Korisnička uputa za korektivni obračun za institucije resora čiji ... - Fina

pogrešno obračunata vrsta bolovanja, pogrešna satnica za obračun i slično,. - pogrešno obračunati sati i/ili vrsta rada,. - pogrešan obračun na temelju grešaka ...

Korisnička uputa za korektivni obračun za institucije resora čiji ... - Fina - Srodni dokumenti

Korisnička uputa za korektivni obračun za institucije resora čiji ... - Fina

pogrešno obračunata vrsta bolovanja, pogrešna satnica za obračun i slično,. - pogrešno obračunati sati i/ili vrsta rada,. - pogrešan obračun na temelju grešaka ...

Korisnička uputa za korektivni obračun_v1.4 - Fina

JOPPD obrazac – jedinstveni obrazac porezi, prirezi i doprinosi, propisan od Porezne ... JOPPD obrasca Vrste 2 iz korektivnog obračuna u sustavu e-Porezna,.

korisnička uputa za institucije iz sustava osnovnoškolskog i ... - Fina

KUMULATIVNI UNOS ELEMENATA ZA OBRAČUN PLAĆE . ... Centraliziranog obračuna plaća te opisuje način rada sa web aplikacijom. 3. POPIS ...

Korisnička uputa za rad s web aplikacijom Centralizirani obračun ...

obračun – korekcija razrade u kartici Razrada bolovanja koristi se za potrebe korektivnog obračuna koji je detaljno opisan u poglavlju 6.3.10. Korektivni .

korisnička uputa - Fina

U kartici Razrada bolovanja opcijom Ispiši R1 obrazac moguće je generirati i ispisati ... poslodavac nije obavezan podnositi podatke o bolovanju na teret HZZO.

Korisnička uputa za godišnji obračun poreza na dohodak i prireza ...

RAZLIKE IZMEĐU GODIŠNJE OBVEZE I UPLAĆENOG POREZA I PRIREZA NA ... porezni razred, radnik ostvaruje razliku za povrat ili uplatu poreza i prireza na.

Korisnička uputa za rad s web aplikacijom za Generiranje i ... - Fina

Ver. 1.10. Aplikacija v2-6-77. Zagreb, ožujak 2017. godine ... GENERIRANJE I PREGLED SKUPNIH EVIDENCIJA RADNOG VREMENA . ... Evidenciju je također moguće preuzeti u .xls formatu odabirom opcije Ispis u XLS. Slika 47.

Korisnička uputa za rad s web aplikacijom Registar ... - Fina

ustrojstvene jedinice te aplikacija otvara prozor za unos nove ustrojstvene jedinice u ... odnosno za sate provedene u radu na poslovima s takvim uvjetima (npr.

KORISNIČKA UPUTA za servis e-Dražba - Fina

Preporučeni operacijski sustavi: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 ili 8.14 ... U tom slučaju, korisnik se mora ponovno prijaviti u servis e-Dražba, kako bi.

Korisnička uputa za rad s web aplikacijom Centralizirani ... - Fina

iznosom koji se zaposleniku treba isplatiti na zaštićeni račun. Iznos za isplatu na zaštićeni račun potrebno je ažurirati nakon svakog obračuna, a prije izrade ...

KORISNIČKA UPUTA za aplikaciju Web e-Potpis - Fina

1 srp 2016 ... Korisničke upute za aplikaciju Web e-Potpis - Inicijalna verzija. 1.0. 11.12.2015. Promjene zbog novih verzija programa za upravljanje smart.

KORISNIČKA UPUTA za aplikaciju Web e-Potpis - registracija ... - Fina

Cilj aplikacije Web e-Potpis je izrada i verifikacija elektroničkog i naprednog ... Normalizirani certifikat za autentifikaciju i elektroniĉki potpis (primjer: ...

Fina pain001 konverter - Korisnička uputa eksterno_lipanj ... - SEPA.hr

namijenjena za obavljanje konverzije podataka naloga za plaćanje iz txt datoteke ... Zbrojnog naloga u elektroničkom obliku za nacionalna plaćanja u kunama, ...

KORISNIČKA UPUTA Upute za izradu, provjeru i izmjenu ... - Fina

Upute za izradu, provjeru i izmjenu JOPPD obrasca strana 1/ 2. 1 ... Obrazac generiran iz COP-a treba predati u sustav e-Porezna na kontrolu. Voditi računa da ...

Korisnička uputa za e-Regos

3 pro 2015 ... predaju elektronički potpisanog Obrasca R-Sm putem WEB-a u sustav REGOS-a u. FINA-i,. • preuzimanje datoteke s Greškama u specifikaciji ...

KORISNIČKA UPUTA za aplikaciju e-Ovlaštenja

30 svi 2019 ... POJMOVI I SKRAĆENICE. • Fina – Financijska agencija. • NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav. • Punomoć - ovlaštenje za ...

Korisnička Uputa za servis e-Regos

predaju elektronički potpisanog Obrasca R-Sm putem WEB-a u sustav REGOS-a u. FINA-i,. • preuzimanje datoteke s Greškama u specifikaciji po osiguranicima ...

obračun, JOPPD, nalozi - Fina

Oznaka podnositelja izvješća za svaki JOPPD obrazac iz COP-a treba biti : 1 – Pravna osoba, a oznaka vrste obrasca mora biti 1- originalni obrazac (obrasci s ...

KORISNIČKA UPUTA za korištenje vjerodajnice ... - NIAS

29 ruj 2016 ... Prijava na elektroničke usluge putem NIAS-a. Prilikom prijave na elektroničke usluge u sklopu e-Građana potrebno je odabrati Fina RDC.

2019.09.24 Korisnička uputa - PBZ digitalno bankarstvo

Izbornik omogućuje uvid u detalje, stanja i promete računa po kojima ste ... kupiti GSM bonovi svih mobilnih operatera (Bonbon, HrvatskiTelekom/Simpa, A1,.

KORISNIČKA UPUTA ZA USLUGU PBZ DIGITALNOG BANKARSTVA

VAŽNE INFORMACIJE VEZANE ZA MOBILNU APLIKACIJU . ... u polje Korisničko ime unesite serijski broj PBZ mTokena. < u polje ... TDS je postupak autorizacije platne transakcije koji uključuje dodatnu provjeru autorizacije ele- ... Izbornik omogućuje uvid u detalje, stanja i promete računa po kojima ste ... Tomato i Tele2):.

Korisnička uputa za rad s web aplikacijom Registar zaposlenih u ...

Uputa je namijenjena korisnicima Registra zaposlenih u javnom sektoru te opisuje način rada s web aplikacijom. 3. POJMOVI. RegZap – Registar zaposlenih u ...

Korisnička uputa za evidentiranje elementa otpremnine (IO1 obrazac)

se koristiti obrazac obračuna isplaćene plaće, odnosno naknade plaće (obrazac IP1) i obrazac obračuna isplaćene otpremnine (obrazac IO1)…“ Kako bi se ...

KORISNIČKA UPUTA za aplikaciju START – Pokretanje poslovanja ...

Prijava korisnika u aplikaciju. 2. Pokretanje poslovanja d.o.o.. 3. Pokretanje poslovanja j.d.o.o.. 4. Pokretanje poslovanja obrta. 5. Provjera/tražilica imena/naziva.

KORISNIČKA UPUTA za korištenje vjerodajnice FinaSoftCert u NIAS-u

2 lip 2015 ... Fina – Financijska agencija. • NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav. • FinaSoftCert - Fina osobni soft certifikat. • Osobni soft ...

Korisnička uputa za BKS MyNet uslugu elektroničkog bankarstva za ...

Vaše korisničko ime, lozinku i OTP (One Time Password) koji ćete dobiti upisom PIN-a u ... Poziv na broj zaduženja: Sastoji se od dva polja, za unos modela i za unos poziva na ... Broj računa primatelja: IBAN primatelja je obavezan podatak.

Korisnička uputa za uslugu Digitalnog bankarstva - PBZ digitalno ...

pogledati stanje željenog računa i putem izdvojenog widgeta, ako to mobilni uređaj podržava ... kupiti bonove svih mobilnih operatera i podijeliti kupljeni bon putem e-maila, SMS ili društvenih mreža ... Simpa, Vip, tomato i Tele2):. ➤ odaberite ...

Korisnička uputa - Prijava u Internet bankarstvo - Partner banka

Korisnička uputa za Internet bankarstvo za poslovne subjekte 2012/12/14. JAVNO. 18.12.2012. 13:46. PARTNER BANKA d.d. ZAGREB • 10000 Zagreb, ...

Korisnička uputa za instalaciju aplikacije SignErgy - Slatinska banka

„SignErgy“ je desktop aplikacija namijenjena korisnicima usluge bankarstva Slatinska banka d.d. s internetskim preglednicima Google Chrome, Mozilla Firefox, ...

KORISNIČKA UPUTA Obvezni mirovinski fond (prijava ... - Regos

Obvezni mirovinski fond (prijava/promjena) koja omogućuje elektronsku prijavu ili promjenu obveznog mirovinskog društva i kategorije obveznog mirovinskog ...

godišnji obračun poreza na dohodak i prireza porezu na ... - Fina

RAZLIKE IZMEĐU GODIŠNJE OBVEZE I UPLAĆENOG POREZA I PRIREZA NA ... POSTUPAK ZA PROVOĐENJE GODIŠNJEG OBRAČUNA POREZA NA ...

Uputa za implementaciju - Fina

18 svi 2015 ... SEPA – Single Euro Payments Area. SCT – SEPA credit transfer (SEPA ... Tečaj/koeficijent kod konverzije. Tečaj/koeficijent. 2.136.

Uputa o dostavljanju podataka u JRR - Fina

29 lis 2018 ... stambena štedionica i kreditna unija, u daljnjem tekstu: obveznik) dostavlja podatke sukladno. Pravilniku ... Kreditna unija Deponent. Kreditna ...

Uputa Obrazac RSV-1 31. 05. 2019. 150kb - Fina

Ovom Uputom propisan je način popunjavanja Obrasca RSV-1 (dalje u tekstu: Obrazac) za upis podataka u Registar stvarnih vlasnika. Sastavni dio Obrasca je ...

Uputa za popunjavanje zahtjeva GP kartice - Fina

Popunjavanje i slanje zahtjeva za izradu kartice „Gorivo za plovidbu“ . ... Plavi dizel – plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u plovidbi ... kartice definirani su u Odluci o utvrđivanju iznosa naknade za izdavanje kartice goriva za plovidbu ... Zahtjev za izradu kartice GP nakon preuzimanja s Internet stranice Fine ...

Uputa za instalaciju FINA RDC 2015 CA certifikata

klijente koji koriste internet transakcije zaštićene Fina digitalnim certifikatima. 3. Pojmovi i skraćenice. Skraćenica. Puni naziv. Objašnjenje. Digitalni certifikat.

uputa za potpisivanje pdf dokumenta u programu adobe ... - Fina

stajati digitalni potpis i postupiti na način opisan na Slici 4. 6. Zatim je potrebno odabrati opciju „Potpiši“, nakon čega je potrebno odabrati lokaciju na kojoj će se ...

Uputa za pripremu računala za rad s Fininim potpisnim ... - Fina

Pravilno podešene postavke u internet pregledniku (detalji za podešavanje ... koristite 64-bitni Windows operacijski sustav i ako ste možda za potrebe rada neke ...

NIAS Projekt e-Građani KORISNIČKA UPUTA za aplikaciju NIAS

10 lip 2014 ... HZMO – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ... Nakon odabira gumba Prijava pored ePASS vjerodajnice, otvara se pop-up prozor sa slike ...

Radna uputa za preuzimanje certifikata za fiskalizaciju Sadržaj - Fina

Objašnjenje. Digitalni certifikat. Digitalni certifikat. Elektronički identitet u raznim elektroničkim internakcijama. Fiskalizacija. Fiskalizacija u prometu gotovinom.

UPUTA ZA INSTALACIJU FINA E-KARTICE Sadrţaj: 1. Svrha i cilj ...

4.1.2 Instalacija podrške za čitač smart kartica Towitoko . ... 1. Svrha i cilj. Ova Uputa je namjenjena korisnicima prilikom instaliranje Fina e-kartice. 2. Područje ...

Izjava Radomira Markovića, načelnika Resora ... - Balkan Insight

Želim još jednom decidirano da izjavim da RDB nije imao nikakve veze sa ovim dešavanjima. Poznato mi je samo još to da su leševi, pored bacanja u Dunav, ...

Izašla nova kuharica Zdrava i fina jela Lijepe Naše a i fin va i fina

regijama u kuharici Zdrava i µna jela Lijepe gijama u ... recepte te koliko je brza za hrana n ... Izašla nova kuharica. Zdrava i fina jela Lijepe Naše. a i fin va i fina.

FINA/CNSG DIVING WORLD SERIES МИРОВАЯ ... - FINA Shop

4 май 2018 ... With the active support of our National. Federations and their best divers, ... Accreditation of all client groups is carried out in strict accordance ...

fina world masters top 10 - short course meters 2018 - fina.org

1:04.27 V.EHRENBAUER GER. 1:04.79 LINDA LONZARDI ITA. 1:04.79 NATASHA SUNDIN SWE. 1:05.07 LAURENCE FEDRIGO SUI. 1:05.20 ANNA AHLIN.

FINA National Federations Development ... - Official FINA Website

The idea behind creating demand is turning non-customers into customers in- stead of ... Actively shares ideas and information across the organisation.

fina world masters top 10 - long course meters 2018 - fina.org

1:00.20 MAGDALENA DRAB POL. 1:00.30 ... 1:07.62 VALENTINA LUCCONI ITA ... 1:09.83 LEONIE VAN NOORT NED ... 2:51.22 L.BON-ROSENBRAND NED.

FINA National Federations Development Handbook - fina.org

The idea behind creating demand is turning non-customers into customers in- stead of ... Actively shares ideas and information across the organisation.

Institucije Europske unije Institucije Europske unije - EFOS - unios

6 lip 2017 ... Sud Europske unije. 6. Europska središnja banka. 7. Revizorski sud. ➢ 2 institucije imaju savjetodavnu ulogu: ➢ Ekonomski i socijalni odbor.

Obračun marginalnih troškova i apsorpcioni obračun troškova.pdf ...

8 апр 2019 ... Marginalni (granični) trošak-prosječni (varijabilni) trošak dodatne ... 1.000 i 1.001 komada, onda slijedi zaključak da marginalni trošak 1.001.

Čiji je jezik?

i.pogledi.na.jezik,.koji.se.često.tiču.nekih.od.najfrekventnijih.pitanja. ... stavimo pridjev ispred njega: dva švedska stola (genitiv jednine od švedski je samo švedskog, ... još.i.danas.kaže.Rijeka umjesto.starog.čakavskog.lokalnog.Reka100. ... Taj glas je tako prestala izgovarati kada ju je jedan dan, prilikom lekcije o č i ć, pred.

ČIJI JE CRTEŽ NAJLJEPŠI?

7 lip 2017 ... sam shvatila da ti crteži predstavljaju moje osobine i ono ... odmah je sakrila rukom svoj crtež. Nina ... toliko raznolikog cvijeća od kojeg neko.

Institucije Europske unije Institucije Europske unije - EFOS

6 lip 2017 ... Institucije EU-a. ➢ prema Lisabonskom ugovoru – 7institucija: 1. Europska komisija. 2. Vijeće ministara (Vijeće EU-a). 3. Europski parlament. 4.

Čiji je kaj? Narječje između prihvaćanja i odbijanja - KU ScholarWorks

Naime, kajkavski je književni jezik ozbiljno figuri- rao uz čakavski i štokavski književni jezik da postane osnovicom hrvatskog standardnog jezika zbog svoje ...

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR za zdravstvene ustanove čiji je ...

Reprezentativni sindikati: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, ... (2) Kolektivni ugovor kod poslodavca, odnosno pravilnik o radu (u daljem ...

izvješće o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je ...

te 2 samostalna srednjoškolska učenička doma, a Grad Osijek osnivač je 18 ... kuna (službena putovanja, stručno usavršavanje i ostale naknade troškova ...

objavljivanje znanstvenih članaka čiji su autori medicinske sestre ...

objavljivanja te koristi za samu medicinsku praksu. Ključne riječi: cjeloživotno obrazovanje, medicinska sestra, objavljivanje u časopisima, Sestrinski glasnik ...

Moraju se paziti svi oni čiji su roditelji iMali čir - Definicija hrane

lučane kiseline smatra se pH ispod 2,5. Poja- čana kiselina dovodi do upale sluznice, a onda i do čira na želucu. Istraživanja su pokaza- la da je krvna grupa A .

obaveza poslodavca da ispoštuje sve obaveze prema sindikatu čiji ...

OSNIVANJA SINDIKATA. Zakon o radu čl. 206, 207, 209 i 210. Poslodavac je dužan da ispoštuje sve obaveze prema sindikatu čiji je njegov zaposleni član, a ...

Čiji kontinuitet? Konstantin Porfirogenet i hrvatska arheologija ... - Srce

ministrando imperio kao više ili manje pouzdan izvor za doseljenje Hrvata (ili samo. Slavena) u Dalmaciju u 7. stoljeću, što se, uglavnom implicitno, očituje u ...