Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi:Nacrt ... - Direkcija Kotor

15 авг 2019 ... (utorak) za MZ Dobrota I, MZ Dobrota II I MZ Orahovac ... Takođe treba napraviti novi plan ovog dijela Risna da bi se već izgrađeno.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi:Nacrt ... - Direkcija Kotor - Srodni dokumenti

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi:Nacrt ... - Direkcija Kotor

15 авг 2019 ... (utorak) za MZ Dobrota I, MZ Dobrota II I MZ Orahovac ... Takođe treba napraviti novi plan ovog dijela Risna da bi se već izgrađeno.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o tekstu Nacrta ... - eUprava

prevoznika otpada koje se odnosi na člana 39 stav 3 Nacrta zakona i sastava ... Predstavnik firme Cezar iz Nikšića Zdravko Jeknić takođe je postavio pitanje ... lica), iz naplaćene cijene mora finansirati i izgradnju infrastrukture neophodne za.

01-5202/1 Kotor, 13.11.2013. g. Na osnovu člana ... - Direkcija Kotor

13 нов. 2013 ... Ja, JAVNI BILJEŽNIK, SLOBODAN ZLOKIĆ, SPLIT, VELEBITSKA 26. Potvrđujem da je: MIRA KOSOVIĆ. Split, Domovinskog rata 60; u mojoj ...

Cma Gora OP Š TINAKOTOR DIREKCIJA ZA ... - Direkcija Kotor

3 феб 2017 ... "Gradnja Invest” DOO Kotor, PIB 02652358 koga zastupa izvršni direktor Radislav Babić, kao. Investitor (u daljem tekstu: Investitor), zaključili su ...

02-595 Kotor, 16.01.2 01 S.godine Na osnovu stava ... - Direkcija Kotor

Cučković Bogdan,Marija i Mirjana - Stoliv, kao Investitor (u daljem tekstu: Investitor), zaključili su. UGOVOR o naknadi za komunalno opremanje građevinskog ...

Cma Gora OPŠTINA KOTOR DIREKCIJA ZA UREĐENJE ...

376/2 i dijelu kat.parc 376/1 KO Kostanjica, površine 711,15 m^ b) stambenog objekta na UP 186, na kat.parc. 361/4 KO Kostanjica, površine 177,56 m^,.

Institut alternativa Podgorica-Zahtjev usvojen ... - Direkcija Kotor

22 сеп 2015 ... Primici iz Budžeta Opštine za 2007 god.po osnovu prodaje nekretnina nijesu realizovani ,a planirani su u iznosu od 2.000.000,00€,što je ...

Izvješće o javnoj raspravi - Grad Zagreb

investicija, Odjel razvoja odvodnje, projektiranja i suglasnosti, Folnegoviceva 1, Zagreb ... reciklažno dvorište – njegova parcela ne zadovoljava standarde, te su.

izvješće o javnoj raspravi - Grad Šibenik

Vidici nekretnine d.o.o.. Trnjanska cesta 5c, 10000 Zagreb. 45. Ante Klarić. Put Vida 48, 22000 Šibenik. 46. ARHIKON. d.o.o. projektiranje i inženjering, Stjepana ...

27.03.2018. - Izvješće o javnoj raspravi o ... - Ministarstvo graditeljstva

Grada Županja kao nositelj izrade Plana, zajedno s odgovornim voditeljem izrade Plana, ... 19. „KOMUNALAC“ d.o.o., Veliki Kraj 132, 32270 ŽUPANJA ...

19.04.2019. - Izvješće o javnoj raspravi o ... - Ministarstvo graditeljstva

9 tra 2019 ... realizaciju projekata koji se sada izvode (Trg V. Lisinskog i Stara pekara) ... osijek/clanak/novo-lice-tvre-projekt-stara-pekara-i-tro-vatroslava- ...

12.02.2018. - Izvješće o javnoj raspravi u ... - Ministarstvo graditeljstva

Hrvatske šume d.o.o., USP Buzet, Naselje Goričica 2, Buzet,. 13. Hrvatske vode, VGO Rijeka, Đure Sporera 3, Rijeka,. 14. Istarski vodovod d.o.o., PJ Pazin, ...

Izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi - Općina Konavle

Nikša Begović, ing. Romano Duić, dipl.ing.arh. Jurica Knego, mag.geogr. i ... Prostornog plana uređenja Općine Konavle. F-004 - Luka Spremić. Mitrovići 8.

04.07.2018. - Izvješće o javnoj raspravi o ... - Ministarstvo graditeljstva

FUSIO d.o.o.. Industrijska zona Buići, Poreč,. 23. Hrvatski zavod za prostorni razvoj. Republike Austrije 20, Zagreb. 3. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ...

07.06.2019. - Izvješće o javnoj raspravi o ... - Ministarstvo graditeljstva

1 ožu 2019 ... Objava javne rasprave u listu Slobodna Dalmacija 05.03.2019. ... Javni uvid u prijedlog Plana bili će svakoga radnog dana osm subote, v.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI Prijedloga ... - Općina Bibinje

4 pro 2018 ... Zadru, Ilije Smiljanića 3, 23000 Zadar,. 2. ... Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Zadar, ... to znači da kamenolom „Lavčević“.

11.02.2019. - Izvješće o javnoj raspravi o ... - Ministarstvo graditeljstva

7 velj 2019 ... MDV – centar d.o.o., Varaždin. KLASA: 350-02/18-01/18; URBROJ: 383-19-31. Varaždin, 24.01.2019. - primjedba u tijeku javne rasprave.

09.10.2019. - Izvješće o javnoj raspravi o ... - Ministarstvo graditeljstva

7 lis 2019 ... Hrvatske vode, VGI za mali sliv "Kvarnersko primorje i otoci", Verdieva 6, 51000 Rijeka,. HAKOM, Ulica R. F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb,.

21.02.2018. - Izvješće o javnoj raspravi o ... - Ministarstvo graditeljstva

dana isteka javnog uvida dostaviti u pisanom obliku na adresu: Grad Split,. Služba za ... Kotari i mjesni odbori ... Gradski kotar Visoka, Cesta mira 3, 21000 Split.

Prisutni na Javnoj raspravi Stanje i budućnost ... - BH K Cigre

Sandro Zurovac. Elektroprenos BiH, OP Mostar [email protected] 5. Zoran Žarić. Elektroprenos ... [email protected] 10. Ivan Ramljak.

20.07.2018. - Izvješće o javnoj raspravi o ... - Ministarstvo graditeljstva

12 kol 2016 ... Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novog Marofa. - ZPU – Zakon o ... Prijedloga PPUG-a Novi Marof se dopunjuju u navedenom smislu u ... Zbog neusklađenosti zemljišnih knjiga i katastra,. JPT moli da ...

17.04.2018. - Izvješće o javnoj raspravi o ... - Ministarstvo graditeljstva

28 ožu 2018 ... GRAD ZADAR, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Narodni trg 1, ... izgrađene su određene trgovačke građevine uz magistralu, Baumax, ...

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV ... - Ministarstvo graditeljstva

3 tra 2019 ... na mrežnoj stranici Grada Otoka www.otok.hr od 28. veljače 2019. godine ... Osmrtnice // m inin re www. Wilhel ... Pogrebni ured UKOP - Osijek,.

17.12.2018. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog ...

12 pro 2018 ... Opatija, Upravni odjel za prostorno uređenje, kao nositelj izrade ... HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, ...

21.12.2018. - Izvješće o javnoj raspravi o ... - Ministarstvo graditeljstva

Upravni odjel za prostorno uređenje, ... Trogiru, Gradska 41/II, 21220 Trogir. 13. ... nekretnina Solin, Ispostava Kaštel Sućurac, Braće Radić 1a, 21212 Kaštel ... SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno.

12.02.2019. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog ...

6 lip 2018 ... pošte na adresu: Grad Omiš, Trg kralja Tomislava 5., 21310 Omiš ... Zaposlite mene u zemljišnik i katastar i ja ću vam besplatno raditi.

14.01.2019. - Izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi o prijedlogu IV ...

7 sij 2019 ... 6. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Zadar, Andrije Hebranga. 11c, 23 000 Zadar. 7. Županijska uprava za ceste Zadarske ...

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna ...

Agneza Mužić. Ivan Mužić. Rozaria Mužić. Traže da se u Izmjeni i dopuni Plana korigira trasa ceste OU3 na način da cesta prolazi rubom njihovih parcela k.č.

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI - Grad Orahovica

20 velj 2017 ... IZMJENA I DOPUNA PPUG ORAHOVICA upućen je u postupak ponovne ... Firme Radlovac d.d. i Pan-Parket d.o.o. sporazumjele su se da će ...

Izvješće o javnoj raspravi I ID PPUO Domašinec 2019

Preslika objave s mrežnih stranica Općine Domašinec. - Zapisnik o ... se za područje Općine Domašinec utvrditi samo ... može planirati izgradnja stambenih.

07.08.2018. - Izvješće o javnoj raspravi o ... - Ministarstvo graditeljstva

2 kol 2018 ... u Novakovcu (Službeni glasnik Medimurske Rupanije br. 20/10) ... objavit de se u listu Medimurske novine" 08.07.2018 na mrežnim stranicama ...

23.07.2018. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu VI. Izmjena i ...

Zagorka d.o.o. Bedekovčina , Matije Gupca 2. 8. Josip Boroš i Dragica Boroš, Bedekovčina, Zagorska 2. 9 Zdenka Smuk, Bedekovčina, Bregovita 5A. 10.

12.11.2018. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i ...

Radio Ludbreg,. 3.10.2018. www.mgipu.hr. Javni uvid održan: 10.listopada ² 25.listopada 2018. Pečat tiMela odgovornog za provođenMe Mavne rasprave: M.P..

10.01.2019. - Izvješće o javnoj raspravi o ... - Ministarstvo graditeljstva

23 stu 2016 ... ... Split, Odsjek razvoja, 21000 Split, Poljička cesta bb. 9. Vodovod Brač, 21400 Supetar, 21400 Supetar, Mladena Vodanovića 23 ...

15.04.2019. - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu III ...

3 tra 2019 ... Prostorni plan uređenja Općine Bosiljevo, III. izmjene i dopune. Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi, travanj 2019. 1. NOSITELJ IZRADE:.

18.11.2019. - Izvješće o javnoj raspravi o ... - Ministarstvo graditeljstva

Hrvatske šume, UPŠ Ogulin, B. Frankopana 12, Ogulin,. 12. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb,. 13. Komunalno Josipdol ...

06.11.2018. - Izvješće o javnoj raspravi o ... - Ministarstvo graditeljstva

27 ruj 2018 ... vijećnice Grada Ivanca, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, Ivanec, u periodu od 05. ... IVKOM d.d. Ivanec, Vladimira Nazora 96 b, 42240 Ivanec. 20.

17.07.2018. - Izvješće o javnoj raspravi o ... - Ministarstvo graditeljstva

Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Zadar, Andrije Hebranga 11c, ... 1050/1 i 1049/6 sve k.o. Murvica (stara izmjera) koje u novoj.

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi - Općina Rakovica

Poslano: Primatelj: Predmet: [email protected] u ime [email protected] 12. veljače 2015. 13:14 [email protected] [JUMBO] Datoteka poslana.

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu UPU ... - Općina Marčana

24 ruj 2019 ... «Glas Istre», u Službenim novinama Općine Marčana br. 09/19. od 26. srpnja 2019. godine, na oglasnoj ploči Općine Marčana, te na WEB ...

izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu iv. izmjena i dopuna ...

Odgovorna osoba: pročelnik Damir Petričević, mag.ing.aedif. IZRAĐIVAČ: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE. KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE.

Izvješće o provedenoj ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu IX ...

4 sij 2019 ... Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Zagrebačka, Sektor upravnih i inspekcijskih,. Petrinjska 30, Zagreb,. 9. Hrvatske autoceste ...

19.12.2018. - Izvješće o javnoj raspravi o ... - Ministarstvo graditeljstva

8 pro 2018 ... Inspektorat unutarnjih poslova, Petrinjska 30, Zagreb,. 8. ... MUP - Policijska uprava Zagrebačka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova,.

14.03.2019. - Izvješće o javnoj raspravi o ... - Ministarstvo graditeljstva

14 ožu 2019 ... Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, Osijek. - HEP, ODS d.o.o., Elektroslavonija Osijek, Osijek,. - HOPS ...

20.03.2019. - Izvješće o javnoj raspravi o ... - Ministarstvo graditeljstva

19 ožu 2019 ... izvorišta utvrđene Odlukom o zaštiti izvorišta Strmec, Šibice i Bregana („Glasnik ... planom Zagrebačke županije omogući gradnja smještajnih.

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna ...

7 velj 2020 ... Odjel inspekcije, Gospić,. - Ured državne uprave u LSŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Novalja,. - Komunalije d.o.o., Novalja,. - Arburoža ...

26.04.2018. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i ...

Grad Sinj je u postupku izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada ... Dunolietnom članu domaćinstva prima UV00011118 850 UN susjedu ...

22.03.2019. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i ...

8 ožu 2019 ... Prostorni plan uređenja Općine Bosiljevo, III. izmjene i dopune. Izvješće o javnoj raspravi, ožujak 2019. 1. NOSITELJ IZRADE: REPUBLIKA ...

03.04.2019. - Izvješće o javnoj raspravi o ... - Ministarstvo graditeljstva

zona „Klana-pilana“ trajala je petnaest dana u razdoblju od 27.02.2019. do ... Zagreb, Uprava šume podružnica Delnice,Šumarija Klana, Klana 185, Klana,. 14.

07.12.2018. - Izvješće o javnoj raspravi o ... - Ministarstvo graditeljstva

27 srp 2018 ... OPĆINA OKRUG, UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I OPĆU UPRAVU, ... Urbanističkog plana uređenja turističke zone uvala Široka na okoliš i ... dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan, a temeljem članka 101. stavka ...

05.06.2018. - Izvješće o javnoj raspravi o ... - Ministarstvo graditeljstva

katastarske čestice 501/26 i 501/46 k.o. Bjelovar, ukupne površine 27.000 m2 promijeni iz ... Sva otrovanja, primjedbe i prijedlozi maraqu bit ako napisani i potpisani m ori ... Slavonije učinjenoje mnogo, a ovi najveći promet i vidimo velike.

07.05.2018. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i ...

Heinzelova-Br;animir;t>Va-Za~rtnica dostavljaju se do 12. ozu jka 2018. na ad resu. Gradskog ureda zastrategijsko ... POLICIJSKA UPRAVA. ZAGREBAČKA.

12.06.2018. - Izvješće o javnoj raspravi o ... - Ministarstvo graditeljstva

4 lip 2018 ... OPĆINA KONAVLE. Trumbićev put 25. 20210 Cavtat. Odgovorna osoba: Stručni izrađivač: Broj radnog naloga: Odgovorni voditelj izrade:.

05.02.2018. - Izvješće o javnoj raspravi o ... - Ministarstvo graditeljstva

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ljubešćica. Nositelj izrade Plana: Općina Ljubešćica, Jedinstveni upravni odjel. Osoba odgovorna za ...

04.06.2019. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i ...

EKO MURVICA d.o.o., Trg S. Radića 2/II, Crikvenica. 13. KTD VODOVOD ŽRNOVNICA, Dubrova 22, Novi Vinodolski. 14. HEP ODS d.o.o., ELEKTROPRIMORJE ...

27.11.2019. - Izvješće o javnoj raspravi o ... - Ministarstvo graditeljstva

2 pro 2019 ... 39/19) nositelj izrade Plana Grad Ivanec i stručni izrađivač Plana ARHEO d.o.o. Zagreb sačinili su. IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE.

17.05.2019. - Izvješće o javnoj raspravi o ... - Ministarstvo graditeljstva

27 ožu 2019 ... UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ... GEOPROJEKT d.o.o. SPLIT ... VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Biovska 3, 21 000 Split.

25.04.2019. - Izvješće o javnoj raspravi u ... - Ministarstvo graditeljstva

19 tra 2019 ... uređenja Velika Gorica sjever II s pozivom da mu u najviše 30 dana dostavi zahtjeve vezane uz stavljanje predmetnog prostornog plana izvan ...

I IiD PPUO Rasa - Izvjesce o ponovnoj javnoj raspravi.pdf

Rudnik ugljena Raša, koje je ranije bilo definirano kao točkasti lokalitet ekološke mreže i nalazilo se na područje. Grada Labina, definirano je kao poligon ...

06.12.2019. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu 5. Izmjena i ...

24 srp 2019 ... Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik donijelo je Odluku o izradi 5. Izmjena i dopuna PPUOBS (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ...