nositelj zahvata: hrvatske vode - Zagrebačka županija

pruge i dogradnja drugog kolosijeka na dionici pruge Dugo Selo – Križevci, ... Negovec, Novo Selo, Peskovec, Pirakovec, Podolec, Poljana, Poljanski Lug, Prilesje, ... Groblje. - kultivirani krajolik – vinogradi s tradicijskim kletima. - stambena ...

nositelj zahvata: hrvatske vode - Zagrebačka županija - Srodni dokumenti

nositelj zahvata: hrvatske vode - Zagrebačka županija

pruge i dogradnja drugog kolosijeka na dionici pruge Dugo Selo – Križevci, ... Negovec, Novo Selo, Peskovec, Pirakovec, Podolec, Poljana, Poljanski Lug, Prilesje, ... Groblje. - kultivirani krajolik – vinogradi s tradicijskim kletima. - stambena ...

nositelj zahvata: hrvatske vode - Krapinsko-zagorska županija

6 lip 2019 ... pratense L., livadna režuha Cardamine pratensis L., metiljeva trava Lysimachia nummularia L., rožac ljepkasti Cerastium fontanum Baumg.

Nositelj zahvata: HRVATSKE VODE, VGO za vodno područje ...

Prema topografskoj karti cijelo područje između Boroš Drave i rijeke Drave ima kote terena od ... starog rukavca Boroš Drava, koji danas ima obilježja jezera, te.

nositelj zahvata: hrvatske vode - Ministarstvo zaštite okoliša

16 ruj 2019 ... kombiniranog pristupa, u nastavku je dan izračun efektivnog ... udaljenosti 300 m od obale u zoni ulaska podmorskog ispusta duljine ... HAK. Interaktivna karta. Dostupno na https://map.hak.hr. Pristupljeno: 11.07.2019. 10.

1. Zagrebačka županija, D&G Hidroprojekt, Zagreb ... - Hrvatske vode

vodoopskrbnom sustavu “Samobor”, te izvorišta vodoopskrbnog sustava “Jastrebarsko” i ... Osim za potrebe vodoopskrbe na podrucju Zagrebacke županije, crpilište ... razvitka vodoopskrbe (npr. demografske prognoze, položaj i velicina ...

nositelj zahvata: hrvatske autoceste d - Ministarstvo zaštite okoliša

(preuzeto iz Studije o izvedivosti autoceste A11 Zagreb-Sisak: Dionica prijelaz preko ... Na liniji je predviđeno prometovanje vlakova tipa TMK 2200. Radi se o ...

NOSITELJ ZAHVATA: VODOVOD DUBROVNIK doo - Ministarstvo ...

29 sij 2018 ... Vodovod Dubrovnik d.o.o.. Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik dokument: Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja.

Nositelj zahvata: Grad Rab Trg Municipium Arba 2, 51 280 Rab ...

zatim pročišćavati i lokalno spremati u spremnike (500-1.000 m³) ispod ... zbog gradnje izvan granice građevinskih zemljišta, cijena parcele zadržala bi se u.

NositELj zAhvAtA: CIGLANA CERJE TU NO DDo - Ministarstvo ...

CIGLANA CERJE TUŽNO D.O.O.. Voditelj izrade: Marijana Bakula, dipl. ing. kem. teh. Radni tim: Mario Pokrivač, struč. spec. ing. sec. – zaštita okoliša, dipl. ing.

datum / srpanj, 2017. nositelj zahvata / RADLOVAC d.d., Trg pl ...

4 srp 2017 ... nositelj zahvata / RADLOVAC d.d., Trg pl. Mihanovića 12, Orahovica naziv dokumenta / ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA TEMATSKE ...

Nositelj zahvata: BELIŠĆE dd - Ministarstvo zaštite okoliša

-poznavanje zahtjeva norme ISO 9001 - prema složenosti posla ... turbinske komponente Belišće d.o.o., Harburg-Freudenberger Belišće d.o.o., MD obrt za.

NositELj zAhvAtA: PIK ViNkovci DD - Ministarstvo zaštite okoliša

Mihaela Vešligaj, dipl. ing. (PIK Vinkovci d.d.). Katarina Kundih, dr. vet. med. (Belje d.d.). Dr. sc. Robert Spajić, dipl. ing. polj. (Belje d.d.). Jadranka Klaić, dipl. ing ...

NositELj zAhvAtA: KNAUF INSULATION DOO - Ministarstvo zaštite ...

Kako bi tvrtka Knauf Insulation d.o.o. zadovoljila sve propise u pogledu emisije ... Koncept za proizvodnju poluproizvoda je taj da treba postaviti novi pendl, zonu ...

R J E Š E N J E Tvrtki Hrvatske vode ... - Varaždinska županija

15 tra 2016 ... roka u 2016. godini'' po zahtjevu tvrtke Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv. ''Plitvica-Bednja'', Međimurska 26b, Varaždin, ...

datum / kolovoz, 2017. nositelj zahvata / Varkom d.d. naziv ...

21 kol 2017 ... Telefon: 042/ 406 406. Fax: 042/ 212 115. E-mail: [email protected] ... postrojenja za kompostiranje mulja na lokaciji UPOV-a Varaždin.

datum / travanj, 2017. nositelj zahvata / Crodux derivati dva d.o.o. ...

19 tra 2017 ... Naručitelj projekta Crodux derivati dva d.o.o. naručio je izradu projektne dokumentacije za zahvat u prostoru: izgradnja benzinske postaje s ...

Vukovarsko-srijemska županija 32.100 Vinkovci ... - Hrvatske vode

2 tra 2010 ... Izvršitelj. Hidrotehnika i geodezija d.o.o. Vinkovci, Bana Jelačića 130. Ugovor: ... željezničke pruge Čakovci-Vukovar izmjeren je protok 83 l/s.

19. Dubrovačko-neretvanska županija, IGH, Split ... - Hrvatske vode

DUBROVNIK 20 000 ... Telefon: 021 309-400, Fax: 021 309-491 ... se nalaze na području županije: "VODOVOD DUBROVNIK" d.o.o., N-P-K-L d.o.o. Korčula, ...

KARLOVAČKA ŽUPANIJA Županijsko poglavarstvo ... - Hrvatske vode

Hidropedološka studija Šumbar, B. Selnica, Skakavac iz 1984. godine po ... dugo i oko 70 m duboko jezero okruženog strmim stijenama i šumskim padinama.

13. Zadarska županija, Hidroprojekt-ing, Zagreb ... - Hrvatske vode

Investitor: HRVATSKE VODE. Građevina: Vodoopskrbni plan zadarske županije ... Situacija vodoopskrbnog sustava - karta 1 (zapad). Situacija vodoopskrbnog ...

datum / srpanj, 2017. nositelj zahvata ... - Ministarstvo zaštite okoliša

4 srp 2017 ... Ružica grad' te obrađen kroz Studiju o utjecaju na okoliš Sportsko ... „Jezro-Hercegovac-Ružica grad“, na području Grada Orahovice; ...

17. Splitsko-dalmatinska županija, IGH, Split, 2009. - Hrvatske vode

POSLOVNI CENTAR SPLIT. ODJEL ZA ... Antonio Ljubas, dipl.ing.građ. ... primjeraka tekstualnog i grafičkog priloga u digitalnom obliku (auto cad, ARC INFO).

županija dobila nagradu 'stvaratelji za stoljeća' - Zagrebačka županija

8 velj 2018 ... Velika Gorica osam škola, Samobor pet škola, Zaprešić tri i Grad Vrbovec dvije ... ma - rekla je Iva Tušin, vodite- ... i poliklinika s područja grada.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA U VRHU NAJRAZVIJENIJIH ŽUPANIJA U ...

objavljeni) govori da se Zagrebač- ka županija prema ostvarenim prihodima poduzetnika koji po- sluju na njezinu području nalazi na drugom mjestu u RH, ...

1 1. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 2. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

6. Gvozd. DV pri OŠ Gvozd. Trg dr. Franje. Tuđmana 1. 044/881 139 [email protected] djeca od 3 do 7 godina. NE/NE. 7. Petrinja. DV Petrinjčica.

analiZa varijacija raZine vOde jeZera vrana na ... - Hrvatske vode

Ključne riječi: vodostaj, temperatura zraka, bilanca voda, jezero vrana, otok cres, hrvatska. analiZa varijacija raZine. vOde jeZera vrana na. OtOKu cresu.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

na zapadu, nisko Turopolje i Pokuplje na jugu te nizinski krajevi na istoku. ... trupce, prostorno drvo (ogrjev i drvo za kemijsku preradu) te dio koji se tretira kao.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš - Hrvatske autoceste

10000 Zagreb, Radnička cesta 80 tel: 385 1 3717 111, ... Ovisno o tipu prijelaza preko vodotoka, pločasti propusti ili mostovi, organizirati radove na način da su ...

ovdje - Zagrebačka županija

4 lis 2019 ... Grad Ivanić-Grad. SAJM. MY PRIVREDNA BANKA ZAGREB. PEZ] Curi grupe INTESA SANPAOLO. AEKS. ELEKTRO. CENTAR Aztek dm. @.

sadrýaj - Zagrebačka županija

4 srp 2017 ... načelnika Općine Dubrava................................ 46. 33. Odluka o općinskim porezima Općine Dubrava 46. 34. ... zahvalnica, plakata, poklona, knjiga, tisak na dresove, natpisne ploče i transparente, majice sa tiskom, cerade …

Zagrebačka županija - cikloturizam.hr

... kao osobna prtljaga). • u posebnom vagonu s prostorom za smještaj bicikala (10 bicikala). Skele (4): Medsave - Zaprešić, Skela Samoborski Otok, Skela Lijevi.

PDF Izvješće - Zagrebačka županija

19 ožu 2019 ... Nord Produkt. 42. D.S.Golf j.d.o.o. Poslovna jedinica 2 ... jedinica različitog tipa (kućice na drvetu, mobilne kućice, šatori…), turističke i sportsko.

PDF M05_strojarstvo - Zagrebačka županija

svi rotirajući dijelovi nalaze se u uređajima i zaštićeni su od slučajnog dodira. - svi radovi na ... snage 3x42 kW i 1x35 kW proizvođača Junkers. Plinski bojler snage 35 kW koristi se za zagrijavanje prostorija uprave koje se nalaze na dijelu.

IZVJEŠĆE br - Zagrebačka županija

Poduzeće JAMNICA d.d., pogon Jana, za postupak gospodarenja ... Odvojena staklena ambalaža privremeno se skladišti (do odvoza) pod ključnim brojem 15.

Rješenje - Zagrebačka županija

1 pro 2017 ... Zahvat se odnosi na Reciklažno dvorište koje se predviđa izgraditi na dijelu k.č. br. 601/1 k.o. Pisarovina s postojećim priključkom na državnu ...

PDF M04_elektrotehnika - Zagrebačka županija

Ulica 7. svibnja 14, Vrbovec. Ulica 7. svibnja 14, ... ZAHTJEV ZA TEHNIČKI PREGLED I UPORABNU DOZVOLU . ... izvršiti tehnički pregled objekta. Kontrolu ...

procjena ugroženosti zgž - Zagrebačka županija

23 ruj 2014 ... Strmec. 3 907. 900 (Prelci i Zlodi). Izletište Suhina (Rakitje). 2 301. 300. Bestovje. 2 402 ... (poštanski broj, mjesto, ulica i k.br.) Datum aktiviranja ...

REPUBLIKA HRVATSKA - Zagrebačka županija

19 ožu 2019 ... Hrvatska kontrola zračne plovidbe, Sektor upravljanja zračnim prometom, ... posebnih propisa, pravila tehničke prakse te uvjeta distributera iz ... Zagrebačke županije te građani grada Zaprešića tražimo brisanje i zabranu.

ALFA ATESTd.oo - Zagrebačka županija

[email protected] MOBITEL. 099/228 62 31. TELEFAKS /. LOKACIJA GOSPODARENJA OTPADOM. MJESTO. Donja Lomnica. BROJ POŠTE 10 412.

zagrebačka županija (01) - Zeleni telefon

Grada Vukovara 72. 01 6009 400 www.zagrebacka-zupanija.hr. POLICIJSKA POSTAJA DUGO SELO. A. Mihanovića 2, Dugo Selo. Josipa Zorića 7, Dugo Selo.

elaborat gospodarenja otpadom - Zagrebačka županija

RS Metali d.d.. Vojvodići 17, 10431 Sveta Nedjelja za obavljanje djelatnosti: prikupljanje otpada (S), druge obrade otpada (PP), skladištenje (R13) i oporabu ...

PDF 24. Prijedlog Zaključka o davanju ... - Zagrebačka županija

14 velj 2019 ... OSNOVNA ŠKOLA. KSAVERA SANDORA ĐALSKOG. DONJA ZELINA. Dragutina Stražimira 24, 10382 Donja Zelina. Tel./fax: 01/2065 061, tel: ...

PDF 31. Prijedlog Zaključka o davanju ... - Zagrebačka županija

14 velj 2019 ... ... Osnovne škole Stjepan Radić,. Božjakovina. Prijedlog Statuta Osnovne škole Stjepan Radić, Božjakovina čini sastavni dio ovog. Zaključka.

PDF 68. Prijedlog Rješenja o razrješenju ... - Zagrebačka županija

15 velj 2019 ... prirode na području Zagrebačke županije ,,Zeleni prsten“ ima ... Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim ...

PDF 21. Prijedlog Zaključka o primanju na ... - Zagrebačka županija

29 lip 2018 ... Zeleni prsten. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području. Zagrebačke županije ...

PDF 20. Prijedlog Zaključka o davanju ... - Zagrebačka županija

14 velj 2019 ... REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA. OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA. KRAVARSKO. Gajevo 2, 10413 Kravarsko. Tel.

PDF 20. Prijedlog Zaključka o primanju na ... - Zagrebačka županija

11 ruj 2018 ... tekst ) te Društvenog ugovora trgovačkog društva Distributivni centar ... kruška, a kasnije jabuka, čime uspješno nadomještamo smanjene ... plasmanu ima koštičavo voće (breskva, nektarina i šljiva), te kruška, jagoda i trešnja.

PDF 55. Prijedlog Zaključka o davanju ... - Zagrebačka županija

14 velj 2019 ... Srednje škole Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola, Samobor. Prijedlog Zaključka iz točke I. uputit će se Županijskoj skupštini ...

PDF 44. Prijedlog Zaključka o davanju ... - Zagrebačka županija

20 velj 2020 ... Naziv Škole je Osnovna škola Pokupsko. Sjedište Škole je u Pokupskom, 37a. Područna škola nalazi se u Hotnji 106. Članak 5. Škola može ...

PDF 30. Prijedlog Zaključka o davanju ... - Zagrebačka županija

14 velj 2019 ... Prijedlog Statuta Osnovne škole Josipa Zorića, Dugo Selo čini sastavni dio ovog. Zaključka. III. ... Naziv Škole je Osnovna škola Josipa Zorića.

PDF 46. Prijedlog Zaključka o davanju ... - Zagrebačka županija

14 velj 2019 ... OSNOVNA ŠKOLA. „PAVAO BELAS". Ilije Gregorića 28. BRDOVEC. 10291 Prigorje Brdovečko u n. 01 2019. KLASA: 012-03/19-01/1.

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA ...

11 tra 2019 ... Općine Brckovljani“ broj 01/18), načelnik Općine Brckovljani, dana 11.04.2019. godine donosi. O D L U K U o započinjanju postupka ocjene o ...

PDF 26. Prijedlog Zaključka o davanju ... - Zagrebačka županija

14 velj 2019 ... ... Osnovne škole Đure Deželića,. Ivanić-Grad. II. Prijedlog Statuta Osnovne škole Đure Deželića, Ivanić-Grad čini sastavni dio ovog. Zaključka.

PDF 19. Prijedlog Zaključka o davanju ... - Zagrebačka županija

14 velj 2019 ... PREDMET: Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog. Statuta Osnovne škole Dragutina Domjanića, Sveti Ivan Zelina.

1. UVODNI DEO Granica zahvata Povr{ina zahvata Pravni osnov za ...

krevet za lozu koji se nalazi ispred ku}e u dvori{tu. ... Parkiranje-gara`iranje putni~kih automobila u zonama individualnog stanovanja je predvi| ... Na osnovu tabele broj 6 i na osnovu prora~una za predmetni konzum prerdvi|ena je dovoljana.

99 krš hrvatske geografski pregled i značenje - Hrvatske vode

GEOGRAFSKI PREGLED. I ZNAČENJE ... koncizno i dobro su ilustrirane. U 6. poglavlju ... 3) Koliko je relativno značenje otapanja snijega i leda u usporedbi s ...

PDF Pregled odbačenih i odbijenih prijava - Zagrebačka županija

10 lis 2018 ... Djelatnost projekta (02.20 Sječa drva, dio područja A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo) nije prihvatljiva po natječaju. 15. Tami projekt d.o.o..

IMENIK DADILJA - GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA ...

2 svi 2018 ... IMENIK DADILJA. DATUM. UPISA U. IMENIK. DADILJA. BROJ I DATUM RJEŠENJA. OBITELJSKOG ... 45, Zagreb, tel:097-6485065, SSS,.

1. Grad Zagreb i Zagrebačka županija u odnosu na Hrvatsku

2. Strukturne karakteristike gospodarstva Grada Zagreba. Područja djelatnosti prema NKD. 2007':. A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo; B –. Rudarstvo i ...

PDF 9. Prijedlog Izmjena i dopuna Akcijskog ... - Zagrebačka županija

25 ruj 2019 ... Stručna služba Skupštine Zagrebačke županije / 10000 Zagreb / Ulica Ivana ... Sufinanciranje dežurne ljekarne za područje grada Zaprešića i ...