Filozofija u doba renesanse - Filozofija.org

Ipak, renesansni čovjek je čovjek prirode, čovjek ovozemnosti s ... Srednjeg vijeka u novo doba, kao da je i sama riječ «renesansa» prazna, ne označavajući.

Filozofija u doba renesanse - Filozofija.org - Srodni dokumenti

Filozofija u doba renesanse - Filozofija.org

Ipak, renesansni čovjek je čovjek prirode, čovjek ovozemnosti s ... Srednjeg vijeka u novo doba, kao da je i sama riječ «renesansa» prazna, ne označavajući.

“Velika” europska i “mala” hrvatska filozofija renesanse

Krešimir Čvrljak, Uvod u filozofiju renesanse, Sveučilište u. Zagrebu – Hrvatski ... renesansni čovjek kruži pogledom uokolo, točnije, izvan, podalje od čovjeka, te ...

Filozofija kroz povijest na filozofija.org «Blaise Pascal»

Pascalov jansenizam. 2. Razvoj Pascalove filozofske misli. 2.1. Misli ili Apologija kršćanstvu. 2.2. Čovjekova bijeda i veličina. 2.3. Na granici racionalizma. 2.4.

filozofija glazbe kao filozofija popularne pojave - Srce

21 lis 2019 ... Turbo-folk pjesme (izvori su preuzeti s YouTubea). 1. Seka Aleksić – Crno ... Turbo-folk glazba često se opisuje kao „smeće“, „trash“, „banalna“,.

strategija u nuklearno doba: filozofija rata poslije clausewitza

"Umijeće ratovanja" i Carla Clausewitza "O ratu"7. Ona predstavljaju pokušaj sveobuhvatne teorije rata i temelj iz kojega se danas gradi vojna ali i opća, ...

strategija u nuklearno doba: filozofija rata poslije clausewitza - darhiv

Umijeće ratovanja, koje je pisano kao zbirka kratkih aforizama o ratu i načinu na koji ... su njegovi eseji napisani tako da se bez greške mogu čitati bez saznanja ...

Filozofija i problem verske tolerancije Filozofija i problem verske ...

Pitanje verske tolerancije predstavlja jedno od središnjih pitanja ... tivničkoj stvari su pridali izgled časti – obdarili su je fascinantno- ... 145 Volter, Rasprava o toleranciji, str. 25. 146 M. Perović, Praktička filozofija, Odsek za filozofiju Filozofskog fakulteta u ... evropske istorije nije nikakva slučajna epizoda koja se mogla izbeći,.

Matematika u doba renesanse - Odjel za matematiku

Stoga, zavisno od konteksta, trebamo koristiti naziv Renesansa u oba njezina tre- nutna smisla: kao ... da ima svojstven ukus u glazbi, slikanju i knjizevnosti.

filozofija - RIC-a

Včasih stopa v filozofski dialog z zagovorniki drugačnih stališč in kaže tudi oseben odnos do filozofskih problemov, kar je že plod samostojnega razmisleka. Esej ...

FILOZOFIJA S LO - MON KS

Miletska škola. - Pitagorejska škola. - Heraklit. - Elejska škola (Ksenofan, Parmenid i Zenon). - Empedokle i Anaksagora. - Antički grčki atomizam: Leukip i ...

filozofija - Ric

klasične filozofske teme, tretji pa samostojni izdelavi seminarske naloge. Predmetni ... Opisi ocen za komentar besedila in esej ... Ocenjevalna shema za esej.

FILOZOFIJA

Pitagorejska škola. - Heraklit. ... Etičko razdoblje (stoicizam, epikurejska škola i skepticizam). ... Islamske filozofske škole: škola naučnika filozofa (Al-Kindi, Al-.

Fizika i filozofija

http://www.ffzg.unizg.hr/cemu. GlavNI I odGovorNI uredNIk. Damir Đirlić. zamjeNIca GlavNoG uredNIka. Kristina Šilipetar. uredNIštvo. Ivan Bedalov, Nino Čengić ...

Filozofija i psiha

Radovi obuhvaćeni u ovom broju Filozofskih istraživanja, u tematu »Filozofi- ja i psiha«, izloženi su na godišnjem simpoziju Hrvatskog filozofskog društva.

Leibniz - Filozofija.org

Odbija Spinozin fatalizam prema kojem su svi ljudski čini nužni, ali i slobodu indiferencije skotista i kartezijanaca kod kojih je volja indeterminirana i sama se ...

Nietzsche - Filozofija.org

3. KRITIKA MORALA. 4. ATEIZAM I NJEGOVE POSLJEDICCE. 5. HIPOTEZA »VOLJA ZA MOĆ«. 6. »NADČOVJEK« I TEORIJA O VJEČNOM VRAĆANJU. 1.

Descartes - Filozofija.org

DESCARTESOVA SLIKA O SVIJETU – DUALIZAM TIJELA I DUHA. 6.1 Duša. 6.2 Tijelo. 6.3 Afekti. 7. SUDBINA KARTEZIJANIZMA. 8. MEDITACIJE (R.Descartes ...

Camus - Filozofija.org

svoja tri djela Mit o Sizifu, Stranac i Kuga. U njegovim djelima imaju veliku važnost upravo grčki mitovi. Mitovi su mu otvorili mogućnost da misli u slikama.

Sartre - Filozofija.org

6. MOGUĆNOST, VRIJEDNOST I BOG. 7. TEORIJA SPOZNAJE. 1. SAŽETAK. Sartre je možda više pisac i pjesnik nego filozof. Njegove drame i filozofska djela.

Grčka filozofija

Grčka filozofija. Uz temu. U ovome broju Filozofskih istraživanja objavljujemo niz članaka koji se bave grčkom filozofijom. Članci obuhvaćaju razne teme i ...

Spinoza - Filozofija.org

2. MATEMATSKA (GEOMETRIJSKA) METODA. 3. SUPSTANCIJA I NJEZINI ATRIBUTI. 4. BOG I SVIJET. 5. STUPNJEVI SPOZNAJE. 6. PSIHOLOGIJA. 6.1 Volja.

Tales - MOM filozofija

Tales, već Tales iz Mileta. Naime, Grci su, za razliku od nas, imali samo jedno ime, pa je ukazivanje na mesto rođenja igralo ulogu prezimena. Milet je bio grad ...

filozofija i suvremenost

Hotimir Burger, Filozofija i praksa u djelu Danila Pejovića. 27. Željko pavić, “Odlučnost za raskrivenost”. Pejovićeva recepcija Heideggera. 37. Gordana Škorić ...

Filozofija - FFRZ

Filozofsko-teološkoga instituta u Zagrebu, Jordanovac 110, na razinu ... društvena nauka, Zagreb 1971; Šimundža, D.,Čovjek, društvo, Crkva, Split 1979.

filozofija - Algebra

(Marko Marulić) Petar Preradović. Skraćeni potpis. Skraćeni potpis. Prepisan točan odgovor ... C. Petar Abelard. D. Toma Akvinski. FIL IK-1 D-S025.indd 11.

Predsokratovska filozofija

Kontroverzu izaziva i sam naziv »predsokratovci«, pa i termin »fragmenti«, zatim tko je od mislilaca prije Sokrata bio prvi filozof, čak i jesu li neki od njih uopće ...

Spencer - Filozofija.org

odnosno "naturalistički evolucionizam" koji je razradio u puni filozofski sustav. Taj pak sustav započinje s prirodnim znanostima s kojima povezuje i filozofske ...

4. Savremena filozofija

ПОСТМОДЕРНА ФИЛОЗОФИЈА. Ако је Хегел раскрсница између нововековне и савремене филозофије, онда је Хајдегер раскрсница између модерне.

Bloch - Filozofija.org

Nada ne znači sanjarenje i građenje kula u zraku ili tek samo »Wunschdenken«. Svaka je nada, naprotiv, posredovana s konkretnim tendencijama u svijetu.

Bacon - Filozofija.org

FRANCIS BACON (1561. ... dogmatizma, i Bacon živo kritizira Aristotela, "prezira vrijednog softsta koji zaglupljuje ... zbrkane ideje pa su izvor ekvivokacija. 4.

filozofija - ncvvo

U.nastavku.kataloga.nalazi.se.primjer.eseja. Tablica 5. Ljestvica za vrjednovanje eseja. PRIMJERENA UPORABA POJMOVA (razumijevanje 6 ključnih pojmova).

Schelling - Filozofija.org

Time bi on zaobišao panteizam na ontičkom polju. No, ne postavlja li se ista opasnost i na spoznajno teoretskom nivou? Duh koji u transcendentalnoj filozofiji ...

Filozofija politike

Filozofija politike. Institut za filozofiju i društvenu teoriju/ IP „Filip višnjić“ a.d.. Beograd, 2010, str. 296. Postoji konvencija da pristojnost od prikazivača nečijeg ...

Herbart - Filozofija.org

Herbart je jasno uočio slabosti Kantove metafizičke misli. Za njega metafizika nije prijelaz u nedostupni svijet, nego traženje temelja svijetu pojava. On ne trga ...

Albert Veliki - Filozofija.org

SVETI ALBERT VELIKI (1206. - 1280.) Miljenko Belić. SADRŽAJ. 1. ŽIVOT I DJELA. 2. TEMELJNE MISLI. 1. ŽIVOT I DJELA. Rođen je oko 1206. (neki još i danas ...

Posdtmoderna i filozofija odgoja

Što je postmoderna? □ Izvori postmoderne. □ Teorija nesvjesnoga. □ Strukturalizam. □ Post-pozitivistička epistemologija. □ Konstruktivizam: filozofija odgoja ...

filozofija - Ekonomski fakultet

Predstavnici: Justin, Tatijan i Tertulijan. 3. aleksandrijska hrišćanska škola aleksandrijska hrišćanska škola. • između znanja i vere nema neslaganja („dve grane ...

Filozofija gnojidbe - Repa.hr

cvijeće 0-20 ili 0-30 cm, u zatvorenim prostorima za povrće 0-15 cm, dok se ... vodotopljiva mineralna gnojiva pod imenom kristaloni. Najčešća im je primjena u ...

Filozofija odgoja - UniZD

4 lis 2019 ... Izvedbeni plan nastave (syllabus). Obrazac 1.3.2. Izvedbeni plan nastave (syllabus)*. Naziv kolegija. Filozofija odgoja akad. god. 2019./2020.

Petar Abelard - Filozofija.org

kao apstraktna formula samo je u umu, a ne u konkretnoj kocki; a kao konkretizacija upravo te formule ostvaruje se u svakoj kocki. Ostvarena kocka i njezina ...

Skolastika i mistika - Filozofija.org

SKOLASTIKA I MISTIKA. Razđioba skolastičkog i mističkog smjera vrijedi ponajprije za teologiju, a neizravno za filozofiju; jer filozofija je u ono vrijeme bila usko ...

platon - država - MOM filozofija

FILOZOFIJA POLITIKE. 1. LEGALITET. 2. LEGITIMITET. 3. POJAM USTAVA. 4. SOLON, KLISTEN I PERIKLE. 5. PLATON - DRŽAVA. 6. PLATON - ZAKONI. 7.

Srednjovekovna filozofija - Hrestomatija

tom delu je Boetije veličao grčku filozofiju, ali i govorio o da je Bog najveće dobro do koga se stiže preko filozofije, to ga ne čini prethodnikom sholastike. Ono što ...

Povijest i filozofija pedagogije

SYLLABUSS. Naziv studija: Studij pedagogije. Naziv modula: Pedagogijska znanost. Naziv kolegija: Povijest i filozofija pedagogije. Ime nastavnika: Prof. dr. sc.

Praktična i praktička filozofija

[email protected]. Praktična i praktička filozofija. Sažetak. U ovome radu autor pokušava odrediti razliku između pojmova praktička filozofija i prak- tična filozofija (u ...

2. Filozofija egzistencije i egzistencijalizam

Uvod u Sartreovu filozofiju je njegov spis Egzistencijalizam je humanizam koji je prvobitno ... Egzistencijalizam Sartre objašnjava kao bit koja je beskonaĉna i ...

Wittgenstein on the self – We, robots - Filozofija.org

današnji datum. Wittgenstein on the self – We, robots. Kristijan Krkač. Zagreb School of Economics and Management. Jordanovac 110, 10000 Zagreb, Croatia.

Filozofija gnojidbe - Tlo i biljka

a gnojidba je u strategiji gnojidbe tla redovita agrotehnička mjera i vrlo rijetko se izostavlja i to samo na vrlo plodnim tlima. Slika 1. Gnojidba i hraniva u tlu.

Krava na Mjesecu - Filozofija.org

Krava na Mjesecu. Filozofija znanstveno-fantastičnih horor filmova: estetika, filozofija emocija, ontologija, epistemologija i etika. Kristijan Krkač. Recenzenti.

filozofija ikigai - Knjizara.com

nijedna knjiga koja se podrobnije bavi ovom filozofijom i na stoji da je približi Zapadu. Da li je ikigai zaslužan za to što na Okinavi ima više stogo dišnjaka nego ...

Suvremena hrvatska filozofija

Ovaj tematski blok sadrži izbor priloga sa simpozija Suvremena hrvatska filozofija, orga niziranoga prigodom obilježavanja 50. obljetnice Hrvatskog filozofskog ...

Filozofija - Kalin - skripta

Sociološka skriptarnica – E-mail: [email protected]. 1. Povijest filozofije. Boris Kalin ... b) praktičnu (etika, filozofija politike, prava, povijesti…) c) poetičnu ...

filozofija - Zavod RS za šolstvo

filozofije v gimnaziji podoben položaju v Sloveniji, v Italiji pa je filozofija še ... tudi knjiga Mala razprava o velikih vrlinah, ki jo je napisal André ComteSponville.

Baruch de Spinoza - Filozofija.org

Filipović, V., Filozofijski rječnik (Zagreb, Matica hrvatska, 1965.), 281. 2 Narav ili «priroda (lat. natura) (...) pod prirodom neke stvari razumijeva se i njezina ...

Toma Akvinski - Filozofija.org

TOMA AKVINSKI (1225. – 1274 ... Sasvim sigurno Toma pripada najužem krugu vrhunskih velikana ljudske kulture svih ... dominikansko učilište u samostanu sv.

Anticka filozofija.indd

Stoicizam je filozofska škola koja je ime dobila po stoa poikile, ili oslikanom tremu, nadsvođenom zdanju s kolo- nadama u Atini gde su predavali prvi učitelji ove ...

filozofija i suvremenost - darhiv

u svojoj knjizi Suvremena filozofija Zapada, pejović se vraća ovom pitanju odnosa filozofije i znanosti eksplicitno iznoseći svoj stav o tom odnosu. tako kaže da ...

Sandro Skansi - Filozofija.org

meta te revizije bit ce organska kemija. Postoje mnogi ... 3 Areni. Unutar organske kemije postoji veliki broj protuprimjera za strukturu kao nuzno svojstvo.

Filozofija i suvremena kultura - KBF Zagreb

Naziv predmeta. Filozofija i suvremena kultura. 1.7. Broj bodova po ECTS sustavu. 3. 1.3. Suradnici. 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P V S e-učenje).

FILOZOFIJA POLITIKE VILIMA OCKHAMA

Filozofija politike Vilima Ockhama. Sažetak. Cilj ovog rada jest razložiti Ockhamovu filozofiju politike, odnosno prikazati glavne teme i probleme kojima se ...