Dup Orahovac i DV - tekst - Opština Kotor

ORAHOVAC!I!DRAŽIN!VRT ... o!izradi!izmjena!i!dopuna!Detaljnog!urbanističkog!plana!Orahovac! !i! ... Napraviti! adekvatan! izbor! vrsta! i! voditi! računa! o! svim!

Dup Orahovac i DV - tekst - Opština Kotor - Srodni dokumenti

Dup Orahovac i DV - tekst - Opština Kotor

ORAHOVAC!I!DRAŽIN!VRT ... o!izradi!izmjena!i!dopuna!Detaljnog!urbanističkog!plana!Orahovac! !i! ... Napraviti! adekvatan! izbor! vrsta! i! voditi! računa! o! svim!

Dup Orahovac i DV - tekst

melija,!agava,!tamariks!kaki!jabuka,!hortenzija,!bagrem,!maslina,!kao!i!davno!odomaćene!vrste,!koje! se!često!javljaju!subspontano!u!prirodnoj!vegetaciji ...

Memorandum Kotor Art - Opština Kotor

Don Branko Sbutega koju zastupa Izvršni direktor Ratimir Martinović, Fondacija. Kotorski Festival pozorišta za djecu koju zastupa Izvršni direktor Petar Pejaković ...

UZZ br 34 2020 - Opština Kotor

24 јан 2020 ... MARILLAS here the info telefon 0800 365 365 . . . . w. MA . /. M www.pbz.hrī [email protected]. ACCO. PBZ je član gruipe INTESA. SANPAOLO.

Untitled - Opstina Kotor

Unaprijed hvala. S poštovanjem,. ANIMA - CENTAR ZA ŽENSKO I MIROVNO OBRAZOVANJE. -------- End of forwarded message ------. TAMARA SAMARDŽIĆ.

Download - Opstina Kotor

po službenoj dužnosti i sačinjenih zapisnika u predmetu adaptacije nastrešnice dana. 26.01.2019. godine. 2. Pristup informaciji iz tačke 1. ovog Rješenja, ...

Investiraj u Kotor Varoš - Opština Kotor Varoš

sportske obuće. • U obućarskoj industriji u ... obuća za „NIKE“, modna obuća „Gabor“ kao i obuća „Haix“ . ... Ponuda: Prodaja ili organizovanje proizvodnje. 10 ...

“Grabovac” Risan - Opština Kotor

o ustupanju na privremeno korišćenje nepokretnosti Javnoj ustanovi Dom starih “Grabovac” Risan. Član 1. Opština Kotor kao vlasnik nepokretnosti upisanih u ...

kamp - stoliv - Opština Kotor

Stoliv. * Mesečne pretplatne karte za neograničen broj vožnji iznose: 40 €. * Komercijalni popust na mesečne pretplatne karte: Osnovci 40 %. Srednjoškolci i ...

Cma Gora OPŠTINA KOTOR DIREKCIJA ZA UREĐENJE ...

376/2 i dijelu kat.parc 376/1 KO Kostanjica, površine 711,15 m^ b) stambenog objekta na UP 186, na kat.parc. 361/4 KO Kostanjica, površine 177,56 m^,.

Odluka o porezu na nepokretnosti - Opština Kotor

10. 3.2. Spoljašnja vrata blind. 20. 3.3. Roletne. Drvene. 10. Plastične. 10. Aluminijske. 15. Škure drvene. 10. -----------------------------------------------------------. 4.

Opština Kotor - Agencija za sprječavanje korupcije

7 мар 2018 ... Irudena vrijoms, radnoviljes ridnth'sposobnosti nije predvidena me; radno vreme pungi victa radnih sposobnosll prayleru. W alanlc oglasa: i ...

odluka o obustavljanju postupka - nabavka ... - Opština Kotor

25 феб 2020 ... DOO “Termag”, Kvarnerska cesta 35, 51211 Matulji, Hrvatska. 2. DOO “Flammifer”, Ulica akademika Milana heraka 22, Ozalj, Hrvatska.

Ugovor o prodaji motornog vozila - Opština Kotor

hiljade osme godine) sa rokom važenja do 16.12.2018.godine (šesnaestog ... da sačini notarski zapis Ugovora o kupoprodaji motornog vozila marke Audi , tip.

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku ... - Opština Kotor

podesena u zatvorenoj koverti / omotu na kojoj je ispisano: “Opština Kotor, Tenderska ... Poleđina koverte je ispečatirana pečatom ponuđača. Ponuda ponuđača ...

tekst pup kotor - Kancelarija za evropske integracije

Kotor, na dan 31.12.2017., dobijen od strane Agencije za elektronske ... aristokratski gradovi kapetana, pomoraca i trgovaca. Kotor ... Prilikom planiranja brodskog saobraćaja za kruzere, predvidjeti zone sidrenja na fiksnim ... (ukrcaj i iskrcaj putnika, carina, snabdijevanje broda, pilotaža, brodska agentura, privez i odvez.

Koncept PUP-a Kotor-tekst-28.01.2019. - Ministarstvo održivog ...

28 јан 2019 ... baštine) na teritoriji opštine Kotor čine prirodne karakteristike na području ... su i luke i druga infrastruktura pomorske privrede, i u nešto manjoj mjeri ... nalazi se niz longitudinalno razvijenih naselja sa izuzetnim identitetom.

01 Naslovna - osnovni tekst.psd - Opština Budva

smještajnih jedinica, a nešto veći (preko 25) mogu imati i depandanse,. • svi hoteli ... cjeline koju pored Šipkovog krša još čine Pržno i Kamenovo, lokaliteti ispod magistrale, i lokaliteti ... preporukama, odobrava samo u izuzetnim slučajevima.

03 Naslovna - Tekst BIJELO.psd - Opština Šavnik

Planski osnov za izradu PUP-a je Prostorni plan Crne Gore do 2020. godine. ... Plan je izrađen na kartama razmjere 1:25000, dok su generalna urbanistička rješenja za ... pa godišnji prihodi po jednom grlu ne prelaze 1000 eura za goveda ili 100 ... U Opštini postoje sportski tereni i fiskulturne sale u okviru škola, koje se.

Status 1 136/4 6.11.2017. 2 2177 13.11.2017. 3 840 ... - Opština Kotor

Jankoski Kristijan. Kovači ... Milutinović Predrag,Milojković Miodrag,Nikolić. Aleksandar ... Golubović Milka. Dobrota I ... Radović Dragan I Suzana. Škaljari I.

01-5202/1 Kotor, 13.11.2013. g. Na osnovu člana ... - Direkcija Kotor

13 нов. 2013 ... Ja, JAVNI BILJEŽNIK, SLOBODAN ZLOKIĆ, SPLIT, VELEBITSKA 26. Potvrđujem da je: MIRA KOSOVIĆ. Split, Domovinskog rata 60; u mojoj ...

02-595 Kotor, 16.01.2 01 S.godine Na osnovu stava ... - Direkcija Kotor

Cučković Bogdan,Marija i Mirjana - Stoliv, kao Investitor (u daljem tekstu: Investitor), zaključili su. UGOVOR o naknadi za komunalno opremanje građevinskog ...

Weather forecast for Orahovac - Yr

Meteogram for Orahovac Friday 00:00 to Sunday 00:00. Long term forecast for Orahovac. The forecast shows the expected weather and precipitation for the ...

"Luka Kotor" A.D. Kotor 0306-2084/1

1 дец 2016 ... fax 382 32 325 573; komerc. ... Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 0306-2084/1 ... pozivni brojevi, mjerne jedinice, informacije o ... U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list ...

Liker od zelenih oraha? Orahovac - Coolinarika

9 srp 2015 ... ili orahovac...ovo je za vefu jer me navukla da danas napravim liker od vina koji je odličan , i vjerujem da ima recept za orahovac, ali ovo je za ...

Settlements 4 - Dobrota 5 - Ljuta 6 - Orahovac 7 - Dražin Vrt 8 - Strp ...

Settlements. 4 - Dobrota. 5 - Ljuta. 6 - Orahovac. 7 - Dražin Vrt. 8 - Strp. 9 - Lipci. 10 - Morinj. 11 - Kostanjica. 12 - Stoliv. 13 - Prčanj. 14 - Muo. 15 - Škaljari ...

Oružani sukob na teritoriji opštine Orahovac - Fond za humanitarno ...

U više navrata, dok su trajale borbe za Orahovac i nakon što je OVK iz grada potisnuta, srpska policija je neselektivnim granatiranjem, pucanjem u civile ili u ...

"Luka Kotor" A.D. Kotor 0306-666

4 мај 2016 ... 32237000-3 Walkie-talkies (voki-tokiji). 31521300-7 ... Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:.

„Vida Matjan“ Kotor Broj - Vida Matjan, muzička škola Kotor

15 окт 2019 ... komad. 8. 6. Metla. Plastična metla - sa alu drškom ≈138cm dužine i četkom od 28-31cm. „Vileda Professional“ ili ekvivalentno. komad. 10. 7.

Kotor

dijelu katastarske parcele broj 520 KO Prčanj I, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana. “PRČANJ”, Opština Kotor („Sl. list CG, opštinski propisi”, br. 30/15).

the port of kotor

BARI. 125. TRIESTE. 334. ANCONA. 254. DUBROVNIK. 40. PIRAEUS ... “Azalea Marifime Agency BV” from. Rotterdam, The Netherlands, for the purposes of the ...

Untitled - Luka Kotor

30.000,00 eura ako za tu nabavku naručilac ne sprovodi postupak iz člana 20 Zakona o javnim nabavkama. (u daljem tekstu: Zakon). Na pitanja koja nijesu ...

dobro je znati - Prevencija Kotor

Metamfetamini, (Crank, Ice, Speed). PCP ... Metamfetamin (Ice,Speed). Ekstazi ... izbaciti. No, priznaj, napiti se i porazbijati stakla na školi, lampe u kvartu, stolice na igralištu ili, nedaj- bože ... tvari duhana se u organizmu razvijaju postepeno.

LEAP - Invest Kotor Varoš

od kojih su 3 sa akumulacijama Šiprage, Grabovica i Čelinac. Ukupni ... loša tehnička opremljenost radio i TV opremom lokalnih medija,. • nedostatak ...

Religiosity and Art in Kotor - Балканолошки институт

Епизода из религијског живота средњовековног Котора изабрана је ... 14. Религиозност и уметност у Котору (XIV–XVI век). 14 изградње Катедрале, Свете ... 24 S. Vulović, Isprave o navali Hajredinpaše (Barbarose) na Kotor god. 1539 ... са анђелом.191 у лекционару которске бискупије који се чува у библиоте.

poslovni plan - Luka Kotor

POSLOVNI PLAN: Za period od 12 godina na koji se traži Prvenstvena koncesija na lučko ... 5222 - Uslužna djelatnost u vodnom saobraćaju;. 1.7. ... diferenciranja cijena kao na primjer: popusti ukoliko firma sa pojedinim klijentima zaključi.

Ugovor avio karte-GO TO - Kotor

Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke. Cijena usluge. Cijena agencijske usluge za - rezervaciju i izdavanje avio karte. Bitne karakteristike.

korak ispred! - Surfmont doo Kotor

Naš poslovni moto je uvijek biti korak ispred. ... vrata tuš kabina. ... Profesionalni otirači iz linije 3M Nomad, proizvodi visoke tehnologije, osim zaštite od klizanja ...

Untitled - Bokeljska mornarica Kotor

U samostanu Male braće u Dubrovniku čuva se matrikula (statut) ove bratovštine splitskih ... Cijena garancije, odnosno jamstva dostizala je sumu do 30.000 lira.

Kotor - Centar za stručno obrazovanje

Frizerske stolice. Lavabo za pranje kose. Lutke i perike za obuku. Električni šporeti. Peć za pečenje. Električna kada za supu. Ljuštilica za krompir. Mikseri – ...

3.sistemski softver - Pomorska škola – Kotor

programi koje koriste svi ili veći broj korisnika računara a nazivaju se sistemski softver. Ovoj kategoriji pripadaju: ▫ programi prevodioci koji se koriste za ...

UPI 1054_231_21_2017 Gradnja invest doo Kotor - Ministarstvo ...

„GRADNJA INVEST“ DOO iz Kotora. KOTOR. Prčanj bb. U prilogu dopisa dostavlja vam se rješenje kojim se odbija zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za ...

Koncept PUP-a Kotor MK-22.01.2019-7 - Ministarstvo održivog ...

radnji), 88 Zanata, 49 Taxi djelatnosti, 26 Autoprevoznika, 73 Agencije i 63 Trgovine na malo za ... lučke operacije (ukrcaj i iskrcaj putnika i manjih količina pakovnog tereta). ... ski gradovi kapetana, pomoraca i trgovaca. ... Prilikom planiranja brodskog saobraćaja za kruzere, predvidjeti zone sidrenja na fiksnim bovama.

JU Gimnazija Kotor - Centar za stručno obrazovanje

Tatjana Zambata. 23. 8. 15. 23. Ružica Soldo. 24. 9 ... 701/16, izdato od Uprave za nekretnine- Područna jedinica Kotor. Gimnazija Kotor i. Srednja pomorska ...

KOTOR & THE MARITIME TRADITION OF PERAST - KTR01 ...

29 Apr 2019 ... will visit the Maritime Museum before continuing to the elegant town of Perast that built its wealth on maritime trade the city is the most ...

Program - Srednja Pomorska škola Kotor

da komunicira i saradjuje sa oficirima i članovima posade broda. • da upotrebljava ... paru iz napojne vode gdje se potrebna energija dobija iz ... tipovi noževa mogu lako kupiti bez potrebe z. -Razlikuje ... maketa broda sa konstruktivnim.

Kotor.pdf - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

3 сеп 2018 ... na dijelu katastarske parcele broj 946 KO Prčanj I, u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana “PRČANJ", Opština Kotor (Sl.list CG, opštinski ...

2.aplikativni programi - Pomorska škola – Kotor

Editori su programi koji omogućavaju unošenje, ispravljanje, čuvanje i štam panje teksta. Oni su obično dio operativnog sistema računara, ali ima i mnogo.

2.ulazne jedinice - Pomorska škola – Kotor

Najčešće ulazne jedinice za komunikaciju korisnika i računara su tastatura i uređaji za pokazivanje. Oni će u ovom poglavlju biti ukratko razmotreni. Tastatura.

izložba ‡ krk - MUSEUM MARITIMUM-Kotor,Montenegro

Lepantska bitka, odigra- na 1571. godine, rezultiravši pobjedom hrišćan- skih snaga, udruženih oko Svete lige, nad osman- skom vojskom, čime je zaustavljen ...

Zahtjev za dostavljanje ponuda-mobilna telefonija - Kotor

19 јул 2019 ... ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI. I Podaci o ... -B1 cijena minuta razgovora prema T-Mobile mreži.

Riana Montenegro Holdings d.o.o. - Kotor - Ministarstvo održivog ...

UP 2 u zahvatu DUP-a Stoliv, Opština Kotor. (broj urbanističke parcele, planski dokument). Investitor. Riana Montenegro Holdings d.o.o. Podgorica. PRILOG:.

Godišnjak 2016-2017 - Pomorska škola – Kotor

Godišnjak Srednje pomorske škole Kotor za šk. 2016/2017. god. Slika 93: Predstavnici Škole sa uručenom nagradom Oktoih. 13.1 Dobili smo državnu nagradu ...

Natural and Culturo-Historical Region of Kotor (Montenegro) No 125

14 Mar 2012 ... The property was originally nominated as a natural site but was inscribed ... aspects of the whole Boka Kotorska, noting that this region has an ...

Plan Javnih nabavki izmjena br.1. - Luka Kotor

3 окт 2014 ... namještaj i oprema. 490000.00 godina i planirana ... namještaj. Dostavno vozilo za potrebe ... Occo concordia .I. Coccodowe. Kotor" A.D..

Jedra Boke - MUSEUM MARITIMUM-Kotor,Montenegro

10 lip 2013 ... tanku se preostala splitska ekipa fotografisala sa glavn- ... Crnogorska i Bokeljska ženska narodna nošnja u škrinji i u srcu. Etnografsko veče u ...

pitanja iz terestičke navigacije - Pomorska škola – Kotor

Definiši lučko zakašnjenje. 50. Objasni postupak računanja vremena nastupa visoke i niske vode. 51. Definiši linije pozicija (stajnice). 52. Objasni vrste pozicija.

Kotor – Cetinje Cable Car – Technical Review and Preparation of PPP

Analiza korišćenja, primjenjive cijene prevoza i s tim povezan prihod ... 3,000. Jahte. 5,642. 777**. 2,433**. 100. Dnevni izleti. Cetinje***. 69,883 ... do 30 eura za cijelu rutu Dub-Cetinje, dok bi crnogorski državljani imali popust od 25%. ... Drugi metod evaluacije da izaberete najbolji projekat u nizu izbora je da se koristi ...

perencanaan jaringan pipa lateral air kotor di surakarta

hotel, restoran, rumah sakit. Yang umumnya sumber limbah cair rumah tangga atau domestik ini berasal dari kamar mandi, tempat cuci, dapur dan toilet/kakus.

nautički tehničar - Srednja Pomorska škola Kotor

5. Pomorska meteorologija i okeanografija. 3 108. 108. 6. Pomorska geografija. 1. 36. 36. 7. Terestrička navigacija. 3. 108. 2. 72. 180. 8. Socijalna psihologija.