Red. broj Odobrena nova hrana Uslovi pod ... - Tehnologija hrane

utvrđuje Lista nove hrane Unije u skladu sa. Uredbom (EU) 2015/2283 Evropskog parlamenta i Saveta o novoj hrani. (32017R2470). Dodaci ishrani. U skladu s ...

Red. broj Odobrena nova hrana Uslovi pod ... - Tehnologija hrane - Srodni dokumenti

Red. broj Odobrena nova hrana Uslovi pod ... - Tehnologija hrane

utvrđuje Lista nove hrane Unije u skladu sa. Uredbom (EU) 2015/2283 Evropskog parlamenta i Saveta o novoj hrani. (32017R2470). Dodaci ishrani. U skladu s ...

Hrana in prehrana za zdravje: Koliko hrane zavržemo? - Založba ...

28 jun 2014 ... predmetni katalog znanj vsebuje bolj ali manj enake informativne cilje, ki se jih da povezati z zavrženo hrano, kot so povezanost življenjskih in ...

Prilog 1 - Tehnologija hrane

Brašno od rogova. Za krzno: maksimalna koncentracija u mg/kg suve materije hroma (VI): 0. Koštano brašno ili deželatonizirano koštano brašno. Riblje brašno.

Nova hrana

prve odredbe o novoj hrani u EU-u, u obliku. Uredbe (EZ) br. 258/97. Definicija. Izraz „nova hrana” odnosi se na hranu koju ljudi u EU-u nisu konzumirali u ...

Higijena i tehnologija hrane - Veterinarski fakultet

30 kol 2018 ... Higijena i tehnologija hrane ak. god. 2018./19. Voditelj predmeta: izv. prof. dr. sc. Nevijo Zdolec. Nastavnici na predmetu: prof. dr. sc. Bela Njari ...

Organska poljoprivreda u Srbiji - Tehnologija hrane

Organska poljoprivreda u Srbiji : 2017 / [autor Ivana Simić ; fotografije Nenad ... sproveo egionalni centar za ivotnu sredinu ( EC), a nansirala vedska agencija za.

20. март 2018. Број 22 - Tehnologija hrane

4 апр 2014 ... Feromoni normalnog lanca za Lepidoptera ... Parafinsko ulje (CAS 8012-95-1). 501 ... čistoće kao za hranu/fosforna kiselina i riblje brašno. 562.

ПРИЛОГ 1. Функционалне класе адитива ... - Tehnologija hrane

11 јул 2018 ... оним категоријама хране за које су у делу Д овог прилога дефини- сане максимално дозвољене количине алуминијума пореклом из.

Nova hibridna tehnologija kod ljepila - dbt

svij. pješčenjak. 310. 12 kartuša. 378409 bež pješčenjak. 310. 12 kartuša. 378014 svijetlo siva. 310. 12 kartuša. 378013 beton siva. 310. 12 kartuša. 378411.

Nova hibridna tehnologija kod ljepila

svij. pješčenjak. 310. 12 kartuša. 378409 bež pješčenjak. 310. 12 kartuša. 378014 svijetlo siva. 310. 12 kartuša. 378013 beton siva. 310. 12 kartuša. 378411.

NOVA TEHNOLOGIJA ODRŽIVOSTI JUNEĆIH TRUPOVA Problem ...

i tehnologiju mesa, Beograd; mr Slavko Josipović, Institut za stočarstvo, Beograd-. Zemun ... (pogodni za početnike). ... tov pilića na ispustu-pašnjaku, 9 nedelja ...

Hrana u zdravlju i bolesti Vol 3 Broj 2.pdf - Hranom do zdravlja

Zlata Mujagić (Tuzla BiH), Amra Odobašić (Tuzla, BiH), Drago Šubarić (Osijek, Hrvatska), ... Jørgen Lerfall (Trondheim, Norveška), ... Prognoza za adolescente je bolja nego za odrasle; opo- ravak se bilježi kod otprilike 70% pacijenata,.

A. HRANA • Zakon o hrani (Narodne novine, broj 81/13 i 14/14 ...

Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (Narodne novine, broj. 81/13). • Zakon o informiranju potrošača o hrani (Narodne novine, broj 56/13).

Hrana u zdravlju i bolesti Vol 4 Broj 1.pdf - Hranom do zdravlja

8 sij 2015 ... Cijena godišnje pretplate (BiH) 30 € ... Results: Test sample 1 had significantly lower hedonic score (4.0 ... (2010) Intolerancija na histamin.

Casopis Hrana u zdravlju i bolesti Vol 6 Broj 1.pdf - Hranom do ...

From Table 3 we can clearly see that all the samples ... hormon štitnjače T3 (Schneider i sur., 2006). Visoka ... zastupljeni sadržaji koji tretiraju prehranu i zdrave.

! Broj 2 Hrana i ishrana FINAL 3 ISPRAVKA 28-12-2018.indd

organizama izazivaju ergotizam koji dovodi do gubitka ekstremiteta i gangrene, kao i da još uvek nisu zakonski regulisani nivoi maksimalnih dnevnih unosa ...

BROJ HPA- Laboratorij za kontrolu sto Stri čne hrane - čaj za ...

nstvenika u pronalaženju boljih rješenja za borbu protiv kozjih parazita 24 ❖ VETERINARSKI SAVJET-. NIK - Bruceloza u ... tavnije na mlinac za orahe). Šećer i ...

Pravilnik o higijeni hrane (''Sl. glasnik BiH'', broj: 4/13)

(Opći i posebni higijenski zahtjevi). Hercegovine ... dezinfekciju, da sprečavaju ili svedu na minimum a) podne površine moraju se održavati u dobrom stanju.

''Službeni glasnik BiH'', broj: 04/13 PRAVILNIK O HIGIJENI HRANE

29 lis 2012 ... kontrolnih tačaka (u daljnjem tekstu: HACCP), zajedno s primjenom dobre ... (2) Ovaj pravilnik primjenjuje se na sve faze proizvodnje, prerade i ...

TEHNOLOGIJA IZRADE VRATILA PREMA CRTEŽU BROJ 008 ...

Osnovna geometrija alata – tokarski nož. Alati potrebni za obradu odvajanjem čestica, imaju u većini slučajeva zajednički geometrijski oblik, što znači da im se ...

Prilog 1 Bilje i biljni priozvodi i hrana ili hrana za životinje za koju se ...

Cijela biljka nakon uklanjanja korijena i oštećenih ... Moringa pterygosperma. 0260030-005. Cajanus cajan ... 0632000 (b) Listovi i biljka. (b) Leaves and herbs.

HRANA I HRANA ZA ŽIVOTINJE BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG ...

30 јун 2014 ... varijeteti, tigrov orah. (Cyperus esculentus) ... Oraščić. Myristica fragans. 0810990. Ostalo(3). 0820000. 8.2. Voće i bobice. 0820010. Piment.

Zornica nova – 2012. g., 3. broj

tekstovi o prijašnjim hodočašćima iz Hrvatskog glasnika, te da se prikaže ... -Krizma ili Sveta potvrda ... listić o krizmanju, primili smo čestitke nadbiskupa,.

Zornica nova – 2012. g., 1. broj

alegorije, a kao nabožna drama javlja se Isusova muka. Hrvati u Mađarskoj imaju bogat izbor pjesama u kojima se spominje muka Isusova, plač njegove majke ...

Zornica nova – 2013. g., 4. broj

O slavna betlemska ti si štalica u kojoj porodi sinka Djevica. 2. Po tome ... Betlehemska zvijezda (Gwiazdka) na noćnom nebu. Tada ljudi i opraštaju jednim ...

I Uslovi korišćenja usluge Vip online prodavnice Ovi Uslovi ...

Za uspešnu obradu kupovine i isporuku kupljene robe, potrebno je da Korisnik ... zakonske regulative, zbog čega Korisnike upućujemo da pre svake kupovine ...

Propisi koji uređuju područje hrane/hrane životinjskog podrijetla ...

Zakon o hrani (Narodne novine, br. 81/13, 14/14) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_81_1699.html. Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim ...

Hoće li nova mjera protiv pušenja smanjiti broj ... - Dr. Andrija Štampar

13 velj 2017 ... http://zdravakrava,24sata.hr/zdravlje/sto-trebamo-ocekivati-od-novih-mjera-u-borbi-protiv-pusenja-13549. 1/10 ...

Naslovnica odobrena.indd - unizg

practice with similar partner organizations out- side the Republic of ... Pro Bono – Official Newsletter of the Law Clinic of the University of Zagreb Faculty of Law. Ulica Jurja ... homeland, we were greeted with “Dobar dan i do- brodošli” (“Good ...

Grafička tehnologija i audio-vizualna tehnologija - ASOO

lazi se u Gradu Zagrebu (AVT), a podsektora grafičke tehnologije u Grad Zagrebu, ... Grafički programi izvode se u osam škola u Republici Hrvatskoj.

Pregled nezaposlenih lica kojima su odobrena sredstava na ...

29 нов. 2019 ... 6 Boško (Đuro) Beronja. 7 Stefan (Miodrag) Šobić. 8 Čedomir (Mladen) ... 42 Želimir (Savo) Lubura. 43 Kristina (Branislav) Benić. 44 Krstović ...

Popis udruga kojima je odobrena financijska podrška za provedbu ...

paralizom "Srce" Split. Mosećka 62, Split. Osobni asistenti u srcu. 29. Udruga osoba s invaliditetom. "PRIJATELJ" Metkoivć. Sportska 3, Metković Osobni asistent.

okvir za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita ...

je izvješća na obrascu u Word Office formatu, koja su bila pojedinačno ... Osim za praćenje sučelje služi i za izravnu, elektroničku komunikaciju među dionicima. ... osigurati sredstva i mehanizme za automatsku naplatu participacije za ... ma, potaknuti njihovu aktivaciju te olakšati njihovu integraciju ako im zahtjev bude ...

Odobrena sredstva temeljem javnog poziva za podnošenje prijava ...

Tenja. 16944604078. "Pokrenimo djecu odaberimo zdravi način života". 15.993,00 kn. 5.000,00 kn ... Ferivi Višnjevac. 62498489688. Nabavka sportske opreme ...

Evaluacija i odobrena sredstva - Studentski zbor Sveučilišta u Zadru

24 tra 2015 ... Žalbe se šalju fizičkom ili elektronskom poštom ([email protected]). Žalbe pristigle ... Arheologija. Stručni studentski projekt. Nije priložena ...

Opšti uslovi-Fiksna mreža 1 OPŠTI USLOVI PRUŽANJA I ... - Telenor

21 апр 2013 ... Telenor može trajno da zadrži fotokopije dokumenata na ... Telenorovih usluga privremeno isključi/obustavi i obračuna zakonsku zateznu ...

93 FUNKCIONALNA HRANA Funkcionalna hrana ne moçe se ...

11 velj 2011 ... Funkcionalna hrana ne moçe se jednostavno definirati budući da se veliki broj razli itih prehram benih proizvoda moçe svrstati u grupu ...

strategija razvoja grada nova gradiška do 2020. godine - Grad Nova ...

Opća bolnica Nova Gradiška, koja je trenutno pripojena Općoj bolnici "Dr. Josip Benčević" Slavonski. Brod, provodi djelatnosti bolničke, polikliničko-konzilijarne ...

Martina Valenčič, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica Nova ...

16 feb 2020 ... Martina Valenčič, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. Nova Gorica, 16. 2. 2020. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI. Kidričeva 14 ...

broj koji želite pozvati dobija se tako što na broj 3534 dodaje broj lokal

922 Školski Dr Stanimirovic ... 931 Deciji Dr.Matović Dr. Rosic,dr.Janković. 932. 933 Opšta med.sestre dr. Rašić dr Janković ... 990 hirurg i dermatolog sestre.

Naziv predlagatelja Naziv programa Odobrena sredstva 1 ... - HAVC-a

5 svi 2017 ... za učenike i mentore iz OŠ grada Rijeke i riječkog ... Štaltera "Posjet iz Svemira". 10.000,00 ... Tko gleda zlo ne misli – filmska internet stranica.

1 Opšti uslovi korištenja Opšti uslovi korištenja kartice za polaganje ...

kartica za polaganje pazara na transakcijski/nerezidentni račun od strane korisnika kartice (u daljem tekstu: ... usluga, a koji su zaštićeni Zakonom o zaštiti ličnih.

Nova! Nova! - Resonus Classics

Christmas Eve. James Macmillan (b. 1959). 6. Nova! Nova! Ave fit ex eva. Roxanna Panufnik (b. 1968). 7. Alma redemptoris mater *. Cecilia McDowall (b. 1951).

srpski 3 nova nova.qxd - WordPress.com

RAZRED. SRPSKI JEZIK. MATEMATIKA. PRIRODA I DRU[TVO. Prvo izdawe ... imenice *. * pridevi *. * glagoli *. 3. Pravilno prepi{i date re~enice. Dali su ti da li ...

Lista prodajnih mjesta Super Nova partnera - Super Nova kartica

KRALJA PETRA I KARADJORDJEVICA 64. BANJA LUKA. DA. DOTEA DOO PJ BANJA LUKA ... Bijela tehnika i kućni aparati. GAVRILA PRINCIPA, LAMELA 12.

Prodajna mjesta Super Nova na rate - Super Nova kartica

Obuća. TRG KRALJA PETRA I BB. BIJELJINA. NE. PODRUZNICA BIJELJINA 2. Obuća. SREMSKA BB. BIJELJINA. NE. PLANET OBUCA P. BIJELJINA. Obuća.

NOVA GORICA 18. maj 2019 - Športni Klub Twist Nova Gorica

18 maj 2019 ... Vrhunski nastopi ekip na višku slovneske cheerleading sezone, ter udeležba mednarodnih ekip, so garancija za dogodek, ki ga zagotovo ne ...

Hrana

nekatera izbrana živila: mleko, kruh, med, sezonsko sadje in zelenjava. ... izračunal, da sestavine za tradicionalni švedski zajtrk (kruh, jabolko, maslo, sir, kava,.

HRANA I SLOBODA

Paternalizam i libertarijanski paternalizam. Thaler i Sunstein (2003) navode kako je prva kriva predodžba koju ljudi imaju o paternalizmu da osoba koja donosi ...

Funkcionalna hrana

Brinar, Mirjana Kalauz, Dora Grgić, Nikša Turk, Ivana Kraljević, Dunja Rogić, Dina. Ljubas Kelečić, Ana Kunović. • KB Dubrava - Marija Crnčević Urek, Marko ...

HRANA KAO LIJEK

7 lis 2010 ... Upala zubnog mesa. SKORBUT ... za spriječavanje skorbuta 20-. 30 mg/dan ... svinjska mast, slanina, ... infekcija mokraćnih kanala, glavobolja ...

HRANA | FOOD

prstenovi luka u pivskom tijestu. - onion rings in ... BBQ piletina | BBQ chicken. 38,00 kn tost, marinirana piletina, z. salata, čips od slanine, rajčica, kiseli krastavci ...

ZDRAVA HRANA

ZDRAVA. HRANA. Projekt učenika i učiteljica. 1. – 4. razreda. Osnovna škola Matije Vlačića Labin ... Posjet farmi Bio Adria u Čepiću ...

Religija i hrana

7 sij 2007 ... Halal hrana koja je pripremljena s alkoholom postaje haram. Svježe, konzervirano, smrznuto ili ukiseljeno voće i povrće je dozvoljeno.

Hrana u BiH - BHPutovanja.ba

A što se cijena aranžmana ti- če, nemamo u ponudi ništa fiksno, ... predstavljeni GeForce, koji ima oznaku GTX. 650 Ti ... 980 MHz i Boost taktom od 1.033 MHz.

hrana za perad - Fanon

PIL-III-R. 15. 11,4. PRETPROIZVODNA SMJESA ZA PILENKE TEŠKE PASMINE PIL-IV-R. 16. 11,6. SMJESA ZA KONZUMNE NESILICE. KN-L-16,5 16,5. 11,3.

hrana za dolgoživost - Spletnik

Na delavnici : HRANA ZA DOLGOŽIVOST se naučimo, kako na naraven način pomagati ... avtoimune bolezni ( revmatiodni artritis, ščitnica, luskavica, lupus).

hrana za kuniće - Fanon

FANON d.o.o., TSH Petrijanec • tel: 042 714 700 • www.fanon.hr • [email protected] Fanon besplatni info tel. za sve savjete, upite i informacije. 0800-7001.

Untitled - Hrana produkt

Sojin griz. 8,0. Stočna kreda. 1,6. Provit B1-2,5% kokc | 2,5. Ukupno kg. 100. *Sojina pogača-Hrana produkt. Analitički sastav potpune smeše po datoj preporuci:.

Vino i hrana - ZUNS

njegovom preradom: alkoholna pića, sokovi, džem, slatko, suvo grožđe. Pretpostavlja se da je ... Vino pinoa bijelog ima začinsku notu, kremastu voćnost koja ...