projekt - Strukturni fondovi

DC kabeli će se voditi u zaštitnim PKU kanalicama, te zaštitnim cijevima tipa kaoflex. Planirani izmjenjivaĉ tipa SMA STP CORE1 je opremeljen zaštitnim ...

Projekt-Laufzettel Elektronik-Entwicklung und Fertigungsstart Projekt ...

Projekt: Auftraggeber (AG):. Auftragnehmer (AN):. Dokumente (Anhang):. P ro to ko ll-N r veran tw o.

Projekt TREBAM TE! Projekt u partnerstvu Škole za medicinske ...

Projekt TREBAM TE! Projekt u partnerstvu Škole za medicinske sestre Vrapče s Forumom za slobodu odgoja u realizaciji projekta „Volontiranje u zajednici ...

Mapa 10/10 STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT ... - Grad Poreč

00385 91 44 545 44 email: [email protected] | [email protected] ... Statut Hrvatske komore inženjera strojarstva (N.N. 137/2015). 3. Zakon o zaštiti na ...

glavni projekt arhitektonski projekt td 78/18-gp-a knjiga 1 - Općina ...

Urbana oprema kao: klupe i košarice za otpatke izrađene od drveta, ovisno o vrsti i tvrdoći drveta trajnosti su. 10-15 godina. Sprave za dječja igrališta trajnosti ...

izvedbeni projekt građevinski projekt konstrukcije - NP Brijuni

sjedište: Kukuljevićeva 34, ured: Šenoina 3, 10000 Zagreb. GLAVNI PROJEKTANT: Snežana Mihajlović dipl.ing.arh. PROJEKTANT: Goran Gal mag.ing.aedif.

HZMO U SUSTAVU e-GRAĐANI

Preko internetskih stranica HZMO-a (rubrika Korisničke stranice ili. Elektronički zapis) ili www.gov.hr treba odabrati prijavu na Osobni korisnički pretinac i slijediti ...

Opunomoćitelj: - e-Građani mToken

PUNOMOĆ. Opunomoćitelj: Ime i prezime. Osobni identifikacijski broj - OIB. Adresa: ulica i broj. Adresa: poštanski broj i mjesto, država. Podaci za kontakt ...

Zagreb, 13 - e-Građani mToken

Pristupnica - Pristupnica za izdavanje ePass i/ili mToken vjerodajnice za e-Građane. 1.8. Podnositelj pristupnice - fizička osoba koja ima navršenih 15 godina i ...

Uvjeti korištenja Moj teLekoM PortaLa i teLekoM iD korisničkog ...

Moj Telekom Portal Korisnicima koji koriste jednu od HT-ovih usluga u pokretnoj ili ... novih aplikacija/servisa, odnosno funkcionalnosti na Moj Telekom Portal.

Građani određuiu svoie odnose

jgada, zatim dvije grupe bata-. 1. Ijona Sjeverne Dalmacije, knin ... svega 10 veslača i Damir Trlaja u skifu i Neven Guberina u lo lako pobijedio na seniorskom.

Opći uvjeti - e-Građani mToken

Opći uvjeti za izdavanje i korištenje vjerodajnica ePass i/ili mToken za e- ... može provesti postupak zamjene vjerodajnice, a to su: Hrvatski zavod za mirovinsko.

e-Građani - Hrvatski zavod za mirovinsko

www.fina.hr/poslovnice. Pristup osobnom korisničkom pretincu moguć je preko internetskih stranica. HZMO-a www.mirovinsko.hr (rubrika. Korisničke stranice ili ...

upute za korisnike - e-Građani mToken

5 lip 2014 ... Projekt e-Građani, mToken, korisnici, upute,. Jezik: Hrvatski ... (OIB.hr), a službenik dodatno upisuje i navedene kontakt podatke. Po završetku ...

Preuzmi obrazac PUNOMOĆ - e-Građani mToken

za zastupanje u postupku izdavanja vjerodajnice ePass i/ili vjerodajnice mToken za e-Građane kod Financijske agencije. Punomoć vrijedi do opoziva/otkaza i ...

Upute za korištenje e-Kaba servisa - građani

Preuzimanje aplikacije opisano je u Uputi za korištenje Kaba mToken aplikacije. Po pristupu internet stranicama Karlovačke banke (www.kaba.hr) kliknite na ...

voda i kanalizacija - građani - komunalac županja

1 tra 2016 ... GRAD ŽUPANJA OPĆINA BOŠNJACI. OPĆINA. GRADIŠTE. OPĆINA ŠTITAR. Osnovna cijena vodne usluge - VODA - fiksni dio. (cijena ne ...

sustav e-građani - Nacionalni repozitorij završnih

3 ruj 2018 ... Citizen Interaction, Encouraging the E-Passenger to Use ePass and ... zavoda za mirovinsko osiguranje ili Središnjeg registra osiguranika ...

policija i građani - Ministarstvo unutarnjih poslova

građana1, a one ponekad rezultiraju i povredama ljudskih prava građana, ali i policijskih ... daktiloskopiranjem, slikanjem i objavom slike u sredstvima javnog priopćavanja, ... niti se smiju odvajati nadomjesci tjelesnih organa i dijelova tijela.

UPUTA ZA PRISTUP SUSTAVU E-GRAĐANI ... - OTP banka

VJERODAJNICAMA OTP BANKE ... Sustavu eGrađani se pristupa putem web stranice https://pretinac.gov.hr/ ... tj. potvrdite nastavak klikom na link “PRIJAVA”.

Vježbama pokazali da su građani u sigurnim rukama - icv

28 ruj 2017 ... pokroviteljstvo Turističke zajednice i Općine Pitomača. Branka i njena ... Osim tri cure, Zvončica je oždrijebila i jednog dečka. - Sokola smo ...