Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg izvještaja o ... - Grad Pula

22 svi 2019 ... 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene ... plan, odnose se na namjenski dio cijene za financiranje radova za izgradnju kanalizacije ... prodaje dionica trgovačkog društva Pevec d.d. koje je Grad Pula imao u vlasništvu. ... na plan, odnosi se na dobavu i montažu klima uređaja za mjesni odbor ...

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg izvještaja o ... - Grad Pula - Srodni dokumenti

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg izvještaja o ... - Grad Pula

22 svi 2019 ... 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene ... plan, odnose se na namjenski dio cijene za financiranje radova za izgradnju kanalizacije ... prodaje dionica trgovačkog društva Pevec d.d. koje je Grad Pula imao u vlasništvu. ... na plan, odnosi se na dobavu i montažu klima uređaja za mjesni odbor ...

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o ... - Grad Pula

22 srp 2019 ... pješa ke staze i zone te bicikli kojima se odvija promet, ... a i grmlja, sakuplja i odnosi plodine, kopa i odvozi zemlju, p us, odnosno postupa ...

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga VI. Izmjena ... - Grad Pula

17 srp 2019 ... Statuta Grada Pula – Pola („Službene novine Grada Pule“ br. ... Izmjena i dopuna GUP-a pokrenut je sukladno odredbama članka. 86. Zakona ...

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Analize ...

18 stu 2019 ... Predloženim aktom analizira se stanje sustava civilne zaštite u Gradu Pula-Pola u 2019. godini te se daje pregled aktivnosti: Stožera civilne ...

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna ... - Grad Rijeka

30 lip 2017 ... Zlatan, DV Žirafa i DV Luna) u ukupnom iznosu od 3.598.632,11 kn, i to u ... podijeljen 941 primjerak Bojanke za male čuvare planete Zemlje ...

TOČKA 3. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju ... - Grad Rijeka

djecu“ sufinancirala je osnovnim školama naknadu za prehranu učenika u iznosu ... ispod vrata Jadrana, područje oko trgovačkog centra „Pevec“, Park Pomerio te ... lipnja do 8. srpnja 2017. godine održano je prvo izdanje festivala Tobogan.

Zaključak o utvrđivanju djelatnosti u poslovnom ... - Grad Rijeka

25 velj 2019 ... 8, DM-DROGERIE MARKT d.o.o., sklopi Dodatak ugovora o zakupu temeljem kojeg će se regulirati način korištenja lifta koji se nalazi u ...

Zaključak o utvrđivanju djelatnosti za poslovne ... - Grad Rijeka

28 pro 2017 ... 96.02 – Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje- ativnost: frizerski salon. 3. ... Zakupnik: MIĆIĆ VESNA iz Rijeke, Aleksandra Mamića 4.

Zaključak o utvrđivanju djelatnosti za poslovne prostore - Grad Rijeka

5 ožu 2019 ... Djelatnost i Šifra NKD. J. SAMO ZA: 62.0 – Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima. M. UREDSKI PROSTOR ZA ...

Zaključak o ne prihvaćanju Plana financijskog i ... - Grad Pula

26 ruj 2019 ... 02/18), Gradonačelnik Grada Pule, u predmetu predstečajne nagodbe za dužnika EURO-. ALFA d.o.o. za trgovinu i usluge, OIB: 15191211491, ...

Zaključak o prihvatu tabularne isprave - Grad Pula

10 lis 2018 ... Prihvaća se Tabularna isprava izdana od strane Zorana Vitasovića iz Ližnjana, Jadreški 59, kojom dozvoljava da Grad Pula kod ...

Zaključak o prihvatu Sporazuma o kreditiranju kružnog ... - Grad Pula

29 ožu 2017 ... Sporazumne strane suglasno utvrduju Lidl-ovu namjeru gradnje trgovaćkog objekta – ... isplaćenog novca i novca utrošenog u izgradnju, a novac koji je ... roka, predviden je povrat neiskorištenih sredstava uplatitelju bez ...

Zaključak o uspostavi etažnog vlasništva – Trg I. Istarske ... - Grad Pula

2 kol 2017 ... Istarske brigade 8, a koji je sačinjen temeljem Plana posebnih dijelova zgrade, izgrađene na k.č.zgr. 2005/14 k.o. Pula, izrađenog od strane ...

prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga za donošenje ...

Hitna medicina - 5 (pet) specijalizacija budući da u Objedinjenom hitnom prijemu rade liječnici specijalizanti ... Ginekologija i opstetricija - 1 (jedna) specijalizacija zbog deficitarnosti kadra, te 1 (jedna) uža specijalizacija ... Fetalna medicina i.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave za ...

11 јул 2018 ... U članu 1 ugovora o dopunskom radu predviđeno je da se izvršilac posla obavezuje da za poslodavca obavlja rad u periodu najviše do jedne ...

Upute za popunjavanje godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika

jedinice pod kontrolom (koje su pod stavkom Status autonomnosti izabrale modalitete 2, 3, 5 ... Iako je inicijalna ideja kod izrade Excel verzije obrasca bila da se oni ... izvješća je oznaka koja se upisuje kod predaje GFI-a počevši od. 2017. g.

Upute za popunjavanje godišnjeg financijskog izvještaja financijskih ...

Cjenik za javnu objavu GFI-a .............................................................................................. ... 1082 Proizvodnja kakao, čokoladnih i bombon... 1083 Prerada čaja i kave.

prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primorsko ... - PGŽ

17 tra 2019 ... prihoda Ljekarne Jadran) i nefinancijske imovine u iznosu od 17.404.995,16 kuna ... Dežurna ambulanta Doma zdravlja PGŽ vrši prijem akutnih ... je rad s predstavnicima gradova Čakovec, Varaždin, Pula, Rijeka i Poreč.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Zavoda za ...

8 окт 2018 ... u jedinstveni državni organ uprave, koji sada nosi ime Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, te dosadašnji Seizmološki zavod nastavlja ...

ZAKLJU Č AK o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog ...

25 tra 2017 ... o korištenju usluga Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“ Makarska od dana 08. svibnja 2014. godine, Gradonačelnik Grada Makarske dana 27.

Nacrt prijedloga Odluke o utvrđivanju Plana mreže dječjih ... - PGŽ

1 sij 2017 ... Grad Rijeka osnivač je Dječjeg vrtića Rijeka (nastavno: DV Rijeka), ... trg 5, u sastavu kojeg je Područni objekt Mima, Pomerio 13, Rijeka.

Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga mreže osnovnih škola za ...

Osnovna škola Nikole Andrića djeluje na području grada Vukovara kao samostalna osnovna škola. Upisno područje Osnovne škole Nikole Andrića obuhvaća ...

Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o kupoprodaji ...

Grad Vodice zaključit će s: TD-om „Vodice“ d.o.o. iz Vodica Ugovor o kupoprodaji nekretnina u njihovom vlasništvu i to neizgraĎeno graĎevinsko zemljište na ...

TSŠ Dante Alighieri Pula-troškovi prijevoza-zaključak

23 tra 2018 ... Alighieri Pula-Scuola media superiore italiana Dante Alighieri Pola. Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske ...

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULA-POLA SKRA Ć ... - Grad Pula

30 lis 2014 ... izvještaj o ispitivanju, provjeri plinskih instalacija, trošila Gorenje, pušten ... servis, Mehanika, uredio parkiralište Prilaz kralja Salamona, uredio ...

Na temelju članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ... - Grad Pula

stolovi, stolice, cvjetne vaze, elementi za zaštitu od sunca (suncobrani ili tende). - izuzetno, u posebnim slučajevima i pod posebnim uvjetima, opremu terase ...

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULA – POLA SKRA Ć ... - Grad Pula

8 svi 2019 ... ELENA GATTONI- STEPANOV. IDS-HNS- ... ZRINKO KAJFEŠ. HDZ-HDS ... Slijedeće pitanje postavlja gospođa Elena Vian. ELENA VIAN:.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULA-POLA SKRAĆENI ... - Grad Pula

7 svi 2015 ... Košta javni bilježnik koji provodi dokapitalizaciju ovisno o iznosu iste. Na kraju dokapitalizacije dobar potez, ukoliko se radi o većim iznosima ...

Na temelju članka 61. Statuta Grada Pula - Pola ... - Grad Pula

14 ožu 2013 ... Pozitivan ritam - Outlook u Areni. 6. Los Angeles d.o.o. - Josipa Lisac. 7. Morris d.o.o. - 2Cellos. 8. Delumbo d.o.o. - Vaya con dios. 9. Delumbo ...

poslovnik gradskog vijeća grada pula-pola - Grad Pula

27 ožu 2013 ... može se izvesti himna Republike Hrvatske »Lijepa naša domovino« i svečana himna Istarske županije. “Krasna zemljo, Istro mila“. Članak 3.

Temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ... - Grad Pula

16 pro 2009 ... ne prima mirovinu prilaže dokaz o visini primanja uzdržavatelja. Za umirovljenika do 65 godina starosti izdana godišnja karta vrijedi od dana ...

Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Pula-Pola za ... - Grad Pula

12 ruj 2019 ... Odluka o prijenosu vrijednosti izvedenih radova u 2018. godini Osnovnoj školi Centar ... „Ožujsko pub zaobilaznica“ ... održano je 11 programa te dva nagradna književna natječaja za učenike, pod ... Županijske sportske igre,.

strategija razvoja urbanog područja pula cjelovita ... - Grad Pula

Registrirana nezaposlenost na urbanom području Pula, u Istarskoj županiji i ... kako bi se vojni centar Muzil u Puli revitalizirao i prenamijenio u turističku zonu s.

Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 4237/3 k.o. Pula - Grad Pula

12 kol 2015 ... 4237/3 k.o. Pula, površine 41 m2, uz isplatu kupoprodajne cijene Sajko Mladenu u ... Izračun vrijednosti proveden je prema važećoj pravnoj osnovi, literaturi i ... Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten vom 25.

Osnovne škole Monte Zaro Pula - Grad Pula

24 stu 2015 ... Škola je pravni sljednik OŠ „II. puljski partizanski odred“ Pula. Članak 4. Naziv Škole je Osnovna škola Monte Zaro Pula. Sjedište Škole je u ...

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula - Grad Pula

22 svi 2018 ... 16.12.2016. gostovanje članova udruge Birikina s predstavom „ Gdje su nestali paketi Bake ... izleti. Tijekom godine redovito su se provodila i evidentirala antropometrijska mjerenja ( ... 9. odlazak na jednodnevni izlet u Vrsar.

Škole za odgoj i obrazovanje Pula - Grad Pula

1 ožu 2017 ... na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Škole za odgoj i obrazovanje Pula ... vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana ______ 2017. godine, ... Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u.

1914. - Puna je Pula - Grad Pula

pjesme povezan je i s nenadmašnom knjigom o Puli: "Puna je Pula" velikoga istarskog intelektualca, znanstvenika i pjesnika Mije Mirkovića – Mate Balote. Zato.

PUNA JE PULA - Hodogram - Grad Pula

POLA GREMITA. Program obilježavanja početka Velikog rata u Puli i Istri ... Vrijeme održavanja: lipanj – prosinac 2014. ... Vrijeme održavanja: siječanj 2016.

Prezentacija - Dom za starije Pula - Grad Pula

DOMA ZA SMJEŠTAJ NESAMOSTALNIH STARIJIH OSOBA. KOJIMA JE POTREBNA POMOĆ I NJEGA 24 SATA ( nepokretne, inkontinentne osobe, dementne, ...

THE TOWN OF PULA-POLA - Grad Pula

according to gender: women 132 (69,84%), men 57 (30,16%) according to labour ... Other waste (iron, hazardous waste , cardboard, etc.) that is produced by ...

Vodovod Pula doo - Grad Pula

2 kol 2017 ... o poslovanju društva Vodovod Pula d.o.o. Pula za 2016. godinu ... Vodu za piće Društvo dobiva iz četiri sustava: ƒ Pogon ... ƒ Zamjena pumpe u Bunaru Šišan zbog dotrajalosti u iznosu 246 tisuća kuna; ... društva Pevec d.d..

Delta 85 d.o.o. Pula - Grad Pula

3 sij 2020 ... godine, solemniziranog po javnom bilježniku Nansi Kopić, pod posl. br. OV-4571/2019, dana. 12. ožujka 2019. godine, Gradonačelnik Grada ...

Pula Herculanea doo - Grad Pula

7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana ____ ... 64.876 kn – oprema i ostala oprema (kotao za centralno grijanje, peć, ormar), ... kratkoročni financijski kredit NK Istra u iznosu od 40.752 kn, na dionice Pevec u iznosu od ... kruta, plinovita i tekuća goriva i to za oko 15-20% po godini.

Pula Herculanea d.o.o. - Grad Pula

17 srp 2018 ... zbrinjavanja koje je dio cijene društva Kaštijun d.o.o. početkom njegovog rada. ... kn, 2 kom klima uređaja vrijednosti 7.512 kn, video nadzor vrijednosti 6.567 kn i razna ... ulaganja u vrijednosne papire - dionice Pevec Zagreb.

Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju ... - Grad Rijeka

5 ruj 2019 ... Snjeguljica, DV Mali princ, DV Zlatan, DV Žirafa i DV Luna), u iznosu ... Nastavljeno je i sudjelovanje u projektu „Prometna bojanka za djecu“.

Zaključak - Grad Zagreb

4 ožu 2020 ... Marica Kostelić, Zagreb, Gračanske Dužice br. 10,. 6. Matej Nikolić, Seget Donji, Hrvatskih žrtava 133,. 7. Ivan Oremus. Stubičke toplice, Ulica ...

Prijedlog zaključka o utvrđivanju visine naknada za ... - Grad Rijeka

Kod analize postojećih cijena u ... prosjećno oko 35% sukladno prosjećnom porastu cijena, odnosno prosjećnoj ... zastori od betona, granitne kocke i sl.

Pravilnik o utvrđivanju i naplati gradskih prihoda - Grad Virovitica

Grad Virovitica za Hrvatske vode vrši obračun i naplatu naknade za ... Članak 8. Naknada za korištenje javne površine ... Javni bilježnik donosi rješenje o.

Izvjesce o ostvarenju Godišnjeg programa ... - Grad Opatija

24 svi 2019 ... KORISNIK LIBUKOM JURDANI D.O.O.. 422.100,00. 422.060,36. 99,99. KORISNIK PARKOVI D.O.O.OPATIJA. 4.902.000,00. 4.901.576,99.

9 2010 odluka o utvrđivanju mreže osnovnih škola ... - Grad Krapina

23 ruj 2010 ... Upisna područja OŠ «Ljudevit Gaj» Krapina: -ulice Grada Krapine: Trg Ljudevita Gaja, Ulica dr.Ljudevita Gaja, Šetalište hrvatskog narodnog ...

Prijedlog odluke o utvrđivanju Popisa ulica i trgova na ... - Grad Rijeka

19 stu 2010 ... Popis ulica i trgova sadržan u Registru prostornih jedinica sadrži nazive ulica bez riječi. "ulica". Tako na primjer: - za Ulicu Antuna Branka ...

53 - Zakljucak.pdf - Grad Slavonski Brod

28 ruj 2017 ... KIKA Mirko Duspara,dy.med. 18- RED. GRADSKO. 4NIJAY. Dostaviti: 1. Gradonačelnik. 2. Gradsko vijeće. 3. Dosje. 4. Dokumentacija. Zapisnik.

4.Obrazloženje općeg i posebnog dijela Godišnjeg ... - Grad Novska

Dječji vrtić „Radost“ Novska………………………………….. 56.250,00 kn. Prihodi od imovine ostvareni su s 4.052.689,00 kn što čini 99% plana, a u odnosu na.

2.6. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa ... - Grad Vodice

29 lip 2018 ... vrijednosti ne samo kod odgojno‐obrazovnog već i ostalog kadra u vrtiću, roditelja i šire društvene sredine uz preispitivanje konteksta vrtića ...

popis ulica po MO - Stari grad - Grad Pula

29 pro 2011 ... SMAREGLINA ULICA br. 1, 3, 5 i 7,. STROSSMAYEROVA ULICA,. SUPILOVA ULICA,. TESLINA ULICA br. 1-12, 14 i 16,. TRG PORTARATA,.

REPUBLIKA HRVATSKA NACRT PRIJEDLOGA ... - Grad Karlovac

Karlovac,. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („ ... ne poštuje odobreno radno vrijeme terase i narušava javni red i mir; ... Predsjednica Gradskog vijeća Grada Karlovca mr.sc. Marijana Tomičić, dipl.pol.

Zaključak o odgodi deložacije - Grad Rijeka

25 tra 2019 ... predsoblja, hodnika i dva balkona, ukupne površine 70,44 m2. ... naknade koju prima S. J. i dječjeg doplatka za troje maloljetne djece.“.

Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Rijeke ... - Grad Rijeka

Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Rijeka sklopio ... Igor Eškinja, 3 fotografije u tehnici lambda print aplicirane na pleksiglas, 2005.,.

Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada ... - Grad Pazin

7 ožu 2010 ... sudjelovali su učenici Laura Pavletić, Katja Laganis, Matija Vugrinec i Suzana Glavan. (3. r) PŠ Motovun, čiji su radovi izloženi, mentorica: ...