WEB-MERCATOROVA PROJEKCIJA

WEB-MERCATOROVA PROJEKCIJA. Sredinom 90-ih godina prošlog stoljeća Google je stavio na internet karte svijeta s mo gućnošću zumiranja do najkrupnijih ...

WEB-MERCATOROVA PROJEKCIJA - Srodni dokumenti

WEB-MERCATOROVA PROJEKCIJA

WEB-MERCATOROVA PROJEKCIJA. Sredinom 90-ih godina prošlog stoljeća Google je stavio na internet karte svijeta s mo gućnošću zumiranja do najkrupnijih ...

mercatorova i srodne kartografske projekcije - CORE

Mercatorovom projekcijom, ali ce se utvrditi da su Mercatorova i stereografska projekcija granicni slucajevi Lambertove konusne projekcije, koju cemo takoder ...

KARTOGRAFSKE PROJEKCIJA

Topografska izmjera ima zadatak položajno odrediti prirodne i izgrađene objekata Zemljine površine za potrebe izrade topografske karte. Topografska karta je ...

Kosa projekcija

Kosa projekcija. Zdravko Kurnik, Zagreb. Nastava matematike je složen i zahtjevan proces, imamo li u vidu samo činjenicu da je matematika apstraktna znanost.

2-1Ortogonalna projekcija

Ortogonalna projekcija omogućava ukupno. 6 različitih pogleda: ▫ A - nacrt (pogled sprijeda),. ▫ B - tlocrt (pogled odozgo),. ▫ C - desni bokocrt (pogled s lijeve ...

Trnje: korekcija kao projekcija

Trnje je nekadašnja periferijska zona Zagreba, s jasnim tragovima ruralne podloge ... tome smislu predstavlja svakako Palača pravde, koja je bez ikakva razloga ...

Kotirana projekcija - Element

na projekcija, Mongeova projekcija i ortogonalna aksonometrija) predstavlja zasebnu ... duzine nije tocka, znaci duzina nije niti okomita na ravninu projekcije pa.

kotirana projekcija - Repozitorij PMF-a

ortogonalna projekcija na horizontalnu ravninu kod koje je uz tlocrt svake tocke napisana njezina visinska kota. 1.3 Duzina. Dio pravca omeden dvjema tockama ...

Ortogonalna projekcija točke na pravac - Fsb

Ortogonalna projekcija točke na pravac. Zadan je pravac p s vektorom smjera s i točkom A koja leži na njemu, te točka. C koja ne leži na pravcu. Želimo ...

Pravokutna projekcija, Anto Rogalo

učenici sada crtaju pravokutne projekcije (nacrt, bokocrt, tlocrt) prostornog crteža na papiru ... tijela prikazana različitim bojama (primjeri: prilog 1). - učitelj obilazi ...

5. Transformacija pogleda i perspektivna projekcija

Prvi način određivanja matrice rotacije. Matrica rotacije zapravo je sačinjena od vektora koji predstavljaju osi rotiranog koordinatnog sustava. Kako bi nam ova ...

3. PROJEKCIJA IZGRADNJE I UREĐENJA PROSTORNE CJELINE ...

Obrazloženje projekcije izgradnje i uređenja prostorne cjeline. Odluka o pristupanju izradi Izmjene Regulacionog plana donesena je u skladu sa. Prostornim ...

PROJEKCIJA PLAĆA ZA POJEDINA RADNA MJESTA ...

Osnovna plaća = osnovica x koeficijent dodatak na staž. (5.108,84 x 0,98 0,5 % x ... Izračun plaće medicinske sestre VŠS u patronaži god. staža dodatak na.

(09- Vježbe- Stereografska projekcija [Compatibility Mode])

Prikaz prostorne orijentacije pravca ili ravnine na ravninu stereografske projekcije ostvaruje ... B) nasuprotno od smjera nagiba ravnine za kut nagiba ravnine (α) mjereći od središta dijagrama. ... našem slučaju između dva krila bore) potrebno ...

Anthony Giddens: Refleksivna projekcija osobnosti

10 svi 2008 ... samopromatranje) osobe, što za sobom povlači refleksivnost identiteta i mogućnost iz- bora. Refleksivnost je u tom smislu orijentirana na ...

Mongeova projekcija - točke, pravci, ravnine

Tu ortogonalnu projekciju nazivamo prva projekcija ili tlocrt tocke T ... pravca b ujedno i ortogonalna projekcija ravnine σ, a to je upravo pravac p i vrijedi p ⊥ a.

Analiza i projekcija potreba realnog i javnog

5 stu 2015 ... Radni status, zanimanje i sektor djelovanja bivših studenata TVZ-a . ... Sveučilišta u Zagrebu, konkretno smjerovi automatika i energetika, ...

Okomitost, ortogonalna projekcija, udaljenost ... - Antonija Horvatek

Okomitost, ortogonalna projekcija i udaljenosti... Budući da mi u udžbeniku nedostaju zadaci za zadavanje domaće zadaće iz ovog područja, napisala sam ih na ...

2. maraton kratkometražnih filmova raspored projekcija u ... - Havc

21 pro 2014 ... 16.00 EUROPSKI KRATKOMETRAŽNI FILMOVI ZA DJECU. Short Circuit Program (45'14''). 17.00 PROFESOR BALTAZAR: SERIJA ...

cleveage, tangencialna projekcija, slikanje vsadkov, moška dojka

otežujejo neovirano komprimiranje dojke. Moškim je ob mamografiranju večkrat ze- lo neprijetno, saj je mamografija tipično žen- ska preiskava. Zato moramo s ...

proračun za 2019. i projekcija proračuna za 2020. i 2021. godinu

proracuna za. 2020. Projekcija proracuna za. 2021. 2. 54.547.343. 38.752.038. 29.685.708. Prihodi: 71. 77 ... USKRS I PROLJETNI SAJAM. SUFINANCIRANJE ...

Proračun Grada Osijeka za 2018. godinu i Projekcija za razdoblje ...

Grad Osijek svojom Odlukom o izvršavanju proračuna za 2018. i nadalje propisuje ... Ukupni planirani prihodi i primitci Proračuna i proračunskih korisnika (2017. ... Kroz Aktivnost A102005 Izbori planiraju se sredstva za provedbu Izbora za mjesnu ... „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva" za 2009 godinu (Službeni ...

Okomitost, ortogonalna projekcija, udaljenost točke od pravca/ravnine

Ortogonalna projekcija na pravac. 5. a) Što je ortogonalna projekcija točke T na pravac a? b) Napravi skicu uz a-zadatak. c) Što znači riječ "ortogonalno"? 6.

Analiza i projekcija potreba realnog i javnog ... - Nove boje znanja

15 pro 2015 ... Graditeljstvo - ekscerpt pozitivnih stopa rasta zaposlenosti po vrstama ... Projekcija ponude po zanimanjima za diplomirane studente TVZ .

Financijski plan DZZC za 2019 godinu i projekcija plana za 2020 i ...

1 sij 2019 ... sustav ordinacija Doma zdravlja iz koncesije i provođenjem različitih stimulativnih mjera prema svim djelatnicima, dodatnog ugovaranja ...

Program rada i Financijski plan za 2019. i projekcija plana za 2020. i ...

20 stu 2018 ... Proizvodnja ovom tehnikom razmnožavanja omogućuje centru ... Razninožavanje in vitro omogućava ukorjenjivanje reznica pa je cijepljenje ... vrstu lješnjaka Istarski dugi, koji je najmasovnija sorta u Hrvatskoj, zastupljena je ...

1 raspored projekcija škole u kinu za srednje škole –2020. - Art-kino

NE OSTAVI TRAGA (igrani film). 109 min. 12. 3. 2020. u 13,30. 29. 4. 2020. u 14,00. OVO MIJENJA SVE (dokumentarni film). 89 min. 13. 3. 2020. u 14,00. 22. 4.