Obračun bolovanja od decembra 2005.

osnov za naknadu zarade na teret Zavoda je prosečna zarada koju je osuguranik ostvario u prethodna tri meseca pre meseca u kome je nastupila sprečenost ...

Obračun bolovanja od decembra 2005. - Srodni dokumenti

Obračun bolovanja od decembra 2005.

osnov za naknadu zarade na teret Zavoda je prosečna zarada koju je osuguranik ostvario u prethodna tri meseca pre meseca u kome je nastupila sprečenost ...

Priručnik za obračun bolovanja - UVRA

KADA POSLODAVAC ZA SVO VREME BOLOVANJA OBEZBEĐUJE SREDSTVA OSNOV ZA OBRAČUN. NAKNADE UTVRDJUJE SE U VISINI PROSEČNE ...

Priručnik za obračun bolovanja - UVRA Novi Sad

BOLOVANJE DO 30 DANA NA TERET POSLODAVCA ... NAKNADU ZARADE ZA PRVIH 30 DANA BOLOVANJA OBEZBEDJUJE POSLODAVAC IZ SVOJIH.

USTAVNI AMANDMAN VII Decembra 1968. Socijalističku ...

ustavnim zakonom u skladu sa načelima Ustava Jugoslavije i sa republi- čkim ustavom. Za vršenje ... novi Ustav SFRJ 21. februara 1974. godine. Od ustavnih ...

VISOKA PLIMA OB SLOVENSKI OBALI 8. DECEMBRA 1992

normalnih razmerah dvakrat pojavi plima in dvakrat oseka. Astronomski vzroki so danes v glavnem znani in raziskani (A. Defant 1953). Zato je možno natančno.

Izvodi iz štampe iz decembra 2017. godine - KIRS

1 дец 2017 ... od 10 dana od dana javog oglašavanja, odnosno od 1. decembra do 10. ... Garsonjere u soliteru na ... ZAGREB, 2. decembra (Tanjug) - Hrvatska predsednica Kolinda Grabar ... 9500 eura ali su oni koji su bili u mogućnosti mogli da dobiju još ... rešenja za povratak i integraciju održao se u plemenskoj sale ...

Uredba Komisije (EZ) br. 2075/2005 od 5. prosinca 2005 ... - EUR-Lex

22 pro 2005 ... mesa s otvorima veličine od 2 do 4 mm ili škare. ... (b) Za meso rasječeno na komade, uzima se uzorak od najmanje 5 g poprečno prugastog ...

posebni-kolektivni-ugovor-od-58str759,0 KB12 Decembra, 2018

22 pro 2018 ... matičnim biljem, njihovim maceratima i eteričnim uljima. 4.2. ... GerBA 4 LG. RR ... službi u centrima za mentalno zdravlje, centrima za liječenje.

Boravak i borbe Brigade na području Like od kraja decembra 1943 ...

povukao na položaje Kriva Draga - Žutulja (k. 984), sa kojih je spriječio neprijatelju dalji prodor u pravcu Gornjeg Babinog Potoka. Oko 13 sati 1. aprila stigao je i ...

Obračun marginalnih troškova i apsorpcioni obračun troškova.pdf ...

8 апр 2019 ... Marginalni (granični) trošak-prosječni (varijabilni) trošak dodatne ... 1.000 i 1.001 komada, onda slijedi zaključak da marginalni trošak 1.001.

Direktiva Komisije 2005/30/EZ od 22. travnja 2005. o ... - EUR-Lex

22 tra 2005 ... ‚originalni zamjenski katalizator' znači katalizator ili sklop katalizatora čiji su tipovi navedeni u odjeljku 5. Priloga VI., no imatelj homologacije ...

raport financiar për vitin 2005 01.01.2005

ta, direktno ili preku specijalni vau~eri koi bea distribuirani od Mladite na Crveniot krst, ... sostoe{e vo sobirawe na pari i dr. sredstva (~okoladi, bomboni, smoki.

Proces obračuna refundacija bolovanja

17 sij 2013 ... obračun plaće, izraĎuje se potvrda o plaći, obračunava se plaća za bolovanje na teret HZZO-. a i provjera šifre bolovanja za obrazac R-Sm .

naknada plaće za vrijeme bolovanja - ÖGK

Kod bolovanja dok ste u radnom odnosu ili odmah poslije toga (poslije prekida radnog odnosa za vrijeme bolovanja): 50 % osnovice za obračun - do 42. dana.

zahtjev za refundaciju bolovanja - Zavod zdravstvenog osiguranja ...

ZAHTJEV ZA REFUNDACIJU BOLOVANJA. SPISAK. Isplaćenih naknada plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad ne teret Zavoda zdravstvenog ...

Zahtjev za refundaciju bolovanja preko 42 dana - Zavod ...

PREDMET: Zahtjev za refundaciju bolovanja preko 42 dana;. Na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH, broj:30/97 i.

Pravilnik o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o ... - HZZO

Nakon proteka roka najduljeg trajanja bolovanja za određenu bolest iz članka ... A06.1 Kronična crijevna amebijaza ... Virusne i druge specificirane crijevne.

Zahtjev za povrat isplaćenih naknada plaća za vrijeme bolovanja ...

(mjesto za prijemni žig HZZO-a). POSLODAVAC. PRAVNA ILI FIZIČKA OSOBA. OBVEZNIK UPLATE DOPRINOSA. 1.NAZIV. 2.ADRESA. 3.BROJ OBVEZE. 4.

knjiženje isplata naknade zarada po osnovu bolovanja i refundacija ...

одсуствовања с посла на терет фондова (породиљско боловање, боловање преко 30 дана и ... Привремена исплата боловања средствима послодавца.

Pravilnik o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti

Članak 1. Ovim Pravilnikom određuju se rokovi do kojih može trajati privremena nesposobnost za rad zbog bolesti, ozljede ili drugih okolnosti (u daljnjem.

SNEŽNA SEZONA 2005/2006 Snow season of 2005/2006

Obdobje meritev. Višina (cm). Datum. Višina (cm). Datum. Bohinjska Bistrica. 1948–2005. 91. 30. 11. 2005. 67. 23. 11. 1985. Kranjska Gora. 1932–2005. 97. 27.

Obračun plaća

RITAM FORMS – PLAĆE I KADROVSKA EVIDENCIJA – OBRAČUN PLAĆA. Stranica 1 od 30. Obračun plaća. Mjesto u izborniku: Sadržaj: . Tražili a .

Obračun plač

Obračun plač. Ključne besede: bruto plača, čista plača, obveznosti iz plače, obveznosti na plače, podjemna pogodba, avtorski honorar, obračun in knjiženje.

Konačni obračun poreza

Klikom na strelicu pored akcije Platna lista (F11) u padajuće ... oblik osim na Platnoj listi ože o vidjeti i u Plaće i kadrovska eviden ija/O račun/Ispis platnih lista →.

kis 4 win obračun plaća - Micronic

IZVJEŠĆA/PLATNA LISTA/NP1 OBRAZAC – 13. vrsta i iznos obustava – ispisuje se poziv na broj koji je upisan u knjiženja/obustave/po iznosu/partija. Do sada ...

obračun terenskog dodatka - RRiF

OIB: Mjesto troška: OBRAČUN TERENSKOG DODATKA za mjesec. za radnika: koji je poslan u svrhu : Datum odlaska. Datum povratka. Broj dana provedenih.

Obračun PDV-a po naplati računa: EU iskustva

12 ruj 2014 ... Cilj je ovoga rada prikazati postojeće uređenje obračuna PDV-a po naplaćenoj naknadi u hrvatskom i europskom zakonodavstvu. U nekim ...

Obračun trošarine za biogoriva - PisRS

2. DRUGI PLAČNIKI TROŠARINE: DRUGI PLAČNIKI TROŠARINE ... 1. bioetanol. (1000 l ). 2. biodizel. (1000 l ). 3. etil tertio butileter. (1000 l ). 4. bioplin. (m3). 5.

Obračun kamata: jednostavan i anticipativan

11 sij 2015 ... razdoblja, a dekurzivni način obračuna kamata u glavnicu za obračun ne uključuje kamate tekućeg razdoblja. Jednostavni kamatni račun ne ...

OBRAČUN TROŠKOVA PO AKTIVNOSTIMA NA ... - doiSerbia

direktnih troškova, indirektni troškovi se ne mogu u momentu nastanka direktno alocirati za konkretne nosioce troškova, jer su to troškovi koji su zajednički za.

Obračun honorara - Računovodstvo i porezi

31 pro 2015 ... Obračun honorara (ugovor o djelu, autorska naknada i dr.) – praktični ... određene isporuke autorskog djela nije obvezeno sklopiti ugovor o.

obračun, JOPPD, nalozi - Fina

Oznaka podnositelja izvješća za svaki JOPPD obrazac iz COP-a treba biti : 1 – Pravna osoba, a oznaka vrste obrasca mora biti 1- originalni obrazac (obrasci s ...

obračun turističke članarine - Visit Bibinje

Primjer izračuna turističke članarine: ... Nakon obračuna potrebno je ispuniti TZ obrazac koji se podnosi nadležnoj Poreznoj upravi (prema mjestu prebivališta).

Standardizacija određivanja koeficijenata za obračun korisnih ...

4 velj 2015 ... standardizacija cijelog postupka - ujednačavanje dobivenih rezultata (bez obzira tko izrañuje elaborat etažiranja i izračun površina rezultati bi ...

obračun trošarine za tobačne izdelke - PisRS

2. DRUGI PLAČNIKI TROŠARINE: DRUGI PLAČNIKI TROŠARINE ... v evrih. Količina. Znesek za vračilo v evrih. Zakonska podlaga. (1). (2). (3). (4). (5). (6). (7).

NAREDBU O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ...

OSIGURANJA ZA 2018. GODINU. Opće odredbe. Članak 1. (1) Ovom se Naredbom objavljuju iznosi osnovica za obračun doprinosa za 2018. godinu izračunani kao ... Najniža mjesečna osnovica, prema članku 200. stavak 3. Zakona ...

OBRAČUN NOVČANE PODRŠKE B-1 Podrška za ... - Binfo.ba

Čerimić Elvir. Čićak Mirsad. Hodžić Fahrudin ... Hasanhodžić Kenan. Hodžić Đenan ... Marjanović Darinka. Markošić Ivana ... Kovač Dževad. Mešan Hamid.

za OBRAČUN AMORTIZACIJE OSNOVNIH SREDSTEV (OS) - Birokrat

BIROKRAT obračun OS. 1 sestavil: Damir Jurak ... za OBRAČUN AMORTIZACIJE OSNOVNIH ... Za lepši pregled obračuna izvozimo v excel v excel. Obračun v ...

Obračun članarine turističkoj zajednici - Pula

MINISTARSTVO FINANCIJA. Obrazac TZ. POREZNA UPRAVA. PODRUČNI URED. ISPOSTAVA. nadležna prema sjedištu pravne / prebivalištu fizičke osobe ...

obračun isplaćene otpremnine - Isplate.info

IV. PODACI O OTPREMNINI. 1. MJERILA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA OTPREMNINU. IZNOS. 1.1. broj godina za koje je radnik ostvario pravo na otpremninu.

Korisnička uputa za rad s web aplikacijom Centralizirani obračun ...

obračun – korekcija razrade u kartici Razrada bolovanja koristi se za potrebe korektivnog obračuna koji je detaljno opisan u poglavlju 6.3.10. Korektivni .

Prelazak na obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama od 1 ...

1 sij 2015 ... Od 1. siječnja 2015. postupak obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama ... Odredbama novih članaka 125.i do 125.k Zakona propisan je ...

Pojašnjenje vezano za obračun obaveza na prihode od autorskih ...

U Republici Srpskoj je od 01.01.2018. godine u primjeni novi Zakon o ... U skaldu sa navedenim objavljene su formule za obračun bruto prihoda od autorskog ...

Godišnji obračun plaća za 2017. - Računovodstvo i porezi

31 pro 2017 ... Kako se od 2017. i kod obračuna neisplaćene plaće koristi osobni odbitak, kod godišnjeg obračuna u slučaju neisplaćenih plaća u i za 2017.

Evidencija za obračun naknade troškova prijevoza zaposlenika i ...

10 srp 2014 ... Zaposlenici koji se odluče za godišnju kartu, trebaju: a) trebaju dati ... u visini 75% cijene godišnje/mjesečne* karte ZET-a za mjesni odnosno.

obracun putnih troškova i ostalih nadoknada - RRiF

VII. 7.1. PRIMJER OBRAČUNA PUTNOG NALOGA ZA SLUŽBENI PUT. U INOZEMSTVO. (Anamarija WAGNER, dipl. oec., ovl. rev. i ACCA).

Obavijest za pomorce u međunarodnoj plovidbi - obračun doprinosa

OBRAČUN DOPRINOSA verzija 1.1. Sukladno odredbama Zakona o ... Predujam dodatnih doprinosa za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim ...

obavijest za pomorce u međunarodnoj plovidbi - obračun doprinosa ...

8257 Doprinosi za mirovinsko osiguranje – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (predujmovi). Model: HR 68. Poziv na broj primatelja: ...

Obračun drugog dohotka od 1.1.2017. – praktični primjeri

1 sij 2017 ... Kod obračuna drugog dohotka po osnovi ugovora o djelu i sličnih isplata od ... Primjer 2 - preračun neto naknade u bruto pomoću koeficijenta:.

Obračun honorara (ugovor o djelu, autorska naknada i dr ...

31 pro 2015 ... Primjer 1: Juri Juriću iz Zagreba isplaćuje se 10. travnja 2015. godine nakna- da za akviziterski posao prema ugovoru o djelu u iznosu 1.000,00.

13. Obračun i knjiženje amortizacije, presek poslovanja (analiza).pdf

I. Pre knjiženja troškova amortizacije potrebno je u kontni okvir dodati račun 0239 –. Ispravka vrednosti postrojenja i opreme. POSTAVKE / KONTRNI OKVIR / O ...

Monika Jevtić OBRAĈUN I EVIDENTIRANJE SLUŢBENOG PUTA U ...

14 pro 2018 ... PRIMJER OBRAĈUNA I EVIDENTIRANJA SLUŢBENOG PUTA U ... Izvješće sa puta na putnom nalogu se ne treba sastojati od puno teksta nego ... moraju priložiti uz putni nalog, a kojima se dokazuju nastali troškovi.

Osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja - CROSMA

17 sij 2019 ... Članak 1. Ovom Naredbom propisuje se mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u.

PRAVILNIK o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun ...

PRAVILNIK o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa(„Narodne novine“, broj 136/06., 135/10., 14/11. i 55/12.) 1/2.

uredbu o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u ...

Za obračun i isplatu plata zaposlenih iz člana 1. ove uredbe, primenjuju se sledeći koeficijenti: 1. U osnovnom obrazovanju: Nastavnik, vaspitač, stručni saradnik ...

Primjeri vezani za obračun trošarine i popunjavanje Obrasca GI-MP ...

jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremnini kotla te obračunatoj trošarini na Obrascu GI-MP-JAP. Obrazac GI-MP-JAP tiskan je u Prilogu 23 Pravilnika ...

Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u ...

Za obračun i isplatu plata zaposlenih iz člana 1. ove uredbe, primenjuju se sledeći koeficijenti: 1. U osnovnom obrazovanju: Nastavnik, vaspitač, stručni saradnik ...

Uporabniška navodila - zunanji uporabniki IS E-TROD 1 OBRAČUN ...

cigaret ter obračun trošarine najpozneje 15. dan po popisu. ... Dokument TRO-RAZ se predloži preko portala e-Carina, informacijskega sistema E-TROD1. 1.

Obračun trošarine za mineralna olja in plin - PisRS

NE. 2. NEPOOBLAŠČENI PREJEMNIK. 3. DRUGI PLAČNIKI TROŠARINE. 4. ... 2 plinsko olje. 2.1 za pogon. 1000 l. 1000 l. 1000 l. 2.2 za gorivo za ogrevanje.

Primjena najniže osnovice za obračun doprinosa za osiguranika po ...

naknada plaće niža je od najniže mjesečne osnovice i. ∑ u svim ostalim slučajevima kada bi svota osnovice za odre eni mjesec bila nižom od najniže mjesečne ...