Iluminacije glagoljskih rukopisa prve četvrtine XV. stoljeća

Rad sadrži: 213 stranica, 177 ilustracija. Izvornik je na hrvatskom jeziku. Ključne riječi: Bartol (Krbavac), Butko, glagoljski rukopisi, iluminacije, XV. stoljeće.

Iluminacije glagoljskih rukopisa prve četvrtine XV. stoljeća - Srodni dokumenti

Iluminacije glagoljskih rukopisa prve četvrtine XV. stoljeća

Rad sadrži: 213 stranica, 177 ilustracija. Izvornik je na hrvatskom jeziku. Ključne riječi: Bartol (Krbavac), Butko, glagoljski rukopisi, iluminacije, XV. stoljeće.

A. Badurina: Iluminacije glagoljskih rukopisa u Be~u Rad. Inst. povij ...

20 srp 2004 ... Autor opisuje iluminacije nekih glagoljskih rukopisa koji su nastali u. Hrvatskoj a sada se ~uvaju u Austrijskoj nacionalnoj (nekad Dvor-.

zbirka mikrofilmova glagoljskih rukopisa i isprava - ARHiNET

HR - Zagreb, Arhiv Provincijalata franjevaca trećoredaca - Ksaver. Glagoljske knjige i rukopisi: 141. Za časoslovom. 142. Popis svetaca. 143. Katekizam. 144.

TRAGANJA HVARSKOGA KRUGA Do kraja prve četvrtine 16 ...

nom lijeku ne izostavivši ni slova, i Mikša Pelegrinović, sva čet vorica Hvarani«.2 Kako je i sam Pribojević bio Hvaranin, vjerojatno je bar sa svoga otoka ...

zadar u sporazumima tijekom prve polovice xx. stoljeća

Nadalje, u takvom slijedu Rapalski ugovor 1920., potom Rimski iz 1941., kao i uspostavljeni de facto status Zadra koncem 1944., koji je u takvom obliku trajao ...

Studio u dubrovačkim kućama prve polovice 15. stoljeća

u Veneciji studiolo je soba, a pisaći stol scrittor.1 U tom će smislu biti važno i kako ... (Alo terzo palmento la prima una camara tuta incaypata con uno studio e la ...

Dalmacija i Austrijsko Carstvo prve polovine 19. stoljeća: pisana ...

21 tra 2012 ... i austrijske.1 Kao što je poznato, Mirom u Campoformiju sklopljenim ... Francuske i Austrije potonja je bila prisiljena sklopiti Mir u Požunu.

zadar u sporazumima tijekom prve polovice xx. stoljeća (1915.–1947.)

Nadalje, u takvom slijedu Rapalski ugovor 1920., potom Rimski iz 1941., kao i uspostavljeni de facto status Zadra koncem 1944., koji je u takvom obliku trajao ...

Četvrti oktobar 1945. Prve dane i mesece, prve ... - FK PARTIZAN

2 мар 2011 ... Zlatko Čajkovski, košarkaš Ratko Vlahović, plivač i košarkaš Božo Grkinić, odbojkaš Mihajlo. Marković i drugi... U Beogradu su održana finalna ...

Četvrtine note - Mikro knjiga

Note i ritmovi. U ovom poglavlju. Razumevanje ritma, jedinica takta i tempa. Pregled nota i notnih vrednosti. Brojanje (i lupkanje) raznih nota i notnih vrednosti.

OD GLAGOLJSKIH LUCIDARIJA DO HRVATSKE ENCIKLOPEDIJE ...

Ovaj kronološki pregled hrvatskih enciklopedija i rječnika obratit će dužnu pozornost početnim naporima na ... zacijski talijansko-hrvatski rječnik, objavljen.

novija izdanja hrvatskih glagoljskih književnih tekstova

XXVI. gl. do kraja) i bio je objavljen 1917. godine (Strohal, Stare hrvatske apokrifne priče i legende, 1917, 43-47). U Berčičevu zborniku br. 5 apokrif je potpun.

ILUMINACIJE II. VRBNIÈKOG MISALA - faks

rukopise iluminacije ovog Misala unose, kvaliteta njihove izvedbe svakako ga uzdiže iznad mnogih drugih rukopisa pisanih glagoljskim pismom, ali i latinicom.

prve zgodbe prvezgodbe prve zgodbe prvezgo - Narodni muzej ...

4 Mediapan plošča v ozadju vitrine za montažo predmetov. - debeline 18mm (20). - barva po izboru projektanta. Število plošč: 5 plošč za vitrine 70x18x121cm ...

Giovanni Vendramin i iluminacije u inkunabulama samostana Sv ...

Bojan Goja: Giovanni Vendramin i iluminacije u inkunabulama... U bogatoj zbirci inkunabula u samostanu franjevaca konventualaca Sv. Frane u Šibeniku1 čuva ...

INFORMACIJA O PROJEKTIMA RASVJETE / ILUMINACIJE GRADA ...

0 PROJEKTIMA RASVJETE / ILUMINACIJE GRADA SARAJEVA. U kontekstu javnih prostora pod svjetlima grada podrazumijevamo ne samo javnu rasvjetu, već ...

Maestro di Pico i iluminacije u inkunabuli De Civitate Dei (Nicolas ...

Bojan Goja: Maestro di Pico i iluminacije u inkunabuli De Civitate... 1. Sv. Aurelije Augustin, O državi Božjoj (De Civitatis Dei; Venecija, N. Jenson, 1475., ...

Martin Lings Kur'anska umjetnost kaligrafije i iluminacije * Odmah ...

Kur'anska umjetnost kaligrafije i iluminacije. *. Odmah na početku treba reći da prije objave Kur'ana arapsko pismo nije doživjelo svoj umjetnički oblik. Dakle ...

Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa

Kada se ovjerava prepis samo jednog dijela isprave ili izvod iz koje isprve, prepis mora biti tako sačinjen da se iz njega jasno vidi koji su djelovi isprave ostali ...

SLučAJ RuKOPISA RuDOLFA HABEDušA KATEDRALISA

zelenom tintom dopisane preinake, dopune ili napomene. Naslov je glasio „Katedralis: Iz kronike grada Zagreba“, a podnaslov „Pri- lozi za pribiranje provjerene ...

Fejzulah Hadžibajrić OSVRT NA DVA RUKOPISA NA TURSKOM ...

mravlja jaja kao lijek 27, ćurekot kao lijek 27, nahlada 28, bolesti usta 29, zubobolja 30, bjelina zuba 32, maslinov list 33, teško disanje. 34, pokrvavljenje očiju ...

ODABRANE PJESME FRANA GUNDULIĆA IZ RUKOPISA ... - darhiv

3 srp 2017 ... Nakon ciklusa pjesama posvećenih Isusu dolaze na red pjesme posvećene svecima mučenicima i Mariji. Iduća je po redu alkejska strofa (r. br.

Jezične značajke glagoljskoga rukopisa Propovijedi popa Antona ...

gramatički morfemi imenica raspoređeni su prema nekadašnjim glavnim deklinacijskim ... Gramatički morfem -a kojega u glagoljskom predlošku bilježe imenice.

postaje na putu od rukopisa do lektire (na primjeru romana ... - darhiv

20 svi 2016 ... književnosti te Pavličić, s druge strane, kojem je važan čitatelj i priča, a manje ... oko koje se račvaju tramvajska pruga i Mirogojska cesta242, ...

Uvodnik Dragi čitatelji, u pripremi rukopisa za novi broj našeg ...

Marijane Gabler Čižmek, ... Hanžeković Živković Iva i Škaričić-Sinčić Lada. Gajeva 2/IV, tel. 487 60 71 ... Tus Jelena, Korzo Vinodolskog zakona br. 50A,. Tel/fax.

Alija Nametak TRI RUKOPISA - Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke

govnovalj = cikal, D grabi je = tarak, D grad (tvrđava) = hisar, D grliti; grlit = kucmak, H grob = makber, kabrin adi, D, H grom = yildirim = H, D guska = kaz, H. H.

prve strane:prve strane.qxd.qxd

rijsko odre|ivanje CA 19-9 za vreme palijativne hemiotera- pije se mo`e koristiti ... asnog kancera. Klju~ne re~i: pankreasni kancer, CA 19-9, tumorski mark- eri, vodi~i ... koncentraciji (> 1% od normalne DNK). Mada su ovi genski ~ipovi veoma ...

01 Prve stranice - FSB

13 tra 2006 ... 4.1.2.2 sp2 – hibridizacija. 38. 4.1.2.3 sp – hibridizacija. 39. 4.2 Dopiranje anorganskih poluvodiča. 40. 4.2.1 Teorija elektronske vrpce. 40.

PRVE CIVILIZACIJE

PRVE CIVILIZACIJE. SUMERSKA. KINESKA. INDIJSKA. EGIPATSKA dolina Eufrata i Tigrisa –. Mezopotamija, oko 4000. pr. Kr. doline Jang-cea i Hoang-hoa,.

Prve civilizacije - Devetletka

b) Asirci so bili do poražencev zelo kruti, vse so požgali in pobili. c) Vir podpira to trditev, saj nakazuje na to, da so Asirci pobili vse ujetnike in s tem prelili veliko ...

Pitanja iz prve pomo'i

Oblast IV – pitanja iz pružanja prve pomoći. RB. PITANJE. PONUĐENI ODGOVORI. 1. Definicija krvarenja je: a) isticanje krvi iz krvnih sudova b) zgrušavanje ...

Prve strane CS3.indd

Vesna Krmpotić. BRDO IZNAD OBLAKA. Dopunjeno izdanje. Biblioteka POSEBNA IZDANJA. Izdavač. PROMETEJ, Novi Sad. Za izdavača. Predrag Kovačević.

REPETITORIJ PRVE POMOĆI

Podvezivanje. 1. Izravan pritisak na ranu ... Što bliţe mjestu koje krvari kruţno oko uda postavite oko 5 cm široku traku (guma, tkanina, "kravata"). Napravite čvor i ...

Moje prve 222 pjesme.pdf

DVI GITARE, JEDNA MANDOLINA. (narodna, Dalmacija). Obrada: Lj. Stipišić. 31 ... (Solo, tenor II., gitara arpeggio). I. Ó_. (2.) (1.) Od. La. ˆ««««. F. ˆ««««. -. D ko.

Principi prve pomoći

Metoda podvezivanja uda ne bi se smela koristiti ako ... Pupčana vrpca: Podvezivanje i presecanje pupčane vrpce nisu prioritetni postupci nakon porođaja.

kratke osnove prve pomoći - HGK

pritisak: kompresivni zavoj, pritisak prstima, podvez iznimno. - položaj prema gore ... prvi zavoj. * dva obična kaliko – zavoja. * jedna trokutasta marama (po želji).

00 T 2018 Prve strane.indd

23/10/2018 08:50 ... Ne 30 Mijena 02:28*. 32 15. 53. 06. 30 ... Podaci Mjesečevih faza u vaktiji su iskazani u srednjoevropskom (lokalnom) vremenu (SEV) ...

PRUŽANJE PRVE POMOĆI NA RADU

Dana: 19.02.2016. godine. UPUTSTVO ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI NA RADU. I pored blizine medicinskih ustanova (ambulante,bolnice ) i brze intervencije ...

Ob 100. obletnici prve svetovne vojne

Renata Debeljak. 131 [email protected]ši.si ... lokalne zgodovine iz časa prve svetovne vojne, ki je bila vodena s strani Renate. Debeljak (OŠ Olge Meglič ...

Prve olimpijske igre v Olimpiji

zadnje 393 zaradi vojn, prepovedal jih je rimski cesar Teodozij-zaradi širjenja krščanstva,. -leta 1896 so se spet začele moderne olimpijske igre v Atenah ...

Kako do prve zaposlitve? - Student.si

2 apr 2019 ... Poslovi se tudi od pic za ... ni odziva, se študentski servis obrne po pomoč na. Inšpektorat ... imenujemo urtikarija ali pa koprivnica (izgledajo.

Ubikacija prve crkve sv. Vlaha u Dubrovniku

Zborna crkva sv. Vlaha u. Dubrovniku. Dubrovnik - Zagreb, 2017. postavili kod crkve sv. Klare u čemu su kao argument naveli i spomenute izvore. Krenimo.

AKTA prve strani 2006.xp - AntWiki

review of the ant fauna of Venezia Giulia and Dalmatia (Müller 1923). ... Javorovac, Virovitica, Kolac, near Donji Miholjac, near Nařice, near Slavonski Brod (20).

105 ZNAJU LI STUDENTI PRVE GODINE ŠTO JE INTERNET?

prepoznata je u modernom društvu (Seehorn i sur., 2011; Informatics Europe ... testu odabrana su pitanja iz testa državne mature iz predmeta Informatika (12.

Prve strane 2003 6.vp:CorelVentura 7.0 - hro cigre

motor/generatora na mre`u zbog greške na hidrauli~kom ventilu. Unato~ tome mo`e ... test procedura za perilice rublja potpuno razli~ita i sas- toji se od testiranja ... dobiva 125 eura, a to npr. zna~i da za kolektorski ure|aj od 9 m2 dr`ava daje ...

Montessori iz prve ruke - MiŠ — Matematika i Škola

tički materijal, dajući djeci mogućnost učenja kroz ... Materijali. Montessori didaktički materijali izrađu- ju se od prirodnih materijala i u izvornom obliku.

Pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći

(3) U kabinetu se ne može koristiti profesionalna medicinska oprema, kramerova udlaga, profesionalna nosila i sl. Član 7. (Mjesto obuke). (1) Crveni krst/križ BiH ...

Montessori iz prve ruke - Matematika i škola

tički materijal, dajući djeci mogućnost učenja kroz ... Materijali. Montessori didaktički materijali izrađu- ju se od prirodnih materijala i u izvornom obliku.

PRVE CIVILIZACIJE: 1. Kje so nastale? Ob reki Nil, v medrečju ...

1. Kje so nastale? Ob reki Nil, v medrečju Evfrata in Tigrisa (Mezopotamija)- države Ur, Urab, Akab, Babilon, Asirija, Perzija; ob reki Ind (Indija), ob rekah.

POMEN KOMPLETA PRVE POMOČI OB NESREČAH

Komplet za prvo pomoč za avtomobiliste je v Sloveniji po zakonu obvezen in ... Such knowledge should be part of the prescribed first aid test. ... Prva pomoč.

prve pasivne kuće u hrvatskoj - INIS

... stimulacije takve gradnje i relevantne promjene koncepta dugoročnih energetskih strategija u zemljama Europske unije. Prof. Ljubomir Miščević, dipl.ing.arh.

pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći - Bihamk

pružanja prve pomoći, način osposobljavanja i program i način polaganja ispita, uvjeti koje trebaju ispunjavati kadrovi koji obavljaju osposobljavanje i provjeru ...

Ključne informacije POS kredita Prve stambene štedionice

1 srp 2017 ... POS PLUS KREDITI ZA MEĐUFINANCIRANJE. Iznos kredita ... kredit. 3,80 %. (EKS 3,85%). 3,99 %. (EKS 4,08%). Zeleni redoviti. POS PLUS ...

MICHeL De MONtAIGNe: IZBOR IZ PRve KNJIGe eSeJev

Mais en cecy perdois je mon latin …1 (Eseji I/25). ČetRtO POGLAvJe. Kako se duša ... Michel de Montaigne: Izbor iz prve knjige Esejev in železo, ki jih je ranilo, ...

OSNIVANJE I PRVE GODINE DJELOVANJA OSJEČKOG KINA ...

(Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera, Osijek). OSNIVANJE I PRVE GODINE DJELOVANJA. OSJEČKOG KINA „URANIA“ (1912 ...

Palača Prve hrvatske štedionice u Zagrebu - Građevinar

U ovom broju objavljujemo pretisak članka Palača Prve hrvatske štedionice u Zagrebu iz časopisa. VIESTI. DRUŽTVA INŽINIRA I ARHITEKTA U HRVATSKOJ I ...

od dvakrat prve do stopetdesete - Zveza paraplegikov Slovenije

18 okt 2017 ... 14 MEJNI PREHOD »ČUNGA LUNGA«. 16 PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM. 18 STROKOVNO. 18 REKREACIJSKA REHABILITACIJA IN ...

Pravilnik o opremi i postupku za pruzanje prve pomoci

Ovim pravilnikom propisuju se postupak za pružanje prve pomoći i organizovanje ... pružanja prve pomoći pri povredama i naglim oboljenjima radnika na radu.

Uputstvo o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i o ...

spasavanja u slucaju nezgode na radu. I. OPŠTE ODREDBE. Član 1. Ovim Uputstvom propisuju se postupak za pružanje prve pomoci i ... radilišta na kojima je zapošljeno manje od 10 radnika moraju imati najmanje tri ... Organizacija može odrediti da se ormarčić iz clana 8. ovog pravilnika popuni i drugim sanitetskim.

Pružanje medicinske prve pomoći – D19 - Pomorski fakultet

(1). Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti - Pružanje medicinske prve ... položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C23. (2).