lokalna razvojna strategija lag-a prigorje za razdoblje 2014.-2020 ...

... EU, 10% RH. Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja ... Zelina (Zagrebačka županija) i općinom. Sveti Petar ... porezi, prirezi, naknade, doprinosi i druga davanja; kamate; rabljeni strojevi i oprema;.

lokalna razvojna strategija lag-a prigorje za razdoblje 2014.-2020 ... - Srodni dokumenti

lokalna razvojna strategija lag-a prigorje za razdoblje 2014.-2020 ...

... EU, 10% RH. Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja ... Zelina (Zagrebačka županija) i općinom. Sveti Petar ... porezi, prirezi, naknade, doprinosi i druga davanja; kamate; rabljeni strojevi i oprema;.

Lokalna razvojna strategija 2014.-2020. - LAG Laura

Mjera odgovara tipu operacije 6.3.1. iz PRR RH, Podmjeri 6.3. ... Bodovi. 1 Ulaganje doprinosi većem broju ciljeva LRS-a (integrirane aktivnosti/LEADER ...

Lokalna razvojna strategija LAG-a ZS 2014-2020.pd - Lag zapadna ...

AGRONET elektronička aplikacija namijenjena za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim korisnicima u ostvarivanju prava na potpore u poljoprivredi.

Lokalna Razvojna Strategija LAG-a ZS 2014-2020 dodaci

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zapadna Slavonija 2014. - 2020. 6 predstavlja jedno od povoljnijih za biljnu proizvodnju u Republici Hrvatskoj. Prostori uz ...

Lokalna razvojna strategija LAG-a Vallis Colapis 2014.-2020.

gradova Duge Rese i Ozlja, te općina: Draganić, Kamanje, Netretić, Ribnik, Žakanje, Lasinja ... Udruga za promidžbu kulturne baštine „Contessa“. X. X.

Lokalna razvojna strategija 2014-2020 - Lag-Zrinska-Gora-Turopolje

najrazvijenija grada kojima gravitira područje LAG-a su Grad Velika Gorica koji pripada. Zagrebačkoj županiji i ... Velika Gorica i Sisak su najrazvijenije jedinice na području LAG-a, međutim i one u pojedinim pokazateljima ... groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine). 3. 15 ... Gradsko društvo Crveni križ. Glina.

LAG Baranja - usklađena Lokalna razvojna strategija za razdoblje ...

Traktor Fordson, model F REG Z-6532 ... Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir Bana Jelačića 108, Beli ... Zlatna Greda Eko centar Zlatna Greda.

Lokalna razvojna strategija 2013.-2014. - LAG Papuk

„PHOENIX“ d.o.o.. Orahovica. 53. „SPAJIĆ“ d.o.o.. Čačinci. 58. „MATEŠIĆ“ d.o.o.. Čačinci. 68. „RASTOVČANKA“ d.o.o.. Crnac. 73. „ORTRAN“ d.o.o.. Orahovica.

lokalna razvojna strategija lag-a međimurski doli i bregi od 2014. do ...

Prosječna isplaćena neto plaća u 2014. godini u poduzećima na području ... proizvoda na tržište, a osnovni razlog tome je činjenica da se prodaja temelji na.

Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020.

površina (sport, rekreacija, zelenilo, krajobraz) ... Ukopi na Mirogoju vrše se isključivo u već otvorena grobna mjesta, a vrlo je slična ... Harmica (S. Marof) Zagreb GK –Dugo Selo, 1 vlak vozi na relacij Zagreb GK – Karlovac – Duga Resa i 2.

„virovitički prsten“ za razdoblje 2014. - 2020. - Razvojna agencija ...

(NN 96/2017) te Ugovorom o dodjeli sredstava odabranom LAG-u br. 5738 ... tamburašku glazbu te podravske riječi i pjesme) i Rokovo (kolovoz, Virovitica, ...

lokalna razvojna strategija - PORA – Razvojna agencija Koprivničko ...

17 sij 2013 ... Čambina. Značajni krajobraz. 5. Hlebine. Mura – Drava. Regionalni park. 739. Kalinovac. Crni jarci. Posebni rezervat. 72,23. Kloštar Podravski.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Škoji

koje se pružaju u smjeru istok - zapad (hvarski smjer pružanja). ... Paprenjaci, za koje je u arhivu hvarske obitelji Bučić sačuvan rukom pisan recept iz 18. st., ...

lokalna razvojna strategija - LAG Terra liburna

Elektronička aplikacija APPRRR-a za pomoć tražiteljima potpora/poljoprivrednicima ... (NN 53/2018) te Ugovorom o dodjeli sredstava odabranom LAG-u br.

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-A „CETINSKA KRAJINA ...

9 lip 2019 ... 25 TZ Sinj radi na promicanju i unaprjeđenju turizma Grada Sinja i Općine Hrvace. 26 Podatci se odnose samo na gradove Sinj i Trilj, jer su za ...

lokalna razvojna strategija - Općina Viškovo

obalni pravac, koji prolazi područjem LAG-a, i povezuje alpsko područje s ... Akcija predviđa razne potpore za ostvarenje prethodno navedenih aktivnosti za ... Mlijeko. 3. Stočarstvo. 2. 2. Doprinos zaštiti okolišta. 5. BROJ I NAZIV. MJERE.

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-a MURA-DRAVA OD ...

... STRATEGIJA. LAG-a MURA-DRAVA OD 2014. DO 2020. GODINE. Datum usvajanja: 20.prosinca 2017. Naručitelj: LAG Mura–Drava. Konzultant: Leota d.o.o. ...

lokalna razvojna strategija u ribarstvu - Općina Kali

Ugljan– Tkon trajektna luka) koja povezuje naselja na otoku te preko mosta ... autobusima prijevoznika „Liburnija“ iz Zadra, na relaciji Sali – Zaglav – Žman ...

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-a "SREDIŠNJA ISTRA ...

Lovreč, Vrsar, Višnjan i Žminj, svjesni i zahvalni na odgovornoj ulozi koja nam ... Lovreč, Žminj i Višnjan te gradovi Pazin i Poreč. ... Predsjednik udruge Istramet.

Lokalna razvojna strategija FLAG-a Južni Jadran

Reljefna raznolikost, razvedenost obale, morske uvale s klifovima i velika ... Jedini tip slatkovodnog ribarstva se odnosi na sportski i rekreacijski ribolov i to u ... (orade) protiv kojih nije moguća ... Tiskani, video ili informacijsko-komunikacijski.

Lokalna razvojna strategija – NACRT - Grad Petrinja

19 velj 2013 ... 2012.-2014. Studeni, 2011./revidirano, veljača 2013. Lokalna akcijska grupa/LAG Zrinska Gora-Turopolje, Donja Bačuga 108c, 44 250 Petrinja.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a TUNERA za ...

Grad Kraljevica, Grad Novi Vinodolski, Općina Fužine, Općina Kostrena i Općina Lokve. ... (Arbunijada – Kostrena), doček konvoja brodova povodom proslave sv. ... početkom 2017.godine uvela nova županijska pomorska prometna linija ...

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG Međimurski doli i bregi

zaposlenih i prosječna neto plaća po djelatnostima nalazi se u Aneksu 13. ... organske i autohtone proizvode i sve je razvijenija izravna prodaja tih proizvoda na.

lokalna razvojna strategija područja lokalne ... - LAG VINODOL

Crikvenica, Jadranovo, Dramalj Selce, Bribir, Drivenik, Grižane i Tribalj. Područje LAG-a „VINODOL“ smješteno je na jugoistočnom dijelu Primorsko-goranske.

lokalna razvojna strategija u ribarstvu - LAGUR Plodovi mora

1 sij 2019 ... Siječanj 2019. ... ljeto i rana jesen; burno, suho i hladno vrijeme - hladnija polovica godine; ... kanal, Virsko more, srednji kanal, Zadarski kanal.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu - LAGUR - Općina Fažana

LAGUR-a „Istarska batana“. 24. listopada 2016. godine. Izrada Lokalne razvojne strategije u ribarstvu sufinancirana je sredstvima Europske Unije iz. Europskog ...

Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske grupe Sjeverozapad ...

Ciljevi, prioriteti, mjere LRS za područja LAG-a temeljeni na mogućnostima PRR. 2014. ... LAG Sjeverozapad okružen je LAG-ovima - Izvor, Prizag, Zeleni Bregi, ...

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu Lokalne ... - LAGUR Tri Mora

Lokalna akcijska grupa. LAGUR. Lokalna akcijska skupina (grupa) u ribarstvu. LRSR. Lokalna razvojna strategija u ribarstvu. MPS. Ministarstvo poljoprivrede.

lokalna razvojna strategija lag-a sjeverna bilogora ... - Općina Josipdol

„Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER. – CLLD“ – LAG Frankopan iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.,.

lokalna razvojna strategija lokalne akcijske grupe ... - LAG Marinianis

AGRONET elektronička aplikacija namijenjena za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim korisnicima u ostvarivanju prava na potpore u poljoprivredi.

Lokalna razvojna strategija Općine Podravska Moslavina - Općina ...

trasa državne ceste prati tok rijeke Drave u smjeru istok-zapad, dok je veza ... meandara, grede i područja plavljena za vrijeme najviših vodostaja, dok niži dio ...

lokalna razvojna strategija grada zaboka - Grad Zabok

... programi u kojima treba povećati broj upisanih i stipendiranih. FTMU Opatija. 70%. Učiteljski fakultet,. Osijek. 8%. VPŠ Višnjan. 6%. FOI Varaždin. 16% ...

Lokalna razvojna strategija Lokalne Akcijske Grupe - LAG-a Izvor

Općina Veliki Bukovec. Dvorac obitelji Drašković i perivoj, „Bukovečka hiža“. Općina Rasinja. Dvorac obitelji Inkey, Crkva Našašća sv. Križa Rasinja, Crkva sv.

PRILOG VI Lokalna razvojna strategija u ribarstvu ... - LAGUR Brač

Površina i granice područja. Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR) Brač obuhvaća teritorij i akvatorij otoka Brača, koji pripada srednjodalmatinskoj otočnoj ...

Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske ... - Lag Mura Drava

OŠ – Osnovna škola ... Donji Vidovec i Orehovica izdvajaju se pojedinačno kao ... OŠ Orehovica, PŠ Podbrest. 24. /. 24. OŠ Prelog. 223. 265. 488. OŠ Prelog ...

lokalna razvojna strategija lokalne akcijske grupe ... - LAG Gorski kotar

Alojz Litanj, Danijel Bertović, Stela Mulc, Nataša Kovačić, Nataša Kozlica, Barbara Klen,. Bruna Crnković Arbanas, Radmila Kus, Katarina Ožbolt Malnar, Ankica ...

Razvojna strategija Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje do ...

(Vinkovci, Vukovar i Županja), Zavod za javno zdravstvo i Zavod za hitnu ... vode na rijeci Savi, zabilježen je 17.05.2014. kada je DHMZ izmjerio protok od 6.008 ...

razvojna strategija općine podravske sesvete za razdoblje 2015.

Tetida d.o.o.. Razvojna strategija Općine Podravske Sesvete za razdoblje 2015.- 2020. g. ... 30 Njegovanje izvornog folklora i pjesama. 6. Stočarsko-ratatrsko ...

razvojna strategija grada zagreba za razdoblje do ... - Grad Zagreb

stanovnika starijih od 15 godina udio nezaposlenih je 6,4%, neaktivnih 45,7% (umirovljenici 63,0%, ... INA d.d., Hrvatska elektroprivreda d.d., Konzum d.d. i dr.).

belišće 2020 - Lokalna razvojna agencija Grada Belišća

BELIŠĆE 2020 | Strategija razvoja Grada Belišća 2015.-2020. 8. Buduća razvojna ... Intereuropa, Limarija Šimić, Limarija. Sebastijan, Sirius Belišće. Za novu ...

Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske grupe Brač ... - LAG Brač

Grad Supetar, Općine Bol, Milna,Nerežišća, Postira,. Pučišća, Selca i ... Tri najveća pogona su tvornica Sardina d.o.o. Postira, Jadrankamen d.d.. Pučišća i ...

lokalna razvojna strategija - LAG "Zeleni trokut"

12 svi 2016 ... Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-. 2020. ... Upravnom odboru LAG-a, koji ih sabire i izrađuje nacrt odluke o odabiru. ... Nabavka usisivača za lješnjake, stroja za sortiranje i čišćenje lješnjaka, ...

Lokalna razvojna strategija - LAG Virovitički prsten – LAG Virovitički ...

deset naselja, a to su Čemernica, Golo Brdo, Jasenaš, Korija, Milanovac, Podgorje, ... Prenoćište 'Slavonska kuća' u Koriji te Hotel 'Mozart' u Špišić Bukovici.

Nova Lokalna razvojna strategija LAG-a Moslavina - LAG Moslavina

AGRONET elektronička aplikacija namijenjena za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim ... ARKOD http://preglednik.arkod.hr/ARKOD-Web/.

Strategija istraživačkog rada Fakulteta za razdoblje 2014.

Publisher: University of Zagreb, Faculty of textile technology. Strategiju ... strengthening in-house capacities and increasing both nation-wide and international.

županijska razvojna strategija koprivničko-križevačke županije 2014 ...

Udruženje obrtnika Đurđevac, VGUK, Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ ... Administrativno osoblje. Tehničko osoblje. Opća bolnica Koprivnica. 575. 137.

Strategija razvoja Grada Kutina za programsko razdoblje 2014 ...

Grad Kutina kao motor razvoja gospodarstva regije, razvijenog turizma i ... zaštićene prirode na nacionalnoj razini kao Park prirode „Lonjsko polje“ kojim ...

Strategija razvoja Grada Kutine 2014 - Razvojna agencija MRAV

... plan uređenja Trgovački centar – zapad (SNGK 9/03, 5/09), DPU 17 (Pevec) (SNGK ... Izgradnja i uređenje 1 pomoćnog igrališta s montažnim tribinama - umjetna trava. Aktivnost podrazumijeva izradu projektnog zadatka, projektiranje, ...

Lokana razvojna strategija LAG Gorski kotar 2014 ... - Općina Lokve

Prikaz goranske drvene kuće iz Idejnog projekta koji je odobrila Skupština LAG–a ............................ 41 ... ali i relativno niske cijene naspram drugih energenata, obzirom na razdoblje grijanja (od rujna ... Rumunjska, Finska, Engleska i Estonija).

Razvojna strategija Međimurske županije do 2020. - Međimurska ...

Međimurski sajam poduzetništva MESAP d.o.o. ... Prosječna neto plaća na razini Županije za 2014. manja je od prosjeka RH, za 24,17%, a iznosi 3.930 kn, što ... nedostatak kratkih nabavnih lanaca (prodaja lokalno proizvedenih proizvoda na.

Razvojna strategija Međimurske županije do 2020. - Redea

Međimurske županije, Ljekarne Čakovec i Zavoda za hitnu medicinu ... čega slijede livade i pašnjaci, voćne vrste te vinogradi, dok su rasadnici i staklenici.

Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. - Grad Rijeka

19 ruj 2013 ... Hrvatska danas ima 4.290.612 stanovnika, dok ih je 2001. godine bilo 4.437.460, što je ... radno vrijeme sada sve više ovisi o privatnim vlasnicima kapitala koji ... Razvoj logističkih zona u okolici Rijeke (Kukuljanovo, Škrljevo i Miklavja) ... Iz tablice je vidljivo da su Plodine d.d. riječka tvrtka s najvećim ...

Županijska razvojna strategija Zagrebačke županije do 2020. godine

Zračne luke Zagreb (Master plan ZLZ, 1997., Razvoji plan ZLZ, 2009.), koji je predviđen po fazama do 2030. godine i kasnije. Prometnim predviđanjima do ...

Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije do 2020 ...

10 kol 2018 ... Đakovo, Našice, Osijek i Valpovo), Ljekarne Srce – Ljekarni ... slijede poljoprivredna gospodarstva čija je veličina od 20 do 100 ha, kojih je 11 ...

strategija razvoja općine maruševec za razdoblje od 2015. do 2020 ...

OPG Martinčević koji nude usluge organiziranja obiteljskih proslava, dječjih rođendana, organizacija škole u prirodi, sezonskih svečanosti, susreta lovaca.

strategija razvoja općine bedekovčina za razdoblje do 2020.godine

Nalazište gline na području Općine pridonijelo je razvoju industrije. Proizvode se proizvodi od gline, kao što su crijep i kaljeve peći. Zbog svoje vatrostalnosti od ...

Strategija TD Rijeka sport za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Boksački klub Rijeka. 580. 14. Biciklistički klub Rijeka. 86. 15. Kickboxing klub Sušak. 199. 16. Streličarski klub Rijeka. 397. 17. Prostorije Ri Rock climbing kluba ...

Strategija razvoja Općine Primošten 2015-2020 - Razvojna agencija ...

14 pro 2015 ... „Razvojnu strategiju Općine Primošten za razdoblje 2015. – 2020.“ izradio je: ... Izvor: UHY Savjetovanje, prema: TZ Primošten. Detaljniji ...

strategija razvoja općine donji kraljevec za razdoblje 2015-2020 ...

Tablica 28. Smještajni kapaciteti u Općini Donji Kraljevec. Naselje. Vrsta smještajnog objekta. Naziv subjekta. Broj ležaja. Donji Kraljevec. Hotel. Hotel Kralj. 50.

LRS LAG Zagora za razdoblje 2014-2020

Broj JLS: 5. Uključene jedinice lokalne samouprave: Dicmo, Dugopolje, Klis ... LAG-a 5 je poštanskih ureda no općina Lećevica nema poštanski ured što je.