nastavni oblici i metode - PMF - Matematički odsjek

Diferencirana nastava je oblik nastave u kojoj učenik u odreñenoj mjeri radi samostalno kroz: • Rad u homogenoj grupi. • Rad u (nehomogenim) grupama ...

nastavni oblici i metode - PMF - Matematički odsjek - Srodni dokumenti

nastavni oblici i metode - PMF - Matematički odsjek

Diferencirana nastava je oblik nastave u kojoj učenik u odreñenoj mjeri radi samostalno kroz: • Rad u homogenoj grupi. • Rad u (nehomogenim) grupama ...

NASTAVNI OBLICI I METODE

HEURISTIČKI RAZGOVOR. NASTAVNIK UČENIKE VODI KROZ PROBLEM! NASTAVNIKOVA PITANJA KROZ ETAPE: • Što je nepoznato? Što je zadano?

Nastavni sat matematike - PMF - Matematički odsjek

PREPORUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje (prosinac 2006.) Europski referentni okvir navodi osam ...

Nastavni program za gimnazije - PMF - Matematički odsjek

6 POTENCIJE I KORIJENI. Potencije. Računanje s potencijama istih i različitih baza. Korijeni. Iracionalne jednadžbe. Potencije s racionalnim eksponentima.

Matematicki jezik: oznake i izrazi - PMF - Matematički odsjek

26 lip 2014 ... Simboli. Pojmovi. Tvrdnje. Aksiomatika. Literatura. Matematički jezik: oznake i izrazi. Mladen Vuković [email protected] web.math.hr/∼vukovic.

Oblici površi - Prirodno-matematički fakultet

11 окт 2013 ... razjašnjavaju ono što krivina i torzija znače geometrijski. Sledeći predlog je intuitivno jasan: s obzirom da nam zakrivljenost ravni krive govori ...

Metode i oblici rada u nastavi povijesti

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku. Filozofski fakultet. Diplomski studij engleskog jezika i povijesti. Marko Bagarić. Metode i oblici rada u nastavi povijesti.

LaTeX - PMF - Matematički odsjek

4 tra 2012 ... unešeni tekst se formatira u retke, paragrafe i stranice izlazni tekst ... U većini programa za procesiranje teksta (eng. word processors) te četiri.

value at risk - PMF - Matematički odsjek

VALUE AT RISK. FINANCIJSKI PRAKTIKUM. 7. VJEŽBE. FINANCIJSKI PRAKTIKUM. VALUE AT RISK. Page 2. Definicija. Value at Risk ili skraćeno VaR je ...

Vjerojatnost - PMF - Matematički odsjek

28 sij 2019 ... zaključili smo da je vjerojatnost broj između 0 i 1, gdje 0 označava ... Ω) je podskup prostora elementarnih događaja Ω. Događaje najčešće oz-.

HNOS - PMF - Matematički odsjek

Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca. Ključni pojmovi: kur pircsječnica ili transverzal. Obrazovne prostigrinca: definirati pojam presječnice; prepoznati ...

Untitled - PMF - Matematički odsjek

Opatovina. Palača Gvozdanovic. CENTAR ZA ODGOJ ... Palaca Rauch. Vladin ured. Novakova ul. Nova ... UL. Vladimira Na. Visoka ul. Palača Gilećić Jelačić.

Matematika - PMF - Matematički odsjek - unizg

26 velj 2016 ... Uspoređuje dva broja ... Vezom između zbrajanja i oduzimanja učenici se koriste kada im je jedan ... pravilnih geometrijskih likova (trokut, četverokut) za izračun duljine stranice. ... Računa postotni iznos zadanoga postotka i.

LOGO za napredne - PMF - Matematički odsjek

1 velj 2010 ... momcima koji zavole programiranje zanimljiva su nadmetanja u znanju i ... toga većina Logo naredbi nije niti spomenuta, ali su precizno ...

osnove algoritama - PMF - Matematički odsjek

1 Pojam algoritma. 1. 2 Brojevni sustavi. 7. 3 Nacini zapisivanja algoritama. 19. 4 Pseudojezik. 27. 5 Neki algoritmi za prirodne brojeve. 39. 6 Nizovi i sortiranje.

Računarski praktikum 4 - PMF - Matematički odsjek

Generičko programiranje - programiranje koje nam dozvoljava stvaranje funkcija i klasa “koje ne ovise o tipu”. • Primjer: STL vektor, lista, stog, itd. • Ne samo da ...

Kompleksna analiza - PMF - Matematički odsjek

4 ožu 2009 ... i slika takve otvorene pruge je cijela kompleksna ravnina bez jednog po- lupravca s početkom u ishodištu. Na prethodnoj slici je prikazano ...

Iracionalni brojevi, MIŠ - PMF - Matematički odsjek

racionalan, dakle, prikaziv u obliku V5 = "- gdje sum in prirodni brojevi. Tada je. 5112 = 11. Prema osnovnom teoremu aritmetike svaki se pri- rodni broj veći od 1 ...

Matematičko modeliranje - PMF - Matematički odsjek

Lavoslav Čaklović. Matematičko modeliranje. Poglavlje: Osnove Teorije grafova http://www.math.hr/~caklovic/modeliranje/. Email:[email protected] 1.

Što očekujemo od natjecanja? - PMF - Matematički odsjek

Matija Bašić, PMF-Matematički odsjek. Seminar za nastavnike, Državno natjecanje iz matematike. Primošten, 5. travnja 2016. ... četverokut? zadaci sa starih natjecanja – školsko za 2. r, državno za 1. r., viši razredi. materijali s priprema za ...

euklidski prostori - PMF - Matematički odsjek

U prvom dijelu obradeni su afini prostori, a u drugom euklidski prostori, kao posebna vrsta afinih prostora. U prvom dijelu obraduju se pojam afinog prostora, ...

Najbliži par točaka - PMF - Matematički odsjek

Euklidska udaljenost točaka p. 1. i p. 2. (x. 2. ,y. 2. ) ... udaljenosti i vrati par točaka s najmanjom ... Izračunaj najmanju udaljenost δ' između točke iz S l i točke iz S ...

Matematička analiza 3 - PMF - Matematički odsjek

Sveučilište u Zagrebu. Prirodoslovno-matematički fakultet. MATEMATIČKI ODJEL. Šime Ungar. Matematička analiza 3. Treće dopunjeno izdanje. Zagreb, 2002.

Elementarna matematika 1 - PMF - Matematički odsjek

28 ruj 2018 ... 3.2 Relacije ekvivalencije. 42. 3.3 Relacije parcijalnog ure ¯daja. 45. 3.4 Zadaci. 47. 4. Skupovi brojeva. 49. 4.1 Prirodni brojevi. 49. 4.2 Cijeli ...

sveučilište u zagrebu - PMF - Matematički odsjek

1 lis 2018 ... 36937 Primijenjena matematička analiza. 33224. Seminar - Matematika izvan matematike. 92897. 186320. Diferencijalni i integralni račun 2,.

Teorija skupova - PMF - Matematički odsjek

nom" skupova, tj. razmatramo pojmove kao što su ekvipotentni skupovi, konačni i beskonačni skupovi, prebrojivi i neprebrojivi skupovi, te kardinalnost.

Istraživačka nastava - PMF - Matematički odsjek

Istraživačka nastava. Zdravko Kurnik, Zagreb. U nastavi matematike danas još uvijek prevladavaju tradicionalni oblici rada i nastavne metode, a njezin osnovni ...

Programiranje 1 11. predavanje - PMF - Matematički odsjek - unizg

Neki dijelovi su prošireni i popravljen ... Kod ispisa, puts zamjenjuje nul-znak '' (na kraju stringa) ... ako racunalo koristi ASCII skup znakova — broj 49 je ASCII.

sveučilište u zagrebu - PMF - Matematički odsjek - unizg

26 ruj 2014 ... Preddiplomski sveučilišni studij MATEMATIKA; smjer: nastavnički, trajanje nastave: 3 godine ... Linearna algebra 1, Elementarna matematika 1.

Programiranje 1 13. predavanje - PMF - Matematički odsjek - unizg

Sekvencijalno pretrazivanje. Slozenost sekvencijalnog pretrazivanja. Binarno pretrazivanje sortiranog niza. Slozenost binarnog pretrazivanja. Prog1 2018, 13.

Numericka analiza 23. predavanje - PMF - Matematički odsjek

Kod konstrukcije metode bisekcije i regule falsi, koristili smo dvije startne pretpostavke o funkciji f i intervalu [a, b] na kojem radimo. Te pretpostavke su:.

periodski verižni razlomci - PMF - Matematički odsjek

1.2 Konačni verižni razlomci — racionalni brojevi i Euklidov algoritam. 13. 1.3 Beskonačni ... Ako je d ≡ 2 ili 3 (mod 4), onda su algebarski cijeli brojevi u Q(. √ ... [43] D. Shanks, Systematic examination of Littlewood's bounds on L(1,χ), Proc.

Izr - predavanja i vježbe - PMF - Matematički odsjek - unizg

parcijalno rekurzivna relacija" je beskoristan: sve takve relacije su rekurzivne (jer je χR uvijek totalna). Zadatak. Doka zite: svaka primitivno rekurzivna funkcija je ...

VODITELJI DIPLOMSKIH RADOVA Matematički odsjek - PMF ...

Denis Sunko [email protected] Doc. dr. sc. Emil Tafra [email protected] zvanje ime i prezime e-mail suvoditelj. Doc. dr. sc. Mario Bukal [email protected] B. Muha.

Opći ciljevi područja - PMF - Matematički odsjek

se tzv. znanstveni kalkulator s mogućnošću računanja s razlomcima te osnovnim statističkim funkcijama. II. MATEMATIČKI KONCEPTI. 1. Brojevi. Učenici će:.

Priprema Brojevni pravac - PMF - Matematički odsjek

-smještati prirodne brojeve na brojevni pravac ako nije zadana jedinična dužina,. -predvidjeti i ... brojeva na brojevnom pravcu, uspoređivanje prirodnih brojeva.

projektna nastava matematike - PMF - Matematički odsjek

➢koja je uloga nastavnika i učenika u radu na projektu,. ➢koje bi se ... jedini projektni zadatak je maturalni rad (i radi se ... Primjer 2 ASIMPTOTE (mali projekt).

Zadaci otvorenog tipa - PMF - Matematički odsjek

Ključni pojmovi u modernoj nastavi matematike: • nastavni oblici u kojima nastavnik više ne igra dominantnu ulogu i gdje se sposobnosti učenika mogu.

Programiranje 2 10. predavanje - PMF - Matematički odsjek - unizg

Datoteke: Uvod. Vrste datoteka — tekstualne i binarne. Otvaranje i zatvaranje datoteke. Standardne ... citanje podataka iz datoteke — ulaz podataka u program,.

Programiranje 1 7. predavanje - PMF - Matematički odsjek - unizg

Operatori i izrazi (drugi dio): sizeof operator. Relacijski operatori. Logicki operatori. Skraceno racunanje logickih izraza. Operatori nad bitovima. Operator ...

Programiranje 1 2. predavanje - PMF - Matematički odsjek - unizg

25 sij 2019 ... Osnovni dijelovi racunala — ulaz, izlaz, memorija. ... pita od jabuka, muffini, . . . (v. prilog pod pauzom), recepti za pripravu pica i koktela,.

matematički fakultet biološki odsjek ... - Repozitorij PMF-a

Nakon objave navedene hipoteze, fertilizacija oceana željezom kao potencijalna metoda geoinženjeringa klimatskih promjena pobuđuje sve veću pažnju ...

B.Basrak, Asistentica: A.Tafro - PMF - Matematički odsjek

49 Puntarić, Tajana. 9 Bukovac, Anja. 50 Ratko, Martina. 10 Cafuta, Ivona. 51 Ročić ... 34 Lisičar, Petra. 35 Majić, Boris. 36 Majstorović, Ivana. 37 Manger, Marin.

MATEMATIČKI FAKULTET BIOLOŠKI ODSJEK Mahovina ...

Mahovina Physcomitrella patens kao modelni organizam u istraživanjima ... građa gametofita i protoneme, haploidan gametofit i sekvencioniran genom.

PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET ODSJEK ZA FIZIKU ... - PMF

10 ruj 2019 ... Raspored polaganja ispita zimskog semestra ZA STUDENTE UPISANE PO ... Matematička analiza za fizičare I. Linearna algebra za fizičare.

MATEMATIČKI FAKULTET GEOLOŠKI ODSJEK Zita Brigljević i ...

Dijabaz, međutim, predstavlja stijenu koja je najviše zastupljena. Strukture ... efuzivne varijetete izmjenjenih magmatskih stijena (dijabaz, bazalt, spilit). Taj skup.

Matematička logika i izračunljivost - PMF - Matematički odsjek - unizg

8.1 Glavni test za logiku prvog reda . ... Za proizvoljnu formulu A logike sudova postoje formule B i C koje su logički ekviva- ... "Moguće ću danas doći na posao.

MATEMATIČKI FAKULTET BIOLOŠKI ODSJEK Akvatičke ličinke ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU. PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI FAKULTET. BIOLOŠKI ODSJEK. Akvatičke ličinke kukaca kao pokazatelji kakvoće vode.

matematički fakultet biološki odsjek asimetrična ... - Repozitorij PMF-a

PROKARIOTSKA STANICA. Za bakterijske stanice se do nedavno vjerovalo da ne stare. Mislilo se da pri binarnoj diobi bakterijske stanice dolazi do jednake ...

Zbirka zadataka iz teorije skupova - PMF - Matematički odsjek

Skup koji nema elemenata nazivamo prazan skup, te ga oznacavamo s ∅. Skup svih podskupova skupa A nazivamo partitivni skup skupa A, te ga oznacavamo.

GENETIČKO INŽENJERSTVO Fakultet Prirodno-matematički Odsjek ...

GENETIČKO INŽENJERSTVO. NASTAVNI PROGRAM. A. OPĆI PODACI. Fakultet. Prirodno-matematički. Odsjek. Biologija. Smjer. Mikrobiologija. Semestar. VII.

Kaleidoskop - linearna funkcija i pravac - PMF - Matematički odsjek

Kaleidoskop - linearna funkcija i pravac. 23.-28. kolovoz 2013. prof. dr. sc. Sanja Varošanec,. PMF-Matematicki odsjek. U ovom su tekstu skupljene razne crtice ...

novi trendovi u nastavi matematike - PMF - Matematički odsjek

prihvaćanje matematike kao smislene aktivnosti i njene primjene kao ... MATEMATIČKI BINGO (3). Tok igre: • svaki igrač kemijskom olovkom po volji svoj “Bingo” listić ... 61 kartica za razred od 30 učenika – jedna kartica je za učitelja koji.

MATEMATIČKI FAKULTET BIOLOŠKI ODSJEK Plemenita periska

Plemenita periska (lat. ... Plemenita periska, latinskog naziva Pinna nobilis opisana od strane Carla Linnea ... Ljuske, odnosno ljušturu nazivamo školjka, dok je.

kongruentni brojevi i eliptičke krivulje - PMF - Matematički odsjek

Za prirodan broj n kažemo da je kongruentan ako postoji pravokutni trokut površine n kojem su duljine svih triju stranica racionalni brojevi. Na primjer, 6 je ...

MATEMATIČKI FAKULTET BIOLOŠKI ODSJEK Planinski vodenjak ...

MATEMATIČKI FAKULTET BIOLOŠKI ODSJEK. Planinski vodenjak. Alpine Newt. SEMINARSKI RAD. Lana Vujica. Preddiplomski studij Znanosti o okolišu.

Kvazisimetricni dizajni Literatura - PMF - Matematički odsjek - unizg

Dizajn s parametrima t-(v, k, λ) je skup od v tocaka s familijom k-clanih podskupova ... Dokaz. Iz Ray-Chaudhuri-Wilsonovih nejednakosti slijedi da netrivijalni di- ... Iz teorema slijedi nepostojanje projektivnih ravnina reda n = 6, 14, 21,. 22, 30 i ...

Kratki uvod u Python - PMF - Matematički odsjek - unizg

pretvaranje kuta iz radijana u stupnjeve math.radians(x) pretvaranje kuta iz stupnjeva u radijane. Tablica 2: Matematicke funkcije. Osim navedenih naredbi ...

Univerzitet u Beogradu Matematički fakultet Neke metode za ...

Neke metode za automatizovano testiranje softvera ... 2.2 Funkcionalno i nefunkcionalno testiranje . ... 4.2 Jedinični testovi klasa koje manipulišu podacima . ... oblik, kao što je excel datoteka, baza podataka, XML datoteka ili tekstualni fajl koji ... je mnogo toga nepoznato i izvođenje testnih informacija je skup i težak posao.

Matematicke metode fizike II - Prirodno-matematički fakultet

Matematicke metode fizike II akademska 2012/2013.g. Prirodno-matematicki fakultet u Sarajevu doc. dr. Azra Gazibegovic - Busuladžic. (Matematicke metode ...