Temeljem članka 46 - Grad Pula

14 ruj 2018 ... Poslovi vezani za rad Gradskog vijeća uključuju pripremu sjednica sastavljanjem ili pripremom ... 32 – zakupnik BIPA d.o.o.). ... djecu), Kinoteka, Retrospektiva, Studentski program, Ambrela - Kino uz more, te industrijski.

Temeljem članka 46 - Grad Pula - Srodni dokumenti

Temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ... - Grad Pula

16 pro 2009 ... ne prima mirovinu prilaže dokaz o visini primanja uzdržavatelja. Za umirovljenika do 65 godina starosti izdana godišnja karta vrijedi od dana ...

Temeljem članka 35. i članka 219. Zakona o vlasništvu i ... - Grad Pula

4 tra 2017 ... o osnivanju prava služnosti izgradnje, pristupa i održavanja FTTC ... iste, te je određeno da se za trase kabelske kanalizacije računa širina od 1 m. ... prolaz-spoj sa Mutilskom ulicom, te da sukladno Zakonu o cestama (NN ...

Temeljem članka 35. i članka 239. Zakona o vlasništvu i ... - Grad Pula

10 ožu 2015 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN ... Pula, dolazi upisano pravo nepravilne služnosti pješačkog prolaza i kolnog provoza na ... uknjižiti po provedbi etažnih elaborata i međuvlasničkih ugovora izgrađenih ...

Temeljem članka 46 - Grad Pula

14 ruj 2018 ... Poslovi vezani za rad Gradskog vijeća uključuju pripremu sjednica sastavljanjem ili pripremom ... 32 – zakupnik BIPA d.o.o.). ... djecu), Kinoteka, Retrospektiva, Studentski program, Ambrela - Kino uz more, te industrijski.

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku davanja ... - Grad Pula

POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA PULE ZA 2013. GODINU. I. Utvrđuje se ... 11.3. djelatnost ugostiteljstvo i trgovina – terasa ugostiteljskog objekta ... 4.2. djelatnost iznajmljivanja sredstava – ležaljke i suncobrani – 20 komada.

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugom ... - Grad Pula

Puli, Danteov trg br.3, a koji je sačinjen temeljem Plana posebnih dijelova zgrade, izgrađene na k.č.zgr. 233 K.O. Pula, izrađenim od strane IGMA inženjering ...

Temeljem članka 2. Pravilnika o dodjeli stipendija Grada ... - Grad Pula

23 pro 2013 ... RIJEKA. 1. 4,98. 20. 420,00. 13. VITASOVIĆ TONI. PMF. ZAGREB. 1. 4,97. 20. 420,00. 14. JURIŠIĆ IRENA. STOMATOLOŠKI FAKULTET.

Na temelju članka 61. Statuta Grada Pula - Pola ... - Grad Pula

14 ožu 2013 ... Pozitivan ritam - Outlook u Areni. 6. Los Angeles d.o.o. - Josipa Lisac. 7. Morris d.o.o. - 2Cellos. 8. Delumbo d.o.o. - Vaya con dios. 9. Delumbo ...

Na temelju članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ... - Grad Pula

stolovi, stolice, cvjetne vaze, elementi za zaštitu od sunca (suncobrani ili tende). - izuzetno, u posebnim slučajevima i pod posebnim uvjetima, opremu terase ...

Temeljem članka 28 - Grad Vodice

Ljekarna Marina Baranović/Ljekarniĉka jedinica Vodice ... podruĉje Grada Vodica koje je za Grad Vodice izradila tvrtka Planovi i procjene j.d.o.o. iz Varaţdina. 3.

Temeljem članka 18. Zakona o grobljima (NN RH ... - Grad Čakovec

19 stu 2015 ... 1. Gradsko groblje u Mihovljanu. 2. Mjesno groblje u naselju Ivanovec. 3. Mjesno groblje u naselju Šandorovec. Kao dijelovi Gradskog groblja ...

Temeljem ĉlanka 55. Zakona o komunalnom ... - Grad Vodice

društva (nastavno: Gradsko poduzeće d.o.o. ) uz prethodnu suglasnost Gradonaĉelnice Grada Vodica. Klasa: 363-02/19-01/13; Urbroj: 2182/04-01/08-19-3; ...

Temeljem čl. 15. i 16. Odluke o uvjetima i postupku ... - Grad Pula

24 ožu 2011 ... Etis d.o.o. Pula, Koparska 24, prodaje se građevinsko zemljište ... ponuditelj Henri Hajster iz Pule, Rizzijeva 30 , po početnoj cijeni od. 11.550 ...

Temeljem članka 29. stavka 1. alineje 5. Zakona o ... - Grad Samobor

Veterinarska stanica Samobor d.o.o., Katarine Zrinske 7, Samobor. - Odvodnja Samobor d.o.o., Ulica 151. samoborske brigade HV 1,. Samobor. - Energo Metan ...

Temeljem članka 34. stavka 1. točke 3. i 11. Statuta ... - Grad Osijek

3 ožu 2017 ... Troškovi na temelju kojih je Grad Osijek već odobrio potporu nisu ... odljevi umjetničkih predmeta; puškar – graver; graditelj glazbala; zlatovez i ...

Temeljem čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim ... - Grad Pula

24 ruj 2018 ... da je Feroterm d.o.o. Donji Stupnik, Gospodarska 17, vlasnik k.č. 1909/5 k.o. Pula, pašnjak, površine 32 m2, a koja je nekretnina Potvrdom ...

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima - Grad Pula

15 pro 2010 ... (2) Ukopi se obavljaju na Gradskom groblju Monte Ghiro u Puli i na groblju u ... dužan je voditi brigu da ono stalno bude uredno i čisto, zelenilo.

Na temelju stavka 5. članka 29. Pravilnika o financiranju ... - Grad Pula

29 ožu 2019 ... Mješovita vokalna skupina Nešpula, 2.000,00 kn za „Troškovi rada udruge“. - Klapa Brnistra, 1.500,00 kn za program „Koncert Sv. Tomi u čast“.

Temeljem članka 35. i članka 219. Zakona o vlasništvu i drugim ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, ... 152/14, 81/15-pročišćeni tekst), a u vezi sa člankom 48. Zakona o lokalnoj i ...

Izvršni Odbor HNS-a je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta ...

14 kol 2019 ... ŽNK KOPRIVNICA, Koprivnica. 2. ... Delegat je obavezan kompletni zapisnik s utakmice sačiniti u Comet sustavu odmah po završetku utakmice ...

Temeljem članka 14. i članka 46. Zakona o športu (NN br.71/06, 150 ...

nogometnih sudaca, Pravilnik o radu Zbora nogometnih trenera, Pravilnik o dodjeli ... pravilnikom HNS-a, Pravilnikom o nogometnim natjecanjima HNS-a, ...

Temeljem članka 13

objavljuje natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za 2019. ... kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije, Županijska 4/II, Osijek.

Temeljem članka 34

daktilokorespodent, VETERINARSKA STANICA PRELOG, tel. 643-035. 15. GLAVINA JOSIP, Cirkovljan, Cvjetna 40, OIB 00137369111. - obrtnik «Autorpijevoz» ...

Temeljem članka 4

Republic of Croatia and waters accessible from the sea), or to operate boats regardless of purpose, more than 6 m in length with engine power more ... of Croatia up to three nautical miles from mainland or island coast, under the condition of.

Temeljem članka 277 - ZSE

13 srp 2015 ... KSENIJA JUHN BOJAĐIJEV iz Zagreba, Mirogojska 17, OIB: 17740277051, član Uprave SN holding d.d.;. 3) Mandat novoizabranim članovima ...

Temeljem članka 46

građevine ne može osigurati potreban broj parkirnih mjesta, promet u ... Osnovne dimenzije parkirnog mjesta za okomito parkiranje su 2,50 x 5,00 m (Grafički.

Temeljem članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama ...

Zakona o plaćama u javnim službama ... 2015. godine donijela ... U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ... Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.

Temeljem članka 13 - unios

objavljuje natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za 2019. ... kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije, Županijska 4/II, Osijek.

Temeljem članka 136 - MEFST

kvalitete studija na Fakultetu, kao i pitanja u svezi sa stjecanjem i gubitkom stručnih i akademskih stupnjeva i ... (2) Stručni studij traje tri godine i njegovim se završetkom stječe 180 ECTS bodova te stručni ... Ponavljanje godine. Članak 13.

Temeljem članka 14 - nssmž

1) Puni naziv Saveza jest: Nogometni savez sisačko-moslavačke županije. 2) Pored punog naziv rabi se skraćenica: NSSMŽ. Članak 7. Savez predstavljaju i ...

Temeljem članka 38 - Zajednica sportova PGŽ

3 lis 2019 ... Primorsko-goranska županija sredstvima iz godišnjeg proračuna sufinancira sportsku djelatnost, a. Programom ... Nogometni savez PGŽ. 12.

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 38

15 velj 2020 ... COMET sustavu te na web stranici HNS-a www.hns-cff.hr. 8. Klubovi su obvezni platiti pristojbu za preregistraciju koja se određuje u visini ...

Temeljem članka 388 - Komunalno Ozalj d.o.o.

Prijedlog društvenog ugovora tvrtke Azelija Eko d.o.o.. Temeljem ... kao osnivači AZELIJA EKO d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Ozalj,---------------.

Temeljem članka 58 - Dom Zdravlja Novalja

01/10 od 03.veljače 2010.godine), Upravno vijeće Doma zdravlja Novalja na 33. ... njihovo radno vrijeme proteklo, ako bi time bila dovedena u pitanje sigurnost ...

Temeljem članka 4 - Croatia Yachting

are recognized for operating Croatian flag boats and yachts as in the table below. STATE ... Republic of Croatia and waters accessible from the sea), or to.

Temeljem članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom ...

Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ... U godišnjem obračunu Proračuna Općine Pisarovina za 2016. godinu utvrđen je višak prihoda.

Temeljem odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim ... - ZSE

Zagrebu, Vukovarska 271 (Poslovni toranj Chromos). Predlaže se sljedeći dnevni red : 1. Otvaranje Skupštine i utvrĎivanje broja prisutnih i zastupanih ...

Temeljem članka 32. podstavka 6. Zakona o ... - HNK Osijek

Kazalište je upisano u sudski registar kod Trgovačkoga suda u Osijeku pod matičnim brojem upisa: (MBS) 030001191, OIB 16275571737 i u Očevidnik ...

Temeljem članka 10 - Osječko-baranjska županija

sudjelovanje u izradi Plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada, u suradnji s MZOE i. JLS;. - poticanje ... 5. Našice. 26.03.2018. Da. 6. Osijek. 11.04.2018. Da. 7. Valpovo. 23.12.2014. Da. 8. ... Petrijevcima ima Gradnja d.o.o., a Unikom d.o.o. iz Osijeka ima dozvolu za obavljanje djelatnosti ... otpada, raspored odvoza.

Temeljem članka 3. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i ...

31 srp 2018 ... O ISPRAVKU KNJIŽENJA IZ PRETHODNIH GODINA S OSNOVE. POTRAŽIVANJA ZA KOMUNALNU NAKNADU. I. Donosi se Odluka o ...

Temeljem članka 496. Zakona o tržištu kapitala ... - HANFA

17 pro 2019 ... Ulica grada Vukovara 37. 10 000 Zagreb. (0)1. 63.22.231. (0)1. 63.21.877 www.hep.hr. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Temeljem članka 40. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ...

(Datum rođenja osobe za koju se izdaje znak ) ... Naslov da mi izda rješenje o znaku pristupačnosti i znak pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom: ...

1 Opatička 3 48000 Koprivnica Temeljem članka 61. Statuta ...

Opatička 3 48000 Koprivnica. Temeljem članka 61. Statuta Podravske banke d.d., Uprava Banke na svojoj 22. sjednici održanoj. 2. kolovoza 2013. godine ...

Temeljem odredbi članka 67 - METRO - Nagradna igra

14 velj 2019 ... d.o.o., Zagreb, Jankomir 31, OIB 38016445738 (dalje: METRO). ... igre moraju registrirati profil i ispuniti podatke (ime, prezime, adresa, kontakt.

Temeljem čl. 35. i članka 229. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim ...

O D L U K U o utvrđivanju prava služnosti s pravom prolaza i provoza u korist 769/13 k.o. Galižana, a na teret ½ dijela kč.br.770/5 k.o. Galižana. I. Utvrđuje se:.

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o fiskalizaciji u prometu ...

donosi. ODLUKU o pravilima slijednosti numeričkih brojeva računa, o poslovnim prostorima, oznakama poslovnih prostora i operatera na naplatnim uređajima.

Temeljem članka 29. stavka 6 Uredbe o ... - Istarska županija

26 tra 2019 ... Istramet-praćenje i prognoziranje vremena za Istru, Žužići 16, 52444 Tinjan, ... Zagrebačka 21, Višnjan 52463, OIB: 59040122645. Organizacija ...

Temeljem članka 10 - Geodetsko društvo Herceg-Bosne

gruntovnica na prijelazu 19. u 20. stoljeće (peštanske litografije) te planovi ... (uglavnom otoci Cres i Krk), te Dalmaciju (otoci Pag i Rab), koje je zbog cjelovitosti.

Temeljem članka 42. stavak 1. Zakona o ... - Optima Telekom

4) Opći uvjeti, uvjeti korištenja, važeći Cjenik OT-a te obrazac za jednostrani raskid ... obavijest o obvezi i načinu mjerenja brzine u slučaju prigovora (ugovori za ...

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o ... - HŽ Infrastruktura

25/13 i 85/15) HŽ Infrastruktura d.o.o. objavljuje dana 15. siječnja 2020. godine ... Na temelju raspisanog javnog natječaja za zapošljavanje radnika na ...

Temeljem članka 4 - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

zapovijedati jahtom do 500 BT bez ograničenja područja plovidbe. DRŽAVA/. STATE ... 6m i snage porivnog uređaja veće od 8 kw kao i zapovijedati jahtom ...

2186-151-08-17-2 Varaždin, 26. rujna 2017. Temeljem članka 28. i ...

26 ruj 2017 ... Irena Kocijan-Pevec nastavnica engleskog jezika ... „Tanjuri“ za antene satelitskih prijemnika, lukovi mostova. Broj sati. Nastavne jedinice ...

Temeljem članka 4. stavak 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji ...

6 lip 2018 ... Nogometni stadion. "Zagreb", Kranjčevićeva. 4, Zagreb. C0 13 - poslovni prostor,. C0 14 - zatvorena terasa, objekt C -prizemlje. 188,65.

NACIONALNA PRAVILA Temeljem članka 31., a u svezi s člankom ...

Izrada maketa iz kompleta za “sastavljanje” maketa brodova prihvatljiva je za početnike i budući da normalni razvojni put do zrelog i plodnog brodomaketarstva.

Temeljem članka 26. i 27. Zakona o radu - Dom za starije osobe ...

Ako radnik zadovolji na probnom radu, ugovor o radu ostaje u potpunosti na ... ako radnik nije zadovoljio na probnom radu (otkaz zbog nezadovoljavanja na.

Temeljem članka 34. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom ...

Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 105/04, 174/04 i 46/07) i članka 28 Statuta Instituta za fiziku, Znanstveno vijeće. Instituta ...

KARLOVAČKA BANKA d.d. Uprava Banke Temeljem članka 48 ...

Banka je navedena na popisu banaka objavljenom na internet stranicama ... VBDI – vodeći broj jest identifikacijska oznaka pružatelja platnih usluga koji ...

Komisija za propise Izvršnog odbora HNS-a je temeljem članka 50 ...

registracija klubova i igrača HNS-a ukoliko se radi o klubu koji podliježe objavi u ... smetnje predvi ene ovim Pravilnikom ili drugim općim aktima HNS. Istupnica.

Temeljem članka 375. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Ostala pitanja bitna za redovno i izvanredno korištenje i upravljanje zgradom ... Obračun održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, troškova upravitelja i ...

Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN. broj,120 ...

I. Ovim Planom utvrđuje se popis nabava koje će u 2019. godini provesti Općina Jakšić kao naručitelj, planirane vrijednosti i rok izvršenja nabave, sukladno ...