Hrvatske spisateljice 20. i 21. st. - UniZD

novije hrvatske književnosti, kada se ono i zašto uklapalo u vladajuću ... 12 Asocijativna autobiografija Julijane Matanović u djelu Zašto sam vam lagala? 2. 13.

Hrvatske spisateljice 20. i 21. st. - UniZD - Srodni dokumenti

Hrvatske spisateljice 20. i 21. st. - UniZD

novije hrvatske književnosti, kada se ono i zašto uklapalo u vladajuću ... 12 Asocijativna autobiografija Julijane Matanović u djelu Zašto sam vam lagala? 2. 13.

Regionalna geografija Hrvatske I - UniZd

... stečena znanja iz metodskih jedinica Geografije Hrvatske: geografski položaj, prostorni obuhvat, veličina, prirodno-zemljopisna obilježja (klima, reljef, vode, ...

Povijest hrvatske etnologije - UniZd

15 lis 2019 ... 1. Uvodno predavanje: Uvod u povijest etnološke misli u Hrvatskoj (15.10). 2. Protoetnografija: humanizam, renesansa i prosvjetiteljstvo (22.10.).

Mediteranska konkurencija Hrvatske na ... - Repozitorij UNIZD

19 ruj 2016 ... Ako govorimo o značenju Mediterana u svijetu, mediteranska regija je ... atraktivni pejsaži, autohtona i hortikulturno njegovana vegetacija,.

Razvoj i tijek turizma Hrvatske od kraja 2 ... - Repozitorij UNIZD

Promjene u turističkom tržištu i razvoj inozemnog turizma u Socijalističkoj republici. Hrvatskoj 13. 3.2. Turistička ponuda i potražnja u socijalističkoj Hrvatskoj .

Križari i hrvatske zemlje (1096. - 1270.) - Repozitorij UNIZD

Četvrti križarski rat (1202. – 1204.) . ... Propovjedna kampanja za Četvrti križarski rat bila je organizirana putem tri posrednika: papinskih legata, mjesnih biskupa ...

početci simbolike s osvrtom na prostor hrvatske - Repozitorij UNIZD

25 ruj 2019 ... Slika 8: Venera s rogom iz Laussela (I.RUKAVINA, 2012, 59.) Prema Mithenu ... naglašenim oblinama iz Willendorfa u Austriji. Potonja je ...

Latenska vojna oprema na tlu središnje Hrvatske - Repozitorij UNIZD

28 ruj 2017 ... Slika 1. Rekonstrukcija latenskog ratnika iz groba LT 2 (Zvonimirovo – Veliko Polje) ... (Croatia), u: Halina Dobrzanska, Vincent Megaw, Paulina Poleska ... TOMIČIĆ, Ž., 1999 – Željko Tomičić, Panonski periplus – arheološka ...

Flora Hrvatske 2 Baranjski jelen 30 Vinkovčani prvi ... - Hrvatske šume

Špilja Modrič, geomorfološki spomenik prirode. Ugroženi cretovi i biljke mesožderke. Šumovitim Lastovom, uzduž i poprijeko. 20 – 21 Uz mnoštvo vrhunskih ...

Dvorski protiv Hrvatske - Ured zastupnika Republike Hrvatske pred ...

20 lis 2015 ... sudu Republike Hrvatske protiv presude prvostupanjskog suda. Žalio se, ... 108., 21. rujna 2006.; Maresti protiv Hrvatske, br. 55759/07, st.

Brojenje prometa na cestama Republike Hrvatske ... - Hrvatske Ceste

BROJENJE PROMETA NA CESTAMA REPUBLIKE HRVATSKE GODINE 2011. - sažetak. 1. UVOD. Učinkovito planiranje cestovne mreže te kratkoročne i ...

Ugovor između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske

Programski kanali, elektroničke publikacije i glazbena proizvodnja HRT-a........ Radijski ... Audio i audiovizualne usluge na zahtjev.......... Multimedijska ...

99 krš hrvatske geografski pregled i značenje - Hrvatske vode

GEOGRAFSKI PREGLED. I ZNAČENJE ... koncizno i dobro su ilustrirane. U 6. poglavlju ... 3) Koliko je relativno značenje otapanja snijega i leda u usporedbi s ...

Hrvatske autoceste - Vlada Republike Hrvatske

autoceste d.o.o. (HAC) i Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. (ARZ):. Ove poslove za ... odmorišta „Sredanci sjever11 i odmorišta „Nova Gradiška Dragalić sjever11).

Hrvatske šume - Vlada Republike Hrvatske

Hrvatske šume d.o.o. Troslojno organizirano trgovačko društvo: Direkcija – 16 Podružnica – 169 šumarija. Strategija. Gospodarenje šumama u skladu sa ...

Hrvatske vode - Vlada Republike Hrvatske

1 sij 2020 ... PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ... O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA. ZA 2020. ... 2020.): Krk, Varaždin, Varaždinske. Toplice ...

strateški plan vlade republike hrvatske - Vlada Republike Hrvatske

odnosno ureda. To su sljedeći uredi: Vlada Republike Hrvatske, Ured predsjednika. Vlade Republike Hrvatske, Ured za udruge, Ured zastupnika Republike ...

priznanja saveza izviđača hrvatske - Savez izviđača Hrvatske

Limarska radionica LIM, Osijek. 41. Pivovara doo Osijek. 42. Ravnateljstvo civilne zaštite MUP RH. 43. MO Lijeva Obala Drave. 44. Zaštitainspekt d.o.o. Osijek.

Strategija razvitka Republike Hrvatske - Vlada Republike Hrvatske

porasta broja umirovljenika, povećan je udjel izdataka za mirovine u ... par godina koncipirao određeni broj malih programa zapošljavanja za ... mirovinama, potrebno je na prikladan način integrirati u sustave socijalne sigurnosti, pa tako ... 98.983. 121.523. 159.453 125.421 224.292. Krediti za branitelje i stradalnike.

Ustav Republike Hrvatske - Ustavni sud Republike Hrvatske

Pročišćeni tekst Ustava Republike Hrvatske obuhvaća: - Ustav Republike Hrvatske koji je stupio na snagu danom proglašenja 22. prosinca 1990. ("Narodne ...

sindikata policije hrvatske - Sindikat policije Hrvatske

12 sij 2016 ... ugovore, koriste pogodnosti kartice Union4you, pogodnosti kod registracije vozila, te niz drugih pogodnosti dogovorenih kod lokalnih trgovina.

JPD - UniZd

Pomoćne povijesne znanosti – obavezni kolegij za ... posebno pri izučavanju starije povijesti, bez kojih se iz izvora ne bi mogla izvući povijesna stvarnost.

jadran - UniZd

STJECANJE AKADEMSKOG STUPNJA DOKTORATA ZNANOSTI,. DIPLOMA I PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI. 22. STJECANJE I GUBITAK STATUSA ...

Dijalektologija - UniZd

1.7.Očekivani broj studenata na predmetu. 20. 1.3. Naziv predmeta. Dijalektologija. 1.8.Nositelj predmeta. Doc. dr. sc. Ante Jurić. 1.4. Bodovna vrijednost (ECTS).

Proizvodnja - UniZd

19 tra 2007 ... zakon opadajućih graničnih prinosa kaže da će se sa svakim dodatnim jediničnim povećanjem nekog inputa, dok su ostali inputi fiksni, dostići ...

Pomorstvo - UniZd

Posebno su se isticali Egipat, a zatim Feničani, Krećani i naposlijetku. Grci, koji su razvili cijelu strategiju talasokracije (Plutarh: Navigare necesse, vivere non ...

Distribucije - UniZd

Teorijske distribucije za kontinuiranu varijablu jesu : normalna. (Gaussova) Studentova t distribucija F distribucija. (Gaussova), Studentova t-distribucija, ...

Talijanski 2 - UniZD

TALIJANSKI JEZIK II. Šifra. IKP212 ... Talijanski/hrvatski. Preduvjeti ... J. Jernej, TALIJANSKA KONVERZACIJSKA GRAMATIKA, Školska knjiga , Zagreb,. 2005.

D rugaobavijest - UniZd

21 lis 2017 ... CENTAR ˝STJEPAN MATIČEVIĆ˝. AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE i. MEDNARODNI IZOBRAŽEVALNI CENTER, LJUBLJANA.

Natječaj - UniZd

17 srp 2018 ... Upisi pristupnika u prvu godinu jednopredmetnih redovitih i izvanrednih diplomskih sveučilišnih studija koji su ostvarili pravo upisa obavljat će ...

Fiziologija - UniZd

23 stu 2018 ... tekućina: građa nefrona, glomerularna filtracija i tubularna reapsorpcija, regulacija acidobazne i elektrolitne ravnoteže bubrezima, ...

Dijetetika - UniZd

18 sij 2001 ... Živković R. Dijetetika, Zagreb; Medicinska naklada, 2002. Katalinić V, Temeljna znanja o prehrani, Skripta Sveučilišta u Zagrebu, 2007.

motivacija - UniZd

Stvar (hrana, odjeća). • Situacija (spavanje putovanje. • Aktivnost(spavanje, igra rad). ○ Završetkom jednog ciklusa, otvaraju se vrata za nove potrebe i motive ...

Brodarstvo - UniZd

veliki jedrenjaci. Najveći, francuski jedrenjak France, izgrađen je 1911. i bio je dug nešto manje od 128 m. • Godinu kasnije, 1912., izgrađen je prvi morski brod ...

završni rad - UniZd

Izjava o akademskoj čestitosti (jedna umetnuta u rad, nakon naslovne stranice i druga potpisana od strane studenta). - Izjava o pohrani završnog rada u Digitalni ...

Untitled - UniZD

10 srp 2012 ... GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA / Editor in Chief ... Njihova važnost počiva na činjenici kako su isti integralni dio ... administraciji) i neposredni pritisak (ekonomski, politički i socijalni) rasta poreza čije se koristi tek ... Adriatica.net, American Express i PBZ, Diners Club HAK, Erste MasterCard ELLE i.

Otorinolaringologija - UniZD

16 lis 2018 ... Obvezna literatura. Mladina R. Otorinolaringologija: udžbenik Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Zagreb, Školska knjiga 2008. Skitarelić N ...

Ekleziologija - UniZd

Ekleziologija. 1.8. Nositelj predmeta. Doc. dr. sc. Elvis Ražov. 1.4. Bodovna vrijednost (ECTS). 3. 1.9. Suradnici. Mr. sc. Marinko Duvnjak. 1.5. Status predmeta.

pravilnik - UniZd

sastavnice Sveučilišta evaluirat će svaka sastavnica Sveučilišta za sebe, a Senat, na temelju mišljenja. Povjerenstva za unaprjeĎivanje kvalitete, za cijelo ...

Dvopredmetni - UniZd

razredima osnovne škole (od 5. do 8. razreda), obavezni predmet tijekom četverogodišnjega ... Zadaci i obveze studenata. 2. ... Mjesno i pojasno vrijeme.

okoliša - UniZD

Negativni utjecaj prometa na okoliš je vrlo jak i jasno je da sadašnji prometni sustavi nisu održivi u odnosu na okoliš. ○ Promet je zbog uporabe fosilnih goriva ...

Na temelju čl - UniZd

8 ožu 2012 ... obavljati i druge poslove odnosno radne zadatke, prema rasporedu neposrednog voditelja. Poslovi odnosno radni zadaci mogu se obavljati na ...

Preuzmi - UniZd

11 lip 2017 ... rimska država, za razliku od privatnog zemljišta) koje država može ... A. Kurilić, Obitelj u ranorimskoj Liburniji, Radovi Filozofskog fakulteta u ...

Mikroekonomija - UniZd

NAZIV PREDMETA. MIKROEKONOMIJA. Šifra ... Mikroekonomija, Zagreb: MATE (peto izdanje). Dopunska literatura: ... Kontakt informacije [email protected]

croatia - UniZd

ha assicurato un progresso veloce ad un¢economia versatile, fino alla fine della seconda guerra mondiale dominata dal ... Opatija, Hrvatsko geolośko druśtvo ...

ovdje - UniZd

16 velj 2018 ... 18:00. 20:00 Galješki jezik II. Alejandro Martínez Vice. SK-bibliotek. 398. 3-sri. 8:00. 10:00 Španjolska gramatika II (LV). Elena Romero López.

Seminarski rad - UniZD

7 lis 2014 ... Marijana Ražnjević Zdrilić, nadopunjene dijelom sadrţaja obvezne literature kolegija Uvod u akademsko pisanje i jezična kultura te Pravilima.

natje č aj - UniZd

https://websc.unizd.hr/sc/5/login/student, (“Obrazac A” student treba popuniti nakon ... iz sustava E-MATICE o statusu školovanja braće i sestara putem aplikacije.

MAST - UniZd

Ketonska tijela. • normalni međuprodukti razgradnje masti. • nastaju u malim količinama. • kod unosa male količine ugljikohidrata, ili kod lošeg iskorištavanja ...

sposobnosti - UniZd

mišljenje, sposobnost zaključivanja, baratanje pojmovima, ... Test se sastojao od 30 heterogenih zadataka. ... brzina i točnost apstraktnog rezoniranja.

Menadžment - UniZd

materijalnih resursa, kako bi se postigli određeni ciljevi (Z. Cerović: “Hotelski menadžment”, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija, 2003., str. 3.).

Naratologija - UniZd

29 velj 2020 ... Osim toga, budući da naratologija danas više nije samo jedna teorija, nego više kompleksan sustav raznorodnih teorija, a usto i metoda koja ...

Projiciranje - UniZd

▫zrake projiciranja su okomite na ravninu projekcije (crtanja). ▫projekcija predstavlja ... Primjer pogrešnog smještaja bokocrta uz tlocrt (a) i pogrešnog smještaja ...

liburna - UniZD

6 ožu 2014 ... hozentregeri (Hosenträger), kinderbet (Kinderbett), kulturtreger (Kulturträger), lederjakna (Lederjacke), ligenštul/ligeštul (Liegenstuhl), ...

Talijanski 1 - UniZd

lingua e civiltà italiana, V.B.Z. Zagreb, 2008., str. 2. J. Jernej, TALIJANSKA KONVERZACIJSKA GRAMATIKA, Školska knjiga , Zagreb,. 2005. Dopunska literatura ...

Morfologija - UniZd

X vježbe on line u cijelosti mješovito e-učenje. X samostalni zadaci multimedija i ... od morfema? ▻ Navedite sve morfeme morfa –ove u rečenici Vidim stolove.

Svjetionici - UniZd

29 lis 2015 ... Premudu, Ist, Silbu, Olib, Molat, Dugi otok, Pag, Vir, ... Splitski akvatorij - Vis - Palagruža (Diomedov otok) - ... Otočić Daksa (Dubrovnik), 1872.

PODUZETNIŠTVO - UniZd

poduzetništvo razvrstali u šest osnovnih škola poduzetništva, svaka od njih nudi svoj pogled na poduzetnički proces i ključne. Osobine poduzetnika. Tih šest ...

grafen - UniZd

18 ruj 2015 ... Hibridizacija orbitala. Dijamant. ➢ Sp3 hibridizacija. Page 9. Grafit. Hibridizacija orbitala. ➢ Sp2 hibridizacija ...

Ekonomija - UniZd

1 lis 2019 ... Redovni studenti su dužni aktivno sudjelovati na ukupno 70 % predavanja i vježbi, te redovito izvršavati i predavati dodijeljene zadatke.