Procedura izdavanja naloga za službeni put - Glazbena škola Zlatka ...

Sistematski pregled zaposlenika Osnovne glazbene škole Zlatka Grgoševića - 42 ... Poliklinika Medikol, Zagreb, Voćarska 106. 4. Cijena odabrane ponude:.

Procedura izdavanja naloga za službeni put - Glazbena škola Zlatka ... - Srodni dokumenti

Procedura izdavanja naloga za službeni put - Glazbena škola Zlatka ...

Sistematski pregled zaposlenika Osnovne glazbene škole Zlatka Grgoševića - 42 ... Poliklinika Medikol, Zagreb, Voćarska 106. 4. Cijena odabrane ponude:.

Procedura izdavanja i obracunavanja putnih naloga.pdf

Osnovne škole Eugen Kumičić Rijeka, Školski odbor na sjednici dana 30. listopada ... svakom djelatniku OŠ Eugen Kumičić Rijeka koji odlazi na službeno ...

Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga u Dječjem vrtiću Pula

Statuta Djecjeq vrtica Pula, a u vezi sa clankorn 34, Zakona 0 fiskalnoj ... U DJECJEM VRTIGU PULA. I. OPCE ... Vrtica iweb stranicama DV Pula. KLASA: ...

Procedura obračunavanja i izdavanja putnih naloga - Dječji vrtić Sopot

24 lis 2019 ... Članak 1. Ovim aktom propisuje se Procedura izdavanja i odobravanja putnih naloga radnicima Dječjeg vrtića Sopot, visina naknada putnih i ...

Glazbena škola Zlatka Grgoševića

LUKA MATIĆ. Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom ...

Glazbena škola Zlatka Balokovića, Ivanićgradska 41a, Zagreb ...

Glazbena škola Zlatka Balokovića, Ivanićgradska 41a, Zagreb školska godina 2017./2018. UPISNICA u srednju glazbenu školu. Obrazovni sektor: umjetnost.

UPISNICA u osnovnu glazbenu školu - glazbena škola. zlatka ...

ime i prezime datum i mjesto rođenja država rođenja državljanstvo nacionalnost osobni identifikacijski broj naziv redovite osnovne škole koju će pohađati.

Informacije - prijemni ispiti i upis. pdf - glazbena škola. zlatka ...

6 lip 2019 ... Nakon osnovne glazbene škole učenici mogu nastaviti školovanje kod nas u srednjoj glazbenoj školi Zlatka Balokovića. Glazbala i predškolski ...

Školski kurikulum 2016. - Glazbena škola Zlatka Grgoševića

25 ruj 2015 ... Harmonikaški centar, travanj 2016. 14. Dani harmonike, Ugljevik, Bosna i. Hercegovina – natjecanje solista i harmonikaških orkestara. Nositelji ...

Procedura izdavanja aplikativnog digitalnog certifikata

7 ruj 2012 ... 5 Zahtijevanje i preuzimanje DEMO digitalnog certifikata . ... aplikativnog certifikata za fiskalizaciju je pisani zahtjev fizičke osobe i podnosi se ...

Procedura putnih naloga

Uz putni nalog priložiti dokumentaciju potrebnu za konačni obračun te sastaviti izvješće s puta. Ako je troškove službenog. Zaposlenik. Putni nalog s prilozima.

proceduru izdavanja, obračunavanja i isplate naloga za službena ...

25 lis 2019 ... NAČIN OTVARANJA PUTNIH NALOGA I POPUNJAVANJA IZVJEŠĆA ... Službeno putovanje u inozemstvo je službeno putovanje zaposlenika ... Postupak izdavanja naloga za službeni put, obračun i isplata provodi se po ...

proceduru izdavanja i obračunavanja putnih naloga - Trgovačka ...

28 lis 2019 ... Način i postupak izdavanja, te obračun putnog naloga za službeno putovanje ... Voditelj računovodstva -knjiženje troškova po putnom nalogu u.

Procedura putnih naloga DABJ 2019. - Državni arhiv u Bjelovaru

iznos cestarine te iznosi drugih eventualnih opravdanih troškova puta. Uz putni nalog priložiti dokumentaciju potrebnu za konačni obračun te sastaviti izvješće s ...

OSNOVNA ŠKOLA MALEŠNICA - Glazbena Škola Jastrebarsko

GLAZBENA ŠKOLA JASTREBARSKO. Zrinski-Frankopanska 13. Jastrebarsko. P R A V I L N I K o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva ...

GLAZBENA ŠKOLA

Martina Maraković 10 bodova. GITARA. PRIMLJENI UČENICI: Mila Lauš. 15 bodova. LISTA ČEKANJA ... Grgur Lauš. 15 bodova ... UVJETNI UPIS: Fran Varga.

Glazbena škola u Varaždinu

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4.

pravilnik - Glazbena škola u Varaždinu

Škola može popuniti radno mjesto putem natječaja tek nakon što ju je ... Natječaj se može poništiti samo prije isteka natječajnog roka i ako je objavljen suprotno.

Glazbena škola Vatroslava Lisinskog

28 lis 2019 ... Područje rada Glazbene škole Vatroslava Lisinskog je glazbena umjetnost. U 2019./2020. školskoj godini Škola ostvaruje sljedeće programe ...

Rog - Natjecanje – Glazbena škola Varaždin

Franc Lipovšek. Rikardo Janjoš. 99,5. 99. 99,5. 99,33. I. Elizabeth Aria. Cone. Glazbena škola Vatroslava. Lisinskog Bjelovar, Hrvatska. Ivan Oškera. Ivana Šošić.

Glazbena škola u Varaždinu – 2019-2020.

1. GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU. ŠKOLSKI KURIKULUM školske godine 2019./20. VARAŽDIN. 7. LISTOPADA 2019.

Glazbena škola - GRAD DUGO SELO

18 lip 2019 ... Tin Ujević - solfeggio, harmonija, povijest glazbe i glazbeni oblici. Popis djelatnika (OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA). Petra Golik - violina ...

Pravilnik o radu Glazbena škola u Varaždinu

radnih odnosa te organizacijom rada i zaštitom na radu u Školi. Ravnatelj je ... Prekovremeni rad pojedinog radnika ne smije trajati duže od 180 sati godišnje.

produkcija flautista - Glazbena škola u Varaždinu

17 pro 2019 ... Jasminka Bontek program pripremila: Vlatka Taborsky, prof. PRODUKCIJA FLAUTISTA. DIO I. 1. *** Kuca, Kuca Pero. IZABELA FLAJŠEK, blok ...

1 GLAZBENA ŠKOLA FRANJE KUHAČA OSIJEK O S I J E K, Trg ...

Sažetak djelokruga rada škole. Glazbena škola Franje Kuhača Osijek je srednja umjetnička škola koja u okviru svoje djelatnosti izvodi nastavni plan i program:.

odluku - Glazbena škola Josipa Hatzea

22 sij 2020 ... 6 sati u nastavi - nepuno radno vrijeme - na odredeno do 31.8.2020. - L radnik. 2. Nastavnik ... Nastavnik klavira (DO Trogir). 22 sata u nastavi ...

GLAZBENA ŠKOLA ALBERTA ŠTRIGE KRIŽEVCI

25 stu 2018 ... Glazbena škola Alberta Štrige Križevci osnovana je 4. rujna 1945. ... probe Gradskog puhačkog orkestra Križevci. ... Katarina Hubzin, klavir. 4.

Untitled - Glazbena škola Alberta Štrige

mijenja i svoj naziv u «Glazbena škola Alberta Štrige, Križevci». Od osnivanja pa do danas, naročito posljednjih godina učenici škole postižu izvrsne rezultate ...

Glazbena škola Vatroslava Lisinskog ŠKOLSKI KURIKULUM za ...

28 lis 2019 ... Od 1962. škola djeluje pod imenom – Muzička škola „Vatroslav. Lisinski“, a od 1996. pod današnjim ... Školom su, između ostalih, upravljali Vatroslav Lisinski, Ivan pl. Zajc, Franjo Dugan, Sonja. Kirigin, Vladimir Kranjčević i ...

pravilnik - GLAZBENA ŠKOLA Brune Bjelinskog Daruvar

7 lip 2019 ... Pravilnikom o nadinu i postupku zapo5ljavanja (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Glazbena. Skola Brune Bjelinskog Daruvar kao poslodavac (u ...

Rezultati - Kategorija B - Natjecanje – Glazbena škola Varaždin

Laura Pranjković. Glazbena škola "Zlatka. Balokovića", Zagreb, Hrvatska. Marinela Dorontić. 90. 90. 90. 90,00. II. Nikolina Cirimotić. Glazbena škola u Varaždinu ...

GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA-RONJGOVA PULA ...

4 lis 2019 ... Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula osnovana je Odlukom Skupštine Županije Istarske o prestanku rada Umjetničke škole Pula i ...

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA «KRSTO ODAK» DRNIŠ

3 lis 2018 ... opći podaci za školsku 2018./2019. godinu,. - kalendar rada škole po mjesecima,. - opći podaci o upisanim učenicima po razredima i odjelima,.

varaždinski ansambli, orkestri i glazbena škola u varaždinu na ...

15 tra 2016 ... nalnih i amaterskih glazbenika u programima Varaždin- skih baroknih ... ukazuje na njihov doprinos oživljavanju domaće glaz- bene baštine te ...

GLAZBENA ŠKOLA FRANJE KUHAČA OSIJEK ŠKOLSKI ...

18 pro 2019 ... Školski kurikulum i godišnji plan i program rada školske ustanove propisani su člankom. 28. Zakona o ... kinematograf. Cinestar, OSIJEK.

RONJGOVA PULA ... - GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA

8 lip 2019 ... 130/11) Glazbena škola Ivana Matetića – Ronjgova Pula raspisuje. NATJEČAJ za upis u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja za ...

povijest škole - glazbena škola Rudolfa Matza

O izgradnji zgrade nemamo egzaktnih podataka, a Škola je osnovana 18. svibnja 1970. godine kao Radna jedinica sa odjelom za balet i ritmiku u sastavu.

Izvješće vo realizaciji GPiPR šk. god. 2017.-2018. - Glazbena škola ...

5 lis 2018 ... U šk. god. 2017./2018. nabavili smo note i instrumente u vrijednosti 176.474,49 kuna. ... 2019. šk. god.; Godišnje financijsko izvješće; natjecanje učenika i ... Seminar HDGPP – Centar izvrsnosti, Opatija – nije održano.

protokol o postupanju škole u kriznim situacijama - Glazbena škola ...

tražiti od učenika da popune odgovarajući obrazac o događaju;. • u slučaju ... primijeniti odgovarajuće pedagoške mjere u skladu sa Statutom škole;. • u slučaju ...

bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu - Glazbena Škola ...

Razdjel: 000. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2018. GODINU. Zakonski okvir. • Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15).

GLAZBENA ŠKOLA e-mail: [email protected] IVANA ...

e-mail: [email protected] IVANA MATETIĆA RONJGOVA www. gs-imr.hr. RIJEKA. Rijeka, Laginjina br. 1 tel. ... Turistička agencija Autotrans d.o.o.. 3.

Školski kurikulum Glazbena škola u Varaždinu 2018-2019

1. GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU. ŠKOLSKI KURIKULUM školske godine 2018./19. VARAŽDIN. 4. LISTOPADA 2018.

Procedura zaprimanja računa.pdf - Osnovna škola Jurja Dalmatinca ...

e-račun. Formalna i računska kontrola e-računa. Formalna kontrola. - provjera ... dana od zaprimanja računa ulazni računi, vizualizirani e- računi u papirnatom.

Izvješće o realizaciji godiš pl 2016-2017-sve - Glazbena škola Požega

teorijsko glazbenih predmeta za učenike srednje škole. ... Srednja glazbena škola ... Požega na gostujućem koncertu Glazbene škole Z. Balokovića u Muzeju.

Nastavni plan i program za srednje glazbene škole - Glazbena škola ...

Robert Hoffman: Koračnica. August Riemer: Autumn Evensong. Aram Hačaturjan: Andantino. Johann S. Bach: Sarabande. Johann S. Bach: Choral “Jesus, ...

UPISNICA u srednju glazbenu školu - Glazbena škola Blagoja Berse

ime i prezime datum i mjesto rođenja država rođenja. Državljanstvo. Nacionalnost. OIB koju je osnovnu glazbenu školu ili pripremne razrede srednje škole ...

godišnji plan i program glazbene škole požega - Glazbena škola ...

14 lis 2018 ... plan i program rada Glazbene škole Požega za školsku godinu 2018./2019. ... „Lav Mirski“ - 6. međunarodno pjevačko natjecanje u Osijeku ...

Glazbena skola Statut procisceni tekst.pdf - Grad Slavonski Brod

Pohvale i nagrade, te pedagoške mjere . ... Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ako prosvjetni inspektor utvrdi da ne ispunjava obveze ...

godišnji plan i program 2017-2018 - Glazbena škola Požega

22 svi 2018 ... Tjedni i godišnji fond nastavnih sati zadužuje svakog nastavnika redovnom i ... Šestodnevni radni tjedan od 7 do 15 sati ili od 14,00 do 22,00 ...

Godišnji plan i program 2017-2018 - glazbena škola Ivana Zajca

29 ruj 2017 ... Osnovna glazbena škola Ivana Zajca djelovala je do 1970. pod nazivom. Narodno sveučilište Zagreb ... Ivan Zajc: AVE MARIA. 6. D. Cesarić-H.

Godišnji plan i program 2018-2019 - glazbena škola Ivana Zajca

8 lis 2018 ... IVANA ZAJCA. 10 000 ZAGREB, ILICA 227. Šifra škole: 21-114-128. Tel: 01/3704-119; fax: 01/3776-037 e-mail: [email protected]

Godišnji plan i program 2019-2020 - glazbena škola Ivana Zajca

3 lis 2019 ... e-mail: [email protected] KLASA: 001-02/19-02/01 ... OGŠ Ivana Zajca upravlja ravnatelj škole i Školski odbor. Školski odbor ima.

Godišnji plan rada 2018. / 2019. - Glazbena škola Alberta Štrige

25 stu 2018 ... Glazbena škola Alberta Štrige Križevci osnovana je 4. rujna 1945. godine ... Daruvar. 11-12.svibanj 2019. - za teorijske glazbene predmete i.

Primjer ispravnog popunjavanja putnog naloga - Srednja škola ...

Popunjeni putni nalog (druga strana koju vi popunjavate) s prilozima (računi za gorivo ... Izvješće s puta - dvije, tri rečenice svrha, mjesto putovanja. Primjer ...

Glazbena kultura i Glazbena umjetnost, prosinac 2017.

različitih glazbeno-stilskih razdoblja (srednji vijek, renesansa, barok, klasicizam, romantizam, glazba 20. i 21. stoljeća). Glazbena djela svrstava u određeno ...

Glazbena kultura i Glazbena umjetnost prijedlog

25 tra 2019 ... KURIKULUM NASTAVNOG PREDMETA GLAZBENA ... odgojno-obrazovnih ishoda nakon određenoga (kraćeg ili dužeg) razdoblja učenja i.

Glazbena kultura i Glazbena umjetnost - Mzos.hr

Glazbena kultura i Glazbena umjetnost . Cjelovita kurikularna reforma. Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje ...

Pučko otvoreno učilište Vrbovec Osnovna glazbena škola Vrbovec ...

Antonija Ćavar. III. razred. Ema Belošević. Klara Jelen. Saskia Kos. Andrea Mijak ... Danijela Kuzmić. Anja Mijatović. Leonarda Pejić. II. razred. Lorena Grgić.

STATUT Glazbene škole Josipa Hatzea - Glazbena škola Josipa ...

12 ožu 2014 ... Naziv Škole je Glazbena škola Josipa Hatzea . Škola obavezno ističe naziv na zgradi u kojoj je njezino sjedište i na drugim zgradama u kojima.

Glazbena kultura i Glazbena umjetnost - mzo

Glazbena kultura i Glazbena umjetnost . Cjelovita kurikularna reforma. Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje ...