IZVJEŠĆE O SIGURNOSTI BUTAN PLIN d.o.o. Područje postrojenja ...

Ovo Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja Skladište Zaprešić ... uzročno posljedični lanac događaja koji, iako svaki sam za sebe ne predstavljaju ...

IZVJEŠĆE O SIGURNOSTI BUTAN PLIN d.o.o. Područje postrojenja ... - Srodni dokumenti

IZVJEŠĆE O SIGURNOSTI BUTAN PLIN d.o.o. Područje postrojenja ...

Ovo Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja Skladište Zaprešić ... uzročno posljedični lanac događaja koji, iako svaki sam za sebe ne predstavljaju ...

UNUTARNJI PLAN BUTAN PLIN d.o.o. Područje postrojenja ...

spašavanja (NN 30/14, 67/14), za postrojenje Skladište Zaprešić operatera BUTAN PLIN d.o.o. koje predstavlja postrojenje višeg razreda (s obzirom na ...

IZVJEŠĆE O SIGURNOSTI Područje postrojenja: Objekti ...

(promjena količine tvari i novi dijelovi postrojenja) i promjena legislative (donošenje Uredbe). Kriteriji za ... -mutagenost: Muta.1B. -karcinogenost: Karc. 1B (plinski ... plamenice što uzrokuje prodor ulja u ložište i nekontrolirano gorenje. Radna ...

Pliva Hrvatska d.o.o., područje postrojenja Savski Marof Izvješće o ...

elaboratom zona opasnosti, te na svu pripadajuću dokumentaciju koja je ... 7338 ppm: smrtonosna koncentracija za 50% organizama koji su bili izloženi otrovu ...

IZVJEŠĆE O SIGURNOSTI INA Industrija nafte d.d. Područje ...

INA Industrija nafte d.d., Av. V. Holjevca 10, 10 000 Zagreb ... MOS Đeletovci je postojeće postrojenje za koje se Zahtjev za izdavanje ... putem obrazaca Stop kartice i OPOS dostavljenih sa proizvodnih lokacija u Službu OR i ZZSO IPNP.

Predstavitvena knjižica - Butan plin

Družba Butan plin na slovenskem trgu nastopa kot eden vodilnih ponudnikov energije, strateško pa smo povezani tudi z največjim distributerjem utekočinjenega ...

PDF Vanjski plan ZiS za postrojenje Butan plin d.o.o., skladište ...

VANJSKI PLAN „BUTAN PLIN“ D.O.O.-SKLADIŠTE ZAPREŠIĆ. Šifra dokumenta: F 011/15-6. Planovi i ... Ulica rijeke Dragonje 23. 52 466 Novigrad. 3. OIB.

ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN ... - Butan plin

Odsvetovane uporabe. Ni podatkov. 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista. Dobavitelj. BUTAN PLIN d.d.. Naslov: Verovškova 64/a, 1001 Ljubljana, ...

Pogoji za dobavo in odjem plina - Butan plin

15 okt 2018 ... Dobavitelj plina je Butan plin, d.d., Ljubljana, Verovškova 64a. Odjemalec uparjenega ali utekočinjenega plina po teh Pogojih je vsaka fizična ...

banke in aplikacije, ki omogočajo uporabo e-računa - Butan plin

HYPOnet (fizične in pravne osebe). Elektronska banka KD banke. NLB Klik. NLB Proklik (pravne osebe). [email protected] Poslovni [email protected] (pravne osebe). PBS.

Butan plin, družba za distribucijo plina, dd Verovškova 64a ... - horus

Družba Butan plin, vodilni distributer utekočinjenega naftnega plina (UNP) v jeklenkah in plinohramih v Sloveniji, sledi začrtani poslovni politiki, ki temelji na ...

Postrojenja na drvni plin

18 pro 2009 ... U povijesti se taj proces, uglavnom suha destilacija drva, koristio za razne namjene, najviše za proizvodnju drvenog ugljena, raznih kemijskih ...

messer croatia plin tehničko - tehnološko rješenje postrojenja

sigurnosni ventil koji u slučaju nedozvoljenog tlaka prazni vodeni čep i ispušta plin u atmosferu, te rasprskavajuće membrane. KONTROLA REAKCIJE. Kontrola ...

tehničko tehnološko rješenje postrojenja messer croatia plin

STANICA O2. KONTEJNER ZA PRAZNE BAČVICE KALCIJEVOG KARBIDA ... Spremnik metalnog otpada je brodski kontejner od 6 stopa (površine 6,0 x 2,5 m).

UNUTARNJI PLAN za područje postrojenja INA-INDUSTRIJA ...

Radnička 216. Zagreb, rujan 2018. ... 1 Zagreb, Radnička 216 za sve objekte i poslovne prostore unutar lokacije operatera, koje u ... ŠIFRA VOZILA. INA - 14.

Unutarnji plan INA Industrija nafte d.d. Područje postrojenja ...

INA Industrija nafte d.d., Av. V. Holjevca 10, 10 000 Zagreb. PREDMET: Unutarnji plan. Adresa područja postrojenja:: Otpremna stanica Graberje, Graberje ...

UNUTARNJI PLAN Područje postrojenja: Objekti frakcionacije Ivanić ...

Objekti frakcionacije Ivanić Grad, Alojza Vulinca 129, 10 309 Ivanić-Grad. Ovlaštenik: ... U sljedećoj tablici dan je pregled stručnih djelatnika operatera, članova. Lokalnog ... Sigurnosno tehnički listovi za opasne tvari (Prilog IOS-a); ... Lokacija za dekontaminaciju ljudi na području postrojenja: Stanica za zaštitu od štetnih i.

Izvješće o podacima iz baze Registar postrojenja u kojima ... - HAOP

15 pro 2018 ... Zagrebu. U 2017. godini prijavljeno je 700 područja postrojenja obveznika Priloga II.A. Najviše ih je ... Žitnjak“ proveo prijavu kao „prijeteća opasnost od štete“, odnosno po svojoj vrsti i načinu odvijanja ne ... Kutjevo, Rasadnik.

izvješće o okolišu za dpp za područje he mokrice - Ministarstvo ...

5 ruj 2012 ... Hidroelektrane Mokrice planira se i akumulacijsko jezero koje će biti ... kontekst dvorca Brežice i mjesno središte Brežica te dvorac Mokrice.

Izvješće o tržištu nekretnina za 2017. godinu za područje ...

1 ožu 2018 ... Gornji. Koncovčak, Gradiščak, Grkaveščak,. Jurovčak, Jurovec, Kapelščak, Lapšina,. Marof, Sveti Martin na Muri, Toplice. Sveti Martin, Vrholjan ...

IZVJEŠĆE O SIGURNOSTI Brodomerkur d.d., Skladište ...

Brodomerkur d.d., Poljička cesta 35, 21 000 Split. PREDMET: Adresa područja postrojenja: Izvješće o sigurnosti. Skladište gospodarskog eksploziva Sičane, ...

Izvješće O POKAZATELJIMA SIGURNOSTI PACIJENTA

IVAN BARBOT POPOVAČA Popovača. PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA. Lopača. PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB. Rab. PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ...

Izvješće o tržištu nekretnina za 2017. godinu za područje Splitsko

31 ožu 2018 ... nekretnina za potrebe provedbe Zakona o procjeni vrijednosti vrijednosti nekretnina čiji je sastavni dio Zbirka ... ZAGREBA / VELIKOGA GRADA. - korišteni su ... Darija Biliškov, ispred posrednika u prometu nekretnina, član,.

Izvješće o zaštiti zraka za područje Zagrebačke županije 2012 ...

84,6 116 51,2 62,5 97,2 108 91,3 67,1. 141. 119. 105. 55,6. 1099. Samobor. 85,2 112 ... grijanja imaju gradovi Jastrebarsko, Samobor i Vrbovec. ... klub Bumbar.

izvješće o stanju kakvoće zraka za područje krapinsko – zagorske ...

1 svi 2007 ... Najgušće su naseljena gradska područja : Krapina, Oroslavje, Zabok (gustoća ... podaci od Državnog Hidrometeorološkog Zavoda (DHMZ),.

Godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe u distribucijskom ... - HEP-a

električne energije, HEP ODS kao energetski subjekt obavlja reguliranu djelatnost ... Distribucijsku mrežu HEP ODS-a čine transformatorske stanice na sučelju s.

izvješće o sigurnosti - Ministarstvo zaštite okoliša

Od 2017. godine tvrtka PETROL PLIN d.o.o. se pripojila društvu. PETROL d.o.o. sa ... rukohvata ventila, ispravnost naljepnice ventila i čistoća boce. Primitak i ...

Izvješće o sigurnosti JANAF dd, Terminal Žitnjak - Ministarstvo ...

Predmet ovog Izvješća o sigurnosti je Terminal Žitnjak koji se nalazi na adresi ... nalaze se i drugi poslovni subjekti (INA d.d., Rijekatank d.o.o., Elgrad d.o.o.).

Izvješće o stanju sigurnosti,provođenju preventivnih programa te ...

Osijek, 10. siječnja 2018. Temeljem čl. 24 stavak 2 ... Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek u sklopu vođenja poslova zaštite na radu ... Turjak-Osijek.

Izvješće o sigurnosti JANAF dd, Terminal Omišalj - Ministarstvo ...

programu gdje se vode radni nalozi, moguće je dobiti uvid u radove u sklopu planiranog ... Prema najčešće upotrebljavanoj Köppenovoj klasifikaciji klime najsjeverniji ... morske vode uključujući pumpe i spremnik pjene, prijenosna protupožarna ... prahom sa spremnikom za vodu zapremine 4000 l, spremnikom za pjenilo.

SUGLASNOST na Izvješće o sigurnosti - Ministarstvo zaštite okoliša

O Gat (u nadležnosti Luke Zadar). izradio analizu i ... Polikem d.d. (u stečaju), objekte tvrtke Elgrad i lokalnu prometnicu i željezničku prugu na kojoj može.

2.2.Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa ...

Rijeka, 4. rujna 2017. godine. Z A P I S N I K ... o Provedba programa obuke plivanja "Rijeka pliva" – 2.a i 2.b razred ... Nova, Birota, Dupin i sl. Naveo je kako bi ...

godišnje izvješće o stanju sigurnosti na području pu krapinsko ...

17 srp 2017 ... PP ZABOK. 101. 99. -2,0 %. PP DONJA STUBICA. 68. 33. -51,5 %. PP KLANJEC. 14. 13. -7,1 %. PP KRAPINA. 27. 33. 22,2 %. PP PREGRADA.

godišnje izvješće inspekcije sigurnosti plovidbe za 2016. godinu

Joško Nikolić. Načelnik Sektora za inspekcijske poslove i tehničke standarde. 2. MPPI ... Joško Vlašić. Viši kontrolor službe kontrole sigurnosti plovidbe stranih ...

izvješće o stanju sigurnosti - Osnovna škola Stjepana Ivičevića ...

a. Nacionalnim dokumentima ( Program aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima, Nacionalna strategija suzbijanja zloporabe opojnih droga) b.

godišnje izvješće inspekcije sigurnosti plovidbe za 2017. godinu

Davor Vidan. Lučki kapetan. 18. Ivica Čikotić. Viši kontrolor službe kontrole sigurnosti plovidbe stranih brodova. 19. Ivana Marović. Inspektor sigurnosti plovidbe.

Godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe hrvatskog EES-a 2018 - HOPS

Hrvatski elektroenergetski sustav (u daljnjem tekstu: EES) čine proizvodni objekti i postrojenja, prijenosna i distribucijska mreža i potrošači električne energije na ...

HROTE Naziv postrojenja Snaga postrojenja

8 stu 2012 ... Sunčana elektrana Zvonimir Jurkić Belišće. 9,9. 29.5.2013 ... Sebastijan Pintarić. 13-6861/ ... Sunčana elektrana LIMARIJA JOZIĆ. 10. 4.10.

PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI PODRUČJE ... - unizg

Mirko Ajdučić, Ivan Krajina. 39. Lovorka Batelja. 40. Antonija Begonja, Nada Bilopavlović. 41. Dražena Bjeloš, Mario Ćuk. 42. Snježana Dotlić, Ivan Čima. 43.

Prilog uz knjigu LPG (propan-butan) autoplin - BIHAMK-a

Baderna. Bakar - (Industrijska Zona Kukuljanovo). Baška Voda - Bast. Beli Manastir - Karanac. Belišće ... Plinara Baderna. Skoljic. G.S. Plin. Lepus. BP Buba ...

splošni pogoji akcijske ponudbe »butan 2019 - ECE

ktrične energije, ki so hkrati kupci plina pri družbi Butan plin d.o.o.. Novi kupec električne energije je kupec, ki do 1.6.2019 sklene pogodbo o dobavi električne ...

splošni pogoji akcijske ponudbe »butan 2018 - ECE

Butan plin d.o.o.. Novi kupec električne energije je kupec, ki do 25.11.2018 sklene pogodbo o dobavi električne energije za vrsto dobave ECE. ELEKTRIKA (v ...

Predgrijavanje čelika propan butan grijačima - Zavarivanje i oprema ...

Sigmat d.o.o http://www.sigmat.hr/. Gromačnik 35, 35000 SLAVONSKI BROD. Ključne riječi: predgrijavanje, propan butan, konstrukcija grijača. Key words: ...

Kogeneracijska postrojenja - TVZ

Sustavi kogeneracije: • kotao parna turbina. • plinska turbina. • plinska parna turbina. • stroj s un. sagorijevanjem. • mikro turbina. • parni stroj. • Stirlingov stroj.

mašine i postrojenja za:

Debljača PSA 530. Za nešto posebno. Ova teška debljača specijalno je razvijena da zadovolji največe zahtjeve koje postavlja drvo-preradživaćka indistrija.

HEP-Plin d - HEP-a

HEP-PLIN d.o.o. OSIJEK, 31000 Osijek, Cara Hadrijana 7, OIB 41317489366, u svojstvu operatora javne usluge distribucije plina (u daljnjem tekstu: ...

HEP PLIN

„HEP Plin“ DANAS. 2.1. Distribucijsko područje. 2.1.1. Plinska mreža. 2.1.2. Broj potrošača. 2.1.3. Potrošnja. 2.2. Zaposleni. 3. SURADNJA „HEP PLIN“-a SA ...

PLIN - HEP-a

Montcogim je manjim dijelom uključen u distribuciju plina napodručju regije; samo u PSŽ. (oko 1 mil. m3 plina god.) Tablica 10. Operatori distribucije prirodnog ...

IAS 16 - Nekretnine postrojenja i oprema II.pdf

24 апр 2019 ... veka trajanja sredstva. Osnovicu za obračun amortizacije čini nabavna vrednost osnovnog sredstva umanjena za njihovu rezidualnu vrednost.

POSTROJENJA I INSTALACIJE POD PRITISKOM

Za turbulentno strujanje, faktor otpora trenja zavisi od vednosti: • Rejnoldsovog broja. • relativne hrapavosti cevi. Relativna hrapavost cevi predstavlja:.

Nekretnine, postrojenja i oprema

Primjeri troškova koji se ne uključuju u poreznu osnovicu. Ako je naknada za ... i obračun amortizacije, tako knjigovodstvena vrijednost kamiona poslije remonta ...

REVITALIZACJA TURBINSKOG POSTROJENJA

Karlovac, Veljača 2017. ... Tvornica turbina - Karlovac, interne oznake 341 TK 001 i 341 TK 002, koje ... 3.3.2 Demontaža i otprema dijelova agregata u TTK.

06 Parne turbine i postrojenja.pdf

Turbine za pogonjenje generatora u javnim termoelektranama. To su ... Slika 1.11 Kondenzacijska parna turbina s oduzimanjem pare tip EHNK-SIEMENS ...

5. SNABDIJEVANJE INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA ...

provodnika je međufazni ili linijski napon Ul . Slika 5.10 Veza u zvijezdu sa nultim provodnikom. Ovakva mreža, dakle, raspolaže sa dva napona -faznim i ...

Neupotrijebljeni plin SF6

Plin sumporni heksafluorid (SF6) u HEP-u se upotrebljava kao medij za izolaciju i ... Ovakav plin, pored zraka i vlage, može sadržavati i inertni plin CF4 nastao.

međimurje-plin d.o.o.

Očitanje brojila se provodi od 25. dana u tekućem mjesecu do 04. dana u ... stanice Međimurje-plina d.o.o., kao i sa podacima meteorološke stanice na.

TEHNIČKO – TEHNOLOŠKO RJEŠENJE POSTROJENJA ...

1.1.3 Skladište repromaterijala, boja i tiskarskih valjaka i nova automatska mješaona boja ................. 6. 1.1.4 Plinsko postrojenje ... 3.1.6 Mješanje boja .

Visokonaponska razvodna postrojenja - ZUNS

Šeme spoja strujnih krugova u visokonaponskim razvodnim postrojenjima ... ubrajaju: kablovske spojnice, kablovske glave, kablovske priključne kutije, kablovski ormari ... U slučaju nestanka naizmjeničnog napona ili kvara ispravljača, napajanje ... u bilo kojem odvodu, kao prekidač za paralelno spajanje generatora u.