strategije učenja - Azoo

STRATEGIJE UČENJA. Strategija – skup postupaka kojima se želi postići odreñeni cilj. Strategije učenja – svjesni kognitivni procesi kojima se informacije.

strategije učenja - Azoo - Srodni dokumenti

strategije učenja - Azoo

STRATEGIJE UČENJA. Strategija – skup postupaka kojima se želi postići odreñeni cilj. Strategije učenja – svjesni kognitivni procesi kojima se informacije.

STRATEGIJE UČENJA U SAMOREGULIRANOM UČENJU

učenje? • Koje strategije učenja su djelotvornije? • Kako uključiti učenike u procesu poučavanja? • Kako razvijati strategije učenja kroz izazove poučavanja?

Strategije i tehnike učenja - PH Zürich

1. Strategije i tehnike učenja. Materijali za nastavu maternjeg jezika u dopunskim školama. Didaktički podsticaji. 5. Basil Schader. Valeria Bovina ...

Strategije učenja v programih poklicnega in strokovnega ... - CPI

Publikacijo Strategije učenja v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja je ... 2009 na www.zrss.si/ppt/SSD_učna%20samoregulacija_pečjak.ppt.

Ishodi učenja - Azoo

21 pro 2017 ... Kviz – ishodi učenja. Za sljedeće ... piše veliko početno slovo u jednorječnim i višerječnim imenima: ... početnoga slova u nazivima planeta,.

7 strategije aktivnog učenja u nastavi prirode i društva

više sadržaja pa nastavne aktivnosti fokusiraju na stjecanje apstraktnih ... suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije (15 čestica), strategije za.

Strategije učenja i poučavanja hrvatskoga kao inoga jezika

Strategije učenja i poučavanja hrvatskoga kao inoga jezika. Odsjek za međunarodnu suradnju Agencije za odgoj i obrazovanje u sklopu bilateralne suradnje ...

Strategije učenja in poučevanja 2013 – 2018 - AVA - Akademija za ...

Strategije učenja in poučevanja AVA so vsklajene z Zakonom o visokem šolstvu in z akti, ki jih je sprejel Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije.

Motivacija i strategije samoregulacije učenja: Teorija, mjerenje i ...

ISBN 978-953-7917-03-6 Motivacija i strategije samoregulacije učenja: teorija, mjerenje i ... provided, followed by the presentation of self-regulated learning.

Afektivne strategije učenja engleskog kao stranog jezika. Jagodina

nost afektivnih strategija učenja engleskog jezika kod studenata na nematičnim ... karakterišu emocije, stavovi i vrednosti koje pripisujemo onome što učimo.

Strategije učenja i poučavanja u nastavi matematike Neda Lesar ...

Strategije učenja i poučavanja u nastavi matematike. Neda Lesar, prof., Vesko Nikolaus, prof. Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb, Republika Hrvatska. 1 ...

Nastava povijesti usmjerena prema ishodima učenja - Azoo

Povijest svijeta je poput glavice luka, na kojoj moderni svijet čini tek ... Prelaskom na ishode učenja, nastava povijesti, udžbenici i drugi materijali ... 7. izgradnja sustava vrednovanja i priznavanja kompetencija stečenih na radnome mjestu i ... što će učenik moći učiniti poslije završetka učenja, odnosno: koja nova znanja, ...

Odnos između stilova učenja i strategija učenja ... - FFOS-repozitorij

Language learning styles are ways, while language learning strategies are instruments in which an individual acquires and retains information. Both styles and ...

Projekati iz e-učenja: dobre (i lošije) strane uvođenja e-učenja u ...

Prednosti (i nedostaci) korištenja Web 2.0 aplikacija ... kolegija „Psihologija interneta“ uvodi primjenu WebCT LMS sustava u kombinaciji sa sljedećim Web 2.0 ...

uvod u ishode učenja - Ishodi učenja

BLOOMOVA TAKSONOMIJA. • najpoznatija taksonomija u području psihologije učenja i poučavanja. • B. S. Bloom i suradnici, 1956 - 1964. • definira tri domene ...

Strategije uzorkovanja.pdf

Sistematski uzorak. – klaster Uzorak (uzorak skupina). – Višeetapni uzorak. – Na bazi kvota - kvotni uzorak. – Na principu grudve snega (koja se kotrlja ...

3. prijevodne strategije

23 lip 2015 ... kodiranje poruke iz izvornog teksta u ciljni jezik, već obuhvaća i podrazumijeva čitav niz kompetencija koje prevoditelj mora posjedovati kako bi ...

UČNE STRATEGIJE

Marentič-Požarnik, B. Izziv raznolikosti : stili spoznavanja, učenja, mišljenja. Nova Gorica: Educa, 1995. UČNE STRATEGIJE. KAJ SO UČNE STRATEGIJE?

Strategije ponašanja na ispitu

Sama pomisao na ispit može kod studenata stvoriti priličnu nelagodu. ... pozitivne misli zaista mogu pomoći. ▫ uvježbavajte usmeno izlaganje prije ispita. Sretno!

Kreativne strategije: Početnica

Predgovor [5]. 2. “Kreativne strategije” - multidisciplinarni aktivistički projekt [7]. 3. Direktna demokracija [10]. 4. Metodologija radionica direktne demokracije [14].

marketing - strategije - EFOS

1 lis 2014 ... Međusobni supstituti. 5. Generalna razina - između npr. hrane, zabave, odmaranja. Razina konkurencije. Proizvod. Prva razina. Druga razina.

Psihologija učenja

Klasično uslovljavanje. ◦ Učenje po modelu… ▻ Ali već od rane dobi počinju da stiču znanja i veštine potrebne za sticanje jezika. ▻ Kada je početak govora?

STILOVI UČENJA

PROČITAJTE SAVETE KAKO DA UNAPREDITE SVOJE UČENJE. Stilovi učenja su različiti pristupi i načini učenja. Sve osobe imaju svoj dominantni stil učenja.

ishodi učenja

6 svi 2009 ... 7. i 8. razred osnovne škole. • 1. i 2. razred srednje škole ... primijeniti Pitagorin poučak i druge osnovne formule vezane uz mjeriva obilježja ...

SUSTAVI E-UČENJA

Iako postoje stranice čiji se sadržaj plaća, postoje i mnoge besplatne stranice ... Osim kviza Milijunaš i Vješalo postoji još i Križaljka, Sudoku, Zmije i ljestve i ...

Plan učenja - NSZ-a

Plan učenja uključuje: Gde ću učiti? U kom vremenskom intervalu ću učiti? Šta ću učiti? Kojim redosledom ću učiti? Gde ću učiti? • Za stolom. Učenje u fotelji ili ...

učenje učenja

2.2 Metakognicija. Spoznaja znači stjecanje, obradu i prihvaćanje novih znanja i vještina. Metakognicija je proces razmišljanja višeg reda, svjesni smo procesa ...

Janko Gravner: STRATEGIJE - Presek

Žal so resnično zanimive igre, kot so šah, go, dama, mlin in podobne, pre- ... nosti, da igra ni zanimiva, za višje n pa je zmagati na manjših mrežah že zelo.

Mario Županović STRATEGIJE PRIKAZIVANJA I ...

Grande) u kojoj je apostrofiran nacionalni junak charro (kauboj) koji je ... u mjestu koji posjeduje automobil, jedini koji ima dovoljno gotovine da kupi ranč i na ...

OSOBINE LIČNOSTI I STRATEGIJE ... - Psihologija Nis

Ekstraverzija, Otvorenost, Saradljivost i Savesnost. Ovih pet crta su se pokazale kao uspešni prediktori različitih vrsta ponašanja (Paunonen & Ashton, 2001).

Strategije suočavanja sa stresom kod adolescenata

Strategije suočavanja sa stresom kod adolescenata. Mladen Mavar. Psihijatrijska bolnica Ugljan. Psychiatric Hospital Ugljan udk: 159.942-053.6. Pregledni ...

Generičke poslovne strategije - EFOS

Vizija, misija, ciljevi i njihovoj međusobnoj povezanosti. Balanced scorecard pristup u strateškom upravljanju. Strateška piramida. Poduzetničke strategije ...

vizualizacijske strategije kao interdisciplinarni mostovi

Miroslav Huzjak. Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu ... vrijeđati zbog motiva a ne likovnog izraza (Huzjak, 2010). Rezimirajmo: jezik je red u načinu na koji ...

METAKOGNICIJA I KOGNITIVNE STRATEGIJE U RAZUMEVANJU ...

Primenjena lingvistika, metodika nastave engleskog jezika. Predmetna odrednica, ključne reči: PO. Samoregulacija, metakognicija, kognitivne strategije, čitanje ...

SELDI Strategije i plan akcije

Partnerstvo za društveni razvoj (PSD), Hrvatska. Regionalna ... Misija Vodstva za razvoj i integritet Jugoistočne Europe je da ojača kapacitete. OCD-a u regiji za ...

ISTRAŽIVANJE ZA POTREBE PROMJENE STRATEGIJE ...

javni prijevoz bolje funkcionira, vizija, nada i prostor za budući napredak, te na posljetku potencijal za utvrđivanje stajališta društva i pokretač koji bi mogao biti ...

IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE ...

onemogućeno je da navedene osobe ostaju bez primanja. ... naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća prilikom registracije osobnog ... kuglana, pikado, karike, belot), 10. maraton u invalidskim kolicima povodom Europskog tjedna kretanja, 23. ... putem kojeg je omogućena dostupnost svim online dokumentima.

IZGUBLJENI U JELOVNIKU: PREVODITELJSKE STRATEGIJE I ...

30 kol 2019 ... i o tiskarskim pogreškama, ali s druge strane i da prevoditelj nije proveo ... automatsko prevođenje (Google translate), bez naknadne redakture.

Lekcija 3 Elementi poslovne strategije.pdf

Porterove. Generičke strategije Snižavanje troškova. (izvor konkurentske prednosti). Diferenciranje. (izvor konkurentske prednosti). Široko tržišno područje.

SUKOBI I STRATEGIJE NJIHOVA RJEŠAVANJA

Ukratko suprikazane dvije metode za rješavanje sukoba-pregovaranje i posredovanje. ... Ajduković, M. i Pečnik, N. (1994) Nenasilno rješavanje sukoba. Zagreb: ...

Strategije razvoja ıaranskog ribnjačarstva

možemo podijeliti u dvije osnovne skupine: Grabljivice su som, smud, štuka, somić, grgeč, pastrvski grgeč, jegulja, manjić. Proizvodnja riba grabljivica u našim ...

DJEČJE SIROMAŠTVO I STRATEGIJE NOŠENJA SA ...

Analiza dječjeg siromaštva u Hrvatskoj u kontekstu EU/EFTA-a zemalja . ... Stope siromaštva djece i stanovništva u Hrvatskoj u razdoblju 2010.-2014.

asimetrični rat u afganistanu i protupobunjeničke strategije

đujuće s obzirom na to da osnovnu školu polazi manje od pola dječaka i tek 15% djevojčica. U ruralnom području Afganistana ove stope su još izraženije, te je ...

Razumijevanje procesa učenja

kurikularne reforme (CKR). Utjecaji na proces učenja. ▫ zdravlje. ▫ ekonomski status. ▫ kulturni identitet. ▫ jezik. ▫ stavovi i vrijednosti. Biološki i društveni čimbenici.

100 godina učenja geodezije

2 0. Geodetski fakultet. Povijesni pregled – razvoj Fakulteta. Nastava geodezije na Sveučilištu u Zagrebu pos- tojala je prije više od dva stoljeća, čemu svjedoči.

KORAKI USPEŠNEGA UČENJA

kjer težje razumem, bo verjetno trajalo dlje, zato se ... krvi po telesu – tečem po stanovanju, se igram s ... Kadar se učim, si domislim eno besedo, povezano s.

METODE USPEŠNEGA UČENJA

9 feb 2011 ... Tema diplomskega dela je metoda uspešnega učenja. V teoretičnem delu diplomske naloge smo opredelili pojem učenje. Povedali bomo ...

Osobenosti učenja odraslih.

Andragogija za predmet svog proučavanja ima učenje i obrazovanje odraslih ljudi. Bez proučavanja učenja teško bi mogla da uspostavi svoj naučni identitet.

TEHNIKE PAMĆENJA I UČENJA

Strategije učenja. 1. PONAVLJANJE. 5 - 6 god. Doslovno višekratno izgovaranje elemenata radi zapamćivanja. Učenje na pamet: pojmova, stručnih izraza ...

SPO 09 Metodi masinskog ucenja i DSS.pdf

Mašinsko učenje razumljivog znanja. • Ilustracija: ... sviranje na klaviru, pri čemu je prikupljanje znanja prvu fazu učenja) ... stablo odlučivanja za klasifikaciju.

Ishodi učenja - IEEE

Možemo definirati različite vrste ishoda: □ činjenično znanje. □ konceptualno znanje. □ proceduralno znanje. □ metakognitivno znanje ...

Ishodi učenja - EFOS

doc. dr. sc. Anita Freimann. Naziv predmeta. Makrosustav Europske unije. Studijski program. Sveučilišni preddiplomski studij. Status predmeta. Obvezni. Godina.

ishodi učenja - MedRi

Razlikovati osnovne vrste poluga u ljudskom tijelu, te znati primijeniti zakon poluge na ... Primjeniti dobivene rezultate u tumačenju principa izvođenja drugih.

Psihologija učenja - UniZd

Instrumentalno uvjetovanje. Uloga pohvale i kazne u učenju. Kognitivni faktori i biološka ograničenja u procesu učenja uvjetovanjem. Teorije socijalnog učenja.

(Microsoft PowerPoint - ULOGA RAZREDNIKA I STRATEGIJE ...

ULOGA RAZREDNIKA I STRATEGIJE. KOMUNIKACIJE. s učenicima i roditeljima. Vesna Stojanov, mr. sc. Sjednica UV 19. listopada 2012.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE ...

Adcon d.o.o.. Osječko-baranjska. Osijek. KK.03.2.1.06.0935. Modernizacija procesa tvrtke Inel d.o.o. kroz ulaganje u visokosofisticiranu mjernu opremu i IKT.

ANALIZA STRATEGIJE TRŽENJA KOZMETIKE AFRODITA doo NA ...

razširilo tudi na zdraviliške goste in tako so začeli nastajati novi izdelki. In prav to je bila spodbuda za ... marketinške akcije podjetja je lahko tudi nerazumevanje tujega trga. ... Konzum, Kaufland, Metro, Billa, Plodine, Presoflex in drugi. ... strokovnih srečanjih ter sejmih; posebni katalog, ki vsebuje opis vseh kozmetičnih linij,.

nacrt strategije za crnu goru - EBRD

3 мај 2017 ... U periodu od usvajanja prethodne strategije, napori Crne Gore u ... i kredita vrijednog 20.9 miliona eura za Hilton Podgorica 2014. godine. ... investitorima, i ona je redovno na vrhu regionalne liste zemalja u ... autoputa je dogovoreno u američkim dolarima bez odgovarajućih ... Kamatna stopa na pozajmice.

Strategije skraćivanja u titlovanju - FFOS-repozitorij

Kvalitativna analiza korpusa obiteljske komedije Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku pokazuje koje se leksičke jedinice najčešće skraćuju i koja su moguća.

vizualizacijske strategije kao interdisciplinarni ... - Likovna kultura

Ključne riječi: denotacija, interdisciplinarnost, notacija u glazbi, notacija u plesu, vizualizacija. Vizualizacija - notacija, denotacija, konotacija i reprezentacija.