Plan prihoda i rashoda 2017 - ŽNS VPŽ

ŽNS VPŽ. V R S T A P R I H O D A. Plan za. 2017. A. PRIHODI OD LIGA. A 1 Prihodi Prve ŽNL. 25.200,00. A 2 Prihodi Druge ŽNL – Zapad i Istok. 28.800,00.

Plan prihoda i rashoda 2017 - ŽNS VPŽ - Srodni dokumenti

Plan prihoda i rashoda 2017 - ŽNS VPŽ

ŽNS VPŽ. V R S T A P R I H O D A. Plan za. 2017. A. PRIHODI OD LIGA. A 1 Prihodi Prve ŽNL. 25.200,00. A 2 Prihodi Druge ŽNL – Zapad i Istok. 28.800,00.

Knjiga prihoda i rashoda

Obrazac KPR-1041. Knjiga prihoda i rashoda (nastavak) stranica od. Podaci o prihodima / rashodima koji su naplaćeni / isplaćeni. 7). Red. br. 8) Datum prihoda.

računovodstveno evidentiranje prihoda i rashoda iz eu sredstava

11 svi 2018 ... dodjeli bespovratnih sredstava definirano je kako se EU sredstva doznačavaju na račun prijavitelja projekta što je u ovom slučaju Medicinski ...

OPERATIVNI PLAN PLAN RADA za 2017. godinu - Udruga Institut ...

Opći cilj : Doprinos društvenoj reintegraciji ovisnika. Specifični ciljevi: uključiti što veći broj korisnika i članova obitelji u tretman; osnažiti obiteljske odnose i ...

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama ... - SPS

Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu. 616100. 0. 28. Izdaci za inostrane kamate. 616200. 0. 29. Kamate na domaće pozajmljivanje. 616300. 0. 30.

P L A N rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ...

29 stu 2018 ... OŠ Đakovački Selci,. Selci Đakovački izgradnja športske dvorane. 5.000.000,00 ... OŠ Ante Starčevića. Viljevo ugradnja dizala. 500.000,00.

EFIKASNOST JAVNIH RASHODA U REPUBLICI HRVATSKOJ ...

Očekivana životna dob pri rođenju, Infantilni mortalitet (na 1000 rođenja); Mortalitet djece mlađe od 5 god. (na 1000 djece); Broj liječnika (na 1000 stanovnika); ...

Odluka o dodjeli sredstava za podmirivanje rashoda za zajedničke ...

Zakona o sustavu. „Narodne novine“ broj 150/2011, 12/2013 - Odluka i Rješenje Ustavnog ... IT usluge centralne administracija Webshop artikala i prostornih ...

analiza javnih rashoda - Ekonomski institut, Zagreb

Specificirani javni rashodi – prema klasifikaciji javnih funkcija. 35. 6. Opis metodologije za procjenu nespecificiranih javnih rashoda u području suzbijanja.

Klasifikacija javnih rashoda u fiskalnoj ekonomiji - Časopis ...

Podela javnih rashoda na redovne i vanredne veoma je stara. Kao kriterijum kod ove podele uzima se vreme u kojem se javni rashodi javljaju. Polazeći od toga ...

utjecaj razine i strukture javnih rashoda na gospodarski rast

... građane, drugo izmijenjeno izdanje, Institut za Javne financije i Zaklada Friedrich Ebert, 2009. ... Ekonomski fakultet. - http://www.efos.unios.hr/konkurentnost.

struktura i trend javnih rashoda u republici srbiji - ResearchGate

19 феб 2016 ... Ključne reči: javni rashodi / vrste / struktura / trend. UVOD. Upravljanje javnim rashodima je oduvek predstavljalo važno pitanje u javnim fi-.

PLAN NABAVE 2017

Basilica 5 mučenika "Kapljuč", Episkopalni centar, Marusinac. 270.000,00. 216.000,00. Grupa 3. Manastirine i Tusculum. 100.000,00. 80.000,00. PLAN NABAVE ...

Plan nabave za 2017. - Unikom doo

Rezervni dijelovi i usluge servisa za vozila MAN. 460.000,00 ... Rezervni dijelovi za nadogradnju specijalnih vozila ... Trimeri Husqvarna - rezervni dijelovi.

DC Health Systems Plan 2017 - DC.gov

The District of Columbia (DC) 2017 Health Systems Plan (HSP) was developed by the DC. Department of Health (DOH), State Health Planning and ...

Komunikacijski plan za 2017. godinu

Ispunjenje indikatora za Komunikacijski plan Operativnog programa ... Plan komunikacijskih aktivnosti na godišnjoj razini UT podnosi Odboru za praćenje.

Plan 2017 sa rebalansima - KBC Rijeka

PRIPREMA, IZRADA SLOGA I PRIJELOMA STRANICA. 8.400,00. 10.500,00. JN ... 35 BOKSERICE ZA KOLONOSKOPIJU. 18.675,00 ... OP 81/17. KB Dubrava.

Plan za 2017. godinu - Biokovka

3 velj 2018 ... stopi od 2,0%, cijene noćenja stacionarnih pacijenata ostati će nepromijenjene ... obujma poslova i zamjene radnika na višemjesečnom bolovanju; ... Sa pomoćnim ležajevima, sveukupni kapacitet Biokovke iznosi cca 560 ležajeva. ... Perilica za robu 25 kg ... Kolica za odvoz rublja i smeća kom 2 i Kolica za.

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

Avio karte za prijevoz na službenom putu u inozemstvu. 984.000,00 više jednostavnih nabava ugovor ili narudžbenica tijekom godine. Uredski materijal. 56.000, ...

Procedura naplate prihoda

donijela odluku o dinamici upućivanja podsjetnika i opomena za plaćanje, opomena pred tužbu te pokretanje ovršnog postupka i to na sljedeći način: 1. Ukoliko ...

Vrste javnih prihoda

Vrste javnih prihoda. 1. Fiskaliteti: porezi ... Alkabala‐ porez na promet u Španiji (sredina 14.v). • Kristijan ... i stagflacija i deficiti budžeta dovedu do rasta poreza.

2017 NYMTC Plan - Dot.ny.gov - New York State

fer point at White Plains station. COORDINATED PUBLIC ... Social workers often refer ADA- eligible clients to ... -People will take the bus to the fer- ry, but not for ...

poslovni plan za 2017. godinu - GP Stanorad

GP Stanorad d.o.o.. 6. Prihod iz proračuna za kamate na kredit Hostel "Čakovec" Dramalj planira se u iznosu od 15.000,00 kuna. PRIHODI. PLAN ZA 2016.

akcijski plan 2017.-2019. - Sjednica

kotla na drvnu sječku 500kW - Jankomir. Zagrebački holding,. Zrinjevac. 962.660,00. 0,00. 0,00. 3.1.5.9. Rekonstrukcija kotlovnice na prirodni plin uz ugradnju.

Plan rada za 2017. godinu - TZ Primošten

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA TZ PRIMOŠTEN ZA 2017. GODINU UZ. FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA. UVOD. TURIZAM-GLOBALIZACIJA- ...

predskola 2017-2018 plan i program.pdf

2 lis 2017 ... Cvijetnica. - Veliki tijedan travanj: - Uskrs. - Dan planeta Zemlje svibanj: - Praznik rada. - Majčin dan. - završna priredba – oproštaj od predškole ...

Godišnji plan i program rada za 2017.

koja se nalazi u Gradskoj knjižnici Rijeka, a čija je voditeljica Ljiljana Črnjar. ... Radno vrijeme za korisnike Narodne knjižnice ˝Ivan Žagar˝ Čabar je 20 sati tjedno u ... osnivaču, prema Županiji, prema matičnoj službi GKRi, Uredu državne ...

Plan rada za 2017. godinu - CARNet

e-Dnevnik - web aplikacija za vođenje razredne knjige u elektroničkom obliku e-Građani ... Hakometar, Registar.hr domena, aplikacije za interno poslovanje i sl.

Plan-i-program-2017.-2018. - MIOC

8 lis 2017 ... školski zbor i bend, organiziranjem tradicionalnog natjecanja u brzini slaganja Rubikove kocke te organiziranjem sportskih susreta. 4. ... U školi imamo sljedeće nastavnike - početnike: 1. Petra Čukec, prof. – nastavnica ...

PROGRAM I PLAN MANIFESTACIJE 05.06.2017 ... - PanonReg

Beč- Wien 2017 ... Svečano otvaranje, najava programa “Dani srpske kulture” u Beču početak 19-22 h. Specijalni ... Takmičenje kuvara srpskih restorana u Beču.

inancijski plan Žuc 2017. - Dubrovačko-neretvanska

5 pro 2016 ... Dubrovnik, 14. studenoga 2016. godine. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE. - Ovdje-. Predmet: Dostava Prijedloga financijskog plana ŽUC-a ...

Strategic Plan 2017,2018 - BIPA

Promote the value of. IP and Registration of. Businesses in Namibia. Ensure Financial. Sustainability. Strive for HR Excellence. BIPA Strategic Plan (2017/18 ...

Pravilnik o utvrđivanju i naplati prihoda

18 stu 2016 ... naplate prihoda kao i pravovremene naplate potraživanja za koje se vodi ... Dužnik neće biti opominjan ukoliko prijeti zastara ili zbog proteka ...

UPUTE ZA RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PRIHODA I ...

Odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne ... proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (dalje u tekstu: EU pomoći). ... sredstava iz Erasmus programa te primjeri knjigovodstvenih evidencija kod projekata ... U nastavku su prikazana knjiženja u slučaju kada škola posluje preko ...

Izračun diskontiranog neto prihoda

0. 320.000. 326.400. 332.928. 339.587. 346.378. 353.306. 360.372. 367.579. 374.931. 382.430. 50.000. 55.000. 60.500. 66.550. 73.205. 79.061. 85.386.

Procedura naplate prihoda - zjzka

pregledi zasanitarne iskaznice, higijenski minimum, DDD poslovi, usluge HACCP i dr.). III. Postupak naplate ... Analitidke kartice - Knjiga izlaznih raduna.

Procedura naplate vlastitih prihoda

adresu. Knjižničarka Tijekom godine Opomena i popratni dopis ravnateljice. 3. Kontrola potpunosti i točnosti podataka- usklađivanje popisa knjižnične građe na ...

PLAN NASTAVE U AKADEMSKOJ 2017./2018. GODINI

2 lis 2017 ... PLAN NASTAVE U AKADEMSKOJ 2017./2018. ... Završetak nastave u zimskom semestru. 26. siječnja 2018. ... Božićni i novogodišnji blagdani.

Akcijski plan energetske učinkovitosti MŽ 2017. - MENEA

MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA d.o.o. Čakovec upisan je kod Trgovačkog ... Tablica 2.3 Prognoza ukupnih energetskih potreba Međimurske županije za ... primjene novih, tehnološki naprednijih proizvoda kako se tijekom vremena.

STRATEŠKI PLAN MINISTARSTVA TURIZMA ZA RAZDOBLJE 2017 ...

RAZDOBLJE 2017. – 2019. godine prosinac ... informatiku, promicanje hrvatskog turizma u inozemstvu; sustav turističkih zajednica; turističku i ... turističkih destinacija u svijetu po kriterijima konkurentnosti. ... subjektima javnog sektora – gradovima, općinama, županijama. Prostor i ... upisanih u prve razrede u zanimanja u.

Plan stručnog usavršavanja 2017 - Institut za rehabilitaciju

4 мај 2017 ... ... Prof Dr. sc med. Zoran Ćosić, Dr med Slavica Stevović) ... Ph Vesna Vuković Dejanović - iz ... 1) Ilija Knežević, dipl.pravnik, pravni referent.

PLAN TRAJNOG USAVRŠAVANJA 2017.g. - Zavod za javno ...

24 velj 2017 ... HKZR. HKMS. Ožujak. 10.03.2017. u 12. 00 sati. Invazivne vrste od javno- ... dipl.sanit.ing. ZZJZ. Istarske županije –. Sala. HLK. HKZR. Travanj.

Plan nabave za 2017. - Centar za profesionalnu rehabilitaciju

Najam fotokopirnog stroja i printera. 12.000. 15.000. Bagatelna nabava. Rujan/2017. Leasing automobila 5 godina. (98.000,00 kn). 24.000. 30.000. Bagatelna.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2017./2018.

Plan i program rada razrednika. 4. Prilagođeni planovi i programi rada za učenike s teškoćama. 5. Rješenja o tjednim zaduženjima odgojno-obrazovnih radnika.

Godišnji plan i program 2016/2017 - Ursulinke.hr

nabaviti kutne garniture i sjedalice za dva dječja boravka. - štokove i vrata izbrusiti te ... Humanitarnim udrugama radi humanitarnih akcija. • Hrvatski Caritas.

Plan implementacije Garancije za mlade za razdoblje od 2017. do ...

U kontekstu provedbe mjera Garancije za mlade, u Republici Hrvatskoj NEET ... kretanja nezaposlenosti mladih od 2013. do 2016. godine u Republici Hrvatskoj.

AKCIJSKI PLAN 2017.-2019. - Grad Zagreb

A608020 Samoborski fašnik. Samobor. 600.000,00. 700.000,00. 380.000,00. 380.000,00. 2.3.2.41. Samoboska salamijada. Samobor. 100.000,00. 195.000,00.

ECM_4710209_v1_Workforce Plan 2017 - 2022 - City of Cockburn

Diagram 14 The Seven Human Resource Strategic Objectives. 12. Diagram 15 Key Outcomes of the Learning and Development Plan. 13. Table 1. FTE Growth ...

IZVEDBENI PLAN ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017.

Tablica 2: Plan i program terenske nastave za ljetni semestar akademske godine 2016./2017. MJESTO ODRŽAVANJA. VRIJEME ODVIJANJA. TERENSKE.

GODISNJI PLAN I PROGRAM 2016 2017.pdf - Trgovačka i ...

15 lis 2016 ... Davor Milas Osijek, Školski odbor donosi ovaj ... O S I J E K za 2016./2017. ... rad u Zajednici UTŠ i vođenje stručno metodičkog praktikuma.

Plan nabave MUP-a za 2017. – sjedište - Ministarstvo unutarnjih ...

42222 Mobiteli i pribor. 42311 Osobni automobil - presretači, bez ... 42235 Video nadzor hangar MUP-a u vojnoj bazi Lučko. 42235 ATJ Lučko, sustav tehničke ...

Plan nastave za akademsku godinu 2017-2018

2 lis 2017 ... PLAN NASTAVE U AKADEMSKOJ 2017./2018. ... Božićni i novogodišnji blagdani ... Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih.

PLAN NASTAVE U AKADEMSKOJ 2016./2017. GODINI

2017. GODINI. Početak akademske godine. 3. listopada 2016. Prijem studenata ... Blagdani Svi sveti ... Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih.

PLAN NABAVE 2017 KOMUNALAC POŽEGA.xlsx

bagatelna nabava. 13. Pijesak (savski, dravski). 20.000,00 nema objave narudžbenica. 12 mjeseci roba bagatelna nabava. 14. Opskrba električnom energijom.

izvještaj god.plan 2016-2017 - Kontesa Dora

Tatjana Pernicki. (1981. - 2016.) IN MEMORIAM. Profesorica Tatjana Pernicki, rođena Stehlik, izabrala je zaposliti se u Osnovnoj glazbenoj školi Kontesa.

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2017. - finalno za UV - Dom za starije ...

koordinirati rad njegovateljica na terenu i sudjelovati u izradi rasporeda ... Edukacija kuhinjskog osoblja obuhvaćat će tečaj higijenskog minimuma (svake 4 god.) ...

Plan d'accès de la Clinique Bois-Cerf 28.07.2017 | PDF

de parc payantes (les 15 premières minutes sont gratuites). HIRSLANDEN LAUSANNE. CLINIQUE BOIS-CERF. AVENUE D'OUCHY 31. CH-1006 LAUSANNE.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE za 2017. i PLAN RADA za 2018.

17 lip 2018 ... za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu. (NN, 119/16) u ... radova te sjetveni kalendar koji bi bio i u tiskanom i u digitalnom obliku.

plan i program za d.v. 2017-2018.pdf - Općina Topusko

jedan odgojitelj na nepuno radno vrijeme, dok program učenja stranog jezika vodi stručna osoba iz škole za ... f) Pedagoška dokumentacija ... pripremaju projekte, vode propisanu pedagošku dokumentaciju (tromjesečni orijentacijski plan ...

plan nabave za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12 ... - Hrvatske Ceste

90. 500.000,00 otvoreni postupak ugovor o javnoj nabavi. III. 6 mjeseci. 17. 025021. 4213 ... državne ceste DC22, dionica Guščerovec-Križevci, duljine 6,5 km. 98. 800.000, ... Dodatna prometna prognoza dionice Dugi Rat-. Omiš. 21B ... 3B. 86.000,00 jednostavna nabava ugovor o nabavi. I. 30 dana. UKUPNO: 660.000,00.