Uvjeti korištenja usluge Fiksni i mobilni VPN – Business Trunking - A1

1 lis 2018 ... A1 će u dogovoru s Pretplatnikom za potrebe prikaza broja pozivatelja i za potrebe izrade detaljne specifikacije poziva odrediti jedan telefonski ...

Uvjeti korištenja usluge Fiksni i mobilni VPN – Business Trunking - A1 - Srodni dokumenti

Uvjeti korištenja usluge Fiksni i mobilni VPN – Business Trunking - A1

1 lis 2018 ... A1 će u dogovoru s Pretplatnikom za potrebe prikaza broja pozivatelja i za potrebe izrade detaljne specifikacije poziva odrediti jedan telefonski ...

Uvjeti korištenja Vip mobilni internet (Start, S, M, L, XL ... - A1

1 lis 2018 ... 1. Uvjeti korištenja Vip mobilni internet (Start, S, M, L, XL) podatkovnih tarifa. 1. Potpisom zahtjeva za aktivaciju jednog od Vip mobilni internet ...

Uvjeti korištenja pretplatničkih tarifa Biz Mobilni Net - A1

Za korištenje tarifa Biz Mobilni Net XS, Biz Mobilni Net S, Biz Mobilni Net M i Biz ... Iznos mjesečne naknade tarife „Biz Mobilni Net XS" uključuje 1 GB (1.024 MB) ...

Uvjeti korištenja Iskon. Smart Home usluge Ovim Uvjetima korištenja ...

Smart Home usluge. Ovim Uvjetima korištenja uređuju se odnosi između Iskon Interneta d.d Garićgradska 18,. Zagreb, (dalje: Iskon) i korisnika Usluge. Na sve ...

Uvjeti korištenja podatkovnih opcija na Biz Mobilna i Biz Mobilni Net ...

1 lis 2018 ... Korisnicima poslovnih tarifa Biz Mobilna i Biz Mobilni Net tarifa na raspolaganju su dodatne opcije za podatkovni promet: Biz Opcija 1GB , Biz ...

Uvjeti korištenja pretplatničkih tarifa Mobilni Internet - A1

1 lis 2018 ... Promotivne tarife Mobilni Internet S, Mobilni Internet M, Mobilni ... Korisnik ne može prijeći s A1 na bonove na pretplatničku tarifu ako je u ...

UVJETI KORIŠTENJA TELE2 PROMOTIVNE TARIFE ZA MOBILNI ...

31 sij 2011 ... Provjera trenutne tarife se može napraviti preko Tele2 Mobile partner ili Tele2 Connect aplikacije provjerom stanja računa. 6. Ukoliko je ...

Uvjeti korištenja usluge Omogućavanje korištenja uređaja ... - Tomato

internetu – USB stick) u svim mrežama (dalje u tekstu: Otključavanje uređaja) podrazumijeva da na poseban zahtjev krajnjeg korisnika,putem određene ...

Uvjeti korištenja usluge E-račun 1. Aktivacijom usluge E ... - Tele2

28 ruj 2016 ... Korisnici koji aktiviraju Uslugu neće primati račun u papirnatom obliku na adresu za primanje računa. 2. Uslugu je moguće koristiti putem Moj ...

Uvjeti korištenja pretplatničkih podatkovnih tarifa Mobilni ... - HT Eronet

1 tra 2016 ... 14. U slučaju prijenosa Ugovora bilo koje od Tarifa na drugu platežno odgovornu osobu, prenose se i sve ugovorne obveze, odnosno.

Uvjeti korištenja Tele2 tarifa za mobilni internet uz pretplatu 1 ...

Potpisom Zahtjeva za aktivaciju jedne od Tele2 mobilni internet (S, M, L i XL) ili Tele2 ... Dozvoljene promjene tarife na nove tarife u Tele2 ponudi određene su ...

Uvjeti korištenja Tele2 tarifa za mobilni internet uz ... - CARNet

Uvjeti korištenja Tele2 tarifa za mobilni internet uz pretplatu. 1. Potpisom Zahtjeva za aktivaciju jedne od Tele2 mobilni internet (S, M, L i XL) ili Tele2 CARNet (M ...

Uvjeti korištenja tarifne opcije Mobilni internet DOKUP ... - HT Eronet

Aktivacijom tarifne opcije Mobilni Internet dokup 150MB ili ... Super 15/25/35/50/80/Vip i Super Family ... trajanja opcije koji je definiran službenim cjenikom HT.

Uvjeti korištenja tarife Mobilni internet Start za bonove 1 ... - Tele2

1 ruj 2016 ... Aktivacijom Tele2 tarife Mobilni internet Start (u daljnjem tekstu: Tarifa), Tele2 ... http://mbb.tele2.hr informacije o stanju računa i raspoloživom ...

Uvjeti korištenja tarifnih modela Business START, Business ... - A1

1 lis 2018 ... EXPERT moguće je uključiti sljedeće opcije: Opcija sve mreže 30 min, ... EEA minute 240, Opcija međunarodne EEA minute bez limita, Opcije ...

Uvjeti korištenja Usluge - Tomato

Tomato kompleta, dodatne opreme i Tomato bonova. (dalje u tekstu: “Proizvodi” ... Tomato služba za korisnike nadležna je za slučajeve neisporučenog iznosa ...

uvjeti korištenja !hej usluge - HT Eronet

1) Utipkavanjem kombinacije *123*14-znamenkasti broj s !hej bona# i pritiskom tipke za poziv. Na ovaj ... !hej bon od 30 do 39 KM - 120 dana, ... hitne službe.

Uvjeti korištenja usluge E-račun

... osnovnim korisnicima osobnih kartica izdavatelja PBZ Carda. Uslugu E-račun moguće je aktivirati unutar on-line usluge PBZ Carda (My Account, odnosno ...

Uvjeti korištenja Vip ADSL usluge - A1

1 lis 2018 ... U slučaju da je u Vip ADSL uslugu uključena telefonska usluga u ... Uvjeti korištenja e-mail usluge definirani su Uvjetima korištenja Business e-mail ... U slučaju da A1 od Pretplatnika zaprimi prigovor na kvalitetu navedene.

Uvjeti korištenja A1 usluge na bonove

1 lis 2018 ... Daljnje obnavljanje A1 računa na bonove putem A1 bona moguće je na ... Rok uporabe A1 računa na bonove teče od trenutka obnove računa.

Uvjeti korištenja usluge A1 webshop

Registracija korisnika nije obavezna da bi korisnike odradio Webshop kupovinu. Registracija ... daje izričitu suglasnost da A1 Hrvatska može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati ... elektroničko plaćanje PayPal.

Uvjeti korištenja B.net internet usluge - A1

1 lis 2018 ... 1) Internet usluga omogućava stalni pristup internetu, a dostupna je kao “Flat rate usluga” - usluga s fiksnom mjesečnom naknadom za pristup ...

uvjeti korištenja h1 usluge televizije - H1 Telekom

... korištenja reguliraju uvjete pružanja usluge trgovačkog društva OT-Optima Telekom ... broj puta. Društvene mreže - Korisniku usluge TELEVIZIJE omogućen je ... besplatni broj Službe za korisnike (0800 05 05), nakon čega će H1 pokrenuti ...

Uvjeti korištenja usluge Limit potrošnje - A1

1 lis 2018 ... Usluga Limit potrošnje je dostupna A1 pretplatnicima (privatnim i poslovnim korisnicima, mobilnih i fiksnih, govornih i podatkovnih tarifnih modela) osim korisnika Vip Ideal ... Korisnici fiksnih tarifnih modela (Homebox i Officebox, ITS i ADSL ... Privatni pretplatnik svoj aktualni limit potrošnje može provjeriti ...

Uvjeti korištenja usluge Osiguranje zaslona

Ugovaratelj osiguranja. Ugovaratelj ovog osiguranja svaka je fizička i/ili pravna osoba koja ima zasnovan pretplatnički odnos s Tele2 d.o.o., Zagreb, Ulica grada.

Uvjeti korištenja usluge Šalji gige - A1

1 lis 2018 ... Podatkovni promet koji korisnik dobije putem usluge Šalji gige nije moguće dijeliti dalje, a isti je moguće koristiti do kraja mjeseca/obračunskog ...

UVJETI KORIŠTENJA USLUGE „ne čekam“ - necekam

uvjete korištenja i Politiku zaštite osobnih podataka. Ako Primatelj usluge želi koristiti uslugu „ne čekam“ od kuće, te se naručuje na pregled putem SMS poruke ...

pdf Uvjeti korištenja paketa HBO GO za pretplatnike bonbon usluge ...

1 velj 2019 ... Aktivacijom paketa HBO GO bonbon korisnik (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove. Uvjete korištenja paketa HBO GO za pretplatnike ...

uvjeti korištenja usluge ip televizije - Optima Telekom

1 tra 2017 ... ostale dodatne usluge, a sukladno službenom Cjeniku Optima. Ukoliko ... Osnovna provjera dostupnosti usluge nije jamstvo da će instalacija ...

Uvjeti korištenja usluge Putne minute SVIJET - A1

1 lis 2018 ... Usluga Putne minute SVIJET dostupna je za uključenje A1 poslovnim korisnicima (osim korisnika tarifa Vip Ideal,. Smart gate, Smart SMS) na ...

Uvjeti korištenja Paketa za pretplatnike bonbon usluge 1 ...

Pakete za pretplatnike bonbon usluge (u daljnjem tekstu: Paketi) kao trajnu ponudu ... (Cjenik za bonbon korisnike) uz plaćanje iznosa naknade paketa također ...

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA USLUGE ONLINE KUPOVINE NA WEB ...

Online kupnja: ostvarivanje kupnje proizvoda putem www.abrakadabra.com;. Maloprodajna cijena je cijena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je u ...

Uvjeti korištenja usluge SMS sponzor za pretplatnike 1. SMS ... - Tele2

razmakom te ključno slovo za odgovarajuću opciju automatske nadoplate T ... Automatska tjedna nadoplata prepaid računa ponavlja se svakih 7 dana od ...

Uvjeti korištenja IPTV usluge - Optima Telekom

1 tra 2017 ... (2) Usluga IP televizije (IPTV) podrazumijeva isporuku video, audio, ... dok je kod O3 flat i O3 premium cijena najma IPTV prijemnika uključena ...

Uvjeti korištenja Tomato usluge za korisnike bonova

29 ožu 2019 ... vrsta usluge GSM telefonije koja se obavlja pomoću Tomato kartice, Tomato bona i Tomato korisničkog računa. Tomato kartica je SIM kartica ...

Uvjeti korištenja usluge Izravno terećenje SEPA - A1

1 lis 2018 ... redovnih kanala plaćanja (internet bankarstvo, poslovnice banaka, uplata na A1 prodajnom mjestu ili ostalim platnim mjestima) do kraja ...

Uvjeti korištenja usluge SOS kredit za A1 korisnike na bonove

1 lis 2018 ... Usluga se može aktivirati pritiskom na tipku 1 na govornom automatu ili se može utipkati kombinacija *111*01# i potvrditi tipkom za pozivanje.

UVJETI KORIŠTENJA USLUGE “MOJA MELODIJA” 1 ... - Tele2

putem wap stranice: wap.mojamelodija.tele2.hr, putem slanja SMS poruke sadržaja „Da“ na besplatni broj 13505, biranjem kombinacije *105# (potom 1, pa 1) ili ...

Uvjeti korištenja usluge Prebaci kune - Simpa

20 ožu 2015 ... Usluga Prebaci kune (dalje u tekstu: Usluga) omogućuje Simpa korisnicima - privatnim i poslovnim korisnicima bonova javno dostupne ...

pdf Uvjeti korištenja Tjednih paketa bonbon usluge na bonove 419.7 ...

10 svi 2019 ... „Tjedni flat“ mogu aktivirati i korisnici bonbon Internet tarife. ... komunikacijskoj mreži (Cjenik za bonbon korisnike) uz plaćanje iznosa naknade ...

Uvjeti korištenja Internet opcija za pretplatnike Tomato usluge

Provjera stanja potrošenih MB moguća je slanjem SMS poruke sadržaja „?" na broj 13444. 6. Nakon što Korisnik iskoristi količinu podataka uključenu u naknadu ...

Uvjeti korištenja usluge pristupa Tomato Službi za korisnike

1 lis 2018 ... 0800 092 092 – besplatni broj Tomato Službe za korisnike na kojem se ... Tomato Služba za korisnike također je dostupna i za usluge koje nisu ...

Uvjeti korištenja usluge „Obnova A1 računa na bonove putem SMS ...

1 lis 2018 ... Za dobivanje mPIN-a potrebno je poslati SMS poruku ... i A1 pretplatnicima vlasnicima Eurocard/MasterCard, American Express, Diners ili VISA kartice, A1 Hrvatska omogućuje obnavljanje A1 računa na bonove slanjem SMS ...

Uvjeti korištenja usluge Roaming surf podatkovnih paketa - A1

1 lis 2018 ... Za ostvareni paketni prijenos podataka u mreži Roaming operatera koji nije Vodafone partner ili se ne nalazi unutar zemalja članica EEA ...

Uvjeti korištenja usluge plaćanja digitalnih sadržaja u ... - bonbon

19 lip 2019 ... HT, Simpa, Bonbon i poslovni korisnici bonova. Naplata digitalnih sadržaja putem Usluge za Korisnike bonova vrši se izravnim terećenjem.

Uvjeti korištenja usluge Neosalon 1. Predmet uvjeta ... - Superius

Predmet uvjeta korištenja. Predmet ovih uvjeta korištenja (dalje: Uvjeti) je usluga koju pruža Superius d.o.o. OIB 88456877305,. Ćirilometodske družbe 1, Pula, ...

pdf Uvjeti korištenja paketa Moćni noćni bonbon usluge na bonove ...

15 ožu 2016 ... Korisnik može provjeriti stanje svih minuta, poruka i MB-a iz paketa slanjem besplatnog SMS- a sadržaja „stanje“ na broj 13977 ili korištenjem ...

Uvjeti korištenja Internet opcija za korisnike bonova Tomato usluge

30 lip 2019 ... iznosa naknade ili je istekao rok upotrebe Tomato računa opcija će biti automatski deaktivirana. Prilikom ... Provjera stanja potrošenih MB ...

Opći uvjeti korištenja usluge Addiko Mobile mobilnog bankarstva za ...

Addiko Bank d.d., Sjedište Zagreb, Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Info-telefon: 0800 14 14, F: 385 1 6007 000, www.addiko.hr, ...

UVJETI KORIŠTENJA TELE2 KNOCK-OUT BUSINESS POSLOVNIH ...

Ugovor o korištenju Tele2 Knock-out Business tarifa sklopljen je u trenutku ... Od podnošenja zahtjeva za produljenje ugovora i promjenu tarife iz Tele2 Tarifa u ... raskine Ugovor prije isteka obveznog trajanja pojedinačnog pretplatničkog ...

UVJETI KORIŠTENJA TELE2 START BUSINESS, UNLIMITED ...

8 tra 2013 ... poslovni korisnik (dalje: poslovni korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Tele2 poslovnih tarifa Start Business. 50, Unlimited Business 100, ...

Opći uvjeti korištenja Erste Smart Cash usluge za Poslovne subjekte

8 stu 2018 ... Erste Smart Cash uređaj - je samouslužni uplatni uređaj za prihvat papirnatog i kovanog domaćeg novca instaliran u poslovnici Erste Banke.

Uvjeti korištenja usluge Microsoft Office 3651 (dalje u tekstu ... - Tele2

24 velj 2017 ... opisan u Prilogu 1. Korisnik je upoznat i prihvaća da temeljem Ugovora o korištenju Usluga određena prava ... Istek ili prekid Online usluge.

Uvjeti korištenja Male tarife (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja ... - Tele2

6 velj 2020 ... razgovora, sve dodatne minute se naplaćuju po cijenama utvrđenim Tele2 Cjenikom za Tarifu, istovjetno svim ostalim uslugama koje nisu ...

Opći uvjeti korištenja usluge eRačun putem Addiko EBank i Addiko ...

Addiko Bank d.d., Sjedište Zagreb, Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Info-telefon: 0800 14 14, F: 385 1 6007 000, www.addiko.hr, ...

Opći uvjeti korištenja Erste Smart Cash usluge za ... - Erste Group

8 stu 2018 ... Erste Smart Cash uređaj - je samouslužni uplatni uređaj za prihvat papirnatog i kovanog domaćeg novca instaliran u poslovnici Erste Banke.

Ponuda za korišćenje usluge Mobilni Internet koja važi od 01.09 ...

1 сеп 2019 ... Pretplata se obračunava proporcionalno broju dana u obračunskom periodu ... besplatnog korišćenja HBO Go aplikacije/portala tokom prvih 12 ...

Uvjeti korištenja OPĆI UVJETI KUPNJE I ... - ZagrebParking

Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Zagrebparking (dalje u tekstu: ... Nakon besplatnog preuzimanja aplikacije s odgovarajuće internet trgovine (Google ...

Cjenovnik korištenja usluge LOGO! BIZ NET - Logosoft

1 svi 2018 ... BIZ. NET i LOGO!BIZ Phone pakete koji je usmjeren prema Office365 servisima je besplatan. 1.1. Tarifni modeli. TARIFNI. MODEL. MJESEČNA.

Cjenovnik korištenja usluge mobilna telefonija - Logosoft

10 kol 2016 ... 0,043. Numeracije 091 5xx xxx, 091 6xx xxx, 091 7xx xxx, 091 8xx xxx i 091 4xx xxx poruka. 0,077. Numeracija 091 0xx xxx poruka besplatno.