ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И ...

Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка за ... Градишка. 13 тимова,. - Ламинци. 1 тим,. - Дубраве. 1 тим,. - Нова Топола.

ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И ... - Srodni dokumenti

ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И ...

Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка за ... Градишка. 13 тимова,. - Ламинци. 1 тим,. - Дубраве. 1 тим,. - Нова Топола.

извјештај о пословању у 2009.години - RTRS.tv

данашњи дан“ емитована је рубрика „ Радио-календар“ као подсјећање на догађаје који су обиљежили одређен дан, али и подсећање на годишњице ...

Монографије Дома здравља Ниш - Дом здравља Ниш

Бубањ, Чаир , Расадник, Ледена стена,. Ново Село, Поповац, Медошевац. Доње Међурово ... Доктори стоматологије. Баба-Милкић Милан. Ивковић Ана.

библиотекарство српске - ју народна библиотека градишка

Славица Гостимировић. Народна ... cegovine : knjiga druga, (Sarajevo : „Veselin Masleša“, 1961), 215. 89 Ђорђе ... ђак Велике гимназије у Сарајеву, Иво Андрић је био фас- циниран ... Koristeći oslikane kamene brodiće s radionica Dje- ... osmišljavao knjižničar i voditelj Odnosa s javnošću Gradske knjižnice Zadar ...

Правилник о канцеларијском пословању - Nub.rS

4 мај 2007 ... регистратурски материјал обухвата изворни и репродуковани ... предмет акта (кратак садржај акта) уз навођење броја и датума акта ...

Извештај о пословању са финансијским ... - Град Шабац

Подаци из Извештаја се могу користити за детаљније анализе рада појединачних делатности унутар ... Технички сектор У ... Трактор са прик. ИМТ 539. 25, | застана Југо корал. 26 Пут, возило“Xsara“Pixaso ... 3.139.506,74. 42.0ти.

Untitled - Дом здравља Ваљево

Datum prve registracije: 08.07.2003. Marka: VOLKSWAGEN Model: GOLF. Tip: - Homologacijska oznaka: -. Boja: OM BELA. Broj šasije: WViZzz7Oz3X102478.

Дом здравља „Стари град“

1 јан 2016 ... Дом здравља „Стари град“ се налази у Београду, у улици Симина 27. ... Начин функционисања службе и ближе одређивање токова ... младих и других дијагностичко-терапијских мера за заштиту здравља.

кампање у промоцији здравља

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd. Kampanje u. Kampanje u promociji zdravlja promociji zdravlja. Mr sc med dr Svetlana ... Promocija zdravlja. ▫ Proces ...

На основу члана 7. став 4. Закона о девизном пословању ...

Свако даље преношење потраживања од стране новог повериоца и преузимање дуга од стране новог дужника, врши се у складу са одредбама ове ...

Извештај о пословању Завода за 2014 - ЈП Завод за урбанизам ...

система за наводњавање "Безубица" код Баваништа на животну средину. 7. Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за ...

ИНФОРМАЦИЈА О ПОСЛОВАЊУ “ЧИСТОЋА ... - Град Бања Лука

31 дец 2018 ... Чистоћа“ ад Бања Лука, који у укупним расходима Друштва учествује са ... Младен Шарић, лично присуство, ЈМБ 0810990100049, л.к.

закон о девизном пословању - Влада Републике Српске

банкарски и финансијски документи наплативи у страној валути. 8. Девизно тржиште. Девизно тржиште обухвата послове куповине и продаје девиза и ...

Закон о девизном пословању - Народна банка Србије

(12) Финансијски деривати су финансијски инструменти у смислу закона који уређује тржиште капитала. (13) Девизно тржиште је тржиште на коме се ...

детерминанте здравља и коришћења здравствене заштите ...

епизоде међу онима са најнижим нивоом образовања (непотпуна основна школа и без основне школе), чак 15,1%, док је најмањи код испитаника са ...

Zdravstveni centar - Дом здравља Врњачка Бања

9 сеп 2015 ... od 150-kodak pak. 5. 2. Hemija za filmove (fiksir i razvijač) za ručno razvijanje komp. 5. УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а. ПОПУСТ ИЗРАЖЕН ...

ЛОВ - 11 ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЛОВСТВУ ЗА 201____ ...

Медвјед. 08. 09. Дивља свиња. 09. 10. Зец. 10. 11. Тетрјеб велики. 11. 12. Тетрјеб мали (ружавац). 12. 13. Јаребица пољска. 13. 14. Јаребица камењарка.

Годишњи извјештај - Centralna banka

2017. процентни поени. Ва е е руде и камена. Прера ивачка индустрија ... Diners. Укупно. 2013. 1.261.893. 607.700. 6.098. 12.774. 676. 1.889.141. 2014. ... Likvidna imovina se defini{e kao ona imovina ~ija konverzija u nov~ana sredstva ...

Уговор о закупу пословног простора - ДОМ ЗДРАВЉА ВЕЛИКО ...

"Ћирковић", закључи уговор о закупу. Члан 2. Закуподавац даје у закуп Закупцу пословни простор од 40,04 м2 корисне површине, који се налази у ...

Основе из безбедности и здравља на раду и заштите од пожара

Безбедност и здравље на раду – образовни програми и доживотно учење ... Изглед: облик – правоугаоник или квадрат; бели пиктограм на зеленој.

е република српска министарство здравља и социјалне заштите ...

15 дец 2017 ... 2) прах, грануле, течности, те остали облици који се узимају одмјереним ... највећа допуштена дневна доза никотинске киселине 10 mg ...

Завршни извештај о акредитацији за Дом здравља „Стари град“

25 дец 2012 ... Општине Стари град, активности Дома здравља, циљеви здравствене установе у вези са процесом ... стану, медицинска сестра Слађана Ивановић из Одељења кућног лечења, Славко ... и опрема су адекватне.

република српска министарство здравља и социјалне заштите ...

12 дец 2018 ... 2) механичке преноснике микроорганизама: бубашвабе – смеђе и црне, мрави – фараонски и други,. 3) паразите на тијелу: ваши и ...

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ ИЗ области пољопривреде за Босну и ...

Пољопривредни буџети у БиХ (2008-2013), 000 КМ ... Стратешким планом руралног развоја Републике Српске за период 2009-2015. година ... Неликвидност буџета је основни проблем и разлог кашњења исплата ... вођењу политике, те дјелује као међународни форум за отворену расправу о проблемима.

извјештај комисије - Универзитет у Бањој Луци

Др Здравко Марић, ванредни професор, ужа научна област Хирургија, ... Установе у којима је био запослен: Клинички ... Б) Биографија, дипломе, звања.

Извјештај о спроведеним превентивним активностима у 2015 ...

Кампањом се утицало на промјену ставова код возача трактора и радних ... и бојанка „10 лекција које живот значе“ са ликом Мирке и њених другара, ...

Отвори списак телефона и локала по службама у Дому здравља ...

Školski m.sestra- dr Stanimirović, dr Mladenović. 954. Psihijatrija - medicinski tehničar. 923. Školski prevent. ordinacija. 991. Dermatolog i Hirurg– medicinski ...

Извјештај о раду и стању на тржишту хартија од вриједности

ovlašdenja za prodaju akcija ili udjela u investicionim fondovima s javnom ... Banjaluka, Elektrokrajina a.d. Banjaluka, Autoprevoz a.d. Banjaluka, Alpro a.d. ...

извјештај о реализацији годишњег програма рада 2018/19

Вртић „Плави Чуперак“ - Редовно текуће одржавање. Вртић „Пинокио“ - Редовно текуће одржавање. Вртић „Јежева кућица“ - Пројектом УНДП-а објекат ...

Специјални извјештај о изгледу, употреби и заштити државних ...

25 Уставни закон о застави, грбу и химни Републике Српске, „Службени гласник Републике Српске“, бр. 19/92 и 125/08. 26 Закон о употреби заставе, ...

извјештај о раду за 2016. годину - Biblioteka Pljevlja

2016. годину, који је прилагођен реалним могућностима рада у условима ... простора, недостатка полица за књиге, великих осцилација температуре, ... додјељује за најбоље поетско остварење младих, како Пљеваља тако и.

Извјештај Радиславка Лечић, Владимир Чанчар - Универзитет у ...

23 јан 2019 ... СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА. Основне ... Mirjana Ćuk, Danijela Batinić–Škipina, Ilija Golijanin, Vladimir Čančar,. Radoslavka ... Vladimir Čančar, Olivera Čančar, Radoslavka Lečić, Marijana Kovačević,.

Извјештај о активностима Дебатног клуба „Алкибијад“ за 2018 ...

Извјештај о активностима Дебатног клуба „Алкибијад“ за 2018. годину. 1. Први дебатни турнир Факултета политичких наука у Бањој Луци одржан.

седми извјештај републике српске савјету безбједности ун

5 мај 2012 ... ... bez vanjskog uplitanja, DNEVNI. AVAZ, April 5, 2012. - http://www.dnevniavaz.ba/vijesti/iz-minute-u-minutu/88828-karl-bildt-u-sarajevu-.

Извјештај о стратешкој процјени утицаја на ... - Opština Šavnik

U skladu sa članom 50 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata («Službeni list Crne Gore», broj 51/08),. Plan će biti rađen na kartama razmjere 1:25000 ...

План јавног здравља општине Врњачка Бања 2019-2029

ДЗ Дом здравља „Др Никола Џамић“, Врњачка Бања. ЈЛС Јединица ... подршке и тако сиромаштво прави свој зачарани круг. Потребно је рећи да је на ...

Линта: Извјештај о отетој и уништеној имовини прогнаних Срба ...

2 мар 2019 ... вили никакав контакт телефон нити мејл адресу, како би Вас ми ... Босна, Банија и Лика – то је браћо ... да је за 30 сребрњака издат и.

КП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" а.д. ИНФОРМАЦИЈА О ПОСЛОВАЊУ ...

КП“ Градска чистоћа“ је у току 2018. године реализовала пројекат „Депоније су све веће; рециклирај, јер отпад није смеће!“, укупне вриједности 85.714 ...