8Ženski lik u hrvatskoj književnosti

Ženski lik u hrvatskoj postmodernoj književnosti; I. Vrkljan: Svila, škare, Marina ili o biografiji, L. Kaštelan: Adagio, J. Matanović: Zašto sam vam lagala (5 sati).

8Ženski lik u hrvatskoj književnosti - Srodni dokumenti

8Ženski lik u hrvatskoj književnosti

Ženski lik u hrvatskoj postmodernoj književnosti; I. Vrkljan: Svila, škare, Marina ili o biografiji, L. Kaštelan: Adagio, J. Matanović: Zašto sam vam lagala (5 sati).

Bog u novijoj hrvatskoj književnosti

ćaju i druga religiozna gledišta: skepticizam i agnosticizam, sum- nja i(li) ... Hrvatska je moderna stoga, ponirući u kompleksnu sloje- vitost religioznog fenomena ...

POSTMODERNIZAM U HRVATSKOJ SUVREMENOJ KNJIŽEVNOSTI

KLJUČNE RIJEČI: Postmodernizam, hrvatska suvremena književnost, marksistička kritika, poststrukturalizam, „Putovanje u srce hrvatskog sna“, tijelo, identitet, ...

PETNAESTO STOLJECE U HRVATSKOJ KNJIZEVNOSTI

Rafo BogiSic. 1. Petnaesto stoljece u hrvatskoj knjizevnosti predstavlja jedno sasvim ... tipa, novih tema i ideja, novog zivotnog koncepta: knjizevnost renesanse.

MASKERATA U HRVATSKOJ RENESANSNOJ KNJIŽEVNOSTI

25 ožu 2014 ... kojih je najpoznatiji Ranjinin zbornik. 32 Usp. Bogdan 2008: 637. U odnosu na prethodna izdanja Držićevih djela u ovome iz 1965. godine ...

BASNA U HRVATSKOJ DJEČJOJ KNJIŽEVNOSTI

Sadržaj. 1. UVOD . ... basni po uzoru na Ezopa i Fedra a to je pjesma u kojoj pripovijeda kako je pastir zimi doveo kući „divjega človjeka“, zatim ... Ti prozni tekstovi su kratki i jedinstveni u nejedinstvenosti (Crnković, Težak,. 2002:230-237).

Programi i manifesti u hrvatskoj književnosti

Antun Gustav Matoš: Književnost i književnici. 187 ... Antun Branko šimić: Namjesto svih programa. 245. Miroslav ... Odatle neizmjerna važnost biografija, aneg·.

renesansa u svjetskoj i hrvatskoj književnosti

Doba humanizma i renesanse jedno je od obilježja koje označavaju prelaz iz srednjeg u novi vijek. Na tim novim shvatanjima i osjećanjima razvila se sva.

mariološki sadržaji u hrvatskoj književnosti

pjesmama Zdravo budi Marijo, O Marija, Božja mati, U se vrime godišća i Šibenska molitva. Drugi pravac obilježava hrvatsku marijansku umjetničku poeziju i ...

Iz povijesti dječje književnosti u Hrvatskoj

najpopularnija dječja knjiga u idućih sto godina. ... hrvatska dječja književnost. ... neprijeporno jedan od najomiljenijih romana hrvatske dječje književnosti. Po.

RAZDOBLJE ROMANTIZMA U HRVATSKOJ KNJIZEVNOSTI

sve sto prethodi romantizmu nakon srednjeg vijek<1) i romantizam, koji da jos uvijek traje, varirajuci svoje pojavne oblike i pravce kroz 19. i 20. stoljece. Zbog.

maskerata u hrvatskoj književnosti - darhiv

„Ako nam kulturalni studiji govore da značenje književnoga teksta moramo ... u nekim zemljama, dobili status prosjaka, lutalica, nomada i vagabunda svake.

judita u hrvatskoj književnosti - FFOS-repozitorij

posebnim osvrtom na ep Judita Marka Marulića te dramske obrade Judite, ... http://biblija.ks.hr/knjiga.aspx?g=18 (posljednji put posjećeno 18. siječnja 2019.).

maskerata u hrvatskoj književnosti - Faculty of Humanities and ...

„Ako nam kulturalni studiji govore da značenje književnoga teksta moramo ... u nekim zemljama, dobili status prosjaka, lutalica, nomada i vagabunda svake.

LJUBAV KAO KNJIŽEVNA TEMA U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI ...

Tema ovog završnog rada je ljubav kao motiv u hrvatskoj književnosti realizma na izabranim primjerima. Hrvatski realizam kao književna epoha javlja se u ...

Odraz indijske kulture u hrvatskoj književnosti

U prijevodu Vesne Krmpotić izlaze i Pjesme darovnice92 bengalskog pjesnika Tagorea i poznata Kamasutra.93 Kamasutra, što znači "Knjiga želje", napisana je ...

predodžba o obitelji u hrvatskoj književnosti 16. i 17. stoljeća

usredotočiti na analizu nekoliko odabranih književnih opusa (Marin Držić, Mavro. Vetranović, Nikola Nalješković i Ivan Gundulić), odnosno, nekoliko odabranih.

maskerata u hrvatskoj renesansnoj književnosti - darhiv

25 ožu 2014 ... kojih je najpoznatiji Ranjinin zbornik. 32 Usp. Bogdan 2008: 637. U odnosu na prethodna izdanja Držićevih djela u ovome iz 1965. godine ...

slika turaka u ranonovovjekovnoj hrvatskoj književnosti - Repozitorij ...

18 pro 2015 ... Pavao Ritter Vitezović: Odiljenje sigetsko. ... dok Trublja slovinska Vladislava Menčetića i Odiljenje sigetsko Pavla Rittera Vitezovića.

Petzoldovi modeli fantazmatskoga u hrvatskoj književnosti moderniteta

Modernitet je razdoblje u hrvatskoj književnosti koje obuhvaća vrijeme od 1914. do 1968. ... ipak moguće; drugo obuhvaća karakteristike znanstvene fantastike.

Socijalistički realizam u hrvatskoj i ruskoj književnosti - darhiv

Zbog slabe ukorijenjenosti socijalističkog realizma u književnosti te nedostatka ... Promjene u europskoj kulturnoj politici početkom dvadesetog stoljeća.

antonimi u hrvatskoj književnosti na primjeru pripovijedaka antuna ...

jednu od triju različitih vrsta značenjskih opreka, uz komplementarnost i konverziju (Šarić. 2007: 192). 4. KNJIŽEVNIK ANTUN GUSTAV MATOŠ. Antun Gustav ...

Kultura i civilizacija Indije u hrvatskoj književnosti od 13. stoljeća do ...

U prijevodu Vesne Krmpotić izlaze i Pjesme darovnice92 bengalskog pjesnika Tagorea i poznata Kamasutra.93 Kamasutra, što znači "Knjiga želje", napisana je ...

mjesto epike u hrvatskoj renesansnoj književnosti u dubrovniku

27 stu 2006 ... pomoći procjeni doprinosa hrvatske književne renesanse u ... književna vrsta odnosno hrvatska renesansna književnost u cjelini obavljala.

ambivalentna slika žene u hrvatskoj književnosti 17. stoljeća

8 svi 2015 ... U nas je najvažniji autor melodrama Junije Palmotić, a motivi su u njima klasični, renesansni i domaći.1 U navedenim je djelima riječ o ženskim ...

Socijalistički realizam u hrvatskoj i ruskoj književnosti: komparativna ...

Katedra za noviju hrvatsku književnost. Katedra za rusku književnost. Ak. god. 2015/2016. Socijalistički realizam u hrvatskoj i ruskoj književnosti: komparativna ...

josip kozarac u hrvatskoj dječjoj književnosti - Srce

pohodu, Slavonska šuma, u crtici Priegor i kao posebna cjelina. Priče djeda Nike. (Hranjec 2009: 353). Dakle, razmatramo obimom neveliko djelo koje ne ...

Secesija i Moderna u hrvatskoj književnosti ... - FFOS-repozitorij

Vojnovićev verizam i Gjalskijev artizam. U ovom ćemo poglavlju, na isti način kao u prethodnom, usporedno analizirati dramski i epski, kraći prozni predložak.

sudbina jugoslavenskih nijemaca u hrvatskoj i srpskoj književnosti

književnosti, načeo književnik Arsen Diklić romanom za djecu “Salaš u Malom ritu”, objavljenom 1953.2, čija se radnja događa tijekom. Drugoga svjetskog rata u ...

fantastika u hrvatskoj književnosti u kontekstu književne periodizacije

povijesti književnosti nikada nisu bili glatki i nijedno razdoblje nije završilo jednom godinom te se s idućom pojavilo drugo razdoblje kao što je običaj učiti u ...

renesansa u svjetskoj i hrvatskoj književnosti - Filozofski fakultet

Impulsivan i senzualan, brz i veoma sujetan, čovjek humanizma i renesanse , želi da svestrano živi svoj život i usavrši svoj talenat, ponosan na ljepotu kojom je ...

Biblijske teme u hrvatskoj književnosti VRSTA - KBF Zagreb

Biblija i hrvatska kulturna tradicija, Zagreb, 1995.; Josip BRATULIĆ, Biblija u Hrvata. Izbor tekstova od XIV. do XX. stoljeća, Zagreb, 1996.; Rajmund KUPAREO, ...

basna u hrvatskoj dječjoj književnosti - Repozitorij UNIPU

npr. lav je hrabri vladar, zec je plašljiv i naivan, mrav je marljiv, lisica je mudra i ... mačak basna je u kojoj mačak poziva mišića na igru, što miš odbija jer se boji ...

ideal ljepote i pojam ljubavi u hrvatskoj ranovjekovnoj književnosti

Ljubav i ljepota su pojmovi koji su se mijenjali kroz povijest. U ovom radu pokazat ću najprije kako se doţivljaj ljepote mijenjao kroz srednji vijek i rano ...

ambivalentna slika žene u hrvatskoj književnosti 17. stoljeća - darhiv

8 svi 2015 ... pokornica, Suze sina razmetnoga i Uzdasi Mandalijene pokornice. 3. 1. 1. Mandalijena pokornica. Ivan Bunić Vučić pod utjecajem katoličke ...

Biblijske teme u hrvatskoj književnosti VRSTA - Katolički bogoslovni ...

tekstova od XIV. do XX. stoljeća, Zagreb, 1996.; Rajmund KUPAREO, Bilješke o odnosu teologije i umjetnosti, u: Marulić, 28 (1994.) 4, 586-591.; Božidar ...

poeticki temelji drame u stihu u hrvatskoj knjizevnosti xix stoljeca

Neke posebne vrste stiha mogu se vezati za kazaliSno stvaralastvo uopce. Veoma su rijetke situacije u kojima postoje stihovi rezervirani iskljucivo za scenska ...

usmena proza u hrvatskoj književnosti (na krajevima dvaju ... - Srce

Roman Seljačka buna, koji mnogi smatraju najboljim Senoinim povijesnim ... trgu navode u svojim djelima Mirko Bogović i August Senoa. Bogo- vićeva je drama ...

Trivijalan ljubavni roman u hrvatskoj književnosti:komparativna analiza

objasnit će se (polazeći od teze da su ljubavni romani književna djela niže ... Ona tvrdi da „male reserve and indefference also become issues in the romance.

biblijske žene u hrvatskoj književnosti srednjega vijeka i renesanse

SREDNJEGA VIJEKA I RENESANSE. Autorica se u svome radu bavi temom biblijskih żena u hrvatskoj srednjovjekovnoj i renesansnoj knjiżevnosti te općenito ...

slika djeteta u hrvatskoj književnosti: žensko dijete i književnost 20 ...

autora Augusta Šenoe iz književnog pravca predrealizam, tzv. Šenoino doba. U realizmu ću istaknuti Luciju iz djela ​Posljednji Stipančići​, autora Vjenceslava ...

Jacob i Wilhelm Grimm u hrvatskoj književnosti, politici i znanosti ...

ukupnosti, otkriva, naime, da su Grimmove bajke u hrvatskom kontekstu prevođene i obrađivane i prije 1895., ali bez ikakve uputnice na imena slavne braće ili ...

Fonetika književnosti - Zavod za znanost o književnosti / Institute of ...

Edgar Allan Poe piše, npr., da je svoju pjesmu Gavran bazirao na, za njega, najsonornijem engleskom vokalu »O«, dok je sve ostalo nastalo tek kasnije.1 ...

POJMOVNIK IZ KNJIZEVNOSTI.pdf

STIH – redak u pjesmi. 1. VEZANI STIH – stih koji je ... OPKORAČENJE – stilski postupak prenošenja riječi iz jednoga stiha u drugi. 7. PONAVLJANJE RIJEČI ...

DIOKLECIJAN U KNJIŽEVNOSTI

navodno, prije 1680. godina činio car Dioklecijan. Vratimo se natrag u prošlost, na umjetničko polje, ovaj put u glazbenu umjetnost, naći ćemo 1690. godine kod ...

DIJALEKTALNOJ KNJIŽEVNOSTI

manja); naricanje majke nad grobom nezakonita sinčića (Seh-duš-. -dan); roditelji koji slute da im je jedinac pao u ratu (Starci); po- vratak osakaćeno g u ...

Kriza komparativne književnosti

književnosti moraju propasti jer povijest književnosti i književna znanost imaju isti predmet — književnost. Želja da se »komparativna književnost« ograniči na ...

Studij komparativne književnosti - SUM

postupak iz komparativne književnosti je sljedeća: SOLAR, M. ... književnost (uvod). - Povijest svjetske drame i teatra 1 ... Čitanje povijesti književnosti. Detaljnije.

LIK FATALNE ŽENE U KNJIŽEVNOSTI

Henrik Ibsen: Nora (Lutkina kuća). 11. 6. Femme fatale u ... Kuća lutaka ili Nora, koja se najčešće tako naziva i to prema glavnome, ženskome liku, prvo je djelo ...

Osnovi teorije književnosti

OSNOVE TEORIJE KNJIŽEVNOSTI. Doc. dr Olivera Žižović. Tematske jedinice: I DEO. -Nauka o književnosti. Teorija književnosti. Istorija književnosti. Književna ...

Priručnik za nastavu književnosti 2/4/1

20 lis 2017 ... koristiti nego i onome čiji se učenici za čas pripremaju online. Konačno, 4. Riječ i smisao ... ding, odnosno čitanje pjesme od prvog do posljednjeg stiha, pri čemu se vodilo računa ... sebno uvijek aktuelna (zlo)upotreba njihovog djela u ideološke svrhe (u ... tverobridne iglice, muški cvjetovi su uspravne rese ...

na primeru alhamijado književnosti

Napisao je Sulejman Tabaković iz Novog Pazara. Ova pesma je, zaista, jedna od najpopularnih pesama alhamijado književnosti i imala je mnoštvo prepisa, ...

Lektira u nastavi književnosti

Obavezna djela za četvrti razred jesu Regoč i Šuma Striborova Ivane Brlić- ... listići kojima će se učenici pripremiti za nastavni sat lektire: Koji te lik iz romana ...

Etička kritika u književnosti

9. 2011. Jasna Ćurković Nimac. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Marulićev trg 19/I, HR–10000 Zagreb [email protected] Etička kritika u književnosti.

Priprema za čas – nastava književnosti

uočavaju, razumiju i razlikuju pojmove realistično/realno/realizam;. - uočavaju različite ... u navedenoj misli prepoznaju ulogu ogledala u književnosti realizma,.

Problemska nastava književnosti

15 lip 2018 ... Filozofski fakultet Osijek. Diplomski ... Osijek, 2018. ... rođendaonica, poludnevni boravak u Osnovnoj školi Ivane Brlić Mažuranić u Virovitici).

Teorija književnosti - UniZd

Teorija književnosti. Status kolegija. Obvezni. Godina. 1. Semestar 2. ECTS bodovi. 5. Nastavnik. Izv. prof. dr. sc. Kornelija Kuvač-Levačić e-mail [email protected]

Svetovne književnosti in obrobja - New Page 1

109 Morana Čale: Z robov: za performativno branje hrvaške književnosti v evropskem kulturnem polju. 133 Jüri Talvet: Dolgotrajno potovanje poezije s ...

muzej varaždinske književnosti - Srce

je od njegove supruge Mirjane Krklec. (koja je tada živjela u ... 1919.; Srebrna cesta, Zagreb, 1921.; ... Gustav Krklec i uĀenici varaždinske gimnazije u Gradskoj.

Povijest srednjovjekovne književnosti - vježba

a) gotika b) klasicizam c) barok d) gotika. 3. Prvi nacionalni junački ep europskih naroda je: a) Pjesma o Nibelunzima b) Pjesma o Cidu c) Beowulf d) Kalevala.