Zdravstveni profil grada Rijeke - Grad Rijeka

Zdravstveni profil grada Rijeke / Kristina. Danki}, Karla Mu{kovi}, Ankica Perhat ; <fotografija. @eljko Stojanovi}>. - Rijeka : Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za ...

Zdravstveni profil grada Rijeke - Grad Rijeka - Srodni dokumenti

Zdravstveni profil grada Rijeke - Grad Rijeka

Zdravstveni profil grada Rijeke / Kristina. Danki}, Karla Mu{kovi}, Ankica Perhat ; <fotografija. @eljko Stojanovi}>. - Rijeka : Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za ...

muzej grada rijeke - Grad Rijeka

Ovim se Statutom Muzeja grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Muzej) uređuje status, naziv, sjedište i djelatnost, pečat, štambilj i znak, zastupanje i predstavljanje, ...

Grb i zastava Grada Rijeke - Grad Rijeka

tekstu: Grad). Članak 3. Grb i zastava koriste se u suglasju s odredbama ove Odluke, na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Grada. Članak 4. U grbu i ...

statut grada rijeke - Grad Rijeka

Grada Rijeke. Članak 8. Dan Grada Rijeke je 15. lipnja - Dan Svetog Vida zaštitnika Grada. U Gradu Rijeci svečano se obilježava 3. svibnja - Dan oslobođenja ...

Matica umirovljenika grada Rijeke - Grad Rijeka

Autori: Dajana Kogoj i Petar Nikolić (Matica umirovljenika grada Rijeke) i dr. sc. ... o mirovini te uplatom godišnje članarine koja iznosi 35 kuna (vrijedi do isteka.

INFORMACIJSKI SERVIS GRADA RIJEKE - GRAD RIJEKA

7) Nakon što ste ispunili sve podatke, obrazac možete preuzeti klikom na opciju „Pregledaj obrazac“. * Za pregled obrasca na svome računalu morat ćete imati ...

Polazišta, ciljevi i plan GUP-a grada Rijeke - Grad Rijeka

1.1.1.4.7. Sportsko-rekreacijska namjena . ... Brseča do Crikvenice uključujući i sjeverni dio otoka Krka, ali i s dijelom gorskog područja ... Vrijeme izmjene glavnine vode Riječkog zaljeva varira od tjedan dana do deset tjedana tijekom godine. ... Prognoza je izrađena temeljem dugoročne prognoze za Jadran (Pršić, 1983.) ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Rijeke za ... - Grad Rijeka

12 velj 2018 ... infrastrukture i tehnike za oporabu i zbrinjavanje planirane ... odvoz komunalnog otpada, donesene na temelju Zakona o ... usluga privatnog sektora pri oporabi raznih vrsta otpada (bijela tehnika, EE-otpad, otpadna vozila,.

Odluka o svečanoj pjesmi Grada Rijeke - Grad Rijeka

TEKST I NAPJEV SVEČANE PJESME. Članak 3. Svečana pjesma Grada je »Najdraža Rijeko«,. Autor glazbe i teksta svečane pjesme je Damir Badurina.

Zaključak o očitovanju Grada Rijeke kao vlasnika ... - Grad Rijeka

14 ruj 2018 ... izrađen od GPZ d.d. Rijeka / glavni projektant Davor Pavušek struč.spec.ing.aedif., sukladno grafičkom prilogu. 2. Grad Rijeka kao vlasnik ...

Prijedlog odluke o porezima Grada Rijeke - Grad Rijeka

6 pro 2019 ... novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i ... poreza koji pripadaju Gradu, poreznih dužnika, porezne osnovice, stope ...

A )Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i ... - Grad Rijeka

15 stu 2019 ... Zavod za informatičku djelatnost. 262. 2.12. ... Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, makroekonomski pokazatelji su.

Izbor članova Savjeta mladih Grada Rijeke - Grad Rijeka

Zamjenik člana: Josip Tabula, rođen 30.01.1996. godine, student II. godine ... Član: Lovre Žepina, rođen 06.04.1993. godine, student III. godine Veleučilišta u.

Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu i ... - Grad Rijeka

informacija do kraja listopada 2017. godine, te se daje njihov pregled u sljedećoj ... društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, 34 mjesna odbora i 9 vijeća ... kao cruising destinacije osigurana su sredstva za troškove programa dočeka.

PRILOG 1 Aktivnosti upravnih tijela Grada Rijeke u ... - Grad Rijeka

30 ruj 2019 ... odjelom u Rijeci, širi područje zaštite i očuvanje kulturnih dobara i. • Idejnog ... Posjet 4Look centru – upoznavanje s malim poduzetništvom,.

plan zaštite od požara za područje grada rijeke - Grad Rijeka

GRADA U AKCIJE GAŠENJA POŽARA NA PODRUČJU DRUGIH GRADOVA ILI OPĆINA11. 3.3 SUSTAV ... prodajni centar Emmezeta,. - prodajni centar ...

plan gospodarenja otpadom grada rijeke za razdoblje ... - Grad Rijeka

funkcionalnog sustava gospodarenja otpadom, a koji ima za cilj otpad koristiti kao ... To su gradovi Rijeka, Kastav, Bakar i Kraljevica, te općine Viškovo, Kostrena, Čavle, ... Specijalna vozila tzv. auto-smećari namijenjenih prijevozu miješanog ...

Obrazloženje Prostornog plana uređenja grada Rijeke - Grad Rijeka

periodičkom cirkulacijom vode kroz Otranska vrata, a ne izravnim gravitacijskim djelovanjem Mjeseca i. Sunca. Prema tijeku izoharija oko amfidromijske točke u ...

Prijedlog za otpis potraživanja Grada Rijeke s osnove ... - Grad Rijeka

23 pro 2019 ... Grada Rijeke s osnove zakupa imovine i obračunatih zateznih kamata, sa utvrđenim stanjem na dan 30.11.2019. godine, u ukupnom iznosu od ...

A) Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i ... - Grad Rijeka

15 stu 2018 ... 2020. i 2021. godinu te usporedni podaci s tekućom 2018. godinom. ... Naziv aktivnosti u Proračunu: Više cvijeća manje smeća ... sufinanciranje održavanja Sajma stipendija i visokog obrazovanja koji je namijenjen svim.

Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. - Grad Rijeka

19 ruj 2013 ... Hrvatska danas ima 4.290.612 stanovnika, dok ih je 2001. godine bilo 4.437.460, što je ... radno vrijeme sada sve više ovisi o privatnim vlasnicima kapitala koji ... Razvoj logističkih zona u okolici Rijeke (Kukuljanovo, Škrljevo i Miklavja) ... Iz tablice je vidljivo da su Plodine d.d. riječka tvrtka s najvećim ...

Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Rijeke ... - Grad Rijeka

Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Rijeka sklopio ... Igor Eškinja, 3 fotografije u tehnici lambda print aplicirane na pleksiglas, 2005.,.

Zapisnik 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke - Grad Rijeka

račune građanima ispostavlja tvrtka RI-stan, iako ni to nije u skladu s ... Obzirom da je Grad Rijeka u vlasničkoj strukturi TD Energo, uz firme CRO plin i još.

Informacija o kićenju grada Rijeke povodom božićnih i ... - Grad Rijeka

27 stu 2017 ... nedjelje 3. prosinca 2017., a sve prema dogovoru s Uredom Grada. Kao i svih dosadašnjih godina predlaže se da režim rada dekoracije u ...

Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i ... - Grad Rijeka

31 pro 2018 ... Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) ... altruizma, osjećajnosti i zajedništva“; „mobilima (origami) do održivosti i ...

Prijedlog akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za ... - Grad Rijeka

13 stu 2018 ... drugih javnih događanja za mlade. ▻ OGU za odgoj i školstvo, SMGR,. ZID, Ured Grada. ▻ Gradski odjeli, odgojno- obrazovne ustanove, NGO ...

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u ... - Grad Rijeka

17 ožu 2017 ... Preseljenjem u Rijeku sredinom 90-ih, Neno Belan traži prateće glazbenike te se ... Pjesma Rijeka snova najizvođenija je hrvatska pjesma.

Aktivnosti upravnih tijela Grada Rijeke kojima ... - Grad Rijeka

Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije – Odjel ... Škurinje te podcentru predškolskog odgoja Potok, još uvijek u tijeku. ... tjedno za vrijeme produženog boravka besplatno podučavaju osnovnim ... poticanu stanogradnju Grada Rijeke i Dječjeg doma Tić Rijeka, poslovi vezani uz radno-pravne.

Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i ... - Grad Rijeka

31 pro 2019 ... Kroz program Malih komunalnih akcija građani svake godine ... privoz Plodine, rekonstrukcija ulice Petra Kobeka, uređenje javnih površina i izgradnja ... Muzejska izdanja - Katalog stalnog postava Muzeja grada Rijeke.

Izvještaj o realizaciji Akcijskog plana Grada Rijeke za ... - Grad Rijeka

13 velj 2019 ... Program za mlade Grada Rijeke strateški je dokument koji ... sveobuhvatnije slike u području rada s mladima i za mlade, držimo važnim ...

Strategija Sporta Grada Rijeke 2018.-2024. godine - Grad Rijeka

24 svi 2018 ... Temeljna jedinica piramidalne strukture sporta u RH su sportski klubovi. ... Skupštine i Izvršnog odbora sportskih klubova u Rijeci (osim š.

popis korisnika donacija grada rijeke za 2013. godinu - Grad Rijeka

Eko centar Mladih čuvara okoliša Društva Naša djeca Rijeka. Škola Mladih ... sklopu 11. Festivala znanosti u Rijeci. 6.000,00 ... Projekt "Igraonica". 12.500,00.

Prijedlog strategije sporta Grada Rijeke 2018. – 2024 ... - Grad Rijeka

18 tra 2018 ... Ivana Filipovića 2. Elektron. Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo. Zvonimirova 12. ELKO. Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka.

Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2017 ... - Grad Rijeka

22 pro 2016 ... 14. Milena Lazich Reuschel. S druge strane obale - Pier Paolo Pasolini, izložba. 12.000. 15. Rino Gropuzzo. Rino Gropuzzo, fotografije 1981.

Izvješće o radu Muzeja grada Rijeke za 2017. godinu - Grad Rijeka

31 kol 2018 ... fotografija danas“ i u Austriji s izložbom „Riječki torpedo- prvi na svijetu“. Izložbeni programi iz fundusa Muzeja. „Mayerovih šesnaest“ (2.

Strateška karta buke grada Rijeke - cestovni promet - Grad Rijeka

Legenda. Prošireno područje 2 km. Prošireno područje 2 km. Granica proračuna. Granica proračuna. Cestovne prometnice. Cestovne prometnice. Željeznička ...

historijski arhiv rijeka tehnički uredi grada rijeke ju 51 - ARHiNET

Cesta Rijeka-St. Peter, štala pa teren „Usina a gas” – Haraz. P. 62/1883. ... Sokol kula 9 (279/9) – Salsa Paolina nata Valich Sorlini Matilde nata. Valentin.

A) Informacija o aktivnostima na razvoju Rijeke kao ... - Grad Rijeka

8 ožu 2018 ... Lučke uprave Rijeka, Turističke zajednice grada Rijeke i Grada Rijeke u ... port. Cruise. Lines. REMAR. No. ETA. SHIPS NAME. Flag. BERTH.

Profil grada Leskovca - Grad Leskovac

Posebno mesto zauzima Leskovačko roštilj meso, proizvod sa ... opremanje trafo stanice, povezivanje na električni mrežu i ... TS 110/10KV i jedne TS 110/35KV, konzum u Leskovcu je kvalitetno i pouzdano obezbedjen električnom energijom ...

Programska knjiga Rijeke 2020 – Europske ... - Grad Rijeka

1 velj 2020 ... najkišovitijih mjesta u svijetu. Voda se u programu Rijeka 2020 — Europska prijestolnica kulture odnosi i na biološku raznolikost, ali i na šira ...

Ekološka studija rijeke Bosut na području Grada ... - Grad Vinkovci

Osim utvrđenih nepovoljnih karakteristika rijeke Bosut u samom gradu Vinkovci, ona je u svom čitavom toku troma i spora rijeka plitkog i relativno širokog korita, ...

generalni urbanistički plan grada ri - Grad Rijeka

Grad Rijeka ima nekoliko razvojnih pravaca i nekoliko prepoznatljivih funkcijskih točaka ... mima i potrebama, jer će oni izravno utjecati na privalačnost područja.

Izvješće o stanovima izuzetima iz upravljanja Grada ... - Grad Rijeka

30 pro 2019 ... stan se sastoji od tri sobe, kuhinje, kupaonice, hodnika, lođe i drvarnice, ukupne površine. 67,39 m2. 3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za ...

Obrazloženje Generalnog urbanističkog plana grada ... - Grad Rijeka

Sve navedeno ukazuje da je područje Grada Rijeke, bilo na razini jedinice lokalne samouprave, bilo na ... Plodine i Tvornica papira ... Tako je na relaciji Rijeka - Novalja cijena putovanja brodom 40 kn, a duljina ... kasnijim razdobljima, tako da je luka i danas zadržala gotovo isti izgled koji je imala prije više od pola stoljeća.

Zaključak o rješavanja međusobnih odnosa Grada ... - Grad Rijeka

16 lis 2017 ... priznavanje predmetnih troškova morao od Martinkovac gradnja d.o.o. zaprimiti ulazni račun. (prefakturiranje troškova) s PDV-om po sada ...

Informacija o legalizaciji građevina na području grada ... - Grad Rijeka

17 svi 2018 ... Legalizacija zgrada na području grada Rijeke ... snimanjem iz zraka započetog 21. lipnja 2011. godine, ili je do tog datuma evidentirana na ... se geodetski snimak izvedenog stanja ili kopija katastarskog plana ukoliko je ...

točka 3. prijedlozi za dodjelu javnih priznanja grada ... - Grad Rijeka

Damir Delač. 5. William Klinger ... Damir Mišković. 7. Predrag ... situacije u gradu, sve do biografija značajnijih Riječana, neovisno o nacionalnosti. Osim.

Odluka o uredovnim danima upravnih tijela Grada ... - Grad Rijeka

Grada Rijeke" broj 5/16). -neslužbeni pročišćeni tekst-. Članak 1. Ovom se Odlukom određuju uredovni dani i vrijeme za rad sa strankama u upravnim.

Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada ... - Grad Rijeka

19 stu 2018 ... 14. Rino Gropuzzo. Rino Gropuzzo fotografije 1978. - 2018., autorska foto-monografija. 5.000,00. 15. Nina Rukavina. Izbjeglice iz Rusije na ...

točka 2. prijedlozi za dodjelu javnih priznanja grada ... - Grad Rijeka

6 svi 2016 ... 2 prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Rijeke za životno djelo,. - 8 prijedloga za ... Nikoli Kraljiću Zoran Krema je 2009. godine snimio polusatni biografski dokumentarni film pod naslovom Če sem ... princa i princeze. Tijekom ...

ODLUKA o socijalnoj skrbi (“Službene novine Grada ... - Grad Rijeka

O D L U K A o socijalnoj skrbi. (“Službene novine Grada Rijeke" broj 3/17 i 9/18). - neslužbeni pročišćeni tekst -. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Ovom Odlukom ...

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja grada ... - Grad Rijeka

Hrvatske i Prostornim planom Primorsko-goranske županije ("Službene ... stolni-tenis, golf, boćanje i slično, trim staza, biciklističke staze, karting staze i slično.

Profil PERFECTLINE Profil ERGONO Profil SWINGLINE Profil ... - KNS

VEKA SPECTRAL to ultra matowe wykończenie powierzchni, które jednocześnie jest delikatne w dotyku i wysoce odporne na zarysowania i działanie ...

RIJEKA CITY TOUR RAZGLED RIJEKE

Korzo. Gradski toranj. Koblerov trg. Stara vrata. Tarsatički principij. Katedrala Sv.Vida. Užarska ulica. Mljekarski trg. Crkva Uznesenja Blažene Djevice. Marije.

Prijedlog - APOS Grada Rijeke

Slika 5. POS Hostov breg I. faza. Izvan programa POS-a, za potrebe izgradnje stanova za Sveučilište u Rijeci na području Donje Drenove Grad je među ostalim ...

Untitled - MUZEJ GRADA RIJEKE

ZAPISNIK br. 33 sa sjednice Upravnog vijeća Muzeja grada Rijeke održane 23. prosinca 2016. u Muzeju grada. Rijeke s početkom u 9,00 sati. Prisutni: Marijan ...

STVARANJE MARKE GRADA RIJEKE

Marka, marketing mjesta, stvaranje marke mjesta, grad Rijeka. SAŽETAK. Globalni trend ... mjesta, tzv. pikto-nomen (kod gradova je to često gradski grb). 130.

Proslava Dana oslobođenja Rijeke od fašizma uz ... - Rijeka 2020

29 tra 2019 ... Svečana Akademija u povodu Dana oslobođenja Rijeke od fašizma. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka. Organizatori: Grad ...

festivalpovijesti - Turistička zajednica grada Rijeke

14 svi 2019 ... Sudjeluju: Hrvoje Gračanin, Maja Matasović, Ranko Matasović, Vladimir. Posavec, Zlatko Šešelj, Tamara Tvrtković. 16.00-16.45 Predstavljanje ...

www .ri-karneval.com .hr - Turistička zajednica grada Rijeke

zbivanja u Europi. Od 1995. godine Rijeka je članica Europske federacije karnevalskih gradova (FECC). Riječki karneval je osobit i doživljava se osobno jer se ...