Primjeri obracuna plate za porodilje - Пореска Управа Републике ...

ПРИМЈЕР 1- Обрачун плате према моделу фиксне нето плате. 1.Нето плата. 800,00KM. 2.Бруто плата прије одласка на породиљско одсуство. 1.293, ...

Primjeri obracuna plate za porodilje - Пореска Управа Републике ... - Srodni dokumenti

Primjeri obracuna plate za porodilje - Пореска Управа Републике ...

ПРИМЈЕР 1- Обрачун плате према моделу фиксне нето плате. 1.Нето плата. 800,00KM. 2.Бруто плата прије одласка на породиљско одсуство. 1.293, ...

Untitled - Пореска Управа Републике Српске

јеним Законом о играма на срећу није угрожен витални национални интерес ... (4) Игре на срећу које нису регулисане овим законом и које пружају ...

правилник - Пореска Управа Републике Српске

13 јун 2016 ... 1) метода упоредиве цијене на тржишту – састоји се од поре е а цијене за промет добара и услуга у контролиса- ној трансакцији и ...

службени гласник - Пореска Управа Републике Српске

тржишних извора, обвезници су пореза на добит, за добит коју остваре обав а ем таквих ... ном методу примјеном годиш их амортизационих стопа. (2) Сталним ... блике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2016. године.

broj 074_Layout 1 - Пореска Управа Републике Српске

7 авг 2012 ... дугу Републике Српске (“Службени гласник Републике. Српске” ... У члану 25. ријечи: “Градина Доња” замјењују се рије- чима: “Доња ...

порески календар за правна лица - Пореска Управа Републике ...

Пореска пријава за порез на пренос непокретности -. Образац ПП-ПНП. 10 дана од дана настанка пореске обавезе. 15 дана од дана настанка пореске.

закон о порезима на имовину - Пореска Управа Републике Српске

Ако уговор о поклону, рјешење о насљеђивању или одлука суда нису пријављени, или су пријављјени неблаговремено, пореска обавеза ће се утврдити ...

Izjava o prihodu i korisniku prihoda - Пореска Управа Републике ...

ИЗЈАВА О ПРИХОДУ И КОРИСНИКУ ПРИХОДА ОД ДИВИДЕНДИ, КАМАТА И АУТОРСКИХ ПРАВА,. ПРЕМА УГОВОРУ О ИЗБЈЕГАВАЊУ ДВОСТРУКОГ ...

novi Zakon o doprinosima - Пореска Управа Републике Српске

22 дец 2017 ... О ДОПРИНОСИМА. I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Члан 1. Овим законом уре ује се систем обавезних доприноса. (у да ем тексту: доприноси) ...

3 korak obračuna plate - Minimax

28 нов. 2019 ... Obračunske liste se čuvaju zasebno po radnicima, u grupnom dokumentu pored ... Platna lista za radnika (Isplatni listić). Sadrži sve neophodne ...

обавештење - Пореска управа

1 јул 2019 ... СОПОТ. Послови организационе јединице Пореске управе СОПОТ ће ... Сопот. Порез на наслеђе и поклон. Одељење за контолу и.

Obrazac PP PDV - Пореска управа

ПДВ. (у динарима без децимала). ПОРЕСКА ПРИЈАВА ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ. Образац ПП ПДВ. I Подаци о пријави: 1.1. Порески период. 1.2.

корисничко упутство iii - Пореска управа

10 јул 2018 ... електронским путем, преко портала Пореске управе. Преглед обрачуна ПДВ – Образац. ПОПДВ подносиће се уз пореску пријаву ПДВ ...

корисничко упутство - Пореска управа

Правилника о рачунима (књижно одобрење) на износ од. 120.000 динара у пореском периоду у којем је извршен промет. У овом случају, у Обрасцу.

prelom B5555.indd - Пореска управа

Порез на додату вредност (или скраћено ПДВ) представља општи порез на ... провера коју вршите приликом попуњавања пријаве помоћи да пријаву.

упутсво о шифрама плаћања - Пореска управа

прихода на које се плаћају порези по одбитку, уноси број одобрења за плаћање који додељује Пореска ... позив на број одобрења који додељује Пореска управа (у даљем тексту БОП). Шифре ... Модел и позив на број (задужење).

корисничко упутство за подношење у ... - Пореска управа

31 окт 2017 ... НАЧИН УНОСА ПОДАТАКА У ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ППДГ-1С. Правилником о пореској пријави за утврђивање пореза и доприноса за ...

Република Српска Министарство финансија Пореска управа ...

Пријава промјена о регистрацији / евидентирању правног лица. ППР-1. Порески број - ЈИБ. 2.1 -. Оснивач субјекта рег. је физичко лице (у овом случају ...

1 Прилог број 4 Пореска управа Образац ПНВН БАР КОД ...

6.7 Удио власника/сувласника, корисника или заједничара: /. ПОСЕБНИ ДИО. 1. Порески број непокретности: Бар код. ПФРН: 2. Општина: 3. Мјесто: 4.

република српска министарство финансија пореска управа

4501351950009 Самостална златарска радња "Дукат" ... 4400481620069 Д.О.О."Нова форма"П.Ј. Маријан ... 4401055730201 З.З. "Градишка" Шпедиција.

Захтјев за давање / опозив овлашћења - Пореска Управа ...

ПОРЕСКА УПРАВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Трг Републике Српске 8. Бања Лука. С А Г Л А С Н О С Т. ЗА ДАВАЊЕ/ОПОЗИВ ОВЛАШЋЕЊА. Лице* из тачке ...

ПОРЕСКА УПРАВА РС ПОДРУЧНИ ЦЕНТАР ПРЕДМЕТ: ЗАХТЈЕВ

Контакт особа-телефон. ЈИБ. ПОРЕСКА УПРАВА РС. ПОДРУЧНИ ЦЕНТАР ... период. ШЈП. Опш тина. Износ. ЈИБ/ЈМБ. ЈИБ/ЈМБ. ОБРАЗАЦ ЗАП ...

порески календар за физичка лица – грађане - Пореска Управа ...

714111 општине. /града. Пореска пријава за порез на пренос непокретности, насљеђе и поклон - Образац. ПП-ПНП. 10 дана од дана настанка пореске.

Формуле за рачунање бруто личних примања - Пореска Управа ...

31 јан 2018 ... Обавјештење пореским обвезницима о формулама за рачунање ... Закон о порезу на доходак („Службени гласник ... Уговор о дјелу.

Primjeri godišnjeg obračuna poreza na dohodak ... - Porezna uprava

30 stu 2014 ... Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na ... iznosu od 50.000,00 kuna), Radnik je zatražio godišnji obračun, te je, ...

Завршни извештај дивља трешња - Управа за шуме Републике ...

или подлога за калемљење. Cпада у групу ... време овако неповољну слику семенске производње у Србији променити. У том правцу ... Одабрана стабала дивље трешње налазе се на подручју следећих шумских управа, односно.

национална инвентура шума републике србије - Управа за шуме ...

6 нов. 2017 ... За највише три врсте дрвећа у одсеку уписује се одговарајућа шифра која је дата у Кодном при ручнику за националну инвентуру шума ...

Службени гласник Републике Српске - Влада Републике Српске

ЦЕСИЈИ И ПРЕУЗИМАЊУ ДУГА У ПОСЛОВИМА ... Министарство може резиденту дати одобрење да изврши цесију или преузимање дуга у пословима ...

METODE OBRAČUNA PROIZVODNJE

Dopunjen izradom kalkulacije po potpunim troškovima. Isključiva primjena kalkulacije po graničnim troškovima ... Izrada strategije. Vanjska očekivanja.

ПОРЕСКА ОБАВЕЗА И УПИС У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

каза да је плаћен порез на пренос апсолутних права, односно на наслеђе и по- ... Кључне речи: упис у катастар непокретности, стицање права сво-.

Mesne plate - Dish.co

(2x ramstek, 2x teleći kotlet, 2x pljeskavica, povrće na žaru). MEAT PLATTER„OMIŠ“ for ... (2x janjetina na žaru, 2x biftek/150g u umaku od tartufa, 2x pljeskavica ...

L-Plate Vegan - Viva!

Aldi, Lidl, Netto or Spar are not included, mainly because ... Cheddar; Creamy Garlic & Herb; Creamy Sweet Chilli. 3. ... Sir Richard's Condom Company: all.

RAčUNOvODSTvENi ASpEkTi pRikAzivANJA ObRAčUNA ...

efos.hr. 2 Katarina Karamarković, Ekonomski fakultet u Osijeku, Gajev trg 7, 31 000 Osijek. 3 Sanja ... tut za javne financije, Zagreb, 2006., str. 8. 10.800,00 kuna.

Proces obračuna refundacija bolovanja

17 sij 2013 ... obračun plaće, izraĎuje se potvrda o plaći, obračunava se plaća za bolovanje na teret HZZO-. a i provjera šifre bolovanja za obrazac R-Sm .

Pravilnik o sadrzaju obracuna place.pdf

naknade plaće (obrazac NP1), obrazac isplaćene otpremnine (obrazac IO1) i obrazac neisplaćene otpremnine (obrazac IO2), otisnuti su u prilogu ovoga ...

Terminski plan obračuna u NKS-u - Fina

Ovaj Terminski plan primjenjuje se od 5. lipnja 2017. godine. O B R A Č U N S K I D A N od 18:30 sati prethodnoga radnog dana (T-1) do 16:00 sati tekućega ...

Nove vrste obračuna za knjige URA

Za knjigu URA potrebna Vam je vrsta obračuna Q2, a za knjige IRA vrste obračuna Q7 (knjiga IRA). Ako nemate PDV po stopi 5% u svom poslovanju, možete ...

вахабитско учење и пореска политика у арапским ... - Index of

4 јан 2019 ... са падом цена нафте и гаса, расходна страна буџета неће моће да се ... parity (PPP) is a price index very similar in content and estimation to ... последњи податак за децембар 2018 године су преузети са on-line страница Светске ... 191 Henri Laoust, Raskoli u islamu, prevod sa francuskog Tarik ...

ПОРЕСКА УТАЈА ( члан 229. став 1. КЗ.) Ово кривично дело ...

Ово кривично дело подразумева, између осталог, то да се дају лажни подаци о законитим приходима или другим чињеницама, што значи да је промет ...

doppelkochplatte double hot plate - Kaufland

DVOJPLATNIČKOVÝ VARIČ | ДВОЕН КОТЛОН. DOPPELKOCHPLATTE. DOUBLE HOT PLATE. Bedienungsanleitung. Návod k obsluze. Upute za uporabu.

ORGANIGRAMME PLATE-FORME SYNDICALE

SPH – Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux, Dr P. Faraggi. SPHP – Syndicat des Praticiens des Hôpitaux Publics, Dr B. Devergie. USP : Union Syndicale de ...

The Welcome Home License Plate from the The Massachusetts ...

The Massachusetts Association of REALTORS® Charitable. Foundation performs a variety of community outreach initiatives that provide assistance to needy ...

downloadable PDF - Visa Wellington On a Plate

MT VIC CHIPPERY. Seafood, Seaweed, Sugoi! Chilli and ... Cluck Norris. Southern-fried chicken breast ... Chuck beef patty cooked in smoked butter with melted ...

računovodstveni i porezni aspekti obračuna amortizacije u ...

Primjer obračuna amortizacije uz korištenje linearne metode. Nabavljen je stroj u vrijednosti od 500.000 kn čiji je vijek uporabe 5 godina. - Stopa amortizacije ...

METODE OBRAČUNA TROŠKOVA U PROIZVODNOM SEKTORU ...

Ključne riječi: Troškovi proizvoda, metode vrednovanja zaliha, metode alokacije troškova, struktura troškova proizvodnje, proizvodni sektor, opći troškovi ...

računovodstveno praćenje obračuna proizvodnje - EFOS

11 sij 2019 ... NOSITELJI TROŠKOVA. • proizvodi ili usluge. • Raspored troškova na nositelje provodi se primjenom odgovarajuće metode kalkulacije ...

Приговор због погрешно утврђеног чињеничног стања - Пореска ...

ПРЕДМЕТ: Приговор на Порески рачун број: ... приговор због погрешно и/или непотпуно утврђеног чињеничног стања. Имајући у виду напријед ...

Balzer Plate 3.5 - Königsee Implantate GmbH

Balzer Plate 3.5. Standard; for Screws Ø 3.5 mm; Titanium. For further information please visit: www.koenigsee-implantate.com. Königsee Implantate GmbH.

Hoval Enventus Plate heat exchangers

Hoval Enventus develops and produces components for heat, cold and moisture recovery for today and tomorrow. The systems are used in ventilation systems and ...

JUMPABLE PLATE CARRIER 2.0™ - Crye Precision

Any warranties made by Crye Precision LLC with respect to this product are voided if the product is not used and maintained in accordance with the instructions ...

CAGE Plate Carrier - Crye Precision

With front open, don CPC as you would a jacket. Attach male buckle at corner of front plate to female buckle on shoulder. If shoulder buckle is not used,.

Peter Plate - The Organic Research Centre

Mild/moderate case of mastitis. Odd cow number. Even cow number. Culture. Treat with AB. Gram . Gram -, No growth. Treat with AB. Don't treat with AB ...

Tabela 3 07.11.2019. SAVETNIK OSNOVICE ZA PLATE ...

7 нов. 2019 ... Za Prvu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama. („Službeni glasnik RS“, broj ...

Research on the Hydrodynamic Characteristics of Heave Plate ...

Key words: spar platform; heave plate; hydrodynamic coefficients; taper. 1. ... The heave plates are used to stabilize the SPAR type platform as shown in Fig. 1.

A Plate Tectonics Flipbook - Purdue University

flipbook is presented in Tremor Troop (2000). Additional information on plate tectonics and continental drift can be found in Bolt, 1993; Ernst, 1990; and the ...

Well Plate Loader Manual - Prior Scientific

32bit software download for Window XP and Window 7(v8.4.35): Demonstration programs for ProScan, OptiScan, Slide Loader and Plate Loader; USB drivers ...

Obrazac POPDV - Pregled obračuna PDV za poreski ... - CEKOS IN

добара и услуга (3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7). 3.9. Накнада или део накнаде који је наплаћен пре извршеног промета и ПДВ обрачунат по том основу.

Primjer obračuna - popunjavanje obrazaca PDV i ... - Porezna uprava

Primjer obračuna - popunjavanje obrazaca PDV i PDV-S. Primjer: Porezni obveznik je za mjesec siječanj 2018. godine od Booking.com-a (Nizozemska) ...

posebnosti obračuna proizvodnje u odabranom poslovnom subjektu

Pula, 2018. ... Računovodstveno knjiženje proizvodnje u organizaciji Cedevita d.o.o..15 ... proizvesti poznata je kod proizvodnje po narudžbi ali kod procesne ...

Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine zgrade

7 сеп 2018 ... Obavezne površine zgrade koje se iskazuju u projektu arhitekture zgrade su: građevinska bruto površina zgrade. (ukupno i po etažama), neto ...