Izvedbeni plan nastave - Sveučilište u Dubrovniku

Uređaji za pohranu, magnetski, optički i poluvodički mediji. ... P. Kulišić, L. Bistričić, D. Hotvat, Z. Narančić, T. Petković, D. Pevec: Riješeni ... broda, rashladnih i klima uređaja, sustava upravljanja kursom broda. ... Cijene usluga, ostvareni.

Izvedbeni plan nastave - Sveučilište u Dubrovniku - Srodni dokumenti

Izvedbeni plan nastave - Sveučilište u Dubrovniku

Uređaji za pohranu, magnetski, optički i poluvodički mediji. ... P. Kulišić, L. Bistričić, D. Hotvat, Z. Narančić, T. Petković, D. Pevec: Riješeni ... broda, rashladnih i klima uređaja, sustava upravljanja kursom broda. ... Cijene usluga, ostvareni.

IZVEDBENI PLANOVI NASTAVE - Sveučilište u Dubrovniku

multiplikatori (Bilanca stanja poslovne i središnje banke, Proces kreacije novca, Izvođenje depozitnog ... Lista. Utopijski socijalisti: Saint-Simon, Owen, Fourier i. Proudhon. 2. 2. 7. Njemačka ... sustav.Devizno tržište, tečaj i tečajna politika. ... Cotton, D., Falvey, D., Kent S., Market Leader, Intermediate 3rd Edition, Pearson.

Izvedbeni plan nastave za ak. god. 2019/20 - Sveučilište Sjever

Marin Šubarić izv.prof.dr.sc. Karlo Houra doc.dr.sc. Hrvoje Hećimović doc.dr.sc. Marijana Neuberg doc.dr.sc. Tomislav Meštrović dr.sc. Jurica Veronek, v. pred.

Izvedbeni plan nastave - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u ...

*predavanja (P), vjeţbe (V), konzultacije (K) **polaznik bira minimalno dva IP- I. ... Vukadinović, R., Posthladnoratovske tendencije meĎunarodnih odnosa, FPZ, ...

Izvedbeni plan nastave 2014 2015 - FERIT-a - Sveučilište u Osijeku

fakulteta: http://www.etfos.hr/?raspored. MJESTO IZVOĐENJA NASTAVE. Nastava se izvodi uglavnom u zgradama Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, i to: 1.

izvedbeni plan nastave - VUB

7 sij 2018 ... Preddiplomski stručni studij sestrinstva ... Zadar. 2013. Bumber Ž, Katić V, Nikšić Ivančić M, Pegan B, Petric V, Šprem N. Otorinolaringologija.

Izvedbeni plan nastave - Veleri

Sve učionice na Veleučilištu imaju na raspolaganju računala i projektore za prezentiranje nastavnog ... Štambuk Lj. : Poslovna matematika 1, Karlovac, 2006. ... Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu Centar za ekonomska istraživanja (CEIB),. Beograd, str. ... Grammatica italiana, Progetto Lingua, Firenze.

izvedbeni plan nastave - UniZd

17 lis 2018 ... Nakon položenog ispita studenti bi trebali moći: ... Analiza slučaja: cvatnje ... vrste, vrste za rezanje koje uzgajamo na otvorenom, orhideje.

IZVEDBENI PLAN NASTAVE SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG ...

Profesor može revidirati izvedbeni plan nastave kolegija ovisno o ... program. Preddiplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije. Vrsta kolegija. Obavezan.

IZVEDBENI PLAN NASTAVE SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG ...

upravljanja ljudskim potencijalima na praktične primjere kroz studentske radove. Sadržaj kolegija. 1. Uvod u kolegij i detaljni izvedbeni nastavni plan i program.

izvedbeni plan nastave - Veleučilište u Šibeniku

oblicima nastave u obimu utvrđenom izvedbenim planom nastave pojedinog ... Krešić, G. Trendovi u prehrani, FMTU, Opatija, 2012. 5 ... preuzimanje, raspored).

Izvedbeni plan nastave - Veleučilište u Rijeci

Objekt, Vukovarska 58, Rijeka Praktikum sigurnosti na radu, ... Pratiti proces reprodukcije uz korištenje kontnog plana vrednovanjem financijskog učinka nastalih.

Izvedbeni plan nastave - Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i ...

1 lis 2018 ... https://fitiks.unipu.hr/fitiks/za_studente/raspored_nastave Za grupe manje od 5 studenata nastava se održava isključivo u konzultativnom obliku.

Detaljni izvedbeni plan nastave - FMTU - UNIRI

21 lis 2019 ... Redovita informiranost je osobna odgovornost studenta. RASPORED NASTAVE. REDOVITI STUDIJ. Nastava na predmetu odvijat će se prema ...

Obrazac 1.3.2. Izvedbeni plan nastave (syllabus)* - UniZd

7 lis 2019 ... Izvedbeni plan nastave (syllabus). Obrazac 1.3.2. Izvedbeni plan nastave (syllabus)*. Naziv kolegija. BUSINESS INTELLIGENCE akad. god.

PRAVNI FAKULTET U OSIJEKU IZVEDBENI PLAN NASTAVE ...

7. VI. semetar. P S Vj ECTS. Klasiček. GRAĐANSKO PRAVO I. 6. 2. 10. Akšamović. TRGOVAČKO PRAVO. 6. 8. Bakota. UPRAVNA ZNANOST. 6. 8. SEMINAR. 2.

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ak. 2019./20. god. Integrirani ... - Foozos

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ak. 2019./20. god. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij. Osijek, rujan 2019. OBRAZUJEMO. BUDU. ĆN.

Obrazac 1.3.2. Izvedbeni plan nastave (syllabus) - UniZD

4 lis 2019 ... Opis kolegija. Kolegij Španjolski jezik IV sastoji se od dva (2) dijela: a) gramatike, b) lektorskih vježbi. Gramatika. Cilj je kolegija svladavanje ...

Izvedbeni plan nastave – Sveučilišni poslijediplomski ... - unios

*predavanja (P), vjeţbe (V), konzultacije (K) **polaznik bira minimalno dva IP- I. ... Vukadinović, R., Posthladnoratovske tendencije meĎunarodnih odnosa, FPZ, ...

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

5 stu 2019 ... Odluka o donošenju Izvedbenog plana nastave na specijalističkom diplomskom ... Raspored nastave . ... Rijeka: FMTU, Glosa. dostupno na:.

Izvedbeni plan nastave - Odjel za prirodne i zdravstvene studije

STRUČNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVO. Pula, ožujak, 2019. ... 1. objasniti prirodu sestrinstva, osobine i načela zdravstvene njege te osnovne teorije ... Ljubičić M..; Zdravstvena njega osoba s invaliditetom , Zadar. 2014. Izborna:.

Detaljni izvedbeni plan nastave - Fakultet za menadžment u turizmu ...

https://fmtu.lumens5plus.com/courses/2099/1/347/write.html. Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave. ECTS koeficijent opterećenja studenata. 3. Broj sati ...

IZVEDBENI PLAN NASTAVE AKADEMSKA 2019./2020. GODINA ...

Kareli Čapek: Poštarska bajka. Anto Gardaš: ... ispit. Usmeni ispit. 1. Esej. Istraživanje. Projekt. Kontinuirana provjera znanja. Referat ... Priprema za usmeni ispit.

veleučilište u šibeniku izvedbeni plan nastave opće informacije o ...

Poslovno dopisivanje. Prezentacije i obrane seminarskih radova. Elektronička komunikacija. Prezentacije i obrane seminarskih radova. Neverbala komunikacija ...

Obrazac 1.3.2. Izvedbeni plan nastave (syllabus) - Odjel za talijanistiku

Prikazivanje predstave Šest lica traži autora (2016.) 11. ... Frano Čale, Pirandello kao dramatičar i njegovi odjeci u Hrvata, u: Luigi Pirandello, Šest osoba traži ...

izvedbeni plan nastave u akademskoj godini 2017 ... - Odjel za kemiju

Tomislav Balić. 2. Praktikum opće kemije 1 ... 2 doc.dr.sc. Tomislav Balić. K1108 / 6. 6. Tjelesna i ... Ivana Balić, v. str. suradnik. 2. Organska kemija 2 /. 4.

Izvedbeni plan nastave u akademskoj 2019. – 2020 ... - Odjel za fiziku

Programirajmo micro:bit; https://microbit.org/hr/code/. Dopunska literatura. • CARNet: Referalni centri za e- obrazovanje http://www.carnet.hr/referalni/obrazovni/.

Izvedbeni plan nastave za diplomski studij 2019-2020 - FKIT

IZVEDBENI PLAN NASTAVE DIPLOMSKIH STUDIJA. FAKULTETA KEMIJSKOG INŽENJERSTVA i TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU za akademsku ...

SVEUČILIŠTE U ZADRU POMORSKI ODJEL IZVEDBENI PLAN ...

1 lis 2017 ... Ivica Glavan. Tehnička mehanika I ... Ivan Gospić. Ivica Glavan ... Ured: Mihovila Pavlinovića 1; tel: 200 742; e-mail: [email protected]. Prof. dr. sc.

Izvedbeni nastavni plan kolegija - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

je dužan napisati prikaz te ga prezentirati pri čemu ukupno ostvaruje do. 5 %. ... Student je dužan napisati kritički osvrt na knjigu iz unaprijed ponuđenog.

List studenata Sveučilišta u Dubrovniku - Sveučilište u Dubrovniku

Kultura. Dubrovnik u fotografiji: Povratak nakon desetljeća. Gradska ... jeftinijih, jednako kvalitetnih auto- mobila? ... Krešo Šapro pokazao je kako se pripremaju ...

1. zbornik sveučilišta u dubrovniku - Sveučilište u Dubrovniku

stave u odnos s veličinom teritorija (3,2% površine HR) i stanovništva (2,9% stanovništva HR) ... Hrvatskoj utjecala je na povećanje udjela Županije, a i Dubrovnika, u hrvatskom ... tj. jednosmjernu komunikaciju i potisnuti primjere lova za askribiranim5 ... Divlja liga igrala se i nekoliko sezona iza Drugoga svjetskog rata do.

3. zbornik sveučilišta u dubrovniku - Sveučilište u Dubrovniku

Velika Britanija, Francuska, Brazil, Italija, Indija i Ruska Federacija. Njemačka je dugo bila najveća izvoznica na svijetu. U 2014. prema izvoznom kriteriju,.

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovniku

15 stu 2018 ... plovila za spašavanje se ubrajaju brodice za spašavanje i splavi za spašavanje. ... splavi ili s mjesta gdje se splav prebacuje prije spuštanja.

IZVEDBENI PLANOVI NASTAVE EKONOMIJA POSLOVNA ...

Garača, Ž., Informatičke tehnologije, Ekonomski fakultet Split, Split, 2007. 2. Panian, Ž., Poslovna informatika, Informator, Zagreb,1999. POPIS TEMA. Red. br.

Sveučilište u Splitu i Sveučilište u Dubrovniku

18 pro 2012 ... (Veneridae) kao što su kućica Venerupis decussata, vongola ili kokoš Chamelea gallina i prnjavica ili brbavica V. verrucosa te rumenka ...

Sveučilište u Rijeci - Sveučilište u Dubrovniku

sastavu Sveučilišta u Splitu, 1996. godine kad je osnovano Veleučilište u ... program se sastoji od istih studijskih obveza, a razlika je jedino u vremenu ...

Izvedbeni plan - RiTeh

12 lip 2019 ... baze. pnp tranzistor u spoju zajedničke baze. npn tranzistor u spoju zajedničkog ... Grupa 1, LV7,8 – spojni unipolarni tranzistor, n- i p-kanalni.

izvedbeni plan - UNIRI

DETALJNI OPIS KOLEGIJA. SADRŽAJ KOLEGIJA. Klasično uvjetovanje u razredu; Operantno uvjetovanje u razredu; Modeliranje; Samoregulacija ponašanja i.

Izvedbeni plan - UniZd

18 pro 2019 ... ... sestrinsku skrb vezano uz zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba; ... medicinske sestre pri zadovoljavanju 14 osnovnih ljudskih potreba.

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

e-mail [email protected]. Suradnik. Zgrada, kabinet ... Glavan, B., Linijsko brodarstvo, Jugolinija, Rijeka i Otokar Keršovani, Rijeka, 1981. 3. Kesić, B., Ekonomika ...

〱 㐮楰慮樠 ㄰‱ 㐴㨴 - Sveučilište u Dubrovniku

Kraljica mora, prvi školski brod uplovio je u matičnu ... Hrvatskoj i inozemstvu s prebivalištem na području Dubrovnika omogućit će se ... 60 takvih kuća u kojima se pomaže ovisnicima da nađu svjetlo u tami. ... Živim u stanu zajedno s kolegicom, što je svakako bolja opcija od ... Mijenjam dva kanarinca za jednu dobru ševu.

Izvedbeni plan i program - unizg

1 lip 2016 ... F program – putovanja i izleti s organiziranom nastavom iz TZK ... izvedbeni nastavni plan i program predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura ...

IZVEDBENI PLAN PREDDIPLOMSKOG STUDIJA ...

21 ruj 2016 ... Dominik Skokandić. Satnica izvođenja nastave: 2 0. Oblici nastave: predavanja. Polaganje kolokvija: 2 - 16. 11. 2016. i 18. 1. 2017. i popravni ...

izvedbeni plan - FFRI - UNIRI

D. Kečkemet, Robert Adam - Dioklecijanova palača i klasicizam, Split, 2003. 7. B. Mader, Sfinga ... prosvjetiteljstvo klasicizam ... izlaganja uz. PPT prezentaciju) ...

Broj 7 - Sveučilište u Dubrovniku

27 lip 2011 ... Aleksandar Selmanović, Maris Sjekavica, Olga Šundrica, ... Voditeljica: Maris Sjekavica, dipl. knjižničar. Centar za ... MARIS STURICA. 8. 9.

Sestrinstvo - Sveučilište u Dubrovniku

Sonja Kalauz. Koordinacija i supervizija u zdravstvenoj njezi. 1. Modeli organizacije rada medicinskih sestara. 2. Sustavi podrške u zdravstvenoj njezi. 3.

Nautika - Sveučilište u Dubrovniku

14 svi 2013 ... Dusko Vranic, Renato Ivce: Tereti u pomorskom prijevozu, Rijeka, 2006. Izborna literatura. 1. Ivo Buljan: Poznavanje broda i plovidbe, Školska ...

Turizam - Sveučilište u Dubrovniku

20000 Dubrovnik e-mail: [email protected]. Tel.: 385 20 445 910. Fax: 385 20 445 940. PROSTOR I OPREMA. - dva amfiteatra,. - sedam predavaonica,.

Broj 6. - Sveučilište u Dubrovniku

according to Milosevic nationalistic politic lived for centuries in agony, suffering during the invasions of Ottomans and others. Milosevic's media machine ...

Marketing - Sveučilište u Dubrovniku

Poslovna ekonomija. Studijski smjer Marketing www.unidu.hr. O STUDIJU. Studijski smjer Marketing oblikovan je sa svrhom da se ponude oni nastavni sadržaji ...

Ivo Račić - Sveučilište u Dubrovniku

Na temelju Odluke o kriterijima za dodjelu stipendija Zaklade pomorsko trgovačke akademije. «Ivo Račić» ... Uvjeti: - da je podnositelj zahtjeva za stipendiju državljanin Republike Hrvatske, ... Zamolba s kratkim životopisom. -Domovnica,.

I. godina - Sveučilište u Dubrovniku

Bruna Kuntić Makvić. Povijest Sredozemlja. Bruna Kuntić Makvić. 5. 12,00 - 12,45. Vlast i Vlasništvo. Marija Gjurašić do 12:30. Suvremena historiografija.

zbornik - Sveučilište u Dubrovniku

1 pro 2009 ... centralizirana u Rijeci – „Jugolinija“, „Jadroslobodna“ i „Jadrolinija“. Decentralizacija je počela koncem 1955., kad je 15. prosinca 1955.

DMD Call.cdr - Sveučilište u Dubrovniku

For further information, please contact: Ivan Tanta ([email protected]) or. Davor Pauković ([email protected]). The following might be considered.

it menadzment - Sveučilište u Dubrovniku

Studijski smjer IT menadžment www.unidu.hr. O STUDIJU. Studijski smjer IT menadžment orijentiran je obrazovanju IT menadžera u turizmu, ugostiteljstvu ...

marikultura - Sveučilište u Dubrovniku

Cilj hrvatske marikulture u prvom desetljeću 21. stoljeća je porast godišnje proizvodnje ribe s približno 2.700 tona na približno 10.000 tona, a školjkaša s 3.000 ...

Ivo Klaić - Sveučilište u Dubrovniku

20 ožu 2019 ... Vedran Kunica, mag. ing. maricult., predstavnik udruge „Stonski školjkari”, doc. dr. sc. Ana Bratoš Cetinić, Sveučilište u Dubrovniku, dr. sc.

Broj 9. - Sveučilište u Dubrovniku

list and Jutarnji list, it was analyzed with this article whether all these critics were indeed valid ... veliki pregovarači rođeni, a ne stvoreni, nesumnjivo je pogrešno.

zapisnik - Sveučilište u Dubrovniku

29 stu 2016 ... dao Marko Balija, osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja. Za podizvoditelja ARCITEC. IVŠIĆ d.o.o.: Izjava o nekažnjavanju od.