naknada plaće za vrijeme bolovanja - ÖGK

Kod bolovanja dok ste u radnom odnosu ili odmah poslije toga (poslije prekida radnog odnosa za vrijeme bolovanja): 50 % osnovice za obračun - do 42. dana.

naknada plaće za vrijeme bolovanja - ÖGK - Srodni dokumenti

naknada plaće za vrijeme bolovanja - ÖGK

Kod bolovanja dok ste u radnom odnosu ili odmah poslije toga (poslije prekida radnog odnosa za vrijeme bolovanja): 50 % osnovice za obračun - do 42. dana.

Zahtjev za povrat isplaćenih naknada plaća za vrijeme bolovanja ...

(mjesto za prijemni žig HZZO-a). POSLODAVAC. PRAVNA ILI FIZIČKA OSOBA. OBVEZNIK UPLATE DOPRINOSA. 1.NAZIV. 2.ADRESA. 3.BROJ OBVEZE. 4.

I. Obračun plaće, naknada i neoporezivi primitci - RRiF

4 velj 2020 ... osnovica za obračun doprinosa. ... Osnovice i stope za plaćanje doprinosa iz plaće kod pravnih i fizičkih osoba plaće u ... Za službenike i namještenike u javnim službama ... svoti od 3.890,00 kn na temelju Odluka o visini.

obračun isplaćene plaće/naknade plaće - Isplate.info

Datum isplate plaće/naknade plaće u cijelosti. Datum djelomične isplate plaće/naknade plaće. III. OPĆI PODACI POTREBNI ZA OBRAČUN PLAĆE fgf fgfg fgfg.

11. Isplata plaće i naknade plaće radniku na bolovanju na teret ...

Isplata plaće i naknade plaće radniku na bolovanju na teret poslodavca i/ili na teret HZZO-a. OPIS: Poslodavac: „XX“, d.o.o. iz Zagreba Zagreb, Zumbulska 12, ...

11. Isplata plaće i naknade plaće radniku na bolovanju na ... - Regos

sata), a od 16. do 31. siječnja (84 radna sata) bio je na bolovanju na teret HZZO-a. - odrađena plaća za siječanj (85% plaće za razdoblje od 1. do 15. siječnja) ...

obveze za plaće, naknade i dodatke uz plaće - Repozitorij ...

23 Turković-Jarža, L., Doprinosi i obračun plaća u 2012.godini, RRiF br. ... Neto plaća radnika ovisi o visini ugovorene bruto plaće, ali i o poreznim olakšicama ...

komunalni doprinos i komunalna naknada komunalna naknada - agenti.hr

Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog ... Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici stambenog prostora, ... Zastara se prekida podnošenjem tužbe kao i svakom drugom vjerovnikovom radnjom.

PREDGOVOR Vrijeme u kojem živimo i koje nadolazi vrijeme ... - PSP

četka i nekoliko frizerskih časopisa ne znače frizerski salon. ... Gosp.Španić: Pokušali smo ujednačiti cijene frizerskih usluga radi očuvanja dostojanstva frizerske ...

RED VRSTA POSLA VRIJEME VRIJEME DATUM BR PRIMITKA ...

radno vrijeme. 2.1. Banke od 0.00 ... računu nema sredstava Banka će trajni nalog ... izvršenja. VRIJEME PRIMITKA I IZVRŠENJA PLATNIH NALOGA U ZEMLJI.

Obračun bolovanja od decembra 2005.

osnov za naknadu zarade na teret Zavoda je prosečna zarada koju je osuguranik ostvario u prethodna tri meseca pre meseca u kome je nastupila sprečenost ...

Priručnik za obračun bolovanja - UVRA

KADA POSLODAVAC ZA SVO VREME BOLOVANJA OBEZBEĐUJE SREDSTVA OSNOV ZA OBRAČUN. NAKNADE UTVRDJUJE SE U VISINI PROSEČNE ...

Proces obračuna refundacija bolovanja

17 sij 2013 ... obračun plaće, izraĎuje se potvrda o plaći, obračunava se plaća za bolovanje na teret HZZO-. a i provjera šifre bolovanja za obrazac R-Sm .

Priručnik za obračun bolovanja - UVRA Novi Sad

BOLOVANJE DO 30 DANA NA TERET POSLODAVCA ... NAKNADU ZARADE ZA PRVIH 30 DANA BOLOVANJA OBEZBEDJUJE POSLODAVAC IZ SVOJIH.

Slobodno vrijeme kao vrijeme istinskog obrazovanja

Slobodno vrijeme kao vrijeme istinskog obrazovanja. Sažetak. Izvorni pojam (općeg) obrazovanja kao centralni pojam pedagogije ne (samo)razumijeva se kao ...

zahtjev za refundaciju bolovanja - Zavod zdravstvenog osiguranja ...

ZAHTJEV ZA REFUNDACIJU BOLOVANJA. SPISAK. Isplaćenih naknada plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad ne teret Zavoda zdravstvenog ...

Zahtjev za refundaciju bolovanja preko 42 dana - Zavod ...

PREDMET: Zahtjev za refundaciju bolovanja preko 42 dana;. Na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH, broj:30/97 i.

knjiženje isplata naknade zarada po osnovu bolovanja i refundacija ...

одсуствовања с посла на терет фондова (породиљско боловање, боловање преко 30 дана и ... Привремена исплата боловања средствима послодавца.

Pravilnik o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o ... - HZZO

Nakon proteka roka najduljeg trajanja bolovanja za određenu bolest iz članka ... A06.1 Kronična crijevna amebijaza ... Virusne i druge specificirane crijevne.

Pravilnik o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti

Članak 1. Ovim Pravilnikom određuju se rokovi do kojih može trajati privremena nesposobnost za rad zbog bolesti, ozljede ili drugih okolnosti (u daljnjem.

evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa!

1 ožu 2020 ... U utorak, 17. ožujka u našoj crkvi započinju pobožnosti "Trinaest utoraka u čast sv. Ante". 18:15 sati – krunica. 18:45 sati – pobožnost sv. Anti.

Catálogo Mise en Place fotos 300 px - Mise en Place | Vinhos

Somos Mise en place, empresa do grupo Alunt Foods. Nossa missão é proporcionar experiências memoráveis para as pessoas enquanto celebram à mesa.

Poslovna jedinica Adresa Radno vrijeme Radno vrijeme subotom 1 ...

vrijeme. Radno vrijeme subotom. 1. Beli Manastir. Trg slobode 5. 8:00-15:00. 8:00-12:00. 2. Belišće. Vij. ... Autobusni kolodvor bb. 7:30-14:30 ... Zadar. Ivana Danila 4. 8:00-15:30 ne radi. 139. Zagreb - Vrtni put. Vrtni put 3. 8:00-15:00 ne radi.

Marina Hudolin VRIJEME IZMEĐU Vrijeme između trudova: 6 ...

zdravstvo, ekspresno brzi termin za pregled, i ubrzo ću zuriti u mrlju sačinjenu od 50 nijansi sive. - Vidite? Ovo tu je takozvana gestacijska vrećica, a ovaj mali ...

Naknada štete - Prnjavorac

štetu kao pravno relevantnu činjenicu iz koje nastaje obveznopravni odnos ... nastavnika, iako su i inače bile uočene česte tuće izmedju učenika ove škole, ...

Naknada za pristup informacijama

PODI-SIBENIK d.o.o.. Velimira Skorpika 17b. 22000 ~ibenik. OIB 56846309370 !BAN HR492Ll10061100005783. INDUSTRIJSKA ZONA www.podi-sibenik.com.

Povratna naknada - Synesis

Prvo je potrebno otvoriti dokument Povratna naknada i u njegovim parametrima upisati iznos povratne naknade po jednici ambalaže (0,50 kn). Ovaj parametar ...

Pravilnik o obračunu kamata i naknada - RBA

pasivna kamata u visini kamatne stope na sredstva na računima po vi enju fizičkih osoba. 8. NAČIN OBRAČUNA I PLAĆANJE ZATEZNE KAMATE. A. UVOD.

Naknada štete - Privredna štampa

9 stu 2018 ... osnovnim načelima ZOO utvrđuje : „svako je dužan da se uzdrži od ... Nanošenje štete poslodavcu za vrijeme štrajka (čl.157.st.3.ZoR FBiH) ... Za razliku od tog pravila, radno zakonodavstvo se opredijelilo za rješenje.

I. TELEVIZIJA CJENIK NAKNADA ZA KORIŠTENJE ... - HRT

18 stu 2013 ... igrane tv serije (snima se s 1 ili najviše 2 kamere) do 30 min - po ... prijevod na strane jezike (100 % veći nego prijevodi na hrvatski jezik).

Cjenik naknada i troškova - OTP Leasing

Cjenik naknada i troškova. OTPL u ... leasing ugovora za isti objekt leasinga i obračun troškova obrade novom Primatelju ... Naknada za prefakturiranje. 20. 5.4.

Cjenik naknada - PBZ Card Travel

22 tra 2015 ... e-mail: [email protected], www.pbzcard-travel.hr, www.pbzcard.hr. Druπtvo upisano u registar TrgovaÀkog suda u Zagrebu pod br.

jednokratna naknada - CZSS Split

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA. TRENUTAČNE ... zahtjeva za svaki mjesec (plaća, mirovina, novčana naknada HZZ-a, rodiljna naknada, uzdržavanje od ...

TARIFA naknada za usluge po poslovima sa ... - Halkbank

(devizna štednja). Primenjuje se srednji kurs ... Uplate u gotovom novcu. Uplate u gotovini na račune pravnih lica u okviru Banke ... Na bankomatima OTP Banke.

NAKNADA ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE ... - uhbddr

novčanu naknadu obiteljske invalidnine. • Korisnici osobne invalidnine ... u iznosu od 33% od utvrđene proračunske osnovice ( 1.097,58 kn), uz povećanje za.

PRAVILNIK O OBRAČUNU KAMATA I NAKNADA U ... - OTP Banka

Redovna kamata obračunava se na nedospjelu glavnicu kredita, glavnicu depozita, te na ... novčanih obveza primjenjuje se zakonska zatezna kamata koja je ...

TARIFA NAKNADA ZA POSLOVE S GRAĐANIMA - OTP Banka

Paket BALANS, BALANS SB, BALANS SB ... Paket STUDENT (STUDENT B) ... gotovine Visa Electron ili Maestro karticom na bankomatu Banke i OTP banke.

Promjenjivost naknada PBZ stambene štedionice - PBZ stambena ...

fiksne ili varijabilne naknade, sukladno Općim uvjetima poslovanja te Tarifi naknada. Tarifa naknada je specifikacija uslužnih poslova i njihove cijene te je, ...

Tarife naknada - Lučka uprava Split

Cjenik (tarifa) naknada za obavljanje 1u6kih djelatnosti. KONTROLA KOLIeINE I ... Kod manipulacija frigo kontejnerima stavovi se uveeavaju za 25%. 14.

Tarifa naknada Štedionice - PBZ stambena štedionica

15 stu 2018 ... 9. Naknada za prijevremenu otplatu svih vrsta kredita sklopljenih od 20.10.2017. godine bez naknade. 10. Trošak protesta, tužbe i slično.

Prekovremeni rad, Dopunski rad, Naknada za bolovanje, Prioritetno ...

„Kod poslodavca kod koga je rad organizovan u smenama ili to zahteva organizacija ... doprinos za PIO 14% na teret zaposlenog i 12% na teret poslodavca,.

Pravilnik o obračunu kamata i naknada - OTP Banka

prijenosa kredita u otplatu. Ukoliko nije drugačije ugovoreno ili ugovorom nije posebno utvrđena interkalarna kamata, visina, način utvrđivanja i obračun kamate ...

Nacionalni sistemi studentskih naknada i podrške

Tokom akademske 2016/17. godine, studentima sa niskim prihodima su dostupne državne stipendije. Međutim, pravo na stipendiju je ograničeno na studente ...

Oporezivanje autorskih naknada - Porezna uprava

(o ~emu su u pisanom obliku izvijestili nadle`nu ispostavu Porezne uprave na ... osnovi ostalih izvora dohotka za koji se godi{nja prijava mora obvezno podnijeti ...

Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

Strane pravne i fizičke osobe ne mogu biti vlasnici poljoprivrednog zemljišta, osim ako ... obradivo (Pl) poljoprivredno zemljište čine najkvalitetnije površine po-.

komunalna naknada u rh i njezino pozicioniranje u odnosu na ...

Ključne riječi: komunalna naknada, financiranje lokalnih jedinica vlasti, ... sustavu Republike Hrvatske”, Hrvatski institut za lokalnu samoupravu, Osijek, 1999.,.

PRAVILNIK O OBRAČUNU KAMATA I NAKNADA (primjena ... - RBA

1 ožu 2019 ... ugovorenom tečaju: srednji tečaj banke ili srednji tečaj HNB-a. ... rokom dospijeća preko mjesec dana, eskontna stopa izračunava se iz ...

Naknada za isporučeno autorsko djelo - Regos

17. Naknada za isporučeno autorsko djela. Obračun honorara. OPIS. IZNOSI. 1. IZNOS PRIMITKA. 8.000,00. 2. IZDATAK 30%. 2.400,00. 3. DOHODAK. 5.600,00.

ŠTETA KOJU PROUZROKUJE DIVLJAČ I NJENA NAKNADA

24 јун 2012 ... odgovornošću za štetu i njezinim posledicama u samoj praksi kroz analizu primera ... Samim pak stupanjem u već opisane poslovne odnose s.

Studija o utjecaju propisane visine naknada na investicijski ...

društvo BDO Savjetovanje d.o.o. (u daljnjem tekstu: Savjetnik) za izradu «Studije o utjecaju propisane visine naknada na investicijski potencijal privatnog ...

Arhiva-2017-05-06-Izvadak iz odluke o visini naknada - RBA

6 svi 2017 ... (s ili bez ovjere). D13.8. Slanje različitih dokumenata na zahtjev klijenta telefaksom. D13.8.1. u zemlji. 6,25 HRK*. D13.8.2. u inozemstvo.

NAKNADA ZA LEGALIZACIJU ZGRADE U prošlom broju Kartoline ...

za ozakonjenje zgrade. U međuvremenu je donijeta i Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN br. 98/12) kojom je ...

NAKNADA ZA BOLOVANJE - visina, porezna obilježja, ispravci i ...

osiguranik ima pravo na naknadu plaće samo za dane, odnosno sate za koje bi, da radi, imao ... Osnovica: plaća koja je radniku isplaćena u zadnjih 6 mjeseci.

cjenik naknada za reproduciranje autorskih djela za privatno ili ...

autorskog djela za privatno ili drugo vlastito korištenje (u daljnjem tekstu: ... Prijava podataka mora obuhvaćati potpune i istinite podatke o proizvedenim, ...

Naknada za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljih ...

Izvor: Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN. 33/07). Tablica 2. Postrojenja priključena na prijenosnu ...

Popis primanja i naknada izuzetih od ovrhe - Fina

11. utvrđeni iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban račun kod banke,. 12. ostala primanja izuzeta ... 173. Ovršnog zakona, od 1. siječnja 2018. godine.

TARIFA naknada za usluge po poslovima sa VISA ... - Halkbank

14 феб 2019 ... na šalteru OTP banke 0,33%. 90,00 RSD ... Dodatne usluge za korisnike Visa Business ... GCAS – Global Customer Assistance Service).

tehničke upute za uplatu naknada i administrativnih ... - HANFA

NAKNADA. DRŽAVNI. PRORAČUN. Žiro račun: 1001005-. 1863000160. HRVATSKA AGENCIJA. ZA NADZOR. FINANCIJSKIH USLUGA. Žiro račun: 2390001-.

Obračun honorara (ugovor o djelu, autorska naknada i dr ...

31 pro 2015 ... Primjer 1: Juri Juriću iz Zagreba isplaćuje se 10. travnja 2015. godine nakna- da za akviziterski posao prema ugovoru o djelu u iznosu 1.000,00.

Objavljeni radovi Mr. sc. Jasmina Bešlagić, Naknada nematerijalne ...

workplace discrimination in Bosnia and Croatia, Barković, Ivana, Lulić, Mira (eds.) Contemporary Legal and Economic Issues III, J. J. Strossmayer University of ...