Kartografske projekcije, matematički

projekcija često se naziva matematičkom ... projekcija je stvaranje matematičke osnove za izradu karata i rjełavanje ... Mercatorova projekcija (UTM), poprečna.

Kartografske projekcije, matematički - Srodni dokumenti

Kartografske projekcije, matematički

projekcija često se naziva matematičkom ... projekcija je stvaranje matematičke osnove za izradu karata i rjełavanje ... Mercatorova projekcija (UTM), poprečna.

Kartografske projekcije, matematički postupci koji omogućuju ...

Neke od projekcija dobile su imena po svojim pronalazačima. To su npr. Mercatorova. (obično uspravna ili poprečna cilindrična konformna), Lambertova ...

KARTOGRAFSKE PROJEKCIJE

os rotacijskoga elipsoida, a ravnina u kojoj se nalazi ekvator – ekvatorskom ... meridijanu za koju je poznata duljina luka meridijana od ekvatora do same točke:.

Kartografske projekcije - GF UNSA

Poznavanje osnovnih svojstava kartografskih projekcija u Bosni i ... Frančula, N.: Kartografske projekcije, Skripta, Geodetski fakultet, Zagreb 2000. 3. Borčić, B.: ...

Kartografija i kartografske projekcije - GF UNSA

Kartografija i kartografske projekcije. Semestar/godina. 6/3. ECTS crediti. Predavanja: 3. Vježbe: 3. Projekt: 1.5. Ukupno: 7.5 Status: obavezan. Nastavnik.

Kartografske projekcije - Hrvatsko kartografsko društvo

Kartografske projekcije. Miljenko Lapaine. Sažetak. Dan je pregled teorije i primjena kartografskih projekcija diljem svijeta i u Hrvatskoj. Kartografija je najprije ...

mercatorova i srodne kartografske projekcije - CORE

Mercatorovom projekcijom, ali ce se utvrditi da su Mercatorova i stereografska projekcija granicni slucajevi Lambertove konusne projekcije, koju cemo takoder ...

KARTOGRAFSKE PROJEKCIJA

Topografska izmjera ima zadatak položajno odrediti prirodne i izgrađene objekata Zemljine površine za potrebe izrade topografske karte. Topografska karta je ...

Matematicki jezik: oznake i izrazi - PMF - Matematički odsjek

26 lip 2014 ... Simboli. Pojmovi. Tvrdnje. Aksiomatika. Literatura. Matematički jezik: oznake i izrazi. Mladen Vuković [email protected] web.math.hr/∼vukovic.

projekcije

VRSTE PROJEKCIJA. ○ Težnja da se smanji deformacija slike. Zemljine površine na karti. ○ Jednostavne konstrukcije kartografske mreže i da se reše neki ...

Ortogonalne projekcije

Ortogonalne projekcije. Ortogonalna projekcija Za v ∈ V, neka je v = m n, gdje je m ∈ M i n ∈ M. ⊥ . • Vektor m zovemo ortogonalna projekcija od v na M.

VIDEO PROJEKCIJE U KAZALIŠTU

19 ruj 2018 ... noću mogao projicirati slike na malo veću udaljenost. Kod njegovog uređaja izvor svjetla bila je svijeća , pomoću leće je dobivao oštrinu slike, ...

Financijske projekcije - EFOS

izvještaji koji se odnose na projiciranje stavki iz bilanci, računa dobiti i gubitka te tijeka gotovine za narednu ili nekoliko narednih godina cilj: koliko gotovine ...

Makroekonomske projekcije stručnjaka ESB-a za ... - Europa EU

Makroekonomske projekcije stručnjaka ESB-a za europodručje, ožujak 2017. 2 europodručja, čemu će pridonijeti očekivani oporavak globalne trgovine i ...

Makroekonomske projekcije stručnjaka ESB-a za europodručje ...

Makroekonomske projekcije stručnjaka ESB-a za europodručje, ožujak 2018. 1 ... rujna 2014. ožujak 2018. prosinac 2017. 2017. 2018. 2019. 2020. 2017. 2018.

Makroekonomske projekcije stručnjaka ESB-a za ... - Europa

Makroekonomske projekcije stručnjaka ESB-a za europodručje, ožujak 2018. 2 stabilan zahvaljujući rastu inozemne potražnje europodručja povezane s.

primjene kotirane projekcije - Repozitorij PMF-a - unizg

kut pravca je kut α koji pravac p zatvara sa svojom kotiranom projekcijom (tj. sa ravninom projekcije). Tangens priklonog kuta pravca naziva se nagib pravca u ...

Projekcije o buducim kretanjima na trzištu rada

22 tra 2016 ... agregata kojeg se zeli projicirati. Prilikom izrade projekcija od presudne je vaznosti jesu li one korisne, a ne jesu li precizne. S obzirom na to da ...

Demografski razvoj i projekcije budućeg ... - Repozitorij PMF-a

Na području Like razvija se srednjovjekovna lička župa. Tijekom ... naselja (Gospić, Lički Osik, Smiljan, Kaniža Gospićka, Lički Novi, Mušaluk) od njih 50 ima.

funkcijske projekcije u srpskom nominalnom kompleksu

struktura u engleskom jeziku,2 jer se one na taj način lakše uklapaju u opštu teoriju o strukturi fraza – tzv. X'-teoriju (Chomsky 1993). Međutim, jezici koji nemaju ...

pomorsko tržište rada u svijetu i projekcije za budućnost

Oporezivanje primanja i doprinosi pomoraca u Republici Hrvatskoj . ... Umor je ne samo jedan od najvećih zdravstvenih rizika za pomorce, već i jedna od.

proračun međimurske županije za 2020. godinu i projekcije ...

6 pro 2019 ... A100108 Hrvatska zajednica županija ... A100710 Međimurska energetska agencija "MENEA" d.o.o. ... A101224 Jednokratna stipendija studentima Međimurske ... A101012 Centar za pomoć u kući Međimurske županije.

prvi deo: pravàeçe projekcije slajdova - Mikro knjiga

prezentaciju koju vam nudi PowerPoint dodate tekst, slike itd. Ako ste zatvorili ili ... U prozoru New Presentation, dvaput pritisnite Blank Presentation (slika. 1-2).

Stanje i projekcije tekstilne, odjevne i kožne industrije - TTF

Sažetak: Grane hrvatske prerađivačke industrije, proizvodnja tekstila, odjeće i ... Najveći porast bilježi prodaja tekstila (15 %), a slijedi ju prodaja kože (14 %) ...

S Jutarnjim besplatno na izložbe, predstave, koncerte i projekcije ...

5 tra 2016 ... Page 1. S Jutarnjim besplatno na izložbe, predstave, koncerte i projekcije. // Jutarnji list, 5. travnja 2016., str. 23.

Projekcije stanovništva Srbije od 2010. do 2060 ... - Fiskalni savet

strukture stanovništva Srbije do 2060. godine. Kao bazna populacija korišćeno je procenjeno prosečno stanovništvo Srbije1 muškog i ženskog pola po ...

Projekcije stanovništva Crne Gore do 2060. godine - Monstat

Grafik 3.2.1. Ukupno stanovništvo Crne Gore u periodu 1948-2011 (rezultati popisa i procjena) i projekcije za period 2011-2061 (po varijantama). Karta 2.6.1.

projekcije prihoda od indirektnih poreza u periodu 2016-2019

kredite, a u ekstremnom slučaju i odljeva domaćih depozita. Vanjski sektor. Platna bilanca Bosne i Hercegovine. Podatci iz platne bilance BiH ukazuju da su u ...

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU i projekcije za 2019. i 2020 ...

21 pro 2017 ... Predsjednica Upravnog vijeća Ivana Parađiković. Članak 4. Ovaj Financijski plan objaviti će na na web stranici Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝,a stupa ...

Matematički projekti

17 sij 2020 ... ❑Cilj: istraživati povijest matematike od Sumera, Babilona i Egipta ... su razglednice iz Zagreba – posjetili su Mozgaonicu, Muzej iluzija i PMF, a.

Matematički fakultet

29 јан 2013 ... Vietove formule. 6. Zapremina lopte. Neke primene vektora. Pojam linearnog ... Prav valjak i formule za izračunavanje površine i zapremine.

Matematički dokaz

1 Uvod. Opće je poznato da su dokazi u matematici izuzetno važni. Da bismo bili si- gurni u ... Začetnik uvođenja dokaza je Tales, a u matematiku ga uvodi Pi-.

Matematički dvoboji

pitagorejska škola. • stranica kvadrata nije sumjerljiva dijagonali. У sumjerljive ako im je omjer duljina/površina/volumena prikaziv kao omjer prirodnih brojeva.

MATEMATIČKI REKORDI

3 velj 2017 ... zapamćenih i izrecitiranih znamenaka broja pi je čak 70 000. Rekord drži jedan. Indijac kojemu je ... Izračunajte koliko je pri- bližno znamenaka ...

MATEMATIČKI TRIKOVI

3 velj 2017 ... MATEMATIČKI TRIKOVI. Marina Seifert ... Svaki trik izvodi drugi učenik, a publika ... Ivan izvodi trik u kojemu će pogoditi dva zamišljena broja.

MATEMATIČKI KLOKAN C

Četvrtak, 23. ožujka 2017. – Trajanje 75 minuta. Natjecanje za Cadet (VIII. razred OŠ i I. razred SŠ). * Natjecanje je pojedinačno. Računala su zabranjena.

MATEMATIČKI POGLED NA LEKTIRU

Čudnovate zgode šegrta Hlapića. Znamo da redovito čitate lektiru, ali jeste li je ikada promatrali iz per- spektive matematike? Ovdje ćemo upravo to učiniti.

Lekcija: Matematički algoritmi I

EUKLIDOV ALGORITAM. 1. Euklidov algoritam. Sada ćemo naučiti šta je to najveći zajednički delilac/najmanji zajednički sadržalac i kako se oni izračunavaju.

Vjerojatnost - PMF - Matematički odsjek

28 sij 2019 ... zaključili smo da je vjerojatnost broj između 0 i 1, gdje 0 označava ... Ω) je podskup prostora elementarnih događaja Ω. Događaje najčešće oz-.

DODATAK – MATEMATIČKI POJMOVNIK:

logaritama su 10, 2 i e, pri čemu je e ≈ 2.7183. Logaritam za osnovu 1 a logaritam za osnovu e prirodni ili Neperov loogaritam. Prirodni log značava oznakom ln ...

Untitled - PMF - Matematički odsjek

Opatovina. Palača Gvozdanovic. CENTAR ZA ODGOJ ... Palaca Rauch. Vladin ured. Novakova ul. Nova ... UL. Vladimira Na. Visoka ul. Palača Gilećić Jelačić.

MATEMATIČKI KLOKAN E 2018.

27 tra 2018 ... MATEMATIČKI KLOKAN. E 2018. RJEŠENJA ZADATAKA. Pitanja za 3 boda: 1. Luka ima ... Otisnuo je datum natjecanja Klokan bez granica:.

LaTeX - PMF - Matematički odsjek

4 tra 2012 ... unešeni tekst se formatira u retke, paragrafe i stranice izlazni tekst ... U većini programa za procesiranje teksta (eng. word processors) te četiri.

matematički podsetnik - VISER-u

Šta znači ˝direktno srazmerno˝, a šta ˝obrnuto srazmerno˝ sa nekim stepenom (na primer sa kvadratom)?. 3. 2. 2. 1 zk xk y = Na primer, u funkciji y je direktno ...

value at risk - PMF - Matematički odsjek

VALUE AT RISK. FINANCIJSKI PRAKTIKUM. 7. VJEŽBE. FINANCIJSKI PRAKTIKUM. VALUE AT RISK. Page 2. Definicija. Value at Risk ili skraćeno VaR je ...

HNOS - PMF - Matematički odsjek

Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca. Ključni pojmovi: kur pircsječnica ili transverzal. Obrazovne prostigrinca: definirati pojam presječnice; prepoznati ...

prirodoslovno-matematički fakultet (pmf) - unizg

Tajana Preočanin (do 30.09.2015.) izv. prof. ... doktorskoga studija kemije su: Analitička kemija, Anorganska i strukturna ... DRŽAVNO NATJECANJE IZ KEMIJE.

Elementarna matematika 1 - PMF - Matematički odsjek

28 ruj 2018 ... 3.2 Relacije ekvivalencije. 42. 3.3 Relacije parcijalnog ure ¯daja. 45. 3.4 Zadaci. 47. 4. Skupovi brojeva. 49. 4.1 Prirodni brojevi. 49. 4.2 Cijeli ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI ...

pitanje u ovom radu u kojoj mjeri kulturna manifestacija Advent u Zagrebu ... napisanih na hrvatskim sveučilištima i veleučilištima (Rendulić, 2016; Ris, ... Za obradu podataka i analizu sadržaja korišten je program Excel u kojem su odgovori na.

Računarski praktikum 4 - PMF - Matematički odsjek

Generičko programiranje - programiranje koje nam dozvoljava stvaranje funkcija i klasa “koje ne ovise o tipu”. • Primjer: STL vektor, lista, stog, itd. • Ne samo da ...

Matematički postupci u automatskom prevođenju

tekst (riječ). – jezik. – konačni jezik. – relacija prevođenja. – prijevod ... (Google, prosinac 2010) ... Prijevodi cjelina (rečenice, nizovi riječi, riječi) se traže u bazi.

SKRIPTA - Prirodno-matematički fakultet

6 јун 2017 ... Tajna njegove brzine ležala je u tome da je njegov procesor bio ... XIX, druga cifra u oba broja je I (1), ali u broju VII ona ima vrednost 1, dok u ...

Prirodoslovno-matematički fakultet - unizg

28 tra 2015 ... 2.300 €. 10.9.2015. 10.2.2016. Universität Wien. A WIEN01. Austria. 6,35. ODABRAN. Prirodoslovno-matematički fakultet. 16. Rudež. Andrea.

prirodoslovno-matematički fakultet - Biologija - PMF

KEMIJA; KEMIJA I FIZIKA, smjer nastavnički: izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek. Povjerenstvo za izdavanje sveučilišnih skripta KO i PMF: prof. dr. sc.

Matematika - PMF - Matematički odsjek - unizg

26 velj 2016 ... Uspoređuje dva broja ... Vezom između zbrajanja i oduzimanja učenici se koriste kada im je jedan ... pravilnih geometrijskih likova (trokut, četverokut) za izračun duljine stranice. ... Računa postotni iznos zadanoga postotka i.

Prirodno-matematički fakultet Podgorica

C olakšana difuzija (uz pomoć proteinskih prenosilaca). B. Glukoza se u većini ćelija vezuje za insulin prilikom prolaska kroz ćelijsku membranu i pripada tipu ...

Kombinatorika - Prirodno-matematički fakultet

PMAT 215. Fakultet. PMF Sarajevo. Kombinatorika. NASTAVNI PROGRAM. A. OPŠTI PODACI. Fakultet. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Niš, 2011. - Prirodno-matematički fakultet

28 апр 2011 ... Rod Geranium obuhvata oko 250 vrsta – više- ili jednogodišnjih zeljastih biljaka, od kojih u Srbiji raste devetnaest. Biljke ovog roda često se ...

matematički klokan l - Antonija Horvatek

MATEMATIČKI KLOKAN. L. 6 100 000 sudionika u ... Rješenja zadataka bit će objavljena 22. travnja 2019. godine na internetskoj stranici HMD-a. Eventualne ...

Crassulaceae - Prirodno matematicki fakultet

su: visina biljke, dužina i širina listova, kao i kvalitativne osobine: oblik i ... Najčešći oblici listova koji se javljaju u sva 3 regiona stabla vrste S. album: A) eliptičan ...