službeni vjesnik - Grad Virovitica

jekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti kao i javnost ... DOMUS d.o.o. - PEVEC ... cijene boravka djeteta u cjelodnevnom programu u ... Klimatske osobine ovog područja mogu se okarakteritirati kao svježa klima kontinentalnog tipa.

službeni vjesnik - Grad Virovitica - Srodni dokumenti

službeni vjesnik - Grad Virovitica

jekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti kao i javnost ... DOMUS d.o.o. - PEVEC ... cijene boravka djeteta u cjelodnevnom programu u ... Klimatske osobine ovog područja mogu se okarakteritirati kao svježa klima kontinentalnog tipa.

vjesnik gradina 1-2010 - Grad Virovitica

Virovitica je grad koji svojom kulturno-povijesnom baštinom i ... infrastrukture, poticanja razvoja posebnih oblika turizma (program Zelena i Plava brazda),.

službeni vjesnik - Grad Križevci

Križevaca, vlasniku i direktoru tvrtke "K.T.C.". d.o.o. Križevci, za gospodarsko ... Gimnazijom Ivana Zakmardija Dijnakovečkoga. Križevci kao nositeljem prava ...

službeni vjesnik - Grad Otočac

4 stu 2016 ... Ramljani. 157. GRAD OTOČAC. NC-RA-07. PUT KOD KUĆE BR. 36 ... Ramljani. 157. GRAD OTOČAC. UKUPNO: 11.720,00. 5.290,00. 6.430, ...

službeni vjesnik - Grad Jastrebarsko

20 pro 2011 ... rasplodne stoke i kokoši nesilica i sl., u pravilu se korisnicima isplaćuje putem ... Broda, sklopljen je Ugovor o provedbi nove katastarske izmjere ... umrli koji su za života imali prebivalište na području Grada Ja- ... DVD Palma.

službeni vjesnik - Grad Vukovar

Gradsko vijeće Grada Vukovara na 25. sjednici, održanoj 20. ožujka 2013., donosi. ZAKLJUČAK ... Pad broja stanovnika se znatno smanjio i potrebe vezane za:.

„Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 44/15 - Grad Ivanec

26 stu 2018 ... studij: Medicinska biokemija, 1. godina integriranog preddiplomskog i ... primanja prema kriterijima. Tomislav Stanko, Ivanec, Vinogradska. 69.

službeni vjesnik grada križevaca - Grad Križevci

4 pro 2019 ... 148. Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu. Poliklinika. Medikadent d.o.o. iz Križevaca za produljenje prava građenja i osnivanje.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA VARAŽDINA - Grad Varaždin

»SLUŽBENI VJESNIK GRADA VARAŽDINA«. Broj 5/2019. 506. KLASA: 024-01/19-02/1. URBROJ: 2186/01-02-19-4. Varaždin, 10. lipnja 2019. Predsjednik ...

Sluzbeni vjesnik Grada Solina - 12-2018.indd - Grad Solin

7 pro 2018 ... K1014 06 Javni sadržaji na križanju ulica D. Kuduza i Kneza Domagoja. 900.000,00. 900.000,00. 100.000,00. Izvor: 41 Namjenski prihodi.

Sluzbeni vjesnik Grada Solina - 9-2013.indd - Grad Solin

10 ruj 2013 ... Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13 i 7/13), Gradsko vijeće na ... Dnevna parkirališna karta (u daljnjem tekstu:.

Sluzbeni vjesnik Grada Solina - 1-2019.indd - Grad Solin

31 sij 2019 ... Članak 1. Daje se suglasnost na Statut Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin, koje je predložilo Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 21.

Sluzbeni vjesnik Grada Solina - 2-2020.indd - Grad Solin

18 velj 2020 ... Solin 8. siječnja 2018. godine. 3. Gradsko vijeće Grada Solina traži od Hr- vatskih cesta: – da se radovi na izgradnji dogradnji rampi iz to-.

Sluzbeni vjesnik Grada Solina - 8-2017.indd - Grad Solin

5 srp 2017 ... auto gume,. − stiropor,. − bijela tehnika,. − elektronički otpad.” Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem smatra se u smislu Zakona vlasnikom ...

Sluzbeni vjesnik Grada Solina - 12-2019.indd - Grad Solin

23 pro 2019 ... U Proračunu Grada Solina za 2019. godinu (“Službeni vjesnik Grada Solina”, ... 2019. Proračun za. 2019. Povećanje/ smanjenje. Povećanje/ ... cijalnih, te braniteljskih udruga ... mjesečna osnovna mirovina iznosi do 1.300,00.

Sluzbeni vjesnik Grada Solina - 4-2017.indd - Grad Solin

10 ožu 2017 ... Općinskog suda u Splitu (ne starijom od 30 dana) ... Javna rasvjeta u ulici Sv. Anastazije uz potok ... Studentu Josipu Mamiću, Solin, Gašpina.

Sluzbeni vjesnik Grada Solina - 6-2018.indd - Grad Solin

16 svi 2018 ... nekretnine za vrijeme od 10 godina, od dana stje- canja prava ... prodaju nekretnina smještenih u K.O. Solin, Klasa: 944-18/18-02/08, Urbroj: ...

Sluzbeni vjesnik Grada Solina - 5-2018.indd - Grad Solin

16 tra 2018 ... Dolis d.o.o.. Hotel Salona Palace. Stipe Dolić. 33. Udruga “Duga” ... “Konstruktor inženjering”,. Svačićeva 4, Split ........................... 6.737,78 kn;.

Sluzbeni vjesnik Grada Solina - 8-2018.indd - Grad Solin

10 srp 2018 ... vrlo intenzivnog cestovnog prometa kroz Solin. U pogledu trgovine, dio trgovačkih kapaciteta, naročito u centru Solina, usmjeren je potrebama.

nacrt plana gospodarenja otpadom grada virovitica ... - Grad Virovitica

Trg kralja Zvonimira 1, 33000 Virovitica ... Grad Virovitica sjedište je Virovitičko - podravske županije, najzapadnije od pet ... Antuna Mihanovića – Zea, Brana. 1.

službeni vjesnik - sžh

SLUŽBENI VJESNIK HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA d.o.o.. 11. studenoga 2013. ... neodređeno vrijeme, ako radno mjesto za koje radnik ima ugovor o radu na ... Samostalni referent za realizaciju prihoda put. blagajni. 43,11. 7251. Referent za ...

službeni vjesnik - SPVH

Ispravak šifri radnih mjesta Pravilnika o organizaciji HŽ Infrastrukture d.o.o. objavljenog ... Odluka o uvjetima za prijevoz pružnih dizalica za vozni red 2014./15 .

Službeni vjesnik 4-2012. - Biskupija Krk

5 kol 2014 ... preuzeti i dati sve što je potrebno za odgoj ... pribor za higijenu, dobre cipele za hodanje, olovku ili ... krizmu, govori kako Sveti Duh daje svjet-.

Službeni vjesnik 3-2015. - Biskupija Krk

8 svi 2015 ... PORUKA SVETOG OCA FRANJE ZA KORIZMU 2015. ... u trenutku kad izričemo čestitke jedni drugima ... Svetu Potvrdu ili pak za rad s određe-.

Službeni vjesnik 4-2015. - Biskupija Krk

22 ruj 2015 ... Poruka Svetog Oca Franje za svjetski misijski dan 2015. ... Od tada sestre pastoralno djeluju na župama: Sv. Jakov, Nerezine, Ćunski i ... ne su čestitke koje su svečaru uputili zagre- ... vjenčanje 9. studenog 1955. godine.

službeni vjesnik HŽ Infrastrukture doo - SPVH

Ispravak šifri radnih mjesta Pravilnika o organizaciji HŽ Infrastrukture d.o.o. objavljenog ... Odluka o uvjetima za prijevoz pružnih dizalica za vozni red 2014./15 .

Službeni vjesnik 1-2015 - Biskupija Krk

18 sij 2015 ... pijeska na morskoj obali» (Post 22, 17), jer ... zemljama teče med i mlijeko i tako potiču ... su post i nemrs: post za sve punoljetne vjer- nike do ...

Službeni vjesnik 3-2012 - Biskupija Krk

svećenike u krčkoj katedrali u nedjelju 17. lipnja 2012. ... odnosi na misne nakane i priloge za mise, potrebne ... u župama: Kutina, Odra Sisačka i u župi sv.

službeni vjesnik - Općina Kneginec

22 pro 2014 ... savate boks, dok je u Trgovačkom centru Lumini u Donjem Knegincu ... medicine.10 Radno vrijeme ordinacija usklađeno je s potrebama svih ...

Službeni vjesnik 1-2016. - Biskupija Krk

6 velj 2016 ... HKVRPP ............................................................................................................................ 15. ODREDBE BISKUPSKOG ORDINARIJATA .

Službeni vjesnik 5-2018. - Biskupija Krk

28 pro 2018 ... Antun Toljanić i vlč. ... za život i obitelj s nadbiskupijskim povjerenicima za pastoral braka i ... Antun Toljanić, župnik Drage Bašćanske i vlč.

službeni vjesnik 06/02 - Vukovarsko-srijemska županija

obavlja poslove evidencija nekretnina u vlasništvu Župa- nije te vodi brigu o ... obavljati na prostoru općine Vođinci bez ograničenja, uz pismeno odobrenje ...

službeni vjesnik grada varaždina - Glasila

31 pro 2019 ... »SLUŽBENI VJESNIK GRADA VARAŽDINA«. Kazalo za 2019. godinu. 1414. SADRŽAJ KAZALA ZA 2019. GODINU. Stra- nica.

službeni vjesnik biskupije krk 3/2019. - Biskupija Krk

22 lip 2019 ... Biskup Ivica predvodio proslavu blagdana bl. Ivana Merza u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu ... 23. – 26. U pohodu Hrvatskoj katoličkoj župi bl.

službeni vjesnik 15/05 - Vukovarsko-srijemska županija

1 srp 2011 ... MIROSLAV ČULJAK, Vinkovci, Dr. Zlatana Sremca. 34. 2. ... Domca Vinkovci imenovanih Rješenjem KLASA: 602- ... Tekuće donacije VTV.

službeni vjesnik 07/02 - Vukovarsko-srijemska županija

suradnji između Autonomne Regije Furlanije-Julijske Kra- jine i Vukovarsko-srijemske županije. IV. Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku" Vu- kovarsko-srijemske ... željeznička pruga I reda I 111 Mirkovci (MG2) - Vrapča- na (I 110).

službeni vjesnik - Vukovarsko-srijemska županija

25 velj 2016 ... Vukovarsko-srijemske županije su: 1. Boso d.o.o. Vinkovci. 2. Vinkoprom d.o.o. Vinkovci. 3. Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.. Vinkovci ...

službeni vjesnik biskupije krk 1/2018. - Biskupija Krk

11 velj 2018 ... Sprovod vlč. Anđelka Badurine (Lun, 22. ... 24. SLUŽBENI VJESNIK BISKUPIJE KRK 1/2018. ... dubrovački biskup i predsjednik Vijeća za život ...

službeni vjesnik biskupije krk 5/2019. - Biskupija Krk

19 pro 2019 ... Stoga će i naše poruke i naše čestitke uvelike ovisiti o tome kako ... 17. slavio svetu misu i podijelio sakrament svete Potvrde u župi Cres;.

službeni vjesnik 04/02 - Vukovarsko-srijemska županija

Za rad ovako organizirane Glazbene škole u Vinkovci- ma trebalo bi ... latnost. Naziv Bolnice je Opća bolnica Vinkovci (u daljnjem ... Naručivanje, uporaba, ruko-.

službeni vjesnik biskupije krk 4/2017. - Biskupija Krk

23 ruj 2017 ... Obiteljska škola Riječke metropolije (Malinska, 10. ... u krčkoj katedrali predvodio vlč. Zlatko. Sudac. Prvi dan ove duhovne priprave bio je.

J/tAO^r * rys СЛВЖБЕВВ BECBBKi SLUŽBENI VJESNIK ... - SIstory

Mihe Josip, Torić Roka Sime, Turk Josipa Marija, Vašić. Vitomira Roman, Vodiička Vicka Neda i Vukić Jakova. Milan; rez. ml. vodnici: Kučan Ivana Ivan, Pavelić ...

službeni vjesnik 08/02 - Vukovarsko-srijemska županija

Opća bolnica Vukovar, uz povećanje cijena zdravstve- nih usluga i ... od Ministarstva zdravstva poseban tretman kada je u pita- ... Dana 02. srpnja 2002. god. vijećnik MARINKO KA-. RAČIĆ ... Đuka Smolčić Vinkovci, K. Tomislava 8. 14.

službeni vjesnik biskupije krk 4/2018. - Biskupija Krk

10 stu 2018 ... tekst, nad njim se zamisliti i riječ Božju prenijeti konkretnoj ... krizmu;. 16. u Malim Srakanama slavio sv. misu i bla- goslovio novo pristanište;.

službeni vjesnik 07/04 - Vukovarsko-srijemska županija

"Ljekarne Šibalić" Vinkovci, V. Gortana 11. 2. Dom zdravlja Županja, Županja, A. M. Hrvatske 37. II. Vukovarsko-srijemska županija ima preko 200.000 sta-.

službeni vjesnik 05/02 - Vukovarsko-srijemska županija

škole "S. S. Kranjčević" Vinkovci imenuju se: ... Josipa Pahić - Vinkovci, I. K. Sakcinskog 40a, ... 010 40 Prih. od zak. polj. zemljišta u vlasništvu države - 6441.

službeni vjesnik 10/04 - Vukovarsko-srijemska županija

EKG uređaj 12 kanalni za interni odjel 2 kom ... 42273 Uređaji i oprema za ostale namjene. 15.000,00. 7.500,00. 0,00 ... Željko Žaper - član. 3. Mato Landekić - ...

službeni vjesnik - Općina Gornji Kneginec

11 srp 2013 ... Matija Hofman, Varaždin Breg, Mali vrh 54/a. 3. ... Knegingrad d.o.o., Laberna d.o.o. i dr. ... Varaždin – Turčin – Novi Marof – Zelina – Zagreb.

Službeni vjesnik - Općina Špišić Bukovica

Vukosavljevica. 673. Špišić Bukovica je središnje naselje Općine. Ulice unutar naselja. Tablica 2 red. br. naselje nazivi ulica. 1. Bušetina. - Vladimira Nazora.

službeni vjesnik 05/04 - Vukovarsko-srijemska županija

ske županije za 2004. godinu ("Službeni vjesnik" Vukovar- sko-srijemske ... Krešo Filipović, dipl. oec., razrješava se dužnosti člana ... 32252 Auto gume. 4.000.

službeni vjesnik biskupije krk 1/2019. - Biskupija Krk

2 velj 2019 ... Korizmeni susret žena otoka Krka (Krk, 19. ožujka 2019.) . ... jati tijekom cijele korizme tj. od 06. ožujka do 20. travnja o.g., na način da će u ... pogriješili ako bismo tvrdili da u svijetu svako dobro i zlo počinje govorom«, rekao.

službeni vjesnik biskupije krk 4/2019. - Biskupija Krk

13 stu 2019 ... Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2019. ... »Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih najmanjih jer, kažem vam, anđeli njihovi na ... ska slavlja podsjećam na Smjernice za dolično uređenje liturgijskih slavlja ... brojeva, svaka je od nas na dar dobila i jedan ručno heklani komadić čipke, ...

вшжбенивесиик * , službeni vjesnik президијума ндродне ... - SIstory

Nanmović Predraga Ljubiša, Stojanović Đorda Vojislav,. Savić Čedomira Vasilije, Tkalac Petta Ninko, Abazović Ha- lirna Remzija, Vlajni'ć Vase Jelen®, Jeremić ...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata - Vojni ordinarijat

21 svi 2019 ... Isusova i Marijina u Nerezinama. Tamo se ... cićem te brojni vjernici iz vojarne Petrinja i ... skog vojnog sustava bile rimske legije koje su.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA VARAŽDINA - Čistoća d.o.o. Varaždin

1 srp 2018 ... nja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždina. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, ...

Sluzbeni vjesnik Grada Solina - Zavod za prostorno uređenje SDŽ

25 lis 2017 ... SOLIN, 25. listopada 2017. godine ... Solin, Vranjic, Mravince i Kučine GUP-om će se ... te dijelovi pojasa uz postojeću cestu Solin - Klis.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno (''Službeni vjesnik ...

16 srp 2019 ... KUD „Hatić“ Tisno,. - KUD „Koledišće“ Jezera,. - KUD „Zora“ Betina. - Udruga „Tišnjanski tovar“. - „Argonauta“. - Udruga „Betinska gajeta 1740“,.

VODIČ ZA GRAĐANE - Grad Virovitica

Radno vrijeme gradonačelnika za rad sa strankama: Svaki ponedjeljak ... Gradska uprava je organizacijsko i stručno tijelo lokalne samouprave. Broj zaposlenih ...

procjena rizika od velikih nesreća - Grad Virovitica

Takač. Virovitica, Rusanova 24. Ordinacija za ženske bolesti i porodništvo i ultrazvuk Josip. Tonković. Virovitica , Trg kralja. Tomislava 8. Poliklinika Baturina.

Registar Ugovora 2015.xlsx - Grad Virovitica

Izvoditelj Tvrtka Slavić -inženjering d.o.o. (OIB:55336194344) sa sjedištem u. Virovitici, Trg kralja Petra Svačića 23/1 koju zastupa direktorica Lidija Slavić.