SLUZBENI DUGO SELO BROJ 8 .indd - GRAD DUGO SELO

EU projekt Rugvica-Dugo Selo: izgradnja odvodne kanalizacije za aglomeraciju Rugvica ... Ulica Novo Brdo - frezani asfalt. 36.000,00. KOMUNALNI ... GROBLJE. 3.1. Uređenje fasade upravnog objekta i objekta za ispraćaj. 100.000,00.

SLUZBENI DUGO SELO BROJ 8 .indd - GRAD DUGO SELO - Srodni dokumenti

sluzbeni glasnik dugo selo broj 4.indd - Grad Dugo Selo

26 srp 2016 ... Zaključak o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Dugo Selo za prodaju osobnog automobila ... otvaranja specijalističkih ambulanti i poliklinika;.

sluzbeni glasnik dugo selo broj 1.indd - Grad Dugo Selo

Zaključak o određivanju zamjenika službenika za informiranje Grada Dugog Sela, ...... 20. 25. Zaključak o prihvaćanju zamolbe Zagrebačke nadbiskupije,. Župe ...

SLUZBENI DUGO SELO BROJ 8 .indd - GRAD DUGO SELO

EU projekt Rugvica-Dugo Selo: izgradnja odvodne kanalizacije za aglomeraciju Rugvica ... Ulica Novo Brdo - frezani asfalt. 36.000,00. KOMUNALNI ... GROBLJE. 3.1. Uređenje fasade upravnog objekta i objekta za ispraćaj. 100.000,00.

Dječji vrtić Dugo Selo - GRAD DUGO SELO

18 lip 2019 ... O IMENOVANJU RAVNATELJICE DJEČJEG VRTIĆA DUGO SELO. PREDLAGATELJ: Dječji vrtić Dugo Selo. IZVJESTITELJ: Veljko Bertak, prof ...

Izvještaja o poslovanju Sportskog centra Dugo ... - Grad Dugo Selo

18 lip 2019 ... svih kategorija MRK I ŽRK Dugo Selo, vjerski susreti udruge „Kristofori“, liječnički pregledi, nagrada ,,spretnosti u vožnji“ u organizaciji ...

27.10.2019. MJESTO: Dugo Selo - AK Martin Dugo Selo

Ulica Josipa Predavca, Ulica Hrvatskog preporoda, okret kod OŠ Ivan Benković, Ulica. Hrvatskog preporoda, Ulica Josipa Predavca, Ulica Matije Gupca, ...

Službeni glasnik DUGOG SELA - Grad Dugo Selo

2 kol 2007 ... "Ribarska koliba" i Restorana "Klet obitelji Bunčić". 7. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada.

SLUZBENI_DUGOSELO_1 3 2013.indd - Grad Dugo Selo

1 ožu 2013 ... Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge „Crne mambe“. 10. Plan nabave za 2013. ... Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, br. 9/09.) Gradsko vijeće ... glasila «Dugoselska kronika». (2) U Službenom ...

Izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Dugo ... - CZSS Dugo Selo

1 sij 2018 ... Centar za socijalnu skrb Dugo Selo ( u daljem tekstu Centar) je javna ustanova osnovana rje5enjem Ministarstva socijalne politike i mladih ...

7/11 - Grad Dugo Selo

a Sv. Martina Prozorje (DPU Martin Breg)". U tom DPU-u je određeno da se crkva"... Članak 7. Naslov poglavlja 3.2. "Sportske građevine - ZONE R1" mijenja se ...

DUGOSELSKAkronika - GRAD DUGO SELO

20 ruj 2019 ... uređenja: DPU groblja Prozorje, DPU groblja Dugo Selo i DPU Novo groblje. Niti jedan Plan nije izrađen niti je donesena odluka o izradi.

Točka 14.2. - Grad Dugo Selo

13 ruj 2018 ... PLAN ZAŠTITE OD POŽARA ZA GRAD DUGO SELO. PLAN zaštite od požara Grada Dugo Selo. 1 ... Konzum, Lidl, Kaufland, Plodine, Lonia.

Untitled - GRAD DUGO SELO

19 ruj 2019 ... Godišnje izvršenje proračuna Grada Dugog Sela za 2018. ... Grad Dugo Selo i Osnovna škola „Ivan Benković“ organizirali su 9. svibnja 2019., ...

rješenje - GRAD DUGO SELO

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO, JOSIPA ZORIĆA 86 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u. DUGO SELO: BENCEK, DUBRAVA, ...

1 1. UVOD - Grad Dugo Selo

Grad Dugo Selo je jedinica lokalne samouprave, na području utvrenom Zakonom o područjima ... C.I.A.K., Josipa Lončara 3/1, Zagreb. PROTEKTPROM ...

Preuzimanje - Grad Dugo Selo

DJELATNOST. GRADSKE. KNJIŽNICE. 1.037.000,00 kn. OBRAZOVNA,. IZDAVALAČKA. I KULTURNA. DJELATNOST. POU DUGO. SELO. 2.518.000,00 kn. 18 ...

Dječji vrtić - Grad Dugo Selo

Driavnim pedagoikim standardom predikolskog odgoja i naobraxbe (2008.) . Godiinjim planom i programom DV Dugo Selo (2017./2018., 2018./2019.) 5 ...

6. mj.2018 godine - GRAD DUGO SELO

30 ruj 2018 ... Gradonačelnik Grada Dugog Sela zastupa Grad i nositelj je izvršne ... o prihvaćanju zamolbe Zagrebačke nadbiskupije RKT ŽUPA SVETOG. 9 ...

dugog sela - Grad Dugo Selo

26 stu 2009 ... dostavio Centar za socijalnu skrb Dugo Selo. ... Ribnjaci ŠRD Dugo Selo s okolišem i ugostiteljskim objektom Dugo Selo, Rugvička bb.

12. mj.2018 godine - Grad Dugo Selo

Grada Dugog Sela i na oglasnoj ploči gradske uprave Grada Dugog Sela u Ulici Josipa ... Porez na promet nekretnina naplaćen je u iznosu od 1.446.704,88 kn.

Glazbena škola - GRAD DUGO SELO

18 lip 2019 ... Tin Ujević - solfeggio, harmonija, povijest glazbe i glazbeni oblici. Popis djelatnika (OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA). Petra Golik - violina ...

regionalna razvojna agencija - GRAD DUGO SELO

2.1.2. Klimatske znaćajke Grada Dugo Selo i općina Brckovljani i Rugvica. 2.1.3. Povrşina, broj stanovnika i gustoća naseljenosti Grada Dugo Selo i općina.

Plan zaštite i spašavanja za Grad Dugo Selo

VETERINARSKA AMBULANTA DUGO SELO D.O.O.. 34 ... Vatrogasna zajednica Grada Dugo Selo ... tvrtki (Kemokop d.o.o., C.I.A.K. d.o.o., MC Čišćenje d.o.o.).

Gradsko izborno povjerenstvo - GRAD DUGO SELO

22 sij 2009 ... IVAN OREŠKOVIĆ, Hrvat, Velika Ostrna, Jasinje 3, 101658382/Dugo Selo,. 3. MIROSLAV IVEKOVIĆ, Hrvat, Velika Ostrna, Čulinečka 4, ...

grada dugog sela - Grad Dugo Selo

iz zaštitnog zelenila u građevinsko područje naselja: 314/1, k.o. Dugo Selo I. Sljedeće čestice ... Grada te novo groblje uz naselje Kozinščak. Za cestovni promet ...

Obavijest Porezna uprava - GRAD DUGO SELO

građanima i poduzetnicima da ispune svoje obveze i ostvare prava bez potrebe dolaska u prostorije Porezne uprave. U nastavku navodimo moguće kanale ...

REPUBLIKA HRVATSKA 16. STEDNICA - 14 ... - Grad Dugo Selo

14 ožu 2019 ... dugoselske župe, kao i Povorkom svetog Martina kroz Dugo Selo, zaključena je manifestacija. Martinje u Dugom Selu i obilježavanje Dana ...

7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa ... - GRAD DUGO SELO

19 ruj 2019 ... Zagreb). 2020. 2021. Izgradnja. Faza I. Faza II. Faza III. Nadzor. 2019. 9.442.651. 6.182. ... DOMOBRANSKA ULICA - ŠETNICA. Namjena i cilj:.

Izvješće o poslovanju trgovačkog društva ... - Grad Dugo Selo

11 srp 2019 ... poslovnice trgovačkog lanca Konzum d.d.. Korisnike koji žive u obiteljskim kućama potiče se na kompostiranje biootpada u vlastitom dvorištu.

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Procjene ... - Grad Dugo Selo

Trgovački centri. Konzum. Dugo Selo trgovačka razno. Lidl. Kaufland. Plodine ... punjač akumulatora prijenosne radio stanice i ručne svjetiljke. 1 i 1. 1 i 1.

Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih ... - Grad Dugo Selo

SIGNALIZACIJA d.o.o., Zagreb, Trakošćanska 30, OIB 72088487085 (u daljnjem tekstu: Izvođač), zastupan po Petru Kuliću mag.mod., zaključuju. U G O V O R.

Verifikacija zapisnika s 9. redovne sjednice ... - Grad Dugo Selo

gda Sunčana Žuteković istaknula je da se po različitim portalima i usmeno postavlja pitanje o povećanim iznosima komunalne naknade te za isto zatražila ...

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških ... - Grad Dugo Selo

Lidl. Kaufland. Plodine. 1.5. Industrijske zone. Na području Grada nalazi se jedna industrijska ... punjač akumulatora prijenosne radio stanice i ručne svjetiljke.

Regionalni vodoopskrbi sustav Zagrebačke ... - Grad Dugo Selo

Farkaševac, Općina Preseka, Općina Bedenica i Općina Rakovec. 1.4. Isporučitelj vodne usluge je Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije. d.o.o , sa ...

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i ... - Grad Dugo Selo

imaju prebivalište na području Grada Dugog Sela i koji su upisani u LYSACAN. Grad će sufinancirati čipiranje pasa u iznosu do 100,00 kn, do visine osiguranih ...

Pitanja, prijedlozi, ostale informacije - Grad Dugo Selo

18 svi 2018 ... IBAN: HR7223400091110307784 kod PBZ dd PJ IVANIC-GRAD ... 4 natječaja za radnike na neodređen puno radno vrijeme i to: ( 4 izvršitelja).

Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice ... - GRAD DUGO SELO

18 lip 2019 ... Dugo Selo, Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na __. redovnoj sjednici, održanoj __. lipnja ... press kartici PBZ-a. novine prolista svakodnevno. ... Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto odgojitelja na određeno vrijeme-.

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ... - Grad Dugo Selo

11 srp 2019 ... 82.470.435,00 HRK). Potpisan ugovor sa Zajednicom ponuditelja Elektrocentar Petek d.o.o., Kapitel d.o.o. i. Cvipek d.o.o. 30.05.2019. god.

siječanj 2014. GRAD DUGO SELO [IZVJEŠĆE O STANJU U ...

1 sij 2014 ... Grad Dugo Selo u okviru prostornog uređenja Zagrebačke županije . ... uređenja Grada Dugog Sela planirano je i novo groblje u naselju.

provedbene odredbe upu martin breg - Grad Dugo Selo

srušona crkva Sv. Marlina i drveno vinogradarsko kleii, ljetrikovci i stambena te gospodarska prisutna tradicijska arhitektura,. - definiranje prostorne mogućnosti i ...

18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na ... - Grad Dugo Selo

5 ožu 2019 ... upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2019./2020., u predloženom tekstu. Na sjednici Gradskog vijeća i sjednicama radnih ...

rijedlog Odluke o sklapanju nagodbe - Grad Dugo Selo

industrijska zona, turističko – rekreacijska zona ) prema odredbama Odluke o građevinskom području općine Dugo Selo ( Dugoselska kronika br. 5/77, 6/77, ...

3. Informacija o stanju sigurnosti na području ... - Grad Dugo Selo

19 velj 2019 ... Dugo Selo za mjesec prosinac 2018. godine i 2018. godinu ... POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA. POLICIJSKA POSTAJA DUGO SELO.

Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja ... - GRAD DUGO SELO

29 svi 2018 ... Dugo Selo, 21. svibnja 2018. god. GRADSKO ... GRAD DUGO SELO, Josipa Zorića 1, p.p. 7 ... afrička bikovska žaba (Pyxicephalus adspersus).

Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Lukarišće - Grad Dugo Selo

12 ožu 2019 ... a "PRIGORJE". OPIS PROJEKTA. 1. ... Predložak se preuzima sa mrežne stranice www.lag-prigorje.hr. Ostvaruje li projekt neto prihod?

Liste kandidata za članove Vijeća Mjesnog ... - Grad Dugo Selo

22 sij 2009 ... IVAN OREŠKOVIĆ, Hrvat, Velika Ostrna, Jasinje 3, 101658382/Dugo Selo,. 3. MIROSLAV IVEKOVIĆ, Hrvat, Velika Ostrna, Čulinečka 4, ...

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbor ... - Grad Dugo Selo

9 lis 2019 ... AUGUSTINA KAŽOTIĆA, ULICA JOSIPA PREDAVCA, ... DUGO SELO: DOMOBRANSKA ULICA, ŠAŠKOVEČKA ULICA 1-3 (NEPARNI), ULICA.

NS Dugo Selo - veterani

NOGOMETNO SREDIŠTE DUGO SELO,. Športska 8, 10370 Dugo Selo, p.p. 63. Tel.fax:2759-755, Zagrebačka banka, Iban:HR. 8423600001101892377.

statut - DV 'Dugo Selo'

Ovim Statutom, kao temeljnim aktom dječjeg vrtića „Dugo Selo“ ( u daljnjem tekstu; Vrtić, u odgovarajućem padežu) uređuju se :status, naziv i sjedište Vrtića, ...

troskovnik - DV 'Dugo Selo'

Jediniana cijena betonskih i ab radova ukliuauje slijede6e: ... Jedinidna cijena armiraekih radova ukljuduje sliiedece: ... konstrukcijom lip kao Troha-Dil ili.

Terapeutske priče - DV 'Dugo Selo'

PRIČE. Terapeutske priče sadržavaju važnu psihološku poruku koja nam ... svemu što mame uče djecu… da dobro uči, da bude pristojan, dobar, vrijedan i ...

Financijski plan - CZSS Dugo Selo

Glava: 08 Proraiunski korisnici u socijalnoj skrbi. Svi raiuni -izdaci i prihodi. Ustanova: 020 CZSS DUGO SELO. Svi izvori financiranja. Svi programi. Svi odjeli.

Katalog informacija - CZSS Dugo Selo

br.: 25/13. i 85/15.) i članka 33. st.2. al. 7. Statuta Centra za socijalnu skrb Dugo Selo, ravnateljica Centra donosi. ODLUKU o određivanju službenika za ...

Dugo Selo, 28.08.2019. NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE NA ...

28 kol 2019 ... DUKOM PLIN d.o.o., Slavka Kolara 4, 10370 Dugo Selo, Hrvatska, tel: 01 6413 170, fax: 01 6413 171, e-mail: ... NA ODREĐENO VRIJEME. I. Radno mjesto: Referent opskrbe, računovodstva i financija, 2 izvršitelja. II.

Rugvica-Dugo selo - od 09.09.2019 - Čazmatrans

9 ruj 2019 ... P. J. DUGO SELO. •. OD 09.09.2019. VOZNI RED. POLASCI AUTOBUSA RADNIM DANOM. POLASCI IZ DUGOG SELA U PRAVCU RUGVICE, ...

Revizija Ribolovno gospodarske osnove ŠRD „Dugo Selo“

i Brckovljani, osim izdvojenih zona jezera Gračec i jezera Siromaja I i II Športsko ribolovnog društva „Dugo Selo“ iz 2019. godine, prihvatljiva za ekološku mrežu.

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO

za sudjelovanje na završnici državnog prvenstva. ŠŠD osnovnih škola u stolnom tenisu za dječake. Matej Murat, Hrvoje Kartelo, Antonio Papak. Voditelj: Jozo ...

Dugo Selo, 30.01.2019. NATJEČAJ ZA ... - DUKOM PLIN doo

Dugo Selo, 30.01.2019. NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE. NA ODREĐENO VRIJEME. I. Radno mjesto: Blagajnik/ica. II. Potrebna razina obrazovanja: SSS ...

1 Kruno Blažinović Dugo Selo www.panian.dugoselo.com 2 ...

Dugo Selo www.panian.dugoselo.com. 2. Vedrana Dragičević Borovec. Dugo Selo www.panian.dugoselo. ... http://www.srd-je-grad.hr. 2. Jure Stanić. Opuzen.

USLUGE NADZORA za projekt ,,Rugvica-Dugo Selo

26 ožu 2018 ... Rugvica-Dugo Selo - sustav odvodnje i proii5davanja otpadnih voda" ... BAN: HR7225400o9r110507784 t,od PBZ d d I PJ rvANrC-GRAD ...